Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

januar 2015


Kjære partnere,

Januar startet brått med de grusomme hendelsene i Paris. Terrorceller er avdekket både i Frankrike og Belgia, og EU-samarbeidet har fått enda en utfordring å bryne seg på. 2015 var dessuten året EU skulle diskutere fordypning av euro-området. I stedet må alle kluter settes til for å hindre at samarbeidet rakner i kjølvannet av valgresultatet i Hellas og et mulig Grexit. Videre bruser russerne med fjæra og skrinlegger planen om en gassledning til EU-landene via Bulgaria, og truer dessuten med å skifte ut Ukraina med Tyrkia som transittland. Men som alltid fins der lyspunkter: 1. januar ble Litauen det 19. landet i eurosonen, og Kroatia har fått sin første kvinnelige president.

Et høydepunkt for oss på kontoret i Brussel denne måneden var møtet mellom statsminister Erna Solberg og de norske regionskontorene. Vi har også hatt gleden av å være vertskap for prosjektutviklingsmøter i regi av Gjesdal og IRIS i forbindelse med søknader til Horisont 2020 og til ERA-net. Representanter fra Stavanger kommune og UiS har også vært i Brussel for å vurdere invitasjon fra prosjektkonsortium (blant annet Helsinki, Eindhoven og Manchester), om å lage H2020-prosjektsøknad om bruk av teknologi for å modernisere offentlig sektor. Videre er programmet for DG energy som finner sted i Stavangerregionen neste uke, ferdigstilt, og planleggingen av studiebesøk og styremøte i Barcelona godt i gang. Vi har også arbeidet med forberedelse av Stavangerukene på Tram Experience til våren, og vært i dialog med EU-delegasjonen om et smart cities seminar.

Neste hjemmebesøk finner sted i uke 10 (3.-6. februar) forbindelse med arbeidsgruppemøte i Haugesund. Direktøren vil blant annet besøke Bryne og delta i et strategimøte i regi av Haugaland Vekst, samt ha møter med blant annet Internasjonal Gruppe i fylkeskommunen.  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp