Copy
Nieuwsbrief project Vijverweg 14
Bekijk deze email in je browser
Geachte omwonenden, geïnteresseerden in Vijverweg 14,
 
Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over de ontwikkelingen omtrent Vijverweg 14 in Bloemendaal.
 
Ontwerp bestemmingsplan

Op donderdag 22 december 2016 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het ontwerp bestemmingsplan goedgekeurd. In dit geval is de gemeentelijke coördinatieprocedure van toepassing. De omgevingsvergunning en het nieuwe bestemmingsplan zullen daarom tegelijkertijd 6 weken ter inzage komen te liggen vanaf begin januari 2017.
Inrichtingsplan
Op maandag 20 december heeft er een inloopavond plaatsgevonden om direct omwonenden en de klankbordgroep te informeren over het inrichtingsplan. De stedebouwkundige en de tuin- landschapsarchitect hebben het plan volledig toegelicht. Het gepresenteerde inrichtingsplan is een voorlopig ontwerp en zal de komende weken verder worden uitgewerkt. De aanvullingen/opmerkingen op de inrichting van de locatie zullen nader bekeken worden. Het definitief ontwerp zullen wij ter zijner tijd op onze website plaatsen.
Met vriendelijke groet,
Projectteam Vijverweg 14


Schrijf u uit van deze mailinglijst  Pas uw instellingen aan 

Email Marketing Powered by Mailchimp