Copy
View this email in your browser
Bastionberichten januari/februari 2022
Data februari/maart 2022
 
 27 januari OR-vergadering
 31 januari MR-vergadering
 11 februari Rapporten groep 8 mee
 15+16 februari VO-gesprekken groep 8
 17 februari Ouderwerkgroep
 24 februari Rapporten groep 1 t/m 7 mee
 25 februari Studiedag: alle groepen vrij
 28 febr. t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
   8 maart 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
 10 maart 10-minutengesprekken groep  1 t/m 7
 15 maart Bestuursvergadering
 

Corona
Na de kerstvakantie mochten de basisscholen weer open. Wat waren we daar blij mee! Al snel kregen we te maken met meerdere besmettingen, moesten groep 3 en groep 6 in quarantaine en hadden we spijtig genoeg weer veel kinderen thuis zitten.
Gelukkig is er in de persconferentie van dinsdag 25 januari aangegeven dat quarantaineregels voor kinderen onder de 12 jaar veranderen. We zijn hier erg blij mee, want het huidige beleid was bijna niet meer te doen. Kinderen horen op school om onderwijs te krijgen, maar dit was door de huidige maatregelen vaak niet haalbaar. Veel kinderen zaten in quarantaine en moesten thuisonderwijs volgen. Met de nieuwe maatregelen vervalt ook de regel dat bij 3 besmettingen een klas in quarantaine moet. Kortom: kinderen kunnen weer zoveel mogelijk op school zijn en dat is hoe het hoort!
                                            
Groep 1 en 2
Momenteel is er een leuke, volle groep 1/2, die met veel plezier door juf Ingrid en meester Koen gedraaid wordt, maar aangezien er in de loop van het jaar nog meerdere kinderen bij komen, wordt de groep te groot. Vanwege het oplopende leerlingenaantal zal per 31 januari a.s. groep 1 en groep 2 daarom gesplitst gaan worden. Groep 2 zal in het huidige kleuterlokaal blijven bij juf Ingrid. Groep 1 komt in het speellokaal. Op maandag en woensdag zal juf Corrie groep 1 draaien en op dinsdag, donderdag en vrijdag zal juf Joyce voor groep 1 staan.
De ouders van groep 1 en 2 zijn inmiddels geïnformeerd over de aanstaande splitsing en hebben verdere informatie hierover ontvangen.
                                                      
Afscheid juf Annemiek
Per 1 februari a.s. zal juf Annemiek niet langer werkzaam zijn op ’t Bastion, aangezien zij een andere baan heeft geaccepteerd. Zij schrijft hierover het volgende:

Na ruim 23 jaar met enorm veel plezier op 't Bastion te hebben gewerkt, is 31 januari mijn laatste werkdag. Ik ga beginnen aan een nieuwe uitdaging als Docent rekenen, binnen het reken- en taalteam op het Graafschap College. Een spannende stap na zoveel jaar werkzaam te zijn geweest op een hele fijne, mooie en gezellige plek. Ik heb tot op de dag van vandaag enorm genoten van de kinderen en het lesgeven op school. Ik weet wat ik ga missen! Als bijzonder heb ik de betrokkenheid van alle ouders en geledingen binnen 't Bastion ervaren. Ik wil jullie dan ook enorm bedanken voor de fijne samenwerking, het samen op mogen trekken en het gegeven vertrouwen. Ik wens iedereen alle goeds, gezondheid en veel geluk toe. We komen elkaar vast nog eens tegen!

We danken juf Annemiek voor haar jarenlange inzet en wensen haar alle goeds voor de toekomst!
Feit dat juf Annemiek vertrekt, maakt dat we in groep 7/8 een plek opnieuw hadden in te vullen. We zijn blij dat we dat intern hebben weten op te lossen. Juf Joyce zal per 1 februari op maandag voor groep 7/8 staan en meester Nico van dinsdag t/m vrijdag.
 
Afscheid juf Margareth
Naast juf Annemiek nemen we ook afscheid van juf Margareth. De afgelopen maanden is juf Margareth zich gaan oriënteren op ander werk, omdat zij merkte dat na jarenlang in het onderwijs gewerkt te hebben, het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Ze heeft een nieuwe baan gevonden en neemt daarmee afscheid van ’t Bastion. We danken ook juf Margareth voor haar jarenlange inzet op ’t Bastion en wensen haar alle goeds voor de toekomst! Een persoonlijk woordje van haar hand:

In 1996 schreef ik een open sollicitatie naar ‘t Bastion. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek en werd aangenomen als onderwijsassistente. Er bestond toen nog geen functie-omschrijving of opleiding voor, dus dat was een uitdaging voor school en voor mij om deze functie een invulling te geven. Maar ik kan wel zeggen dat dit naar ieders tevredenheid is gelukt. Ik heb vele mogelijkheden en kansen gekregen om mee te werken aan de leerprocessen van kinderen. Soms in kleine groepjes, soms met individuele kinderen en soms met een hele groep. Daarin stond voor mij voorop dat een kind zich veilig en happy voelt zodat het leren makkelijker gaat. Inmiddels heb ik 3 directeuren, een aantal verbouwingen/ aanpassingen meegemaakt en verschillende collega's zien gaan en komen. Nu is voor mij de tijd gekomen dat ik een andere draai aan mijn werkzame leven ga geven. Ik werd geattendeerd op een vacature bij tuincentrum Multi Garden in Winterswijk. Een heel andere werkrichting, maar ik heb een aantal keren mee mogen lopen en dat beviel zo goed dat ik per januari daar ben begonnen. Iedereen bedankt voor het plezier, de gezelligheid en het vertrouwen. 
Vriendelijke groet van Margareth Elsinghorst
   
                                                                                                                        
Toetsen in januari/ februari 
Twee keer per jaar (in januari en juni) worden er methode-onafhankelijke toetsen afgenomen, die landelijk genormeerd zijn. De ontwikkelingen van jullie kinderen kunnen zo gevolgd worden en naast het landelijk gemiddelde gelegd worden. Iedere groep zal deze toetsen inplannen op een gepast moment in januari of begin februari. De scores van de toetsen zullen te vinden zijn op het rapport, die de kinderen in februari mee naar huis krijgen. De groepen 1 t/m 7 zullen het rapport op 24 februari mee naar huis krijgen. Voor groep 8 is dit al iets eerder in verband met de aanmelding en route richting het VO, waarbij de gegevens van de toetsen al eerder binnen moeten zijn. Groep 8 krijgt daarom op 11 februari het rapport al mee naar huis.

Tienminutengesprekken  
Na het ontvangen van het rapport gaan we graag met jullie in gesprek hierover tijdens een tienminutengesprek. Deze gesprekken voor groep 1 t/m 7 vinden op 8 en 10 maart plaats. De gesprekken voor groep 8 vinden plaats op 15 en 16 februari.   
Voor de tienminutengesprekken kunnen jullie, net zoals in november, zelf een geschikt moment inplannen via Parro. Jullie ontvangen in februari een uitnodiging hiervoor via Parro. 

Inval 
In eerdere Bastionberichten heb ik aangehaald dat personeelstekorten en corona ervoor zorgen dat er nauwelijks inval te krijgen is. De invalpoule waarbij wij zijn aangesloten heeft nagenoeg geen invallers meer beschikbaar. Veelal slagen we er in om intern onze inval op te lossen. Om te zorgen dat we hier iets meer speling in hebben, zijn we blij jullie te kunnen melden dat we juf Kim voor langere tijd in kunnen blijven zetten op ’t Bastion. Juf Kim deed t/m november het zwangerschapsverlof van juf Denise in groep 3. Daarna zou zij terug gaan naar de invalpoule van PON, maar juf Kim heeft aangegeven dat ze graag nog even op ’t Bastion wil blijven en zal de komende periode dan ook op de maandag en dinsdag bij ons werkzaam blijven. Juf Kim zal allerhande inval doen, is inzetbaar in alle groepen en kan dus ingezet worden op het moment dat er inval nodig is in een groep.
 
Aanmelden van nieuwe leerlingen  
Normaliter was het zo dat ieder jaar in februari binnen de gemeente Aalten een aanmeldavond werd gehouden voor kinderen die drie jaar zijn. Buiten het feit dat deze avond nu i.v.m. de coronamaatregelen niet gehouden zou kunnen worden, is het ook zo dat deze avond op gemeentelijk niveau is komen te vervallen. De ervaring leert dat ouders gedurende een jaar liever een individuele afspraak maken om hun kind te komen aanmelden. De gezamenlijke aanmeldavond zal dan ook niet meer ingepland gaan worden. Ouders kunnen nu te allen tijde een afspraak maken om hun kind aan te melden. Voor de school is het prettig om in een zo vroeg mogelijk stadium te weten welke leerlingen aangemeld zullen worden op school. Vanaf de derde verjaardag is het wettelijk mogelijk om kinderen aan te melden. Is jullie kind drie jaar en willen jullie je kind aanmelden bij ons op school? Op onze website www.bastionbredevoort.nl onder het kopje ‘Aanmelden’ vinden jullie hierover meer informatie. Natuurlijk kunnen jullie altijd even bellen naar 0543-451529. We horen het graag!
 
Herhaling oproep: onderhoud tuin 
Na vele jaren trouwe dienst heeft onze vaste tuinman Anton Jetten te kennen gegeven om te gaan stoppen met het tuinonderhoud. Anton verzorgt het tuinonderhoud aan de zijkant van de school (grenzend aan de lokalen van groep 4 t/m 8). We zijn op zoek naar iemand die plezier heeft aan het onderhouden van een tuin, een vader/ moeder/ opa/ oma/ buurman/ buurvrouw: iemand die op een zelf in te plannen moment deze tuin wil onderhouden. Tegenover deze werkzaamheden staat ook een kleine financiële vergoeding. Is er interesse gewekt? Kom gerust even bij mij vragen voor meer informatie (a.veerbeek@bastionbredevoort.nl of via Parro.
                                                           

Andere berichten
Tegemoetkoming schoolkosten voor gezinnen met een krappe beurs – gemeente Aalten
Voor mensen met een laag inkomen en weinig geld heeft de gemeente Aalten regelingen getroffen. Een voorbeeld is het Kindpakket voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Zij kunnen een bijdrage voor schoolkosten aanvragen van maximaal € 300 per kind per jaar.
Welke kosten worden vergoed? De kosten van schoolactiviteiten, bijvoorbeeld de aanschaf van gymkleding, een schooltas en de leerlingenbijdrage voor schoolreisjes, introductiekamp of museumbezoek.
Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Zorgt u voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar en is uw inkomen niet hoger dan 120% van het sociaal minimum? En heeft u geen of weinig vermogen? Dan kunt u een vergoeding uit het Kindpakket aanvragen. Dit is een maximale bijdrage van € 300 per kind per jaar voor schoolkosten. Is uw inkomen net iets hoger dan 120% van het sociaal minimum? Ook dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor deze regeling. Meestal krijgt u dan een deel van de tegemoetkoming. Twijfelt u of u recht heeft op een (gedeeltelijke) tegemoetkoming? Neem gerust contact met de gemeente. Wij maken graag een berekening voor u, zodat u snel duidelijkheid hebt.
Wilt u weten of u voor een bepaalde regeling in aanmerking komt? Neem contact met ons op voor extra uitleg of een draagkrachtberekening, bel (0543) 49 33 33. Voor een overzicht van alle financiële regelingen en tegemoetkomingen. Kijk op www.aalten.nl/krappebeurs.


Een bericht namens BSO De Daltons
Beste ouders en verzorgers, Om je (werk)week georganiseerd te krijgen doe je een beroep op oppas en opvang. Buitenschoolse opvang springt in die gaten van jouw planning zodat weekritmes gelijk blijven. We halen jouw kind(eren) op van school en brengen ze naar de Daltons. Buitenschoolse opvang is er voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8, van 4 tot 13 jaar. Kinderen zijn verschillend, de invulling van de naschoolse opvang is dat daarom ook. Kinderen weten zelf wat ze willen en kijken daarom samen met de leidster naar de invulling van hun BSO-moment. We bieden passende activiteiten aan en zo af en toe maken we een uitstapje. Op dit moment zijn er meerdere plekken vrij bij Buitenschoolse opvang de Daltons in Bredevoort. Ben je op zoek naar passende opvang voor je kind, dan nodigen we jullie van harte uit om een keertje te komen kijken. Bij Basisschool ’t Bastion (af te halen bij juf Annemarie) kun je per kind één strippenkaart ophalen om 3 keer gratis gebruik te maken van BSO de Daltons (onder bepaalde voorwaarden, zie strippenkaart). Wij zijn geopend op dinsdag en vrijdag van 14.00-18.30 uur. Ook bieden wij voorschoolse opvang aan, mocht hier behoefte aan zijn. Bij voldoende animo zijn we ook op andere dagen geopend. Op dezelfde locatie vind je ook PeuterPlus Doortje (de opvolger van de peuterspeelzaal). Ook hier zijn plekken vrij voor nieuwe peuters. Om een rondleiding te plannen of een keertje te komen proefdraaien bij de BSO of PeuterPlus bel je met Marja of Lianne via het algemene nummer van Bambi. 0543 473 288 info@kinderopvangbambi.nl

                                        


Het Preventie Platform Jeugd
Het Preventie Platform Jeugd organiseert in maart een weerbaarheidstraining Rots & Water in Winterswijk. De training wordt verzorgd door Team Grip.  

*Donderdag 17 maart 2022 Rots & Water Weerbaarheidstraining voor Kinderen (groep 5 – 8)*

Rots & Water is een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes in het basisonderwijs. Rots & Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen en tegelijkertijd het verbeteren van communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn preventie van geweld en het maken van eigen keuzes belangrijke leerthema’s.

Deze training start op donderdag 17 maart a.s. om 15.00 uur in Gymnastiekzaal B. Stegeman, Morgenzonweg 13 te Winterswijk en bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur.

De Rots & Water training is voor kinderen uit de gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk (kosteloos). Meer informatie en aanmelden graag vóór 10 maart a.s. via deze link: https://www.preventieplatformjeugd.nl/activiteiten/weerbaarheidstraining 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2022 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp