Copy
Nyhedsbrev nr. 13. Dec 2014
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Evaluering af certificeringsuddannelsen
2. Dias fra Dialogmøder i januar
3. Besøg på Christiansborg
4. Bestyrelsesmøde og generalforsamling
5. Kursus for nye tilsynsførende
6. Lederkursus om Branding
7. Navnenyt
8. Administrative nyheder
9. Kalender

Evaluering af certificeringsuddannelsen

Rambøll laver evaluering for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Undervisningsministeriet har iværksat en evaluering af tilsynsordningen, som trådte i kraft august 2010. Allerede da loven blev vedtaget stod det klart, at ordningen skulle evalueres, når den havde fungeret i en periode. Det fremgik nemlig af bemærkningerne til lovforslaget.

Tilsynsordningen fra 2010 indførte certificering af de tilsynsførende og muligheden for, at skolen kan vælge selv-evaluering. Endvidere blev det særskilte tilsyn med skoler uden prøver og skoler, der har fravalgt prøve i historie, afskaffet; og det statslige tilsyn blev lagt i fastere rammer med en ny bekendtgørelse.

Skolerne bliver inddraget i evalueringen gennem en spørgeskemaundersøgelse. Evalueringen vil også omfatte interviews med et mindre antal skoleledere, bestyrelsesmedlemmer, tilsynsførende, udvalgte ressourcepersoner og medlemmerne af Certificeringsudvalget. Yderligere vil et nærmere studie af 60 tilsynserklæringer indgå i evalueringen.

Skolerne modtager nærmere orientering fra Undervisningsministeriet. Vi opfordrer skolerne til at besvare spørgeskemaundersøgelsen og deltage, hvis man bliver spurgt derudover.

Rapporten, som forventes klar i slutningen af februar, vil blive drøftet med de frie grundskolers foreninger.

Dias fra dialogmøder i januar
 

160 deltagere fra 31 skoler

Tak til alle jer, der var med til dialogmøderne i januar. Flot at vi kan samles så mange og tale om de ting, der er på spil for den enkelte skole og for os som kristne friskoler. Og samtalerne fortsætter. Jeg får meget respons på de emner, der blev berørt og mange fortsætter samtalen på bestyrelsesmøderne ude på skolerne.
Hvis I er interesseret i de dias, der blev brugt, kan de down-loades fra foreningens hjemmeside her

Besøg på Christiansborg

Gode dialoger med centrale politikere

Bestyrelsen for FKF var d. 20. januar på Christiansborg og fik her nogle særdeles spændende samtaler med bl.a Anni Mathiesen (friskoleordfører) og Esben Lunde Larsen (uddannelsesordfører) fra Venstre og Anette Vilhelmsen (friskoleordfører) fra SF. Vi fik både snakket om specialundervisning, tilsyn, åndsfrihed og ikke mindst at minde politikerne om, at der ved finanslovsforhandlingerne for 2016 skal kigges alvorligt på koblingsprocenten. Måske har vi en ny regering til den tid, men nu er budskabet plantet hos begge blokke.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling
 

Nye samarbejdsrelationer i friskolerne
Vi ses d. 14 marts på Hotel Storebælt

Efter besøget på Christiansborg blev der afholdt bestyrelsemøde, hvor hovedtemaet var de nye samarbejdsrelationer i friskolerne. Lilleskolerne har aftalt et tættere samarbejde Dansk Friskoleforening og Private Gymnasiers ligeledes et tættere samarbejde med Danmarks Privatskoleforening. Det har givet anledning til overvejelse om, hvor de kristne friskoler placerer sig i det nye landskab. På dialogmøderne var der klar opbakning til at "stå selv!", så langt som ressourcerne rækker. Vi kunne måske godt have fordele af et tættere samarbejde med andre, men som tiden er lige nu, så er vi ikke klar til at indgå aftaler, men vælger en mere selvstændig linje - stadig med et tæt samarbejde med de andre om centrale politiske temaer, men også med vores egen klare profil. Sammen med de tyske mindretalsskoler forsøger vi at gøre os gældende, der hvor det er relevant for skolerne.

Der vil blive lejlighed til at drøfte dette og meget andet på generalforsamlingen d. 14. marts på Hotel Storebælt i Nyborg. Invitationerne er sendt ud og vi glæder os til at se rigtig mange.

Kursus for nye tilsynsførende


FKF er tovholder på det næste kursus for tilsynsførende, som afvikles på Koldkærgaard Konferencecenter ved Århus d. 26. - 28. februar 2015.

Er jeres tilsynsførende certificeret? - ellers er muligheden der nu. Kurset er gratis for skolen og for deltageren. Alle friskoleforeningerne står bag disse kurser og de arrangeres i fællesskab, men skoleforeningerne skiftes til at være tovholder. Se programmet her.
Tilmelding på fkf@kristne-friskoler.dk var senest d. 19. januar 2015, men der er stadig enkelte ledige pladser.

Lederkursus om Branding: Hvorfor vælge en kristen friskole?

D. 24. februar på Hotel Nyborg Strand

HUSK at tilmeldingsfristen er d. 3. februar!
Se programmet her

Navnenyt

Nye navne er kommet til på skolerne - og flere er på vej

Nye ledere:
Søren Gyes Høiberg
er ansat som viceskoleleder på Johannesskolen i Hillerød. Søren kommer fra en viceskolelederstilling på Esajasskolen.
Rebekah Kristesen er ny viceskoleleder på Randers Kristne Friskole. Rebekah kommer fra en stilling som viceforstander på efterskolen Frydensbjerg i Mariager.
Mette Vithus Andersen er pr. 1.4.15 ansat som ny viceskoleleder på Esajasskolen. Mette er lærer på Jakobskolen på Fredriksberg.

Ledige stillinger:
Torben Frederiksen
går på efterløn, så derfor søger Alme Skole ny viceskoleleder.
Britta Nørgaard har fået nyt job på Bylderup Bov Kristne Friskole, så derfor er Lemvig Kristne Friskole er i gang med at ansætte ny skoleleder.
Mark Lindberg Christensen er konstitueret leder på Filipskolen i Kbh. Her er man også i gang med at søge ny skoleleder.

Administrative nyheder

Momshul lukkes

En del frie grundskoler har valgt at benytte reglerne for velgørende fonde til at søge kompensation for udgifterne til købsmoms. Nu ændres bekendtgørelsen om momskompensation til velgørende foreninger m.v. således, at frie grundskoler i praksis ikke længere kan få momskompensation. 

Momskompensationen er blevet beregnet på grundlag af foreningens egenfinansieringsgrad, det vil sige hvor stor en andel ”visse private indtægter” udgør af de samlede indtægter. Nu præciseres det, at statstilskud og andre tilskud fra stat, kommune eller regioner ikke kan betragtes som ”visse private indtægter”. Dermed vil egenfinansieringsgraden blive så lav, at skoler i praksis ikke kan modtage momskompensation af disse regler. 

Reglerne har aldrig været tænkt anvendt til frie grundskoler. Formålet med reglerne om momskompensation for velgørende foreninger er, at sådanne foreninger ikke skal betale moms af indsamlede midler og fx donationer, som skal anvendes til foreningens almennyttige arbejde.

De nye regler er gældende fra 1. januar 2015.

Vinterferie på kontoret

Kontoret har lukket fra d. 7. februar til d. 15. februar - begge dage incl.

God vinterferie (- også til dem, der først har det i uge 8!)

"Tak Herren, for han er god! Hans kærlighed er urokkelig og varer til evig tid."     Sl. 136 (- hvor dette gentages 25 gange!!)


Jette Vibe Johansen                          Hans Jørgen Hansen
 

 

Kalender

2015

24. februar                      Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
26.-28. februar                Certificeringskursus for nye tilsynsførende på Koldkærgaard
5.-6. marts                       Bibliotekarernes internatkursus
14. marts                         Generalforsamling på Hotel Storebælt i Nyborg
18. marts                         Skoleledermøde Vest i Randers
19. marts                         Skoleledermøde Øst på Gideonskolen
25. marts                         Pedeltræf Vest på Klippen i Voel
5., 6. og 7. maj                Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer

17.-18. september           Skolelederkursus på Vejle Fjord
28. september                 Skoleledermøde Øst
26. oktober                      Skoleledermøde Vest
5. november                    Åben Skole

2016
21.-22. januar                   Kursus for SFO-, børnehave- og vuggestueledere

 Frameld email    Opdater dine kontaktoplysninger

Email Marketing Powered by Mailchimp