Copy
                      
oktober • 2015

Aanpak wateroverlast Land van Heusden en Altena

Op 30 en 31 augustus 2015 viel in het Land van Heusden en Altena extreem veel neerslag, gemiddeld 109 mm in 6 uur. Het waterschap heeft met man en macht gewerkt aan het beperken en voorkomen van wateroverlast. Helaas is toch op veel plaatsen wateroverlast opgetreden en is schade ontstaan. De bui heeft laten zien dat het watersysteem niet is ingericht op dergelijke extreme situaties, ook al is het ‘op papier’ in orde. 
Lees meer | terug naar boven

Subsidie akkerrandenregeling wordt voortgezet

Goed nieuws voor agrariërs. De stimuleringsregeling voor akkerranden wordt voortgezet door het Collectief Rivierenland (CR). Dit betekent dat men voortaan bij CR terecht kan in plaats van Waterschap Rivierenland. Het waterschap zal de huidige deelnemers overdragen aan CR. Komende weken zullen de huidige deelnemers door CR worden benaderd met de vraag of zij de akkerranden in de nieuwe regeling willen onderbrengen. Huidige en nieuwe deelnemers kunnen zich inschrijven voor de drie werkpakketten. De bedoeling is om per 2016 nieuwe contracten te hebben vastgesteld. De regeling blijft minimaal 6 jaar van kracht.
Lees meer | terug naar boven

Waarom rijdt het waterschap door gewassen?

Langs dijken, kades en A-watergangen liggen zones ten behoeve van onderhoud aan die waterschapswerken. Vaak zijn die in gebruik voor agrarische productie. Soms is het niet te voorkomen dat het waterschap met machines door die gewassen moet rijden om het onderhoud te kunnen uitvoeren. 
Lees meer | terug naar boven

Uitgifte van dijkpercelen 

In november kan worden ingeschreven op ruim 600 hectare dijkhellingen van Waterschap Rivierenland.  De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van veevoer (twee keer maaien en afvoeren) en in beperkte mate voor het beweiden met schapen. Het gaat om in totaal 51 dijkpercelen,  verspreid over het gehele beheersgebied van Waterschap Rivierenland.
Lees meer | terug naar boven

De schouw van dijken, kades en sloten

Door het jaar heen zorgt Waterschap Rivierenland ervoor dat dijken en sloten er goed bij liggen. We kijken of er niet te dicht wordt gebouwd bij de dijken, dat het gras op de dijk op tijd wordt gemaaid en afgevoerd, dat er niet teveel begroeiing in de sloten staat, enz. 
Voor een deel verzorgt het waterschap zelf het onderhoud, voor een deel is dat een taak van  grondeigenaren en pachters. 
Lees meer | terug naar boven
 

In deze nieuwsbrief


Aanpak wateroverlast Land van Heusden en Altena
Subsidie akkerrandenregeling wordt voortgezet
Waarom rijdt het waterschap door gewassen?
Uitgifte van dijkpercelen
De schouw van dijken, kades en sloten

Directe links


Ga direct naar
www.waterschaprivierenland.nl
contact
Copyright © 2015 Waterschap Rivierenland,


uitschrijven   instellingen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp