Copy
View this email in your browser
Naturturisme I/S

Naturturisme I/S, november 2016

Cykelvenner Øhavet - Bike Friend giver endnu mere service til cykelturister

VisitFaaborg og Naturturisme I/S har sammen udviklet konceptet Cykelvenner Øhavet / Bike Friend stærkt inpsireret af 'Ærø elsker cykler'.
Konceptet udrulles sammen med områdets turistbureauer i hele det Sydfynske Øhav og vil de næste to år blive testet og evalueret i en gratis prøveperiode i forbindelse med Interreg-projektet REACT.

Cykelvenner Øhavet / Bike Friends er service stationer for cykelturister, der besøger vores område. Konceptet kan bruges af både bageren, supermarkedet, tankstationen, cykelhandleren, caféen, kirken etc.

Ordningen er en mærkning, der viser cykelgæsten, hvor det er muligt at få hjælp og møde en cykelven.

Alle Cykelvenner i Øhavet vises på turistkontorernes hjemmesider, ligesom de får et label til at sætte på deres dør. Man skal desuden oplyse på sin egen hjemmeside, hvilke af de mulige services, man tilbyder på sit sted.

Hvis du vil være cykelven
Hvis du vil med i ordningen kræver det, at du som minimum kan tilbyde cykelgæster adgang til en cykelpumpe i din åbningstid. Derudover kan du tilbyde en eller flere af følgende services:

- Fyld vandflasken
- Lån lappegrej
- Køb en ny slange
- Køb cykelkort
- Køb en snack
- Lån toilet
- E-bike station

Se mere her på www.visitfaaborg.dk

Hvis du vil være cykelven eller bare vide mere, kan du i Faaborg-området kontakte Mads Rye Sletbjerg: mjars@faaborgmidtfyn.dk
Og i de andre sydfynske områder kan du foreløbig kontakte Naturturisme I/S: Nanna.Heinrich@svendborg.dk

Like Mere nyt: Cykelvenner Øhavet on Facebook

AQTIV på Sydlangeland

Projektet AQTIV Sydlangeland tager i disse måneder for alvor form. Projektet, som skal aktivere Sydlangelands stedbundne potentiale som hotspot for vandaktivitet og outdooroplevelser, nyder stor opbakning fra alle fronter. Projektet skal konkret munde ud i etablering af et nyt kraftcenter for vandaktivitet i det gamle færgeleje i Bagenkop Havn samt mindre lokale hotspots for vandaktivitet og outdooroplevelser flere steder på Sydlangeland. Kraftcenter og hotspots indgår som en del af realiseringen af Formidlingsstrategien for Det Sydfynske Øhav.

Langeland Kommune er gået ind i projektet med en samlet støtte på 1,65 millioner kr., ligesom LAG LLSAE har indstillet projektet til en støtte på 531.000 kr. AQTIV Sydlangeland har samtidig indgået samarbejder med initiativerne Vild med Vand og Nature Moves (SDU) om at aktivere anlæggene og kvalificere projektets indhold. Med NatureMove samarbejdet følger 100.000 kr. til udvikling.
 
Der er skabt et solidt grundlag for at skabe den nødvendige lokale forankring af projektet, bl.a. igennem udarbejdelse af rapporten ”Aktiveringsgrundlag og forslag til organisering” for AQTIV Bagenkop. Lokale ildsjæle arbejder nu med at føre rapportens ideer ud i livet. Ingeniøranalyser er desuden under udarbejdelse for at danne det nødvendige vidensgrundlag for den videre projektering af anlægget i Bagenkop Havn.
 
Det samlede projekt forventes at have et budget på 9-10 millioner kroner. Lokale- og Anlægsfonden (LoA) har fra projektets indledende faser bakket op om ideerne, og det forventes at fonden bidrager med betydelig økonomisk støtte. Lokale ildsjæle arbejder nu sammen med Naturturisme I/S på at rejse de resterende økonomiske midler.
 
Næste fase i projektet kommer til at indeholde igangsættelse af lokalplansændring i Bagenkop Havn, udvikling af lokale vandsports-initiativer i området og projektering af de endelige anlæg. Det forventes at det endelige projekt vil stå klar i slutningen af 2018.  

For mere info, kontakt: Kewin.Kamelarzcyk@svendborg.dk 
Copyright © 2016, Naturturisme I/S
Naturturisme I/S ejes af de fire kommuner på Sydfyn og øerne. Vi skaber bæredygtige oplevelser og aktiviteter for turister og fastboende med afsæt i områdets styrker - naturen og kulturhistorien.

Nyhedsbrevet udgives af Naturturisme I/S - kontakt:
Nanna.Heinrich@svendborg.dk

Naturturisme I/S
Abildvej 5A, 2. sal
5700 Svendborg
6223 3045
www.naturturisme.dk

frameld nyhedsbrevet    opdater oplysninger 

 


This email was sent to <<Email addresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Naturturisme I/S · Abildvej 5A, 2. sal · Svendborg 5700 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp