Copy
View this email in your browser
Bastionberichten december 2020
 Data december/januari
 
   3 december Ouderwerkgroep
   4 december Sinterklaas
   9 december Bestuursvergadering
 18 december Kerstviering
 19 dec t/m 3 jan Kerstvakantie
   4 januari MR-vergadering
 14 januari OR-vergadering
   

Sinterklaas 
‘Vol verwachting klopt ons hart’. In een eerdere mail zijn jullie al geïnformeerd over een aantal bijzonderheden rondom Sinterklaas. Hier enkele punten ter herinnering: 
-In de onderbouwgroepen volgen we voor een groot deel het verhaal van het Sinterklaasjournaal. Dit is altijd weer een spannend avontuur! 
-Ook het Sinterklaasjournaal van Aalten-Bredevoort kijken we op school.
-In de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn lootjes getrokken. De surprises schitteren deze week op het werkplein, waarna ze op 4 december in de groepen uitgepakt worden.
-En dan is het op 4 december eindelijk zover…. De Sinterklaasviering. Sinterklaas komt ‘stilletjes’ aan, want vanwege de coronamaatregelen is een aankomst op het plein helaas niet haalbaar. Gelukkig kan de Sint wel gewoon komen, kan hij de groepen bezoeken en mogen we ook dit jaar gaan genieten van een leuke dag met pakjes, surprises en gedichten en veel gezelligheid! 
-De reguliere schooltijden worden deze dag aangehouden. Voor de onderbouw duurt de feestdag tot 11.45 uur en de groepen 4 t/m 8 zijn tot half 3 op school.
We kijken uit naar een gezellige Sinterklaasviering.

                                 
 
Kerstviering
Binnen onze vierjaarlijkse kerstcyclus (van de herdertjestocht, kerstmarkt, kerstcircuit en kerstmaaltijd) zou dit jaar de ‘herdertjestocht’ aan de beurt zijn. De herdertjestocht is een route door Bredevoort, waarbij veel mensen tegelijk op de been zijn. Omdat 1.5 meter afstand houden dan lastig wordt en er veel verplaatsingen zijn, is er besloten de herdertjestocht een jaar op te schuiven en dit jaar niet door te laten gaan.
Geen herdertjestocht dit jaar, maar wel een ‘warme’ kerst. Gezien deze bijzondere tijd, hebben wij er dit jaar voor gekozen om de ouderen van ‘t Ambtshuis een warme en liefdevolle kerst te bezorgen en om de verzorgers een ‘hart onder de riem te steken’ als bedankje voor hun liefdevolle verZORGing. Dit willen we gaan doen door samen met de kinderen voor hen mooie kerstattenties en een kerstfilm te maken. Ook voor de leerlingen is het mogelijk om een attentie voor hun eigen opa’s/ oma’s te maken, zodat deze ook niet vergeten worden. Naast de attenties maken we samen met alle leerlingen een film, natuurlijk geheel in kerstsfeer. Om ook jullie als ouders te kunnen laten meegenieten van ons kerstfeest, krijgen jullie een link waarmee het ook voor jullie mogelijk is om mee te genieten van deze mooie kerstfilm. 
Vaak is er gekoppeld aan onze kerstviering een goed doel. Dit jaar zijn de attenties voor de ouderen en de verzorgers van ’t Ambthuis ons ‘goede doel’ en zullen we verder geen ander doel aanspreken om hiervoor geld in te zamelen.
Vanaf maandag 7 december tot vrijdag 18 december zullen er in alle groepen attenties gemaakt gaan worden. Vrijdag 18 december hebben alle klassen een kerstviering in hun eigen klas. Op deze dag zullen we de attenties en de film aanbieden bij ‘t Ambthuis. Deze laatste schooldag voor de kerstvakantie voor groep 1 t/m 3 duurt zoals ‘normaal’ tot 11.45 uur en voor groep 5 t/m 8 tot 14.30 uur. We denken middels dit initiatief een mooie invulling gevonden te hebben voor onze kerstviering en kijken er naar uit om op vrijdag 18 december bij ’t Ambthuis te kunnen bijdragen aan een warme kerst voor de bewoners en verzorgers daar.
                                                                                                   
 
Luizencontrole 
Op dit moment is het nog steeds niet mogelijk om een luizencontrole op school uit te voeren. We doen wederom een vriendelijk verzoek aan jullie als ouder om je kind op luizen te controleren. Momenteel krijgen we berichten dat er in meerdere groepen luizen zijn geconstateerd. Graag vragen we om een extra kritische controlebeurt ditmaal. Mochten jullie luizen vinden, dan horen we het graag via een berichtje aan de groepsleerkracht.

 Mondkapjes                                                                                                                                                                                     Per 1 december is het verplicht om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Het basisonderwijs is hierop een uitzondering. In het basisonderwijs hoeft er, mits er genoeg afstand gehouden kan worden, geen mondkapje gedragen te worden door het onderwijzend personeel. Wij dragen binnen school dan ook geen mondkapje, aangezien we voldoende ruimte hebben tot 1,5 meter afstand.
We willen hierbij wel het verzoek neerleggen aan jullie om op de momenten dat jullie de school betreden een mondkapje te dragen. In principe komen ouders niet in de school, maar daarop zijn natuurlijk uitzonderingen. Voor de net 4-jarige kleuters die aan de basisschoolperiode beginnen of een ziek kind dat opgehaald dient te worden, wordt natuurlijk een uitzondering gemaakt. Bij de ingang van school staat handgel, waarmee de handen gedesinfecteerd kunnen worden en we vragen in deze gevallen aan jullie om een mondkapje te dragen als jullie onder schooltijd de school binnenlopen. Dank voor jullie medewerking!

Andere berichten
 
Bericht van de GGD-jeugdverpleegkundige
Aan onze school is GGD jeugdverpleegkundige Daphne Trienes-Oonk verbonden. Normaal gesproken hield zij een aantal keren per jaar een inloopspreekuur voor ouders. Vanwege de coronamaatregelen is dit niet mogelijk en wil ze graag via onderstaand stukje jullie informeren:
De jeugdgezondheid op school 
U kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei, zindelijkheid en puberteitsontwikkeling. Vaccinaties en kinderziektes. Omgaan met lastig gedrag, zoals eten of slapen. Omgaan met emotionele problemen, zoals zelfvertrouwen, onzekerheid en (faal)-angst. Kortom u kunt met allerlei vragen rondom het opgroeien van uw kind bij ons terecht. Daarnaast wordt elk kind een aantal keren door ons uitgenodigd gedurende de schoolperiode. Zie ook: www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden
Wie is de jeugdverpleegkundige op ‘t Bastion? 
Mijn naam is Daphne Trienes-Oonk. Sinds 2014 ben ik werkzaam als jeugdverpleegkundige bij de GGD-NOG. Mijn werkgebied is voornamelijk gemeente Aalten. Jullie treffen mij op school bij de gezondheidsonderzoeken van groep 1/2, tijdens een vervolgonderzoek of tijdens een gesprek over de ontwikkeling van uw kind samen met school. 
Vragen? 
Gekke vragen bestaan niet. En u kunt nou eenmaal niet altijd alles weten. Dus stel deze vraag en blijf er niet meer lopen. Mijn gegevens:
06 - 256 442 17 (Whatsapp)  of 088 - 4433501 
d.oonk@ggdnog.nl
jgz@ggdnog.nl  
                                                                                           
                                                                                                   Daphne Trienes-Oonk
                                                                                              Jeugdverpleegkundige GGD

 
 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2022 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp