Copy
View this email in your browser
Bastionberichten september 2022
Data september/oktober 2022
 
   22 aug. t/m 9 sept. Project ‘van een groep een groep maken’
     2 september Luizencontrole
     5 september Informatieavond
   14 september Start Jantje Beton > groep 7 en 8
   14 september NME groep 1 en 2> Zaadje in de wind
   26 september Studiedag > kinderen vrij
   27 september Schoolfotograaf
   28 sept. t/m 5 okt. Kinderpostzegelactie
   30 september NME groep 3 > Bredevoort Bomenstad
     5 t/m 14 oktober Kinderboekenweek: Gi-ga-groen
   14 oktober Meester- & juffendag plus afsluiting kinderboekenweek
   18 oktober 10-minutengesprekken
   20 oktober 10-minutengesprekken
   24 t/m 28 oktober Herfstvakantie
     2 november Daltonvisitatie
     4 november Luizencontrole
                                                         

Welkom

Na de vakantie zijn de volgende kinderen gestart:
Groep 1: Jalou Dietz, Milas van Lochem, Zola Schaart, Jula Wensink en Max Wensink.
Groep 2: Maylo Navis en Evan Winterswijk
Groep 3: Luke Winterswijk
We wensen alle kinderen heel veel plezier bij ons op school.

                                                                   
Tot ziens
Floris van Gelswijck is vanwege een verhuizing naar een andere school gegaan. Floris wensen we ook heel veel plezier toe op de nieuwe school.

De ‘Gouden Weken’
De eerste schoolweken van een schooljaar noemen we de ‘Gouden Weken’. In de eerste weken wordt namelijk de toon gezet voor de rest van het schooljaar. In de nieuwe klas, bij de nieuwe leerkracht(en) en misschien wel met een nieuwe klasgenoot. Alles is nieuw en spannend en de verwachtingen zijn vaak hoog gespannen. Juist in déze periode is het van enorm groot belang dat er als groep een start wordt gemaakt en dat je elkaar als groep weer opnieuw leert kennen. Daarom spreken wij van Gouden Weken. Tijdens deze eerste weken is er daarom ook extra veel aandacht voor de groepsvorming en groepsdynamiek en dat doen we middels het project ‘Van een groep een groep maken’. Een succesvolle groep is immers veel méér dan een verzameling individuen. Tijdens deze eerste projectweken maken we gebruik van onze sociaal emotionele methode Leefstijl, zogenaamde ‘Energizers’ en diverse andere methoden en naslagwerken. In deze Gouden Weken is het ook van groot belang dat de band school-thuis hecht en functioneel is. We hopen dat jullie ons juist in deze eerste weken ook weten te vinden als er dingen zijn die jullie willen delen m.b.t. jullie zoon of dochter.

Informatieavond
Maandagavond 5 september is de informatieavond. Op deze avond vertellen de leerkrachten over het reilen en zeilen van de groep. Wat gaan de kinderen leren dit jaar, welke activiteiten en projecten staan op het programma, hoe gaan we met elkaar om en nog veel meer.
We starten met informatie die voor de hele school geldt en daarna zullen er per groep twee informatierondes zijn.
Inmiddels hebben jullie al een uitnodiging van ons ontvangen.
We zien jullie graag op maandag 5 september!
 
Schoolinformatie 2022-2023
In de maandelijkse Bastionberichten zullen we jullie ook dit jaar weer voorzien van allerlei informatie en laatste nieuwtjes. De Bastionberichten verschijnen altijd bij de start van een nieuwe maand. Voor verdere informatie verwijs ik jullie graag naar onze website. Hierop is veel informatie te vinden. Mochten er nog vragen blijven liggen, dan horen we die graag.

Fietsen
Op ’t Bastion is de afspraak dat kinderen die buiten de bebouwde kom van Bredevoort wonen, met de fiets op school mogen komen. De fietsen dienen geplaatst te worden in de fietsenrekken aan de voorzijde van de school. Kinderen vanuit de kern van Bredevoort worden verzocht zoveel mogelijk lopend op school te komen, omdat we anders niet alle fietsen kwijt kunnen in de stalling. Veel dank bij voorbaat voor jullie medewerking!
 
                                                           
Verkeersveiligheid
Bij het ophalen van de kinderen, verzoeken wij jullie om op het plein te wachten op jullie kinderen. Dit zorgt ervoor dat de stoep en de straten overzichtelijk blijven voor de kinderen en iedereen veilig de weg over kan steken.  
Vervolgens kunnen jullie oversteken bij de twee plekken (bij de hoofduitgang en bij de kleuteruitgang) waar leerkrachten en kinderen van groep 7/8 staan, in herkenbare oranje brigadierkleding.
 
Gym op donderdag
Dit schooljaar hebben de groepen 3 t/m 8 ook weer op donderdag gymnastiek. Graag iedere donderdag gymkleren én gymschoenen meegeven aan jullie zoon/ dochter.
Op woensdag en donderdag hebben we Beweegwijs. Graag op deze dagen schoenen aan laten trekken en geen slippers o.i.d.

                                                              
Afspraken ‘Gezonde school’
Onze school draagt het vignet ‘Gezonde school’. Dat houdt in dat we gezonde voeding stimuleren.
Na een lange zomervakantie willen we onze afspraken nog even op een rijtje zetten, zodat we allemaal weer precies weten waar we aan toe zijn en misverstanden zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden. Hierbij realiseren we ons dat voeding misschien als een primaire taak van ouders voelt, maar tegelijkertijd voelen we ook als school de verantwoordelijkheid een goed voorbeeld te geven en kinderen een gezonde leefstijl aan te leren. We adviseren voor zowel de ochtendpauze als de lunch:
- bruine boterham(men) met gezond beleg, zoals bijv. kaas, vlees of pindakaas en/ of
- vers fruit en/ of groente
- gezond drinken in een beker, bijv. (karne-)melk, water (met een smaakje) of ongezoete drankjes
Tot slot is er natuurlijk af en toe ook tijd om een feestje te vieren. Ook m.b.t. traktaties willen we graag adviseren en stimuleren bewust te kiezen, maar vertrouwen hierbij op de verantwoordelijkheid van ouders en kinderen om deze vrijheid op een goede manier te benutten. We vragen jullie ook om traktaties niet te groot te maken. Soms zien we wel eens dat er voor ieder kind een cadeautje wordt uitgedeeld, dat is niet nodig. Andere ouders kunnen zich dan ‘verplicht’ voelen om dit ook te doen. Een kleine, lekkere en beetje gezonde traktatie is genoeg en maakt het verjaardagsfeestje net zo leuk!

De schoolfotograaf
Op dinsdag 27 september komt de schoolfotograaf. Deze dag worden de kinderen en de groepen op de foto gezet. Ook is er aansluitend de gelegenheid om met broertjes / zusjes (die nog niet naar school gaan) op de foto te gaan. Dit kan om 14.30 uur, direct na schooltijd. Aanmelding hiervoor is niet nodig. Geïnteresseerde ouders kunnen met hun kinderen, na schooltijd, in de rij gaan staan bij de fotograaf. Kledingtip: niet te donkere kleding!
                                                                 
Luizencontrole
Vrijdag 2 september is de eerste luizencontrole weer van dit schooljaar. Let deze dag even op de haardracht van jullie kinderen. Niet al te ingewikkeld (invlechten e.d.) of heel veel gel bv.
Vanwege wat wisselingen in het ‘luizenpluisgroepje’ is het groepje op zoek naar twee nieuwe ouders die willen meedraaien. Het gaat om een keer of vijf per jaar (soms wat extra controles). Wil je hier meer over weten of je gewoon aanmelden? Bel of app dan naar Marieke Stronks: 06-13095385. Naast dat het belangrijk is, is het natuurlijk ook gewoon supergezellig!

Jantje Beton Scholen loterij
Ook dit jaar gaan de leerlingen van groep 7 weer loten verkopen van de Jantje Beton Scholen Loterij.
De verkoop begint op woensdag 14 september. De loten kosten € 3,00 per stuk en 50% van de opbrengst mag onze school zelf houden. Er wordt gewerkt met een machtigingsformulier, waarna in oktober/ november dan éénmalig het aankoopbedrag van de loten van uw rekening wordt afgeschreven. Op het bankafschrift van die afschrijving vindt u dan uw lotnummer(s). De trekking van de winnende loten zal plaats vinden eind november en als u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch per post opgestuurd.

                                                              

Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 28 september start de kinderpostzegelactie en daarvoor gaat groep 8 op pad. Het is elk jaar weer bijzonder om te ervaren dat tienduizenden kinderen in september de straat op gaan om de producten van Kinderpostzegels te verkopen. De actie is echt voor kinderen, door kinderen. En voor vele kwetsbare kinderen betekent dit de hulp die zij zo hard nodig hebben. De kinderen van groep 8 zullen zich inzetten voor deze kinderen door zoveel mogelijk kaarten of postzegels bij jullie aan de deur te verkopen. Er wordt een verdeling gemaakt in de klas wie in welke straat gaat verkopen. Dit doen we zodat alle straten van Bredevoort in ieder geval door de kinderen van ’t Bastion gedaan zijn. Daarnaast mogen de kinderen natuurlijk altijd bij je eigen familie verkopen.

Foto- en videobeelden
Gedurende een schooljaar wordt er heel wat gefilmd en gefotografeerd, bij feestjes en projecten maar soms ook tijdens alledaagse situaties. Soms zijn foto’s bestemd voor diverse media. Denk aan een foto voor de website of Facebook, een foto voor bij een persbericht, etc. Filmpjes worden soms gemaakt om bepaalde bijzondere momenten vast te leggen. Ook hierbij is weer te denken aan speciale gelegenheden als een kerstviering of de afsluiting van een project. Ten overvloede: iedere vorm van openbaarmaking is altijd school gerelateerd en wordt altijd getoond/vertoond vanuit de schoolcontext.
We willen jullie graag in de gelegenheid stellen om ons kenbaar te maken, wanneer jullie niet willen dat jullie kinderen op beeld worden vastgelegd. Ook als jullie dit vorig jaar al hebben doorgegeven. We zullen er dan bij opnames voor zorgen dat jullie kind niet of onherkenbaar in beeld komt. Als dit voor jullie van toepassing is, geef dit dan door aan Astrid Kempink. Als wij niets van jullie vernemen, gaan we ervan uit dat jullie geen bezwaar maken tegen het maken van foto- en/of videobeelden van jullie kind(eren) onder de gestelde voorwaarden.

Even voorstellen
‘t Bastion is een Opleidingsschool, aangesloten bij Iselinge Hogeschool te Doetinchem, en biedt plaats aan studenten van de PABO, die bezig zijn met hun opleiding tot leerkracht. 3e en 4e jaarsstudenten van Iselinge lopen het gehele jaar 2 dagen per week stage en dit schooljaar zijn dat Jade Bosmann en Demi Hoitink . Naast deze studenten zullen in de loop van het jaar ook 1e en 2e jaarsstudenten stage komen lopen in verschillende groepen. Demi en Jade stellen zich graag even aan jullie voor:

Hallo allemaal,
Mijn naam is Demi Hoitink, ben 20 jaar oud en ik loop stage in groep 1-2 bij juf Ingrid. Ik blijf dit hele schooljaar in deze groep en kijk hier erg naar uit. Ook hoop ik veel te gaan leren en vooral veel leuke en leerzame lessen te kunnen geven. Op dit moment zit ik in het derde jaar van de PABO, dit studeer ik in Doetinchem op Iselinge Hogeschool.
In mijn vrijetijd doe ik aan voetbal en verdien ik wat geld bij aan de kassa bij de Plus. Daarnaast ben ik graag creatief bezig en kan ik dit goed gebruiken bij het bedenken van originele lesideeën. Ik ga een leuke stageperiode tegemoet op deze school en heb hier veel zin in! Mocht je me tegenkomen op het plein, kom dan gerust naar me toe voor een vraag of een praatje.

     Demi Hoitink    Jade Bosmann
 
 
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jade Bosmann, ik ben 22 jaar oud en woon in het hartje van IJzerlo. Ik ben vierdejaars student aan de PABO op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Dit jaar loop ik stage in groep 4 op ’t Bastion. Ik onderbreek mijn stage op ‘t Bastion van januari tot en met april om op buitenlandstage te gaan in Aruba. Na de meivakantie pak ik mijn stage in groep 4 weer op, om bezig te gaan met mijn LIO-stage.
Ik kijk er erg naar uit om stage lopen op ’t Bastion. Ik ben er elke maandag en dinsdag, dus maak gerust dan een praatje met mij.
Hopelijk tot snel!

 
Studiedagen
Soms hoor je wel eens van ouders dat ze zich afvragen wat we toch doen op die studiedagen. Een heel terechte vraag waar ik graag wat over vertel.
We zijn donderdag 18 en vrijdag 19 augustus begonnen met twee studiedagen.
Donderdag 18 augustus
Donderdagochtend stond in het teken van elkaar zien en spreken tijdens een ontbijt. Vervolgens hebben we allerlei zaken met elkaar afgestemd (wie heeft welke taak dit jaar, diverse roosters doornemen, invulling Gouden Weken, invulling extra ondersteuning etc.). De middag was gevuld met een gastles van Wilmar Westerveld over Rots en Water. Dit is een Weerbaarheids- en Sociale vaardigheden training.
Vrjjdag 19 augustus
Gerdien heeft ons nog wat meer de diepte ingenomen rondom pedagogisch klimaat en de Gouden Weken, we hebben een mini-gastles online gehad van de Matrixmethode (o.a. hoe kunnen we kinderen leren om bv. spellingwoorden makkelijker te onthouden) en Ingrid en Lianne hebben ons aan het werk gezet middels een coöperatieve werkvorm om op die manier op een effectieve manier mee te nemen in het bijgewerkte Daltonboek. Daar kom ik in een latere Bastionberichten nog op terug.
Maandag 26 september
Deze studiedag zal in het teken staan van Dalton en de LOVS resultaten. Zoals jullie weten gaat een aantal collega's de Daltonscholing doen en tijdens deze studiedag starten we de scholing met het hele team. Mooi om dit samen te kunnen doen.
De LOVS resultaten van juni gaan we analyseren en we gaan aan de slag met de resultaten.
 
Fijn schooljaar allemaal!
We hopen dat iedereen dit nieuwe schooljaar goed gestart is en het team van ‘t Bastion wenst iedereen een heel fijn schooljaar toe!
                                                                       
Andere berichten

Bredevoort Schittert zoekt vrijwilligers-ouders

De vakantie is voorbij, de koffers zijn uitpakt en foto’s ingeplakt. Maar niet getreurd! Er staat weer een mooi feest voor de deur, waar we jullie hulp bij nodig hebben. Op 23, 24 en 25 september staat ons mooie stadje in het teken van Bredevoort Schittert! Echter, het leukste lichtfestijn uit het oosten kan alleen een succes worden door inzet van vele vrolijke vrijwilligers. Gaat jouw hart ook sneller kloppen als je denkt aan Bredevoort Schittert? Dan wil je vast ook helpen tijdens het evenement! We zijn op zoek naar ouders die op de avonden de kaarsjes in het Vestingpark willen aansteken, met strakke hand de parkeerders begeleiden, de kassa’s bemannen, de toegangscontrole willen uitvoeren of willen helpen achter de schermen. Alle hulp wordt zéér gewaardeerd! Doe je mee? Neem contact op met Daniëlle (06-13270304), stuur een mailtje naar daniellescholten@hotmail.com of vul het contactformulier op de site in: https://www.bredevoortschittert.nl/contact. Tot snel!

                                                       
 
Redactie Bastionberichten:

Astrid Kempink              a.kempink@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2022 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp