Copy
View this email in your browser
Bastionberichten juli 2021
 
Data juli 2021
 
     1 juli Schoolfeest
     5 juli 10-minutengesprekken (facultatief)
   12 juli Afscheidsavond groep 8
   14 juli Doordraaiochtend: een kijkje in de volgende groep
   16 juli Laatste schooldag, alle groepen om 11.45 uur school uit
   17 juli Start zomervakantie

 Welkom!
In juli wordt Omar Alkhatib 4 jaar en in augustus wordt Sairah Soriano 4 jaar. Zij zullen voor de vakantie een keertje komen wennen en na de vakantie starten in groep 1. Omar en Sairah, van harte welkom en heel veel plezier bij ons op 't Bastion! Inmiddels is in groep 7 ook een nieuwe leerling gestart: Eloise van Arkel. Eloise, ook van harte welkom en ook een fijne tijd gewenst bij ons op school!

                                                      
 
Tot ziens!
Na de zomervakantie gaan Ciara Idink (groep 2) en Naud (groep 5) en Jannah (groep 3) van Kempen verhuizen. Zij zullen na de zomervakantie op een andere school starten. Ciara, Naud en Jannah, heel veel plezier op jullie nieuwe school en het ga jullie goed!
 
Coronamaatregelen
Nadat landelijk allerlei versoepelingen zijn doorgevoerd, is er sinds vorige week ook een herzien protocol voor het onderwijs uitgekomen. Belangrijkste uitgangspunten:
-Het zogenoemde snottebellenbeleid en de beslisboom blijven nog altijd van kracht om te bepalen om een kind wel/ niet naar school mag.
-Er hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden in school.
-Ouders zijn weer welkom in de school, mits de 1.5 meter afstand gewaarborgd wordt. Dit houdt in dat oudergesprekken ook weer op school plaats kunnen vinden. Helaas zal onze jaarlijkse slotavond nog niet mogelijk zijn, omdat daar de 1.5 meter afstand niet haalbaar zal zijn.
-Het werken in cohorten (vaste groepen) is niet meer nodig; groepsdoorbroken werken is weer toegestaan.
Het is fijn dat versoepelingen weer mogelijk zijn! Maar jullie zullen vast ook begrijpen dat we de organisatie deze laatste weken niet meer helemaal gaan omgooien. Voor de laatste 3 weken kan het vooral ook verwarring scheppen om het allemaal weer anders te gaan doen. De kinderen en leerkrachten zijn gewend aan deze manier van werken. We houden dus de organisatie zoveel mogelijk aan, maar daar waar het een meerwaarde heeft om bijvoorbeeld kinderen uit verschillende groepen te laten samenwerken, zullen we dat zeker doen. Omtrent het brengen en halen van de kinderen zullen we de huidige manier blijven hanteren: de kinderen komen zelfstandig de school binnen. Wel staat de school voor jullie als ouder weer wat meer open. Wensen jullie de leerkracht te spreken? Loop gerust weer binnen.
We zullen jullie eind augustus verder op de hoogte brengen hoe we de organisatie vanaf het nieuwe schooljaar vorm zullen geven.

 
Schoolfeest 1 juli
Als jaarafsluiting staat er dit jaar op donderdag 1 juli een schoolfeest gepland. Een dag met een thema, met veel leuke activiteiten! Dit jaar staat alles in het kader van "Het letter S Festival". Alle activiteiten hebben te maken met de letter S (denk aan Survival, Stoelendans enzovoort) tot en met de versnaperingen aan toe! Het is leuk als de kinderen deze dag verkleed op school komen met iets van de letter S. Daarbij is het handig dat ze makkelijke/sportieve kleding eronder dragen. Ook de leerkrachten zullen natuurlijk toepasselijk in het thema met de letter S verkleed zijn! ‘s Ochtends zullen zij de kinderen uit groep 3 t/m 8 opwachten op het plein en daarna gezamenlijk naar binnen gaan. De kleuters mogen wel direct naar binnen tussen 8.15 en 8.30 uur, maar de overige groepen verzamelen dus eerst buiten op het plein.
Advies deze dag is geen slippers, maar dichte schoenen/sportschoenen. De gymles voor de groepen 3 t/m 8 komt te vervallen, dus er hoeft geen gymkleding meegenomen te worden.
Er hoeft ook geen drinken en geen ochtendhap meegenomen te worden. We vragen wel alle kinderen alleen voor tussen de middag een kleine lunch mee te nemen. Als extraatje krijgen ze ook iets lekkers met de letter S, maar een extra boterham is wel gewenst. Drinken is niet nodig, daar wordt voor gezorgd.
We kijken uit naar een Spectaculaire dag!
                                                              
Doordraaiochtend
Op woensdagochtend 14 juli houden we onze jaarlijkse ‘doordraaiochtend’. De kinderen starten deze dag in hun eigen groep. Na de pauze komen de kinderen in het lokaal waar ze na de vakantie zullen zitten en bij de leerkracht(en) die ze na de vakantie zullen krijgen. We doen dit heel bewust voor de vakantie om ‘de spanning er wat af te hebben’ en al wat voorbereid te zijn op de situatie na de zomervakantie. Voor de volledigheid nog even de groepsindeling, zoals die er na de zomervakantie gaat uit zien:

Groep 1-2   Juf Ingrid Freriks   maandag t/m vrijdag
Groep 3   Juf Denise Grievink   maandag, dinsdag, woensdag
    Juf Cindy Brandsma   donderdag en vrijdag
Groep 4   Juf Leonie Oonk   maandag t/m vrijdag
Groep 5   Juf Henrike Grijsen   maandag t/m donderdag
    Juf Corrie Elferink   vrijdag
Groep 6   Juf Astrid Wikkerink   maandag
    Juf Gerdien Vermie   dinsdag t/m vrijdag
Groep 7-8   Juf Annemiek Veenstra   maandag en dinsdag
    Meester Nico Jansen   woensdag, donderdag, vrijdag


Kleutergroep
De kleutergroep zal gaan starten als 1 groep. In de loop van het jaar neemt het leerlingenaantal in de kleutergroep toe, waardoor vanaf begin 2022 groep 1 en 2 gesplitst zal gaan worden. Groep 2 zal dan gedraaid gaan worden door juf Ingrid en groep 1 zal gedraaid gaan worden door juf Joyce Willemsen. Juf Joyce is op dit moment in verwachting van haar eerste kindje en zal begin 2022 terugkeren van haar verlof. Vanaf dat moment gaat zij groep 1 voor haar rekening nemen.
 
Vervanging juf Denise
Juf Denise is in verwachting van haar eerste kindje en zal het komende schooljaar met verlof zijn t/m februari 2022. Zij zal vervangen worden door juf Kim Draaijer (nu werkzaam in groep 1) en juf Cindy Brandsma. Het eerste half jaar zal de indeling voor groep 3 als volgt zijn:
-Juf Kim Draaijer                             Maandag en dinsdag
-Juf Cindy Brandsma                      Woensdag, donderdag en vrijdag
Op het moment dat juf Denise van verlof terug komt, zal juf Denise maandag, dinsdag en woensdag in groep 3 gaan werken en juf Cindy donderdag en vrijdag.
 
Afscheid juf Riny
In de vorige Bastionberichten hebben jullie kunnen lezen dat juf Riny met pensioen gaat. Op vrijdag 16 juli zal zij afscheid nemen van alle kinderen en maken we er voor haar een leuke dag van. Als om 11.45 uur de school uit gaat, zal juf Riny op het plein de kinderen uitzwaaien. Hier is ook de gelegenheid voor jullie als ouder om juf Riny gedag te zeggen. Loop gerust even langs om haar een fijn pensioen te wensen. Juf Riny, bedankt voor alles!

                                                        
 
Vakantielezen voor groep 3 t/m 7
Vanaf vrijdag 16 juli kunnen we heerlijk gaan genieten van de zomervakantie. 6 weken even de stekker eruit en 6 weken even luieren. Hoewel lekker even niks doen ook heel fijn is, heeft onderzoek uitgewezen dat het voor het technisch lezen van belang is om níet 6 weken niks te doen. Geen leeskilometers maken in de zomervakantie, maakt dat het technisch leesniveau achteruit kan gaan en dat zou natuurlijk zonde zijn.
Op ’t Bastion geven we ons leesonderwijs vorm in samenwerking met de bibliotheek. Met het concept ‘Bibliotheek op school’ halen we kennis en expertise én een mooie boekencollectie onze school binnen. Deze samenwerking maakt het ook mogelijk dat we gebruik mogen maken van het initiatief ‘Vakantielezen’. In de laatste schoolweek krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 de keus om één of twee boeken uit te kiezen, die ze mee naar huis mogen nemen en in de vakantie mogen lezen. Aanvullend krijgen de kinderen van groep 3 en 4 een extra vakantietasje. Het doel is om kinderen ook in de vakantie te stimuleren om te blijven lezen. Als de kinderen in de zomer blijven lezen, behouden ze hun leesniveau of gaan zelfs vooruit. We hopen dat jullie samen met jullie kind gaan genieten van het lezen van de boeken. Na de zomervakantie worden de boeken weer ingeleverd op school. We wensen de kinderen veel leesplezier toe!
 
Vakantierooster 2021-2022
In de vorige Bastionberichten zijn de vakanties voor komend schooljaar met jullie gedeeld. Via dit bericht maken we het rooster definitief en kunnen we tevens vermelden op welke momenten er een studiedag ingepland is en de kinderen nog meer vrij hebben:

Studiedag   20-09-2021
Herfstvakantie   18-10-2021 t/m 22-10-2021
Studiedag   10-11-2021
Kerstvakantie   25-12-2021 t/m 07-01-2022 *
Studiedag   25-02-2022
Voorjaarsvakantie   28-02-2022 t/m 04-03-2022
Pasen   15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie   25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart   26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren   06-06-2022
Studiedag   13-06-2021
Zomervakantie   11-07-2022 t/m 19-08-2022

*Voor alle groepen zal de kerstvakantie ingaan op vrijdag 24 december om 11.45 uur.

Het opnemen van vakantie(dagen) buiten deze vastgestelde periodes is slechts in hoge uitzondering mogelijk. Neem contact op met de directie van de school om een eventuele verlofvraag te bespreken.
 
Oproep pleinwacht
Op een aantal momenten in de week zijn we op zoek naar ouders die willen ondersteunen met de pleinwacht. Tijdens de middagpauze spelen de kinderen buiten en is er altijd een leerkracht die pleinwacht heeft. Naast deze leerkracht zetten we ook graag een ouder in die hierbij ondersteunt. Op de maandag, dinsdag en donderdag zoeken we hiervoor ondersteuning. Het gaat om het tijdstip van 11.45 uur tot 13.00 uur. Tegenover deze structurele, wekelijkse ondersteuning staat een vrijwilligersvergoeding. Is er een dag in de week dat het jullie leuk lijkt om dit te doen? Graag een berichtje via Parro aan Annemarie of via a.veerbeek@bastionbredevoort.nl
 
Afscheid groep 8
Een schooljaar van groep 8 zit altijd vol met leuke en spannende activiteiten. Dit schooljaar voor deze groep 8 was wel een heel bijzonder jaar en deze kinderen nemen in een bijzondere tijd afscheid van de basisschool. Het einde van het schooljaar is in zicht. Voor de kinderen van groep 8 betekent dit niet alleen het einde van het schooljaar, maar van hun hele Bastion-loopbaan. De afscheidsavond met ouders van groep 8 vindt plaats op maandag 12 juli. De laatste officiële schooldag voor groep 8 is op dinsdag 13 juli en deze dag willen we dan ook invullen in het teken van afscheid. De ochtend zal in het teken staan van afronden en opruimen. ’s Middags maken de kinderen een ronde door de school om alle leerkrachten de hand te drukken om te bedanken en vaarwel te zeggen.

                                      

Jongens en meiden van groep 8, wij wensen jullie op de nieuwe school heel veel succes en plezier!

 
Fijne vakantie!
En zo zijn we met elkaar alweer aan het eind van het schooljaar en zullen dit de laatste Bastionberichten van dit schooljaar zijn. Wat hebben we weer een bijzonder jaar achter de rug!
Van harte hoop ik dat we elkaar in het nieuwe jaar weer meer mogen gaan ontmoeten! Dat we elkaar weer meer spreken, we jullie in de school mogen zien tijdens de ouderinloop-momenten, dat jullie je steentje weer bij kunnen dragen als luizenmoeder, biebouder, creahulp enzovoort. Maar voor nu wens ik jullie eerst een hele prettige zomer toe. Even ‘niks’ en genieten van gezellige dingen. Hoe jullie vakantie er ook uitziet; vanaf deze plaats namens het gehele team een hele fijne zomer toegewenst!

                                              

Andere berichten

Preventie Platform Jeugd
Vanuit het Preventie Platform Jeugd is er aanbod voor kinderen en ouders op vele fronten. Een training die gevraagd is om specifiek onder de aandacht te brengen is de KIES-training. Deze training is gericht op het verwerken van een scheiding.
Denk je dat je kind meer ondersteuning nodig heeft bij het verwerken van de scheiding? Wellicht biedt de KIES-training dan uitkomst. KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties. Kinderen leren hiermee de scheiding van hun ouders beter begrijpen en omgaan met hun veranderende leefsituatie. KIES is er voor kinderen in het basisonderwijs; van groep 5 tot en met groep 8 én voor kinderen in het voortgezet onderwijs. In de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk wordt KIES aangeboden door het Preventie Platform Jeugd.
Kies is een spel- en praatgroep voor kinderen (groep 5 tot en met groep 8) van gescheiden ouders. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten waarin, aan de hand van spel en opdrachten, gewerkt wordt aan het verwerken van de scheiding. Kinderen leren de scheiding beter te begrijpen en om te gaan met de veranderde leefsituatie. Voor meer info en aanmelding zie: www.preventieplatformjeugd.nl
 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2022 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp