Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
 
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

Pozivamo Vas na radionicu
„Mogućnosti financiranja projekata iz Programa ruralnog razvoja“
na sajmu MESAP JESEN 2014.
Subota, 15. studeni 2014. od 14 sati
Saznajte više!
LAG Međimurski doli i bregi provodi proces izrade nove Studije razvojnih potreba i razvojnih inicijativa za svoje područje. Četvrta radionica za područje Općine Gornji Mihaljevec će se održati u ponedjeljak, 17. studenog u 18:00 sati u vijećnici Općine Gornji Mihaljevec.
Saznajte više!
Želimo vas informirati da na Internet portalu www.dravaportal.eu možete besplatno promovirati svoje proizvode, usluge, gospodarstva i poduzeća, uz punu podršku našeg LAG-a te tako unaprijediti svoje poslovanje i povećati vidljivost.
Saznajte više!

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Martinje u Svetom Martinu na Muri, 07. - 13. studenog 2014.

Štrigovsko Martinje, 07. - 15. studenog 2014.

Mesap Jesen 2014. u Nedelišću, 14. - 16. studenog 2014.

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Krajnji rok za usvajanje Programa ruralnog razvoja RH od strane Europske Komisije je 15.siječnja 2015. godine. Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo je preporuku EK da i prije roka krene s provedbom nekih mjera.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u Narodnim novinama broj 118/2014, objavila je natječaj za podmjeru 5.2 „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Više!
Pravilnik za Mjeru 5 

Nakon mjere obnove, očekuju nas Mjera 4. „Ulaganje u materijalnu imovinu“, sa svojim podmjerama 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing ili/i razvoj poljoprivrednih proizvoda. To će biti nastavak dosadašnjih IPARD mjera 101 i 103, no uz širi opseg i intenzitet financiranja.  
Nacrt Pravilnika za Mjeru 4 - Podmjeru 4.1.
Nacrt Pravilnika za Mjeru 4 - Podmjeru 4.2.

Potom slijedi i objava natječaja iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" namijenjene jedinicama regionalne i lokalne samouprave, javnim poduzećima i ustanovama u naseljima do 5.000 stanovnika. 
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 7 

Ostali Pravilnici u izradi:
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 19. LEADER (LAG-ovi), Podmjere 19.1. Pripremna pomoć iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, Podmjere 6.4. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ovdje pratite novosti vezane uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.

KORISNO

PROGRAM JAKO – PREDSTAVLJANJE ZAKONA O UDRUGAMA

Program JAKO u suradnji s Uredom za udruge, Uredom državne uprave i Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje poziva vas na predstavljanje Zakona o udrugama koje će se održati 20.11.2014. od 13:00 sati u Tehnološko – inovacijskom centru Međimurje (TIC), Bana Josipa Jelačića 22b, multimedijalna dvorana u prizemlju. Zakon će predstaviti gđa. Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja Ureda. Novim Zakonom o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. jasnije se uređuje osnivanje, djelovanje, pravni položaj, imovina, odgovornost, financiranje, nadzor te prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe kao i upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj. Cilj ovog predstavljanja je da se svim zainteresiranim omogući razumijevanje novog Zakona o udrugama i novine koje on donosi. Predstavljanje je zamišljeno kao kraće predavanje uz prostor za postavljanje pitanja, kako bi se što veći broj poglavlja mogao obraditi i približiti svim sudionicima/ama. Sve zainteresirane molimo da se prijave putem e-maila infotocka@programjako.info (s podacima ime i prezime, organizacija i broj mobitela ili telefon) ili prijavnog obrasca dostupnog na www.programjako.info najkasnije do 18.11.2014.
Saznajte više o predstavljanju zakona

"RODNA RAVNOPRAVNOST U VREDNOVANJU RADA I ZADOVOLJSTAVA RADOM U  ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA"

U sklopu projekta "Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama" kojeg podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva izašla je "Aktivistička početnica - korisni savjeti za osnivanje i vođenje udruge".

Priručnik na jednostavan način obrađuje sve važne teme vezane uz osnivanje i vođenje udruga, kao što su:
  • Kako osnovati udrugu
  • Udruga: što, kako i zašto?
  • Računovodstvo, knjigovodstvo i (ne)profitnost udruge
  • Zapošljavanje u udruzi
  • Projektni fundraising
  • Menadžment volontera
  • Upravljanje odnosima s javnošću
  • Upoznavanje s logičkim okvirom za oblikovanje projekata
Sve udruge provoditeljice projekta krenule su sa svojim lokalnim kampanjama, a u Međimurskoj županiji smo kreirali i predstavili Preporuke za poboljšanje suradnje organizacija civilnog društva sa Međimurskom županijom i Gradom Čakovcom te ostalim JLS, proistekle iz istraživanja.Nedavno su objavljeni i rezultati našeg javnog poziva "Mjesto za nove inicijative" kojem je cilj pružiti razvojnu podršku i osnažiti daljnje djelovanje novih inicijativa i organizacija civilnog društva iz Međimurske županije, namjenjen udrugama/inicijativama iz Međimurske županije koje vode većinom žene. Rezultate pročitajte ovdje.

OTVORENI NATJEČAJI

POZIV NA PRIPREMU PROJEKATA IZ PODRUČJA INTEGRIRANOG PROMETA I ODRŽIVE REGIONALNE/URBANE MOBILNOSTI - OPERATIVNI PROGRAM

Svrha ovog poziva je osigurati učinkovitu i djelotvornu dodjelu i korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Ovaj poziv namijenjen je isključivo izradi i doradi pripremne projektne dokumentacije za projekte iz područja integriranog prometa i održive regionalne / urbane mobilnosti, koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014 – 2020.
Rok za prijavu: 28.11.2014.
Pogledaj natječaj

URED ZA UDRUGE VLADE RH

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu. Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske: IPA – I. komponenta, IPA Prekogranična suradnja, Europska teritorijalna suradnja, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, Europa za građane, Erasmus+, Sedmi okvirni program (FP7), Mladi na djelu, PROGRESS, Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini, IPA INFO – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini, Višekorisnička IPA.
Rok za prijavu: 01.12.2014.
Pogledaj natječaj

ZAGREBAČKA BANKA - Moja kreativna crta / Moja zelena zona / Moja
prilika

Moja kreativna crta je natječaj za dodjelu financijskih potpora najboljim projektima kreativne industrije iz područja oglašavanja, arhitekture, obrtništva, dizajna, grafičkog dizajna, filma, muzike, scenske i izvođačke umjetnosti, digitalnih medija koji, osim što sadržavaju kreativni aspekt, imaju i potencijal za poduzetnički uspjeh i poslovnu održivost.
Rok za prijavu: 01.12.2014.
Pogledaj natječaj

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST – ENERGETIKA

Javni natječaj za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energija.
Rok za prijavu: 31.12.2014.
Pogledaj natječaj

INFORMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESA – UZ POTPORU EU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa. Prihvatljivi prijavitelji jesu pravne i fizičke osobe koje spadaju u skupinu mikro, malih i srednjih poduzeća.Cilj natječaja je poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela kako bi se potaknuo razvoj, rast i konkurentnost putem informatizacije.
Rok za prijavu: 30.06.2015.
Pogledaj natječaj

EUROPSKA ZAKLADA ZA MLADE – Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih

Europska zaklada za mlade, koju je osnovalo Vijeće Europe, ima za cilj potporu za aktivnosti mladih na EU nivou, potičući suradnju među mladima u sljedećim područjima: promocija mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.
Natječaj je otvoren za lokalne, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije i mreže usmjerene na rad s mladima iz Vijeća Europe državama članicama.
Rok za prijavu: 01.10.2015.
 
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditelj LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 09/14 dovršen je 11.11.2014.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke