Copy
Nyhedsbrev nr. 6 august 2015
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Skolestart
2. Forenklede Fælles Mål
3. Åben Skole
4. Kurser
5. Skolepuljen
6. Nyt fra ministeriet
7. Nye ledere
8. Nyt fra administrationen
Kalender

1. Skolestart med solskin, højt humør - og Basim-koncert

Så er skoleåret 2015-16 skudt igang.
Flag, balloner, kage og grill er bare nogle af ingredienserne, som rundt på skolerne har været en del af velkomstfesten.

Men på Bøgballe Friskole startede de med et brag af en koncert med Basim. Koncerten var en præmie fra Børnecancerfonden, fordi skolens elever havde samlet flest penge ind i forbindelse med en elevs kræftsygdom og dødsfald sidste efterår.
 Du kan se billeder fra mange af friskolerne på FKFs facebook-side, hvor vi altid forsøger at holde dig opdateret med, hvad der rører sig ude på skolerne. Se mere på https://www.facebook.com/kristnefriskoler

Her kan du også se at Foreningens formand, Thorkild Bjerregaard er medunderskriver på en kronik om de frie skolers rolle, som blev bragt i Politiken i sidste uge.

2. Forenklede Fælles Mål offentliggjort
 

Som en del af folkeskolereformen, der trådte i kraft i 2014, blev der lanceret et nyt begreb: Læringsmålstyret undervisning, der sammen med nye Forenklede Fælles Mål, skulle sætte en ny dagsorden helt inde i klasseværelset.

De Forenklede Fælles Mål gælder fra skoleåret 2015-16, og er nu offentliggjort på en ny hjemmeside, så både lærere, bestyrelser og forældre kan se hvad børnene skal lære og hvornår.

Hvis en fri skole ikke selv har formuleret egne slutmål og delmål, så er den forpligtet på at nå de samme mål, som man skal i folkeskolen. Derfor er Forenklede Fælles Mål særdeles relevant for de fleste friskoler. Dog er det kun slutmålene frie skoler skal forholde sig til. 

Se mere om Forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning på www.emu.dk

3. Åben Skole

Torsdag den 5. november 2015 inviterer De Frie Grundskoler og Skole og Forældre for tredje år i træk alle grundskoler i Danmark til at deltage i den fælles Åben Skole-dag, 
 
Klik på linket nedenfor og se den nye animationsfilm, der kort fortæller: Hvad Åben Skole-dagen handler om, hvorfor det er en god idé, at din skole deltager samt hvordan du tilmelder din skole.

 

 

4. Kurser

Vi har lavet en lille opdatering på tilmeldingen til efterårets kurser:
 

Kursus for nyansatte: 
5 tilmeldte fra 3 skoler
 
Skolelederkursus:
31 tilmeldte fra 15 skoler
 
Bestyrelseskurser:
08.09.2015 i Hedensted:18 tilmeldte fra 2 skoler
09.09.2015 i Vejen: 7 tilmeldte fra en skole
10.09.2015 i Ishøj: 2 tilmeldte fra en skole

Sekretærkursus:
29 tilmeldte fra 24 skoler

Pedelkursus:
Programmet er ikke færdigt.

Nogle af kurserne er i overhængende fare for at blive aflyst, men vi tror stadig, at der kommer flere tilmeldinger, når man lige er landet igen efter ferien.

5. Skolepuljen

Vi minder om at næste frist for ansøgninger til Skolepuljen er d. 10. september 2015.

Samtidig gør vi opmærksom på, at vi meget gerne vil have cykelsponsorløb eller andre gavegivende arrangementer ind over Skolepuljen, så vi kan nå op på de krævede 100 givere hvert år. (P.t. har vi ca. 40 i 2015).

 

6. Nyt fra ministeriet
 

Vedr. OK13 og OK15. Man har tidligere kunnet kontakte Moderniseringsstyrelsen vedr. spørgsmål til overenskomsten, men man har nu samlet de folk, der arbejder med overenskomsterne i Undervisningsministeriet, så fremover skal man skrive til henvendelser@uvm.dk, hvis man har spørgsmål.

Dispositionsbegrænsning 2015: Undervisningsministeriet skrev ud til skolerne kort før sommerferien om den konkrete udmøntning af dispositionsbegrænsningerne i 2015 for uddannelsesinstitutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område.
Regneark med de konkrete beløb pr. institution, et notat, som beskriver beregningerne bag, samt selve cirkulærerne om dispositionsbegrænsningerne kan findes på hjemmesiden via følgende link:
http://www.uvm.dk/Administration/Takstkatalog-og-finanslov/Finanslov/Dispositionsbegraensninger-i-2015


 

7. Nye ledere

Ølgod Kristne Friskole har ansat Jette Klemmensen som ny skoleleder. Jette kommer fra en lærerstilling på skolen, men har tidligere været skoleleder på Karlskov Friskole.

Alme Skole har ansat Niels Hørlück som ny viceskoleleder. Niels kommer fra en lærerstilling på skolen.

 

8. Nyt fra administrationen

Elevopgørelsen pr. 5. september. En helt afgørende deadline hvert år er den 5. september, hvor de frie grundskoler skal opgøre, hvor mange elever, der går på deres skoler. Dette skal ske inden kl. 12.00. I år skal man være opmærksom på, at den 5. september falder på en lørdag.

Hvis en elev, der er indmeldt i en fri grundskole efter skoleårets start og inden den 5. september, skal medtages i opgørelsen, skal skolen kunne dokumentere, at den har modtaget flyttebevis fra elevens tidligere skole, eller at den har sendt en kopi af elevens skriftlige indmeldelse med angivelse af første skoledag til elevens tidligere skole. Kopien skal være elevens tidligere skole i hænde senest den 5. september kl. 12.

Når den 5. september, som i år, falder på en lørdag, skal kopien være elevens tidligere skole i hænde senest den førstkommende mandag kl. 12.

Lektiehjælp er blevet obligatorisk i folkeskolen, men ikke i de frie skoler.
Lekticaféer, faglig fordybelse og understøttende undervisning er et varmt emne i folkeskolen nu, hvor det er blevet obligatorisk for eleverne i alle landets folkeskoler. En del frie grundskoler arbejder også med forskellige variationer af de tre begreber og aktivitetstyper, men vi skal understrege, at frie skoler ikke er forpligtet til at have det.

Ofte melder spørgsmålet sig om, hvilke medarbejdere der kan stå for disse ak- tiviteter og hvilke regler, der gælder: Er det pædagogarbejde, lærerarbejde, til- synsarbejde eller måske undervisning? Fortolkningen af disse spørgsmål ligger hos skolens ledelse – naturligvis under respekt for de overenskomstmæssige regler, der gælder og i overensstemmelse med, hvordan aktiviteten er beskrevet og udfoldes i praksis.

 

 

Vi vil begynde det nye skoleår med en lovprisningssalme, som slutter med ordene:
"Alt hvad der lever og ånder: Pris Herren! Halleluja!"        Sl. 150,6

Med ønsket om Guds velsignelse over det nye skoleår.

Jette Vibe Johansen                          Hans Jørgen Hansen

Kalender

2015

25.-26. august                 Sekretærkursus i København
8., 9. og 10. september   Kurser for (nye) bestyrelsesmedlemmer
17.-18. september           Skolelederkursus på Vejle Fjord
28. september                 Skoleledermøde Øst på Filipskolen
26. oktober                      Skoleledermøde Vest i Brændstrup
29.-30. oktober                Kursus for nye lærere og pædagoger
3. november                    Åbent kursus på Lukas-Skolen
5. november                    Åben Skole

???                                  Pedelkursus (dato ikke fastlagt)
 

2016

21.-22. januar                   Kursus for SFO-, børnehave- og vuggestueledere
10.-11. marts                    Bibliotekskursus
12. marts                          Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
20.-22. marts                    Retræte for ledere på Ådalen i Randers
6. april                               Skoleledermøde Øst på Esajasskolen
7. april                               Skoleledermøde Vest på Tange Kristne Friskole