Copy
Ukoliko se bilten ne prikazuje ispravno, molimo Vas kliknite OVDE
38. BILTEN 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I SMANJENJU SIROMAŠTVA

UVODNIK

Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC)

U okviru Programa podrške razvoju istraživačkih kadrova iz oblasti društvenih nauka koji je, u skladu sa višegodišnjom praksom, inicirao Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, i sproveo u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, objavljeno je 11 analiza.

Ovaj ciklus Programa podrške razvoju istraživačkih kadrova iz oblasti društvenih nauka bio je usmeren na sekundarne analize podataka dobijene kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života – SILC. Programom su podržana i detaljnija istraživanja Ankete o potrošnji domaćinstava i Ankete o radnoj snazi, kao i korišćenje administrativnih izvora podataka, sa ciljem sveobuhvatnijeg i celovitijeg razumevanja tematike i formulisanja efikasnijih javnih politika.

Opšti cilj Programa bio je dublje razumevanje faktora koji utiču na siromaštvo, socijalnu isključenost, materijalnu deprivaciju, rizik siromaštva, nejednakost, pristup tržištu rada i druge aspekte važne za kvalitet života pojedinaca i porodica u Republici Srbiji. Program je usmeren na podizanje kapaciteta istraživača/ica na početku karijere za realizaciju komplementarnih/sekundarnih istraživanja u onim oblastima koje nisu istraživane, a koje su od velike važnosti za formulisanje efikasnih javnih politika u ovim segmentima.

Program je podržao 19 istraživača/ica na početku karijere kojima je bila obezbeđena kontinuirana mentorska podrška ukupno sedam mentora, kao i podrška Republičkog zavoda za statistiku i podrška nezavisnog statističara.

Za uspešno sprovođenje Programa veliku zahvalnost dugujemo kolegama i koleginicama iz Republičkog zavoda za statistiku, kako na stručnim savetima i podršci, tako i na ustupanju podataka iz relevantnih anketa kojima Republički zavod za statistiku raspolaže.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj vas pozivaju na korišćenje predstavljenih podataka u vašem daljem radu, kao i na promociju nalaza i preporuka, sa nadom da ćemo time podstaći efikasnije unapređenje javnih politika i doprineti stvaranju inkluzivnijeg i pravednijeg društva.
 
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
i Program Ujedinjenih nacija za razvoj

VESTI

AKTIVNOSTI TIMA

Održana konferencija Pakt za mlade – Jačanje partnerstava za podsticanje zapošljivosti i socijalnog uključivanja mladih

Povodom promocije i upoznavanja zainteresovanih strana i javnosti sa Evropskim paktom za mlade u Srbiji, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, zajedno sa partnerima, Smart kolektivom i Beogradskom otvorenom školom, organizovao je konferenciju pod nazivom „PAKT ZA MLADE“, 19. septembra 2016. godine u Domu omladine u Beogradu.

Na konferenciji su predstavnici javnog i civilnog sektora i privrede podelili informacije o položaju mladih na tržištu rada u Srbiji i o aktivnostima koje se sprovode u cilju povećanja zapošljivosti i zapošljavanja mladih. Posebna pažnja je posvećena programima koji mladima omogućavaju kontakt sa privredom, kako za vreme, tako i posle procesa obrazovanja. Predstavljeni su i programi stručnog osposobljavanja mladih koji se sprovode u susednim državama, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Kliknite da preuzmete dokumenta i prezentacije sa konferencije.


Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC)

U okviru Programa podrške razvoju istraživačkih kadrova iz oblasti društvenih nauka koji je, u skladu sa višegodišnjom praksom, inicirao Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, i sproveo u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, objavljeno je 11 analiza.

Ovaj ciklus Programa podrške razvoju istraživačkih kadrova iz oblasti društvenih nauka bio je usmeren na sekundarne analize podataka dobijene kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života – SILC. Programom su podržana i detaljnija istraživanja Ankete o potrošnji domaćinstava i Ankete o radnoj snazi, kao i korišćenje administrativnih izvora podataka, sa ciljem sveobuhvatnijeg i celovitijeg razumevanja tematike i formulisanja efikasnijih javnih politika.

Više informacija o programu možete pročitati OVDE.


Javni poziv za pružanje mentorske podrške u pripremi predloga projekata za konkurs Evropskog PROGRESa – „Podrška lokalnim mehanizmima rodne ravnopravnosti“

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavljuje javni poziv za pružanje mentorske i savetodavne podrške u pripremi predloga projekata za konkurs „Podrška lokalnim mehanizmima rodne ravnopravnosti“, koji je objavio Evropski PROGRES, najveći razvojni program u Srbiji čiju realizaciju finansijski podržavaju Evropska unija i Vlada Švajcarske u partnerstvu sa Vladom Srbije.

Savetodavna podrška Tima podrazumeva davanje komentara i predloga za izmene i dopune pripremljenih predloga projekata, kao i usmeravanje projektnih ideja u cilju što efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na krajnje korisnike/ce.

Lokalne samouprave, odnosno lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost iz 34 opštine na jugoistoku i jugozapadu Srbije svoje predloge projekta mogu proslediti Timu najkasnije do ponedeljka 3. oktobra 2016. godine do kraja dana. Za sve informacije ili pojašnjenja možete se obratiti na e-mail adresu: irena.latinovic@gov.rs.


Završen Javni poziv za pružanje mentorske podrške u pripremi koncepta predloga projekta za konkurs IPA 2013 „Obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i poboljšanje infrastrukture u romskim naseljima“

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije pružio je mentorsku i savetodavnu podršku lokalnim samoupravama i udruženjima građana (sa sedištem u Republici Srbiji), u pripremi koncepta predloga projekta za konkurs IPA 2013 „Obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i poboljšanje infrastrukture u romskim naseljima“.

Tim je prepoznao ovaj konkurs kao izuzetno značajnu priliku za unapređenje položaja pripadnika/ca romske nacionalne manjine, kao jedne od najosetljivijih društvenih grupa u Republici Srbiji. Ovim pozivom Tim je nastojao da podrži participaciju stanovništva romske nacionalnosti kao krajnjih korisnika predloženih projekata, proaktivan pristup svih relevatnih aktera na lokalnom nivou i razvoj lokalne zajednice u celini.

Savetodavna podrška Tima podrazumevala je davanje komentara i predloga za izmene i dopune pripremljenih koncepta predloga projekata, kao i usmeravanje projektnih ideja u cilju što efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na krajnje korisnike/ce. Javni poziv je okončan 14. septembra 2014. godine.

AKTUELNI KONKURSI

 PROGRES: Podrška lokalnim mehanizmima rodne ravnopravnosti (rok: 10.10.2016.)
EIDHR: Globalni poziv za podnošenje predloga projekata u 2016. (rok: 14.10.2016.)
Klub SUPERSTE je otvoren – prijavite se (rok: 14.10.2016.)
Podsticaji za ekonomske aktivnosti kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (rok: 15.10.2016.)
Paketi podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima (rok: 20.10.2016.)
Nagrada EU za integraciju Roma u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj (rok: 31.10.2016.)
Vesti o aktuelnim konkursima možete redovno pratiti na sajtu:
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/konkursi

PROČITAJTE I...

Vlada formira četiri tima za ostvarivanje prioritetnih ciljeva
Konsultacije o paketu propisa o planiranju i upravljanju javnim politikama
Odobreni projekti za inkluziju Roma i Romkinja na lokalnom nivou
Internet kampanja „Isključi nasilje“, sa porukom da se nasilje ne toleriše
Predstavljen projekat „Opismeni se – promeni se!“
Otvoren AMSS CMV Centar za proveru vozačkih sposobnosti svih vozača
EHO projekti za pomoć Romima/kinjama i drugim socijalno ugroženim kategorijama
Objavljeni rezultati Godišnje ankete o stavovima mladih za 2016. godinu
Vesti o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva možete redovno pratiti na sajtu:
www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

BLOG O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU

MARKO LUMO: LGBTI karavan – karavan prihvatanja, razumevanja i poštovanja različitosti

Kada govorimo o metodama koje je potrebno koristiti da bi se na adekvatan način promovisala ljudska prava LGBTI osoba, prvo što svakome od nas (bilo da smo za ili protiv) padne na pamet je prajd. (...) Oni malo upućeniji u problematiku o kojoj govorimo bi svakako predložili još nekoliko metoda uz pomoć kojih je moguće raditi na poboljšavanju prava pripadnika i pripadnica LGBTI zajednice. Ono što nikako nisam očekivao (...) jeste nešto što se zove „LGBTI karavan“. I sada, razmišljam koliko mi se lampica za ideje upalilo u trenutku kada mi je prijateljica iz organizacije Egal saopštila da je jedna od planiranih aktivnosti ove organizacije upravo jedan ovakav događaj. (...)

Prema njenim rečima, aktivisti i aktivistkinje ove organizacije shvatili su da se, od kada je počelo da se govori o pravima LGBTI osoba u Srbiji, najmanje o ovim temama govorilo u unutrašnjosti i da se događaji vezani za promociju ljudskih prava LGBTI osoba smeštaju uglavnom u Beograd i sporadično u Novi Sad i Niš. Ljudi u drugim gradovima u unutrašnjosti su sa ovom tematikom najčešće upoznati preko medija (...). LGBTI osobe žive i u manjim gradovima i selima u Srbiji. Njima, na veliku žalost i štetu, nedostaju upravo sadržaji ovog tipa – sadržaji koji će informisati i edukovati građane i građanke, a samim pripadnicima i pripadnicama LGBTI zajednice pokazati da nisu sami i usamljeni u svojoj različitosti i jedinstvenosti. Da podrška postoji. (...)

„LGBTI karavan“ je krenuo kroz Srbiju. Aktivisti i aktivistkinje organizacije Egal su u periodu od 16. maja do 8. juna 2016. godine posetili deset gradova u unutrašnjosti i to: Apatin, Vrbas, Vrnjačku Banju, Inđiju, Novi Sad, Kragujevac, Kruševac, Niš, Svilajnac, Zrenjanin, i time realizovali najveću akciju ovog tipa na lokalu u Srbiji koju je sprovela neka organizacija civilnog društva koja u svom fokusu ima LGBTI zajednicu. Posećenost je, prema rečima organizatora bila na zavidnom nivou. (...)

A mi se, kao pripadnici i pripadnice ove zajednice, možemo nadati da će u budućnosti ovaj događaj nastaviti da živi i da će doživeti duboku starost, postati veći i da će se u skladu sa potrebama LGBTI zajednice, a i ostalih građana i građanki Srbije, menjati i doživljavati preobražaj, a sa početnim ciljem da se poštuju prava svih bez obzira na seksualnu orijentaciju i doživljaj rodnog identiteta jer „Niko nije slobodan dok svi nismo slobodni“.

Tekst u celini možete pročitati na Blogu o socijalnom uključivanju.

Druge tekstove naših blogera i blogerki možete pročitati na www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/

USPEŠNI PRIMERI

U Rumi drugari svakodnevno na okupu

U Dnevni centar za osobe sa intelektualnim i mentalnim smetnjama dolazi 15 korisnika uzrasta od 26 do 40 godina, a ova druženja u terminu 13-18h za neke od njih predstavljaju retke izlaske iz kuće.

Marko je prvih dana dolazio u pratnji mame Katice. Onda su se, prema njenim rečima, oboje ohrabrili da sin krene sam put Rume, dvadesetak kilometara udaljene od sela Platičeva u kome žive. Pošto je Marku, kao i ostalim korisnicima Dnevnog centra za osobe sa intelektualnim i mentalnim smetnjama, ponekad neophodna posebna doza opreza, mama je obavestila konduktere u lokalnim vozovima i autobusima da će im Marko biti redovni putnik, a vaspitači Centra bili su spremni da ga prate do stanice. Posle mesec dana, ćutljivi Marko bez problema svakog dana samostalno dolazi na druženja u Dnevni centar.

Kao deo projekta „Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama” koji se sprovodi u okviru IPA programa „Podrška inkluzivnom društvu”, finansiranog od strane Evropske unije, Centar je počeo da radi krajem marta ove godine i nova je usluga u Rumi. Lokalni partneri u realizaciji su Centar za socijalni rad i Opština Ruma, a predviđeno je da projekat traje do septembra 2017. godine, nakon čega bi opština trebalo da ga involvira u redovne budžetske programe.

Osim blagodeti za osobe sa intelektualnim smetnjama i roditelje koji na nedeljnom nivou uočavaju napredak svoje „večite dece”, Dnevni centar je i mesto prvog zaposlenja za petoro mladih ljudi. (...) Osim njih petoro, još desetak ljudi je uključeno u osmišljavanje druženja u Centru. Sami korisnici najviše vole kada odlaze na aktivnosti izvan Centra.

Ponedeljkom spremaju hranu, utorkom je „Ritam dana“, sredom su u bašti ili na farmi Poljoprivredne škole. Četvrtak je rezervisan za umetnost i druge kreativne radionice. Petkom su prisutni u lokalnoj zajednici tako što posećuju izložbe u muzeju, tokom leta su išli na bazen, na kolače u poslastičarnicu, na kuglanje. (…)

Požrtvovana gospođa Marija iz sela Nikinci, udaljenog 25 km od Rume, svakoga dana dovozi kćerku Danijelu. (…) Uz osmeh prepričava i da je polako napušta zaštitnički odnos koji ima prema svom detetu.

– Ja joj kod kuće vezujem pertle. Ali, od kada je počela da dolazi u Centar, saradnici su mi rekli da nema potrebe, jer je ona u stanju sama to da radi.

Tekst u celini možete pročitati ovde.

Više uspešnih priča možete pogledati na socijalnoukljucivanje.gov.rs

Ovaj bilten primate jer se Vaša adresa nalazi na mejling listi Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 
Ukoliko želite da se odjavite sa liste, kliknite OVDE.
Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd, Srbija

E-mail sipru@gov.rs
Telefoni +381 11 311 4605, +381 11 311 4798, +381 11 213 7915