Copy
Nyhedsbrev nr. 9
12. august 2014
Se denne mail i din browser

Skolestart. Følg mig.

Læs i dette Nyhedsbrev:

1. Åben Skole
2. Prøve i Idræt
3. Fokustemaer fra skolerne
4. Kurser
5. Nyt fra sekretariatet
6. Kalender

Følg de kristne friskoler på Facebook
Følg de kristne friskoler på Facebook
Gå til vores hjemmeside
Gå til vores hjemmeside

1. Åben Skole

Nu er det nye skoleår startet (for de fleste) og hverdagen indfinder sig snart. På trods af folkeskolereform og ny arbejdstids-aftale, så er vi sikre på, at der hurtigt skabes  den sædvanlige magi i mødet mellem elever, lærere og viden. Når alt går op i en højere enhed, så bliver eleverne ikke bare "så dygtige som de kan" (Citat fra målet med den nye folkeskolelov), nej, så opstår der ikke bare viden, visdom - og måske endda livs-visdom. 
På foreningens hjemmeside, kan man læse et par provokerende oplæg om, hvad der er vigtigt for det nye skoleår - og for børns opdragelse og skolegang i det hele taget.

Husk: Åben Skole d. 6. november kl. 15-19.
Igen i år inviteres alle indenfor på mange friskoler, privatskoler og forhåbentlig også folkeskoler, så forældrene kan få en kvalificeret baggrund, når de skal vælge skole til deres børn. Der er materialer og oplysning på vej, men begynd allerede nu at snakke om, hvordan I vil bruge dagen til at vise mange flere jeres gode tilbud.
Følg med på hjemmesiden www.aabenskole.dk og se allerede nu en lille film om sidste års Åben Skole.


 

2. Prøve i idræt

Som vi skrev om i sidste nyhedsbrev, så er det en udfordring for en del friskoler, at der indføres prøve i 9. klasse i faget idræt allerede fra dette skoleår. 
Vi afventer fortsat svar fra ministeriet, der har lovet at forholde sig til, om der kan gives en dispensation midlertidigt eller permanent. Vi orienterer skolerne så snart vi ved noget.
Prøvebekendtgørelsen er lige nu i høring frem til d. 21. august, så derfor fremgår det ikke af ministeriets hjemmeside, at der er prøve. Hvis nogen vil se udkastet til bekendtgørelsen er I velkommen til at henvende jer.

3. Spørgeskema på vej

Bestyrelsen for FKF har besluttet at indsamle temaer fra skolerne til kommende arrangementer (dialogmøder, generalforsamling, kurser etc.). Vi vil gerne sætte gang i debatten med skolerne og ude på skolerne, men vi vil også gerne sætte det på programmet, som optager skolerne her og nu. Derfor udsender vi et spørgeskema til alle skolerne, som kan drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde. Her bliver skolerne bedt om at beskrive deres "brændende platform" lige nu - og gerne også andre vigtige temaer, som de ønsker taget op.
Vi ser frem til nogle spændende input, som kan konkretiseres i debatoplæg, kurser, foredrag m.m.

4. Kurser

Dialogmøder for bestyrelser og ledere i uge 3 i januar 2015. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Mandag d. 12. januar i Nord- og Midtjylland
Tirsdag d. 13. januar i Øst- og Sydjylland
Onsdag d. 14. januar på Sjælland og Bornholm
Samtidig med dette nyhedsbrev udsendes et spørgeskema som skolerne bedes udfylde. Indholdet på Dialogmøderne bliver planlagt ud fra den respons, der kommer fra skolerne.

Skolelederkursus d. 25.-26. september. Vi mangler at høre fra en del skoler!!!

Åbent Kursus om Børn og Medier d. 21. august på Kratholmskolen. Kontakt skolen hvis I gerne vil med.

Netværksdag om kristendomsundervisning d. 23. september kl. 15 på Bøgballe Friskole. Yderligere oplysninger og tilmelding til Lars Pedersen på 
lars.pedersen90@boegballefriskole.dk.

Sekretærkursus på Brogården i Middelfart d. 30. september-1. oktober. Se program på hjemmesiden snarest.

Pedelkursus på Brogården i Middelfart d. 4.-5. november. Program kommer på hjemmesiden.

SFO- og Børnehavelederkursus på Severin Kursuscenter i Middelfart d. 22.-23. januar 2015. Program er under udarbejdelse.

Bibliotekarernes internatkursus d. 5.-6. marts 2015 på Brogården i Middelfart. Program er under udarbejdelse.

5. Nyt fra Sekretariatet

NB: Løntabellen for lærere og ledere er opdateret på hjemmesiden (Version 2 - Rettelse vedr. ulempegodtgørelse)
 

6. Kalender


2014
21. august                        Åbent kursus på Kratholmskolen om Børn og Medier
15. september                  Skoleledermøde Øst på Peterskolen, Bornholm
22. september                  Kursus for certificerede tilsynsførende i Middelfart
23. september                  Netværksdag for kristendomslærere på Bøgballe Friskole
25.-26. september            Skolelederkursus på Vejlefjord
30. sept-1. okt.                 Sekretærkursus på Brogården i Middelfart
3. oktober                        Biblioteksmøde Øst på Esajasskolen
6. oktober                        Skoleledermøde Vest på MKF i Herning
31. oktober                      Biblioteksmøde Vest
4.-5. november                 Pedelkursus på Brogården i Middelfart
6. november                     Åben Skole på alle fri- og folkeskoler

2015
12.-14. januar                  Dialogmøder for bestyrelser og ledelse
22.-23. januar                  SFO-lederkursus på Severin i Middelfart
24. februar                       Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
5.-6. marts                       Bibliotekarernes internatkursus
14. marts                         Generalforsamling på Hotel Storebælt i Nyborg
18. marts                         Skoleledermøde Vest i Randers
19. marts                         Skoleledermøde Øst på Gideonskolen

"O Gud, du som troner i himlen; jeg løfter mine øjne til dig!"    Sl 123,1

God skolestart til jer alle.

Jette Vibe Johansen        Hans Jørgen Hansen

 


https://kristne-friskoler.us8.list-manage.com/subscribe?u=97db6f263ff9b63e3ec02da8b&id=38ca0faa37

Afmeld dette nyhedsbrev         Opdater dine kontaktoplysninger i vores kartotek

Email Marketing Powered by Mailchimp