VCWeetjes nieuwsbrief
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

VCWeetjes #0

 


Lieve vrouwen,

Zoals we allemaal ervaren zitten we in een krankzinnige tijd. Dat merken we ook bij het organiseren van de vrouwencursusweken 2020.

Op dit moment zijn samenkomsten verboden. Hoe de situatie in november zal zijn, is koffiedik kijken. Uit berichten van deskundigen over hoe corona zich kan ontwikkelen, blijkt dat de kans groot is dat het virus ook in november nog onder ons zal zijn. Als dat zo is, dan zal het organiseren van een “anderhalvemeter-VCW” een onmogelijke uitdaging zijn.

Om vanuit de werkgroep VCW het contact en de verbinding  te behouden zenden wij jullie regelmatig een berichtje met een culturele of interessante inhoud. Om te beginnen een gedicht van Henriëtte Roland Holst.

Henriëtte Roland Holst

(1869-1952)


De zachte krachten zullen zeker winnen 
in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren 
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren 
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen, 
dan kan de groote zaligheid beginnen 
die w’als onze harten aandachtig luistren

in alle teederheden ruischen hooren 
als in kleine schelpen de groote zee. 
Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen 
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten: 
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
Wij wensen dat jullie deze crisis in goede gezondheid doorkomen.

Hartelijke groeten,

Werkgroep VCW
Anneloes, Carla, Elly, Floor, Hanneke, Irene, Leni en Winy

Nivon Natuurvrienden Nederland
Plantage Middenlaan 2f
1018 DD Amsterdam

088-0990900
info.vcw@nivon.nl

Website | Facebook

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Dan kunt u zich uitschrijven.

Copyright © Nivon Natuurvrienden, All rights reserved.