Copy
Bekijk deze e-mail in je browser

Vereniging Integrale Vitaliteitskunde Nieuwsbrief september 2020
Weer lekker aan de slag!

Welkom

Klik op het betreffende onderwerp om daar direct naar toe te gaan.

Van de voorzitter - de Coronazomer van 2020

Beste <<First Name>>,

Het was in het voorjaar de bedoeling dat mijn partner en ik als vakantie een aantal dagen op Madeira zouden gaan wandelen. Het liep allemaal anders. Er staat nog een voucher bij het reisbureau en misschien gaan we dus ooit nog eens naar dat Atlantische eiland. Zucht! Het werden uiteindelijk 3 dagen Busseloo en Zutphen. En verder genieten van de natuur rondom ons eigen dorp. Ook leuk, maar wel anders, dan wat we ons van de vakantie hadden voorgesteld.

Het zal velen van jullie niet anders zijn vergaan, want de internationale oranje codes blijven ons om de oren vliegen. En ook in ons eigen land lijkt het er steeds meer op dat Corona aan een nieuwe opmars bezig is. Het nieuwe normaal wordt niet door iedereen even serieus genomen en mede door de hitte van de afgelopen weken laten we ons helaas niet zoveel aanleunen over ons gedrag.

Onze overheid, gesteund door het RIVM, loopt er achter aan met van week tot week nieuwe updates om uitbraken te voorkomen of te beperken. We zijn er dus nog niet van af. En dat maakt het werken als therapeut niet eenvoudiger. Wellicht dat wij het voorbeeld kunnen blijven geven, door ons te houden aan het coronaprotocol en er voor te zorgen dat we net zo alert blijven als op het moment dat we weer cliënten mochten ontvangen. Door ons blijvend aan te passen aan de veranderende situatie kunnen we als mens en als zorgondernemer overeind blijven.

Links en rechts lees ik dat er al op mensen wordt getest met vaccins die ons immuunsysteem wakker schudt en Rusland zou zelf al “HET” medicijn hebben. Als geboren optimist zou ik daar vrolijk van moeten worden. Als ik daarentegen naar de mensen luister die dagelijks bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, dan kan het nog wel even duren voordat we het virus onder controle hebben.

De meest ondernemende zorgondernemers hebben ondertussen verschillende nieuwe diensten ontwikkelt, zoals de nazorg aan coronapatiënten. Wellicht is dat ook het passende antwoord op veranderingen: meebewegen en creatief aanbieden waar behoefte aan is.
 
Half augustus en de zomer had er nog steeds zin in. Af en toe stopte ik mijn voeten even in een koud badje.

Geniet nu nog even van de verkoeling en (als je nog vrij hebt) van de minder warme en iets meer bewolkte dagen, zodat je uitgerust en geïnspireerd de uitdagingen van de komende tijd tegemoet kunt treden.

Rob Moeke
Voorzitter VIV bestuur

Actualiteiten:  


Check jij ook regelmatig onze social media kanalen? Daar staat het eerste het nieuws op. De laatste updates kan je ook vinden bij actualiteiten op de website en FAQ .

- Zilveren Kruis
- Wetgeving kan veranderen

Zilveren Kruis
De prestatiecode 24005 vervalt in 2021

Het Zilveren Kruis heeft ons laten weten dat de prestatiecode 24005 vervalt in 2021. Er is dus geen beperking meer voor wat betreft de prestatiecodes per beroepsvereniging, maar we worden geacht aan te geven wat er precies geleverd wordt. Onderstaand de weergave van het bericht van Zilveren Kruis.

Vanaf 1 januari 2021 vervalt de prestatiecode 24005 ‘Behandeling overige natuurgeneeskunde’
Wij vinden het belangrijk dat op de nota duidelijk omschreven staat welke specifieke behandeling gegeven is. De klant en wij zien in één keer welke behandeling gegeven is.      
 
Wilt u uw leden zo snel mogelijk informeren over deze wijziging?
Vraag u uw leden om nu al over te stappen naar een andere bestaande prestatiecode? Prestatiecodes zijn te vinden in onze prestatiecodelijst: Kies: prestatiecodes voor Alternatieve geneeswijzen.
Voldoen de huidige prestatiecodes niet of sluiten deze niet aan bij de behandeling/therapie? Geeft u ons dan een bericht. Dan bespreken we met elkaar wat de meest passende prestatiecode is, of dat er door ons een nieuwe prestatiecode aangevraagd moet worden bij Vektis. Dit ter beoordeling van Zilveren Kruis.
 
Gebruik maximum aantal prestatiecodes
Een zorgverlener kan een behandeling declareren die binnen de categorie valt van de beroepsvereniging. De zorgverlener mag alle prestatiecodes declareren die binnen zijn vakgebied geldig zijn. Er geldt geen maximum aantal prestatiecodes per beroepsvereniging meer. De voorwaarden dat de zorgverlener een Hbo-opleiding heeft voltooid, blijft gehandhaafd.
 
Heeft u vragen?
Mailt u dan naar relatiebeheerleiden@zilverenkruis.nl

Wetgeving kan veranderen
Uit de ervaringen tijdens visitatie hebben we ontdekt dat het voor kan komen dat je als therapeut een cliënt weliswaar wel een Informed Consent hebt laten tekenen, maar dat er bijvoorbeeld een nieuwe versie is en je dus in die oude niet hebt laten tekenen voor overleg met een derde of iets dergelijks (als voorbeeld). Dat je dus NIET de laatste versie hebt gebruikt en daarmee mogelijkerwijs niet optimaal AVG en WKKGZ proof handelt

De vragen aan jullie:
Welke Informed Consent gebruik jij? Welke IC heeft jouw cliënt ondertekend?
Als je een cliënt langere tijd in behandeling hebt, kan het zijn dat je oude formulier gebruikt
Check dat!

Werk jij met anderen samen? Huisarts? Therapeut? Integraal? Hoe heb je dat opgenomen in je IC?

Zodra er een wetswijziging is die voor ons van toepassing is, passen wij het IC aan en moeten leden de laatste versie downloaden en kijken of ze hun cliënten de nieuwste versie moeten laten ondertekenen.

Corona Protocol


Tot op heden zijn wij van mening dat er geen wijzigingen doorgevoerd hoeven te worden in het huidige Corona Protocol. We houden dit dagelijks onder de loep.
Het bestuur krijgt met regelmaat vragen van leden en neemt deze mee naar koepelorganisatie RBCZ, zoals ook andere beroepsverenigingen dit doen. Zodra we van mening zijn dat er wél een wijziging doorgevoerd moet worden of dat er tips/updates te melden zijn, delen we dit direct per mail met jullie.
Blijf ondertussen gezond en houd het ook gezond voor je naasten en cliënten!

Wat ondertussen te doen voor het gezond houden van je praktijk?
- benader de afdeling WMO van je gemeente en vraag naar begeleidingsmogelijkheden voor jou
- neem contact op met huisartsen, praktijkondersteuners, contactpersonen uit je netwerk bij de GGZ, want zij lopen over qua werkzaamheden en hebben lange wachtlijsten.

We hebben inmiddels meerdere succesvolle verhalen van leden die op deze manier nieuwe aanwas van cliënten in hun praktijk hebben.Het blijkt dat contact leggen en onderhouden zinvol is. Levert het niet nu direct iets op, dan levert het mogelijk in de toekomst iets op. Er is duidelijk behoefte aan samenwerken, delen en elkaar ondersteunen in zorg, ontstressen, steunen en vitaliseren.
Jullie zijn daartoe allemaal toe in staat, laat weten dat je er bent!

Nascholing Mental Space Psychology door Lucas Derks

 
Het sociaal panorama model is een sociaal psychologisch instrument, waarmee we iemands onbewuste kaart van diens relationele werkelijkheid kunnen helpen wijzigen. Jouw plek in de samenleving heb je onbewust vastgelegd. Daardoor blijf je wie je bent en waar je bent, ook al wil je het misschien anders. Andere mensen projecteren we onbewust op een plaats in onze mentale ruimte. Waar we ze zien, bepaald de kwaliteit van de relatie. Met de toepassing van dit inzicht kunnen sociaal-emotionele problemen van allerlei aard behandeld worden: moeilijkheden in intieme relaties of gezinsverbanden, conflicten in teams, spanningen tussen groepen en volken, gezag problemen enz. Intermenselijke relaties worden in het sociaal panorama model opgevat als cognitieve constructies in de mentale ruimte; we projecteren mensen op een plek, en die plek bepaalt de kwaliteit van onze relaties. Met behulp van het sociaal panorama model kunnen problemen zelfvertrouwen, conflicten, macht, relatief eenvoudig geanalyseerd en opgelost worden.

In deze nascholing verkennen we de structuren en patronen in de mentale ruimte, je kunt experimenteren met de nieuwste concepten en methoden op het gebied van de psyche. We zullen een aantal technieken gebruiken, die het belang van de ruimte in de psyche demonstreren. Hoe doen trauma’s zich voor in de mentale ruimte, hoe beleef je een depressie in de mentale ruimte en wat is dan de logische aanpak? Je leert dus een aantal praktisch bruikbare technieken, die je helpen om je visie op het functioneren van het brein te verruimen met het begrip ruimte. Zo kun je die gebruiken bij de vorm van coaching en therapie die je al toepast (NLP). Via MSP kunnen we een laag in de psyche aanboren en begrijpen die vaak alleen intuïtief aanwezig is, maar niet duidelijk genoeg om gericht mee te werken. Dat kan in deze workshop veranderen omdat de theorie van de mentale ruimte naadloos op de praktijk aansluit.

Lucas Derks werd op 19-11-1950 te Oosterbeek geboren. Hij studeerde na de kunstacademie sociale psychologie. Hij was onderzoeker in musea en specialiseerde zich in de praktische toepassing van imaginatietechnieken. Hij is opleider van psychotherapeuten, trainers, managers, mediators, onderhandelaars, conflict coaches en tandartsen. Met het `sociaal panorama model' heeft hij vooral buiten Nederland veel weerklank gevonden.

Het Sociaal Panorama is een onderdeel van Society for Mental Space Psychology www.somsp.com.

Kort interview met Lucas Derks (11 min./in het engels), waarin hij helder uiteenzet wat hij verstaat onder MSP: https://youtu.be/F3vMAJiBoS0

Deze nascholing is geschikt als nascholing voor MBK en/of PsBK.

Literatuur
Mental Space Psychology, shopsomsp.com
Mental Spatial Diagnosis, shopsomsp.com

Video's ter voorbereiding
Mental Space Psychology, Lucas Derks
Personality in Mental Space, Lucas Derks

Nieuw aan de bestuurstafel


We zijn weer bijna op volle sterkte! Rob van der Niet stelt zich hieronder voor. 
 
In 2016 ben ik heel bewust lid geworden van de VIV, in mijn ogen een professionele en prettige beroepsvereniging. En omdat ik blij ben met de ondersteuning die de VIV mij als beroepsbeoefenaar biedt, voel ik mij medeverantwoordelijk voor het voortbestaan van de vereniging. Toen ik de oproep voor nieuwe bestuursleden las, heb ik me dan ook direct aangemeld.

Binnen het bestuur vervul ik de functie van penningmeester, officieel nog ad interim, in afwachting van mijn benoeming door de ALV later dit jaar. Ik ben al eerder penningmeester geweest in het bestuur van een grote vereniging en dat is me goed bevallen. De portefeuille financiën ligt me sowieso goed; ook in mijn laatste baan als project- en programmamanager bij een universitair ziekenhuis waren de financiën steeds een belangrijk deel van mijn verantwoordelijkheid.

Ik werk al zo’n 25 jaar als energetisch therapeut en spiritueel begeleider in mijn eigen praktijk (www.stukkenbeter.nl); aanvankelijk naast mijn baan, sinds 2016 fulltime. Op dit moment zetel ik in Den Haag; met ingang van 2021 ga ik vooral werken vanuit Voorst (Gld), waar mijn vrouw en ik binnenkort naartoe verhuizen. Ik wandel en fiets graag in de natuur, dus daar kan ik mijn hart ophalen! Daarnaast lees ik veel, met name non-fictie op het gebied van heling en spirituele ontwikkeling, en maak ik graag reizen naar landen met een andere cultuur dan onze westerse. Dat vind ik behalve fascinerend ook heel leerzaam en vormend.

Uit de visitatiecommissie


VOG
Het secretariaat heeft een mailing de deur uit gedaan naar de leden van wie we nog géén geldige, originele VOG in onze administratie hebben (maximaal 5 jaar oud, op naam van VIV aanvragen, zie voorbeeld op de website)
Zonder geldige VOG is er geen geldig lidmaatschap!
Jullie zijn zelf verantwoordelijk om iedere 5 jaar een nieuwe en originele VOG toe te sturen aan het secretariaat en een kopie hiervan te bewaren in je eigen administratie.

Zet het in je agenda als actiepunt!
Tijdens visitatie wordt ernaar gevraagd en checken we de geldigheidsdatum.
Het secretariaat stuurt je een reminder als je in de afgelopen 2 jaren een geldige VOG toegestuurd hebt.

Gegevens
Bij het maken van afspraken merken we steeds vaker dat wijzigingen in adresgegevens niet door worden gegeven. Een kijkje in de keuken hoe de visiteurs werken. We maken de afspraken op basis van zo min mogelijk kilometers rijden. Dat doen we aan de hand van de gegevens die het secretariaat heeft.
Dus ben je verhuisd of heb je een ander praktijkadres, geef het even door aan het secretariaat. 
Hetzelfde geldt voor nieuwe/gewijzigde telefoonnummers of e-mailadressen.

Werk in uitvoering


Er wordt op dit moment aan de website gewerkt om deze te optimaliseren als het gaat om de vindbaarheid van specialisaties voor zowel cliënten als leden.

We zullen jullie hier van op de hoogte houden via Facebook.

Update succesvolle therapeuten


Ria Kerstens heeft inmiddels een aantal succesvolle therapeuten geïnterviewd. Dit heeft ze gedaan aan de hand van een aantal vragen die voor alle succesvolle therapeuten gelijk zijn. Aan de hand hiervan gaan we kijken waar de overeenkomsten en verschillen zitten. De resultaten hiervan worden verwerkt en te zijner tijd met jullie worden gedeeld. Wij zijn in ieder geval heel benieuwd naar de uitkomsten hiervan.

Als je dit leest en er begint iets bij je te kriebelen/borrelen omdat jij ook denkt en voelt een succesvolle therapeut te zijn. Aarzel dan niet en laat het ons weten. Hoe meer input we hebben, hoe makkelijker het wordt.

Verlagen van je lidmaatschapsgeld!


Dat kan door zelf nieuwe leden te werven en aan te brengen. Want:

VIV wil groeien!

Volg jij een opleiding en ken je medestudenten die al een eigen praktijk hebben die bij de VIV passen? Die zich zouden willen aansluiten bij een beroepsorganisatie die zich hard maakt voor zijn leden, die 2 x per jaar geaccrediteerde en gratis nascholing verzorgd. Of ken je studenten die nog geen eigen praktijk hebben en starters zijn die therapeut willen worden? Wijs ze op ons student lidmaatschap. Melden ze zich in 2020 via jou aan (en worden ze toegelaten) dan krijg jij daarvoor een vergoeding in de vorm van een verlaging van de hoogte van je lidmaatschap voor 2021. Hoe meer therapeuten zich via jou aanmelden, hoe lager je lidmaatschapskosten.
Op deze manier hebben alle partijen er voordeel van, ook jij zelf!
Laat jij VIV mee groeien? JA?! Klik dan hier en kijk hoe.
 
Dit keer brengen we het boek van Lianne de Graaff onder de aandacht: de BV ik.

Stel dat jij een bedrijf bent, hoe maak je dan winst? Met 'De BV IK' maak je winst in de vorm van energie, geld, persoonlijke groei of zakelijk succes. Inclusief werkboek en gratis online training.

Moet jij altijd sterk zijn? Ben jij een perfectionist of pleaser? Sta jij altijd klaar voor anderen en heb je geen tijd voor jezelf? Ga je door ondanks vermoeidheid en kwaaltjes? Dan ligt een burn-out op de loer.
NEEM DE REGIE OVER JE LEVEN
Leef je leven zoals jij wilt en niet zoals de omgeving dat van je verwacht. Dat is waar dit boek om draait. Want rekening houden met anderen is prachtig, maar niet als dat ten koste gaat van je eigen gezondheid en geluk.
RICHT JE BV IK OP
Stel dat jij een bedrijf bent, hoe maak je dan winst? Met het BV IK bedrijfsplan maak je winst in de vorm van energie, geld, persoonlijke groei of zakelijk succes en creëer je meer vrije tijd.

DE BV IK IS JE BEDRIJFSPLAN NAAR EEN GEZOND, GELUKKIG EN ZINVOL LEVEN
Na het lezen van dit boek heb jij alle inzichten én een praktisch en doelgericht actieplan om de regie over je leven te nemen.
KOM IN ACTIE EN START JE BV IK! 
Kunnen we je helpen?
 
We kunnen ons voorstellen dat je nog steeds voor uitdagingen komt te staan in deze roerige tijd.
We zijn er voor je en willen je - waar we kunnen - helpen. Meld je als je hulp nodig hebt, een vraag hebt, iets onduidelijk is, je niet aan je betalingsverplichting kan voldoen, je praktijkvoering door Corona stil is komen te vallen. Kortom laat je horen en we onderzoeken de mogelijkheden. Hoe?


Op de besloten Facebookpagina heb je de mogelijkheid je vragen te stellen. En weet dat je niet de enige bent die vragen heeft. Of deel je ervaringen, we kunnen er allemaal iets van leren. Is het te privé? Zit je niet op Facebook? Wil je wel je vraag stellen of gewoon even je ei kwijt, dan kan dat ook per email aan het secretariaat. Stuur een email met je hulpvraag aan het secretariaat en wanneer het secretariaat je niet direct kan helpen, neemt een van de bestuursleden contact met je op.
SAVE THE DATES!!

2020
Zaterdag 3 oktober 2020: VIV nascholing (betaald): Mental Space Psychology door Lucas Derks

Vrijdag 20 november 2020: VIV ALV en nascholing

2021
Vrijdag 12 maart 2021: VIV nascholing (betaald)

Zaterdag 8 mei 2021: VIV ALV en nascholing

Zaterdag 2 oktober 2021: VIV nascholing (betaald)

Vrijdag 19 november 2021: VIV ALV en nascholing
Like onze facebookpagina, ook daar delen we informatie
Tweet
Postadres:
Vereniging Integrale Vitaliteikunde
Postbus 22142, 1302 CC Almere

Je kunt je profiel updaten of je uitschrijven van de lijst.
Let op: als je je uitschrijft ontvang je geen ledeninformatie meer!

Email Marketing Powered by Mailchimp