Copy
Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
Nieuwsbrief maart 2022 - Wat er ook gebeurt de natuur volgt haar eigen plan.....

Welkom 

Inhoudsopgave

Klik op het betreffende onderwerp om daar direct naar toe te gaan.
Ben jij al iets anders gaan doen dit jaar?

Vanuit het bestuur - Voorjaar, een nieuw begin 


Beste <<First Name>>,

Het voorjaar is de tijd van ontluikende natuur, nieuw leven en nieuwe ideeën. We ruimen oude dingen op en maken schoon voor een nieuwe cyclus.
We halen voorjaarsbloemen in huis en kunnen weer genieten van de geur van hyacinten en de kleur van tulpen en narcissen. Het prille en nieuwe kan ons inspireren om ook in onze praktijk zaken aan te pakken. Wat zijn onze doelen voor dit jaar en gaan we die verder laten reiken dan voorheen? Starten we met een nieuwe dienst of doelgroep en gaan we nu eindelijk werk maken van het samenwerken met regulier of complementaire collega’s. In RBCZ verband wordt overlegd met de NZA om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de wachtlijsten in de GGZ. Wie weet wat dit voor nieuwe kansen gaat bieden.
De Coronapandemie raakt gelukkig steeds meer op de achtergrond al worden er dagelijks nog tienduizenden positieve besmettingen gemeld. Onze cliënten krijgen nu meer ruimte en aandacht voor andere zaken die hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren.
En ook in de reguliere zorg lees ik dat er van alles aan de hand is. Een groeiende behoefte om meer samen te werken, de jeugdzorg op de schop en het herontdekken van welzijnswerk.
 
Door de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) heeft de overheid ons een wettelijke verplichting opgelegd om ieder jaar in je kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) vast te leggen hoe je je praktijk verder gaat verbeteren cq. optimaliseren. Dat kan voor jou bijvoorbeeld betekenen dat je je administratiesysteem optimaliseert of vernieuwd, je website voorziet van een afspraakagenda, of start met het registreren van de tevredenheid van je cliënten. Of misschien neem je het besluit om een nieuwe dienst aan te bieden.
 
Ook de pandemie die ons ruim 2 jaar in de greep heeft gehouden heeft nieuwe kansen en mogelijkheden gecreëerd. Het verzorgen van een consult op afstand is nu heel normaal geworden en het volgen van online bij- en nascholingen heeft een boost gekregen.
 
Het is nog wel een beetje wennen moet ik eerlijk zeggen, maar gaandeweg geef ik weer steeds meer mensen een hand. Daar voel ik me dan erg goed bij. De lichtheid die dat met zich meebrengt helpt om te genieten van het leven en versterkt mijn betrokkenheid bij de mensen in mijn omgeving. Ik hoop dat velen van ons dit ook zo ervaren en die lichtheid met hun omgeving kunnen delen. 
 
De zon schijnt en dat is een mooi moment om nog even naar buiten te gaan, om me zoals elk jaar te verwonderen over het eerste prille groen aan de bomen.
 
Rob Moeke
Voorzitter

Gezellig bijkletsen en vragen stellen .....

Vragenuurtje tijdens ons VIV Café  
ELKE MAANDAGAVOND 19.30 uur online, vrije inloop...


Het secretariaat ontvangt vaak en veel inhoudelijke vragen, die ze niet altijd zelf kunnen beantwoorden. Daarom is het VIV Café vanaf nu ook ingericht om jullie (inhoudelijke) vragen te kunnen stellen. Elke maandagavond vanaf 19.30 uur kun je hier online terecht. Ook al kom je maar voor 10 minuten, je bent van harte welkom!

Dus heb je een vraag? Kom gerust binnen voor wat jou bezighoudt. Samen vinden we oplossingen. Zijn er onduidelijkheden? Wil je sparren? Ontdekken hoe anderen het doen? Schuif aan, spreek en luister, blijf vooral niet met je vragen, twijfels, onzekerheden rondlopen! 

Samen weten we meer dan alleen en in de praktijk is er ook altijd iemand van het bestuur van een commissie aanwezig die óók met jou / jullie mee kan luisteren en antwoorden heeft. Kom dus naar ons VIV café en neem je eigen drankje mee!!

Elke maandagavond via link:  https://us06web.zoom.us/j/89271529023 
Meeting ID: 892 7152 9023 - Toegangscode: 314053

Wees welkom tijdens dit uurtje op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur of tot zo laat als de laatste blijft. Het is gewoon voor de lol en om elkaar te steunen! 

De online deuren gaan om 19.30 uur open via bovenstaande link!!
Er is geen wachtruimte en je kan inloggen wanneer je wilt en gaan wanneer je wilt. De laatste sluit de deuren 😉.

Mocht je dringende vragen hebben; wellicht dat je intervisie collega of een medelid (gebruik de Facebook groep) het antwoord heeft. 

Actualiteiten

Inventarisatie enquête
Op 15 maart jl. hebben alle leden de jaarlijkse inventarisatie enquête per email van het secretariaat ontvangen vanuit Servey Monkey. Het zijn 10 vragen die in maximaal 5 minuten ingevuld kunnen worden. We verzoeken je deze enquête zo snel mogelijk in te vullen, het is namelijk een verplichting die hoort bij de lidmaatschapseisen. Doe het nu meteen als je het nog niet gedaan hebt svp. Via je mail of deze link hier. (Via je mail krijg je erna geen herinnering meer, via de link hier mogelijk wel, dit ter info).

Mindfulness
Mindfulness valt onder de basis GGZ en wordt alleen vergoed door de basisverzekering indien het onderdeel is van een behandeling met betrekking tot recidiverende (terugkerende) depressie. U heeft een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

De zorg moet verleend worden door een gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Voor volledige vergoeding kunt u naar een gecontracteerde zorgverlener gaan. Het eigen risico is wel van toepassing.

   
De belangrijkste twee voorwaarden die gelden in het kader van de vergoeding:

Er is sprake van een behandeling, onderzoek, cursus of consult die medisch bedoeld is.
De therapeut/trainer is aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging.
Binnen het kader van MBSR/MBCT-training worden twee beroepsvereniging erkend, namelijk:

- De Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN)
- De Vereniging Voor Mindfulness (VVM)
Ga altijd na of jouw verzekeraar de beroepsvereniging erkend.

Bij verzekeraars die vallen onder de koepel VGZ en Zilveren Kruis geldt de aanvullende voorwaarde dat de behandelaar gecertificeerd lid is van de VVM of cat. 1 gecertificeerd van de VMBN.


Kennismaken met de VIV voor geïnteresseerden

Ken je iemand die lid wil worden bij de VIV? Dan is er vanaf nu de mogelijkheid om online met de VIV kennis te maken. Dat doen we via Zoom lunchsessies die om 12 uur starten. Geïnteresseerden en kandidaat-leden kunnen daar vragen stellen aan de leden van de toelatingscommissie.

Ken je iemand, laat diegene dan een mail sturen naar toelatingscommissie@gmail.com met naam en telefoonnummer, toekomstige vragen en welke datum in 2022 ze willen aansluiten en wij sturen de link om te kunnen deelnemen. 

 • Donderdag 28 april
 • Maandag 6 juni
 • Donderdag 4 augustus
 • Maandag 19 september
 • Donderdag 3 november
 • Maandag 12 december
Wie komt ons versterken?

Vacatures in het bestuur en bij de kascommissie


Vind je het leuk om je steentje bij te dragen binnen de vereniging? Binnenkort komen er verschillende functies vrij.

“Door een bestuursfunctie leer je de vereniging van binnenuit kennen en daardoor kan ik de VIV nog meer waarderen”   
Ellen Roderkerken, Algemeen bestuurslid VIV


We zijn op zoek naar leden die in het bestuur willen deelnemen, de functie van de voorzitter en van de secretaris komt vrij. Ook bij de kascommissie hebben we 2 leden nodig. Wil je weten wat de functie inhoudt? Lijkt het je wat? Laat het ons weten via info@vivnederland.nl.

Natuurlijk gooien we je niet meteen in het diepe en is er tijd om te leren en gewend te raken. Ben je welkom om het gesprek aan te gaan en een keer mee te draaien. In de praktijk starten velen eerst in het algemeen bestuur en maken dan pas de stap naar dagelijks bestuur, mogelijkheden genoeg. Er is ruimte om te ontdekken wat het allemaal inhoudt, om vandaaruit verder te groeien als je dat ambieert. Wil je meer weten? Stuur dan een email aan het secretariaat en één van de bestuursleden neemt dan contact met je op.
Samen aan de slag

WTZa handvatten - deel 3 WGBO

 

Met ingang van 1 juli 2022 dien je te voldoen aan de WTZa. Wet toetreding zorgaanbieders. Elke maand nemen we je mee in één van de zes onderwerpen waaraan je moet voldoen.

Januari: jouw kwaliteitsmanagementsysteem en de AVG weer goed op orde.
Februari: alle zaken die te maken hebben met de WKKGz, Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de zorg en aan de slag met je opleidingsplan en praktijkplan.

En nu in de maand maart: de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de rechten en plichten van de patiënt:
 1. Cliënten hebben recht op informatie.
 2. Cliënten dienen toestemming te geven voor een behandeling.
 3. Ook regelt de WGBO de privacy van de cliënt.
 4. Cliënt heeft recht op een second opinion.
 5. Cliënt heeft recht op inzagerecht in eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van cliënten als zij niet zelf kunnen beslissen.
 6. Zorgverlener is verplicht om een medisch dossier bij te houden.
 7. Waarneemovereenkomst
 8. Opdracht vernietigen dossier.
 9. Bewaarplicht en overdracht na overlijden.
 
   

1.
Cliënten hebben recht op informatie.
Over de behandelvormen, het behandelplan, tarief, scholing en ervaring van de zorgverlener. Voor een groot gedeelte zie je dit terug bij de websitecriteria. Check of onderstaande op je website staat:
 • Adresgegevens praktijk en bereikbaarheid (met auto, OV en opgave parkeermogelijkheid).
 • Bereikbaarheid therapeut (bijvoorbeeld telefonisch, app, mail)
 • AVG, privacyverklaring website
 • WKKGZ, klachtenreglement en stappenplan voor de cliënt hoe klacht-, tuchtrecht en geschillencommissie te bereiken is.
 • Therapeut handelt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft dit op haar website vermeld.
 • Lidmaatschapsvermelding beroepsvereniging(en) en wanneer van toepassing; koepelorganisatie (met of zonder logo).
 • Scholing en ervaring die ten grondslag liggen aan het uitvoeren van de genoemde diensten waaruit verband met behandeling blijkt.
 • Begrijpelijke informatie over de diensten, soorten behandeling zodat de cliënt voldoende geïnformeerd is.
 • Betalingswijze van diensten inclusief eventuele vergoeding door marktpartijen en zorgverzekeraars
 • Duidelijkheid, transparantie over kosten en tarieven
 • COVID 19 regels. Basis goed vormgegeven.
2.Cliënten dienen toestemming te geven voor een behandeling.
Je maakt gebruik van een informed consent, een verklaring en behandelovereenkomst of een formulier met een combinatie van beide. Een voorbeeld van een informed consent kun je vinden op de website van de VIV bij downloads WTZa.
Het is belangrijk dat cliënten dit document tekenen om twee redenen; ter bescherming van jezelf (bij een klacht ben jij beter gedekt omdat de afspraken zwart op wit staan) en de cliënt is geïnformeerd.
Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar dien je van beide ouders een handtekening te hebben op je informed consent.
Of van de ouder die alleen gezag heeft.

3. De privacy van de cliënten.          
Je hebt als zorgverlener een geheimhoudingsplicht. Voor jongvolwassenen geldt dit vanaf 16 jaar.

4. Het recht op een second opinion.

5. Het inzagerecht.
Het inzagerecht van cliënten in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van cliënten als zij niet zelf kunnen beslissen.

6. De zorgverlener is verplicht om een medisch dossier bij te houden.
Een gedegen cliëntendossier dient het volgende te bevatten;
 • Datum van behandeling.
 • Naam, adres en woonplaats van de cliënt.
 • Behandelovereenkomst, informed consent en intakeformulier.
 • Behandelplan (doelen, concreet hoe bereiken, bijsturen).
 • Verslaglegging (verslaglegging en evaluatie gesprekken met de cliënt, relevante feiten en omstandigheden die te maken hebben met de behandeling, de voorkeuren en doelen van de cliënt zelf, bewijs van afstemming met de cliënt over behandelopties, de behandeling / zorgverlening die jij zelf voorgesteld hebt, welke resultaten van behandelingen / zorgverlening er behaald zijn, de ervaringen van de cliënt bij jouw zorgverlening). Nooit je eigen mening.
 • Verslaglegging contacten (zoals huisarts).
 • Indien van toepassing, aantekening aard en toedracht van incidenten, tijdstip en namen van aanwezigen. Je VIM document.
7. Waarneemovereenkomst.
Je dient zorg te waarborgen. Als jij niet in staat bent om een cliënt te ontvangen dien je ervoor te zorgen dat jouw cliënt bij een collega terecht kan. Dit dien je schriftelijk overeen te komen met een collega. De collega die je kiest dient te voldoen aan de WTZa en de kwaliteit te waarborgen waar jij voor staat. Ze noemen dit ook wel ‘vergewisplicht’. Jij bent verplicht na te gaan of deze collega onberispelijk is, goede referenties heeft en in het bezit is van een VOG. Je zou bijvoorbeeld ook op de website kunnen kijken of deze collega voldoet aan de websitecriteria.
Je dient je cliënten te informeren over je waarnemer, dit kun je opnemen in je informed consent.

8. Opdracht vernietigen dossier.
Een cliënt heeft recht op het vernietigen van zijn of haar dossier. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren. Je mag dit verzoek alleen weigeren als jij en de cliënt of de cliënt en zijn partner (bij bijvoorbeeld relatietherapie) in een klachtenprocedure of rechtszaak verwikkelt is. Zie voor een voorbeeld op de website van de VIV bij downloads WTZa.

9. Bewaarplicht en overdracht na overlijden.
Je bent verplicht dossiers 20 jaar te bewaren vanaf de laatste behandeldatum. Voor kinderen en jongeren geldt vanaf de dag dat ze 18 jaar zijn plus 20 jaar. Ook als je stopt met je praktijk, moet je ze bewaren of overdragen aan je waarnemer. Je mag ze niet vernietigen.
Je bent verplicht om aan de bewaarplicht te voldoen ook na jouw overlijden. Je zult dus nu al na moeten denken wie de dossiers voor je gaat bewaren. Het moet iemand zijn die onder de WTZa valt en geheimhoudingsplicht heeft. Je moet regelen dat je waarnemer bij de dossiers kan. Het liefst een digitaal dossier maar dit mag ook een papieren dossier zijn. Maak een plan, leg dit vast met je collega. Op de website van de VIV staat een voorbeeld.
 
Heb je alles doorlopen?
Voeg alles in je kwaliteitsmanagementsysteem en je bent weer een stap dichterbij het voldoen aan de WTZa.
TO DO: ALV en nascholing vrijdag 20 mei a.s. agenderen!

Impressie nascholing 12 maart jl. Hoogsensitiviteit & Stress door onder- en overprikkeling

Op de vraag wie van de deelnemers een impressie van de nascholingsdag wilde delen, meldde Marjan van Buuren van Touched by Hands zich aan. Hieronder tref je haar bevindingen aan.
 
Oh wat was het heerlijk om weer fysiek samen te komen met allemaal gelijkgestemden. Met 50 andere coaches en therapeuten zaten we klaar om de nascholing over HSP en HSS van Saskia Klaaysen te volgen.
Het was meteen duidelijk dat de nascholing over hoogsensitiviteit ging. Meerdere aanwezigen hadden last van het tegenlicht en de bij-geluiden.

   
Het grootste gedeelte van de ochtend ging het over wat is nu eigenlijk hoogsensitief. Welke eigenschappen heeft deze groep mensen. En wat is het verschil met een hoogsensitief iemand die ook nog high sensation seeker is. Hoe ervaren deze groepen stress en wat kun je ze dan adviseren en wat vooral niet. Belangrijk was ook dat deze mensen echt anders gewired zijn in hun brein.

De ochtend werd afgesloten met een mooie invuloefening.
Zet een kruisje bij wat je allemaal doet op een dag en of je die taak leuk vindt of juist niet leuk vindt. Prachtig mooi om te zien hoe alle HSP’ers in de zaal meteen getriggerd werden. Op zoek naar de beste oplossing om een kruisje te zetten en te ver doordachten. Waarop Saskia vertwijfeld zuchtte, maar zo moeilijk is de oefening toch niet? Heb ik het nu zo slecht uitgelegd?

In het middagprogramma volgden er een paar mooie oefeningen met kleine opstellingen die al veel los maakten en inzicht gaven. Hoe is het voor je, als hoogsensitief persoon, die vooral gericht is op anderen om uit verbinding te gaan met de ander en daarna je aandacht te richten op je eigen behoeftes.

Dankbaar dat ik dit weer even mocht ervaren. Fijn om daar collega coaches / therapeuten voor te mogen ontmoeten die je liefdevol spiegelen.
Opgeladen en geïnspireerd keerde ik huiswaarts. Dankjewel Saskia en dankjewel VIV voor deze heerlijke nascholing. Thuis het geleerde meteen in de praktijk gebracht. Nee, niet liggend op de bank, maar meteen in de actie gekomen en een wandeling gemaakt met de hond om te integreren en tot rust te komen.
TO DO .....

Uit de visitatiechecklist - Aanpassingen logo's

Je kent ze wel, van die klussen die je maar voor je uit blijft schuiven omdat je er geen zin in hebt of geen tijd voor hebt.

Bij de voorbereiding op een visitatie checken we altijd de website. En tijdens de visitatie wordt ook de factuur gecontroleerd. En wat blijkt ....... heel vaak staan er oude logo's op.

Professionaliteit kenmerkt zich ook door aan dit soort kleine dingen te denken en te wijzigen wanneer dit wordt aangegeven. De VIV heeft al sinds 2019 een nieuw logo en we zien nog steeds het oude logo terug op websites en op facturen.
Helpende handen .....

We kunnen het niet alleen, kan je ons helpen?!

Er komen steeds meer reacties van leden die een bijdrage willen leveren door een blog te schrijven en daar zijn we super blij mee!

Wil jij in de toekomst ook een bijdrage leveren aan jouw vereniging? Deelnemen in een commissie? Tijdens een nascholingsdag gastvrouw zijn en de leden ontvangen?

Laat het ons weten en meld dit bij info@vivnederland.nl met ‘helpende handen’ in de onderwerpregel
Lezen is voedsel voor de ziel

Leesvoer - Millie en zijn vriendjes


We geven leden die een boek geschreven hebben de mogelijkheid hun boek(en) onder de aandacht van andere leden. Dit keer zetten we Patricia Leenaarts in het zonnetje met haar kindervoorleesboek "Millie en zijn Vriendjes".
 
Het boek "Millie en zijn Vriendjes" gaat over een ondernemende pup die bijzondere avonturen beleeft, net zoals kinderen die opgroeien. Het doel van het boek en de missie van Millie is om het contact tussen de volwassene en het kind te verdiepen.
 
De onderwerpen raken het leven en de ervaringen van het kind en nodigen uit tot een fijn gesprek waar het kind uit zichzelf niet gemakkelijk over begint.
Zo ontstaat een open communicatie en krijgt het kind meer inzicht en vertrouwen in alledaagse situaties.
 
   
De avonturen die Millie beleeft gaan onder andere over samenwerken, vriendschappen, 'onaardige dieren' en talenten. 
 
Het verhaal is in twee talen geschreven, Nederlands en Engels om het kind uit te dagen en spelenderwijs kennis te laten maken met een andere taal.
 
Het boek is voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar. 
 
Millie en zijn Vriendjes is een hardcover geïllustreerd kinderboek met mooie bladvullende tekeningen. Het is "Een boek met een boodschap en een Hondje met een Missie" 
 
Patricia heeft het boek geschreven om meer ouders en kinderen kennis te laten maken met een andere manier van communiceren. Open communicatie gaat verder dan alleen woorden.

Op de website van Millie vind je meer informatie en kun je gratis kleurplaten downloaden.
www.millieenzijnvriendjes.nl of www.millieandhisfrieds.com  

Ga jij nog nieuwe leden aanbrengen?

Ledenwerving - ga jij je lidmaatschap terugverdienen?


De actie loopt nog steeds en we nodigen jullie uit om de VIV bij coaches en therapeuten die jij kent onder de aandacht te brengen. Je kunt ze nu ook wijzen op ons promo filmpje. Hoe leuk om zo een eerste impressie te krijgen van de VIV! 
Staan onderstaande data al in je agenda?

SAVE THE DATES

Data 2022
Vrijdag 20 mei 2022 VIV ALV voor leden en nascholing voor leden en niet-leden
Veerkracht ontwikkelen met ACT (acceptance and commitment therapy) - door Jaantje Thiadens

Vrijdag 7 oktober 2022 VIV nascholing (betaald)
De gezichten van pijn – Jos Dolstra             

Zaterdag 19 november 2022 VIV ALV voor leden en nascholing voor leden en niet-leden
De essentie van zuiver voelen – Caroline Bun

Data 2023

Zaterdag 22 april  2023 VIV nascholing (betaald)

Vrijdag 12 mei 2023  VIV ALV voor leden en nascholing voor leden en niet-leden

Vrijdag 29 september 2023 VIV nascholing (betaald)

Zaterdag 18 november 2023 VIV ALV voor leden en nascholing voor leden en niet-leden
 

Blog werken met muziektherapie
VIV Lid Monica Wagner is muziektherapeute en deelt met ons hoe zij het in haar praktijk toepast en wat het cliënten brengt.
Veelgestelde vragen | FAQ
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
Website
Email

Postadres:
Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
Postbus 22142, 1302 CC AlmereJe kunt je profiel updaten of uitschrijven van de lijst
LET OP: Als je je uitschrijft ontvang je geen ledeninformatie meer!

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging Integrale Vitaliteitkunde · Postbus 22142 · Almere, 1302 CC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp