Copy
RETTELSE I TILMELDINGSLINKET
Soldaterlegatet og SF inviterer til en åben høring om veteraners arbejdsskadesager
View this email in your browser

Invitation til høring om veteraners arbejdsskadesager

Tirsdag den 4. februar kl. 13-16 i Landstingssalen på Christiansborg.

Februar 2020
4
Tilmelding senest den 30. januar 2020
TILMELD
Kl. 13.00  Velkomst ved Anne Berthelsen, forsvarsordfører for SF
Kl. 13.05  Introduktion til rapporten ’Hjemvendte soldaters ret til   arbejdsskadeerstatning for PTSD’, ved Soldaterlegatet
 
 Del 1 | Analysens kritik
Kl. 13.10  Præsentation af rapportens kritik af myndighedernes   sagsbehandling af veteraners psykiske arbejdsskader, ved   professor dr.jur. Andreas Bloch Ehlers
Kl. 13.30  Debat
 
 Del 2 | Arbejdsskademyndighedernes redegørelse
Kl. 13.45  Svar på kritikken fremsat i analysen, ved Ankestyrelsen / AES
Kl. 14.05  Debat
Kl. 14.20  Kaffepause
 
 Del 3 | Erfaringer og anbefalinger
Kl. 14.35  Sagseksempler, ved advokat Karsten Høj, Elmer Advokater /   advokat Mads Pramming,Ehmer Pramming Advokater
Kl. 14.45   Anbefalinger til tiltag, ved Soldaterlegatet
Kl. 14.50  Afsluttende debat
Kl. 15.20  Afrunding ved beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (med   forbehold for, at behandlingerne i Folketinget samme dag er afsluttet)
Kl. 15.25
    -16.00
 Umiddelbart efter høringen har deltagerne mulighed for at   netværke i området uden for Landstingssalen, hvor Anne   Berthelsen (SF) vil være vært for en kop kaffe
Baggrund:
En juridisk rapport retter alvorlig kritik mod arbejdsskademyndighederne for ikke at behandle veteraners psykiske arbejdsskadesager i overensstemmelse med gældende ret. På den baggrund arrangerer Soldaterlegatet høring på Christiansborg for at præsentere kritikken og anbefalinger.


Siden 2013 har Soldaterlegatet påpeget gennemgående problemer i arbejdsskademyndighedernes behandling af sagerne, senest ved offentliggørelsen af en omfattende juridisk analyse af 693 sager i oktober 2019. Rapporten rejser alvorlig kritik af myndighedernes sagsbehandling og juridiske vurderinger og viser, hvordan veteraner på et ulovligt grundlag får afslag på anerkendelse og erstatning. Kritikken angår særligt Belastningskriteriet (myndighederne stiller strengere krav, end lovgivningen tillader i forhold til den belastning, soldaterne skal have været udsat for) samt Tidskriteriet (myndighederne stillere strengere krav til beviserne for den tidsmæssige sammenhæng mellem belastning og sygdom, end der er hjemmel til i lovgivningen). Ankestyrelsen og AES har i deres tilbagemeldinger på rapporten afvist, at de begår fejl.

Praktisk information:
Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen).
- Link til pressemeddelelse om resultaterne af den juridiske analyse med links til rapporterne
- Link til AES og Ankestyrelsens redegørelser

For mere information, kontakt:
Thore Clausen, sekretariatschef i Soldaterlegatet på tc@soldaterlegatet.dk / m. 31 37 17 37
Marie Tanggaard, kommunikationsansvarlig i Soldaterlegatet på mt@soldaterlegatet.dk / m. 21 25 58 45
Email
Website
Facebook
LinkedIn
Copyright © 2020 Soldaterlegatet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp