Copy
View this email in your browser
Bastionberichten juni 2021
 
Data juni/juli 2021
 
   11 juni Alternatief volksfeestspelletjes
   14 juni Studiedag: vrije dag voor alle kinderen
   23 juni Bestuursvergadering
   28 juni Rapporten mee
     1 juli Schoolfeest
     5 juli 10-minutengesprekken (facultatief)
   12 juli Afscheidsavond groep 8
   14 juli Doordraaiochtend: een kijkje in de volgende groep
   16 juli Laatste schooldag, alle groepen om 11.45 uur school uit
   17 juli Start zomervakantie
   

 Laatste periode van het schooljaar
De agenda hierboven geeft de data tot aan de zomervakantie weer. Wat vliegt een schooljaar toch weer voorbij! We zitten alweer in de laatste periode tot aan de zomervakantie: nog een kleine 6 weken te gaan. Dat we een bijzonder gek schooljaar achter de rug hebben, dat hoef ik niet te melden. Steeds weer inspelen op vernieuwd Coronabeleid is wat de situatie vroeg. Gelukkig gaan we richting betere tijden en is er steeds ietsje meer mogelijk. Er zijn nog geen versoepelingen in de landelijke onderwijsprotocollen, dus op de basisscholen blijven de huidige maatregelen van kracht. Wel proberen we deze laatste weken te zoeken naar mogelijkheden om ook tijd en aandacht te besteden aan leuke activiteiten om het schooljaar op een fijne manier af te sluiten.
 
Groep 8
Eind mei heeft groep 8 kunnen genieten van een mooi 3-daags kamp! We zijn blij dat we, binnen de huidige maatregelen, een leuk kamp hebben kunnen organiseren voor groep 8. Na een geslaagd kamp gaat groep 8 nu toewerken naar de afscheidsavond op maandagavond 12 juli. De ouders van groep 8 zullen hierover t.z.t. verder worden geïnformeerd.

                         
 
Alternatief volksfeestspelletjes op 11 juni
Dit jaar zal er helaas wederom geen Volksfeest plaatsvinden in Bredevoort. We zullen nog een jaartje moeten wachten tot er weer geproost kan worden op dit leuke feest. Normaal gesproken vinden er op de vrijdag van het Volksfeest, dit jaar op 11 juni, de bekende “Volksfeestspelletjes” plaats. Vanuit de organisatie van het Volksfeest hebben we begrepen dat helaas ook deze spelletjes geen doorgang vinden. 11 juni wordt voor de kinderen een gewone schooldag. Voor groep 1 t/m 3, net zoals anders, tot 11.45 uur en voor groep 4 t/m 8 duurt de dag tot 14.30 uur.
Wel willen we er niet zomaar een gewone schooldag van maken, maar in samenwerking met de OR zullen we een leuk programma met spelletjes voor de kinderen neerzetten. Geen spelletjes op het Volksfeest terrein, maar wél spelletjes op 't Bastion. Het blijft nog even een verrassing wat er precies op het programma staat, maar foto's nadien zullen natuurlijk volgen. Met medewerking van de vrijwillige leden van de OR (en financiële ondersteuning van de Ouderraad) kunnen de kinderen genieten van een aantal leuke spelletjes! Ouderraad: bedankt voor het mogelijk maken hiervan!
 
Schoolfeest
Als jaarafsluiting staat er dit jaar op donderdag 1 juli een schoolfeest gepland. Een dag die we vaak samen met ouders willen vieren. Terugdenkend aan het optreden “Bastion in Rosso” met alle ouders als publiek, zouden we een dergelijk iets ook dit jaar heel graag willen organiseren. Omdat de coronamaatregelen dat nog niet toelaten, zullen we deze dag alleen met de kinderen gaan invullen. 1 juli zal een feestelijke dag worden voor de kinderen op school. Een dag in thema met allerlei leuke activiteiten. Ook de inhoud van deze dag blijft nog even geheim, maar dat de dag in het teken staat van gezelligheid, spelletjes en leuke dingen is wel duidelijk. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen, daar zullen wij voor zorgen.
 
Rapporten/ tienminutengesprekken
Op 28 juni ontvangen alle kinderen hun rapport. Aansluitend op het rapport is er de mogelijkheid om een 10-minutengesprek in te plannen. In tegenstelling tot de vorige 10-minutengesprekken zijn deze 10-minutengesprekken facultatief. Voor de meeste kinderen volstaat aan het eind van het schooljaar de informatie op het rapport. Maar voor sommige kinderen is het wel prettig en gewenst om een 10-minutengesprek in te plannen.
Bij het rapport dat jullie op 28 juni ontvangen, zit een begeleidende brief. Via het invulstrookje aan deze brief kunnen jullie kenbaar maken dat jullie graag een 10-minutengesprek willen inplannen. Deze gespreksronde zal niet worden ingepland via Parro, omdat het maar voor enkele kinderen geldt en een invulstrookje in deze situatie praktischer werkt. Nadat jullie hebben aangegeven dat een 10-minutengesprek gewenst is, zal de leerkracht jullie uitnodigen voor een tienminutengesprek op maandag 5 juli.

Groepsindeling 2021/2022
De groepsindeling voor komend schooljaar ziet er als volgt uit:

Groep 1-2 Juf Ingrid Freriks maandag t/m vrijdag
Groep 3 Juf Denise Grievink maandag, dinsdag, woensdag
  Juf Cindy Brandsma donderdag en vrijdag
Groep 4 Juf Leonie Oonk maandag t/m vrijdag
Groep 5 Juf Henrike Grijsen maandag t/m donderdag
  Juf Corrie Elferink vrijdag
Groep 6 Juf Astrid Wikkerink maandag
  Juf Gerdien Vermie dinsdag t/m vrijdag
Groep 7-8       Juf Annemiek Veenstra     maandag en dinsdag
  Meester Nico Jansen woensdag, donderdag, vrijdag

Een aantal zaken uit bovenstaande groepsindeling behoeven een nadere toelichting:

Kleutergroep
De kleutergroep zal gaan starten als 1 groep. In de loop van het jaar neemt het leerlingenaantal in de kleutergroep toe, waardoor vanaf begin 2022 groep 1 en 2 gesplitst zal gaan worden. Groep 2 zal dan gedraaid gaan worden door juf Ingrid en groep 1 zal gedraaid gaan worden door juf Joyce Willemsen. Juf Joyce is op dit moment in verwachting van haar eerste kindje en zal begin 2022 terugkeren van haar verlof. Vanaf dat moment gaat zij groep 1 voor haar rekening nemen.
 
Vervanging juf Denise
Juf Denise is in verwachting van haar eerste kindje en zal het komende schooljaar met verlof zijn t/m februari 2022. Zij zal vervangen worden door juf Kim Draaijer (nu werkzaam in groep 1) en juf Cindy Brandsma. Het eerste half jaar zal de indeling voor groep 3 als volgt zijn:
-Juf Kim Draaijer                             Maandag en dinsdag
-Juf Cindy Brandsma                      Woensdag, donderdag en vrijdag
Op het moment dat juf Denise van verlof terug komt, zal juf Denise maandag, dinsdag en woensdag in groep 3 gaan werken en juf Cindy donderdag en vrijdag.
 
Nieuwe gezichten
Komend schooljaar zullen juf Cindy en juf Henrike ons team komen versterken. Juf Cindy is een ervaren groep 3 leerkracht die we mogen verwelkomen. En juf Henrike kennen we vanuit een eerdere stage bij ons op school. We zijn blij met deze twee ‘nieuwe’ leerkrachten en zij stellen zich graag aan jullie voor:
 
Even voorstellen....
Beste kinderen en ouders,
Misschien hebben jullie een nieuw gezicht op het schoolplein of in de gangen gezien, dat hebben jullie dan goed gezien. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Cindy Brandsma en woon sinds september vorig jaar in Sinderen. Daarvoor woonde ik in Hoofddorp, dichtbij Schiphol en Amsterdam (voor de bovenbouw, zoek het maar op met topo). Door de verhuizing moest ik mijn baan opzeggen, afscheid nemen van een fijne school en natuurlijk alle kinderen. Afscheid nemen is lastig, maar er komen ook weer nieuwe dingen voor in de plaats. Zoals jullie school...
Ik mag namelijk juf Denise (groep 3) vervangen die al bijna met zwangerschapsverlof gaat. Ik werk ruim 20 jaar in het onderwijs, waarvan ik heel wat jaren groep 3 heb gedaan. Ik heb al een paar dagen meegedraaid bij jullie op school en ik kan zeggen dat ik dat heel fijn vond. Ik heb er dan ook echt zin in. Volgend jaar zal ik het hele jaar in groep 3 te vinden zijn. Ik hoop jullie allemaal snel te leren kennen.

                                                                      
 
Beste ouders/verzorgers,
Sommigen zullen mij misschien nog kennen, ik ben Henrike Grijsen. Ongeveer 2 jaar geleden heb ik tijdens mijn deeltijd opleiding aan de pabo met veel plezier stage gelopen op het Bastion. Ondertussen heb ik mijn diploma behaald en ervaring opgedaan op verschillende scholen. Komend schooljaar mag ik groep 5 van ‘t Bastion gaan lesgeven en daar heb ik ontzettend veel zin in!
In mijn vrije tijd ben ik het liefst buiten, ik kan erg genieten van wandelen, sporten en fotograferen. Fotograferen is naast mijn hobby ook mijn werk. Voordat ik de overstap gemaakt heb naar het onderwijs was ik fulltime aan het werk als fotograaf.  Neem bij vragen gerust contact op via Parro, of spreek me aan op het plein.

                                                      

Afscheid
In de formatie zien jullie de naam van juf Riny niet terug. Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van juf Riny. Na meer dan 40 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, gaat Riny genieten van haar pensioen. Juf Riny werkt sinds 1979 in het onderwijs en na 1 jaar elders gewerkt te hebben, kwam zij in 1980 in Bredevoort werken. Meer dan 40 jaar is Riny juf geweest op 't Bastion. Wat een prestatie! Riny, bedankt voor je inzet op 't Bastion en we wensen je een welverdiend pensioen toe!


Vakantierooster 2021-2022
Via deze weg delen we het vakantierooster voor komend schooljaar vast met jullie. Overige vrije dagen en studiedagen worden op een later moment nog met jullie gedeeld.
 

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 07-01-2022 *
Voorjaarsvakantie                 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Pasen 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren 06-06-2022
Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022

 
*Voor alle groepen zal de kerstvakantie ingaan op vrijdag 24 december om 11.45 uur.
 

 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2021 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp