Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi
Predsjednica i voditeljica LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale su 12. ožujka 2015. na radionici „Ususret prvom Hrvatskom ruralnom parlamentu“ i Skupštini Hrvatske mreže za ruralni razvoj čiji je LAG Međimurski doli i bregi aktivni član.
Saznajte više!
Dana 24. ožujka 2015. u prostorijama ureda LAG-a Međimurski doli i bregi održan je sastanak sa predstavnicima Općine Nedelišće, Sv. Juraj na Bregu, Sv. Martin na Muri, Štrigova i Šenkovec. Ravnatelj Muzeja Međimurja Čakovec mr. sc. Vladimir Kalšan i voditelj projekta Patrick Galeski predstavili su IPA prekogranični projekt “Putovi Zrinskih”. Saznajte više!

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Putovnica - Sretnih 13 počinje 1. travnja i traje do 8. listopada.
Manifestacija Biciklima međimurskim putevima - BIMEP 2015. održat će se povodom obilježavanja Dana Međimurske županije, Međunarodnog dana zdravlja i Dana planete Zemlja u nedjelju 19. travnja s početkom u 9h i trajati će do 18h.

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Iako Program ruralnog razvoja RH još nije službeno usvojen od strane Europske Komisije, Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo je preporuku da krene s provedbom nekih mjera. 

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA SLIJEDEĆE MJERE/PODMJERE:
- M04 "ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU" podmjera 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva"
OPERACIJE:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
- M04 "ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU" podmjera 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda"
OPERACIJE:
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
PRAVILNICI I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA MJERE 4

- M07 Podmjera 7.1. – PROVEDBA OPERACIJE 7.1.1. „SASTAVLJANJE I AŽURIRANJE PLANOVA ZA RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE“
PRAVILNICI I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA 

MJERE U NAJAVI:
- M06 „RAZVOJ POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA I POSLOVANJA“ podmjera 6.3. "Potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima"
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 6 
- M19 "LEADER" podmjera 19.1. Pripremna pomoć iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 19. LEADER (LAG-ovi)

Ovdje pratite novosti vezane uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.

PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA
Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijelo je indikativni plan raspisivanja natječaja za 2015. za mjere unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Plan raspisivanja natječaja možete preuzeti ovdje.
LISTA ČESTIH PITANJA I ODGOVORA IZ MJERE 4. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
Obavještavamo sve zainteresirane potencijalne podnositelje Zahtjeva za potporu za Podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ (operacija 4.1.1. i operacija 4.1.2.) i Podmjeru 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ (operacija 4.2.1.) da su objavljena česta pitanja i odgovori koje možete pogledati ovdje. 

KORISNO

PUBLIKACIJA O MOGUĆNOSTIMA FINANCIRANJA PROJEKATA ZA MLADE
Europski forum mladih je objavio publikaciju o mogućnostima financiranja projekata za mlade. Ovaj vodič se fokusira na najvažnije programe Europske unije u kojima je uočen prostor za sudjelovanje organizacija mladih i za mlade. Više o tome pročitajte ovdje.
HBOR UVEO NOVI PROGRAM KREDITIRANJA POLJOPRIVREDNIH EU PROJEKATA
S ciljem poticanja korištenja dostupnih sredstava EU fondova Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) uvela je novi Program kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice. Zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava po ovom programu mogu podnijeti svi subjekti koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev, navodi se u priopćenju. Više o tome pročitajte ovdje.
DONESEN PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU
Pravilnikom se definira raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije.
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu dostupan je ovdje.
FZOEU OBJAVIO GODIŠNJI PROGRAM RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA U 2015. GODINI
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim stranicama godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015. godini. U sektoru energetske učinkovitosti najavljena su 24 natječaja do kraja godine, u sektoru zaštite okoliša najavljeno je 11 natječaja te je najavljen 1 zajednički natječaj sektora zaštite okoliša i sektora energetske učinkovitosti. Ukupno je najavljeno 36 natječaja pri čemu će prvi natječaji biti otvoreni do kraja siječnja.
Više o tome pročitajte na portalu o EU fondovima.
PRAVILNIK O REGISTRU UDRUGA
U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o registru udrugaPravilnik možete pročitati ovdje.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.
POSTUPAK ZA PRELAZAK UDRUGA S DVOJNOGA NA JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
Zbog čestih upita povezanih s temom prelaska na jednostavno knjigovodstvo udruga, kolegice i kolege iz Programa e-misija donijeli su kratak presjek najvažnijih informacija, a također napominju da se još uvijek očekuju obrasci za podnošenje godišnjih izvješća u jednostavnom knjigovodstvu te priručnik za pomoć u vođenju jednostavnog knjigovodstva udruga. Više o postupku za prelazak s dvojnog na jednostavnog knjigovodstva možete vidjeti ovdje.
HBOR – VAŠ PARTNER U KORIŠTENJU EU FONDOVA
Zahtjev za kredit HBOR-u može se predati nakon predaje natječajne dokumentacije nadležnom tijelu za provedbu EU fondova. Prethodne konzultacije s HBOR-om su preporučljive. Krediti se odobravaju izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 14 godina, odnosno 15 godina ovisno o programu uz kamatnu stupu već od 3%.
Više o samim programima možete pronaći ovdje.
UREDBA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE
Precizno je uređeno postupanje javnih institucija u svim fazama – od planiranja i pripreme prioriteta za financiranje, objave i provedbe natječaja, procjene projekata, sadržaja ugovora o financiranju, monitoringa i evaluacije rezultata projekata, kao i mogućeg raskida ugovora te povrata sredstava – u skladu s postojećom pozitivnom praksom, kao i procedurama koje se primjenjuju prilikom ugovaranja i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije. Više o tome možete pročitati ovdje.
TURIZAM KROZ FONDOVE EU U RAZDOBLJU 2014.-2020.
Brošura prikazuje pregled EU fondova za razdoblje 2014.-2020. godine u sektoru turizma (LIFE+, Cosme, Horizon 2020, Kreativna Europa, Erasmus+, EaSi, PROGRESS), mogućnostima kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija", Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali", Program ruralnog razvoja 2014.-2020. te Operativni program za pomorstvo i ribarstvo. Brošuru pročitajte ovdje

OTVORENI NATJEČAJI

OBJAVLJEN JE GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA, JAVNIH POZIVA I DRUGIH PROGRAMA FINANCIRANJA ZA 2015.

Godišnji plan izrađen je temeljem analiza u kojima su davatelji bespovratnih sredstava identificirali potrebe u svojim resorima. Godišnji plan natječaja sadrži popis ukupno 83 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2015., u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 18 državnih tijela. Iznosom od preko 711 milijuna kuna iz Državnog proračuna,dijela prihoda od igara na sreću i fondova EU planira se financirati i sufinancirati više od 5000 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima prevencije nasilja među djecom i mladima, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva, obrazovanja, sporta, kulture, zaštite okoliša i prirode, poljoprivrede, turizma, zaštite potrošača te drugim područjima od interesa za opće dobro.
Godišnji plan natječaja

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma će sufinancirati projekte za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, za što se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe - privatni iznajmljivači.
Rok za prijavu: 30.03.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA KANDIRIRANJE "PPS" DESTINACIJA U 2015. godini

Oznaka „PPS destinacija“ dodjeljuje se s ciljem poticanja razvoja atraktivne i konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću u razdoblju pred i posezone te uspješne tržišne komunikacije koja može pridonijeti boljoj vidljivosti i vrijednosnoj percepciji Hrvatske kao destinacije koja ima atraktivnu ponudu u PPS razdoblju.
Rok za podnošenje kandidatura: 01.04.2015. 
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA PROGRAM "PODUZETNIŠTVO U KULTURI" ZA 2015. 

Cilj Programa je jačanje kapaciteta kreativnih/kulturnih industrija i poduzetništva u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturne proizvodnje.  
Rok za prijavu: 06.04.2015. 
Pogledaj natječaj

AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU objavila je tri natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH i to:

  • Za provedbu podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“
  • Za provedbu podmjere. 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
  • Za provedbu podmjere. 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  • Rok za prijavu: 10.04.2015.
Pogledaj natječaj

PODUZETNIČKI IMPULS 2015.

Vlada je usvojila Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2015. vrijedan 4,37 milijardi kuna. Ovogodišnji program namijenjen razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika najvredniji je i dvostruko veći od svih dosadašnjih Poduzetničkih impulsa zajedno u razdoblju 2012-2014. Poduzetnički impuls 2015 provodi se u tri osnovna programa:
- Mikro i malo poduzetništvo i obrt (119.000.000 kn)
- Sredstva iz fondova EU (3.884.000.000 kn)
- Lakši pristup financiranju (370.000.000 kn).
Vodič za program
U sklopu programa "Poduzetničkog impulsa 2015" objavljeni su javni pozivi za programska područja: 
Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije (prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine)
Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti (prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine)
Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike (prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine / poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine).
Programska područja

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA INTERREG CENTRAL EUROPE

U okviru programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. – 2020. objavljen je 1. poziv za dostavu projektnih prijedloga.Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Osnovni cilj programa “Suradnja iznad granica kako bismo gradove i regije središnje Europe učinili boljim mjestima za život i rad“ postići će se provedbom pametnih rješenja koja pružaju odgovore na regionalne izazove u područjima inovacija, ekonomije s niskom razinom CO2, okoliša, kulture i prometa.
Rok prijave: 13.04.2015. do 18 sati. 
Pogledaj natječaj

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA)

Predmet Javnog natječaja je dodjela donacija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje istraživačkih i razvojnih studija i elaborata, programa i projekata uključujući i demonstracijske aktivnosti organizacija civilnoga društva (udruga) u područjima: zaštita okoliša i prirode te energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije.
Rok za prijave: 15.04.2015.
Pogledaj natječaj

JAČANJE KAPACITETA USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH – FAZA II 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda. Poziv je namijenjen obrazovnim institucijama. 
•    Prihvatljivi prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih
•    Sufinanciranje: do 95% prihvatljivih troškova
Rok dostave: 20.04.2015.
Pogledaj natječaj

PROMOCIJA KVALITETE I UNAPREĐENJE SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA NA SREDNJOŠKOLSKOJ RAZINI 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda. Poziv je namijenjen obrazovnim institucijama. 
•    Prihvatljivi prijavitelji: ustanove koje obavljaju djelatnost srednjeg obrazovanja prema gimnazijskom programu
•    Sufinanciranje: do 100% prihvatljivih troškova
Rok dostave: 24.04.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA U 2015. GODINI – „HBOR U ZAJEDNICI"

Na natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata koji promiču vrijednosti usmjerene općem dobru i utječu na poboljšanje kvalitete života društvene zajednice. 
Rok za prijavu: 20.04.2015.
Pogledaj natječaj

PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POBOLJŠANJE POSLOVNIH PROCESA

Potpore ovog javnog poziva namijenjene su malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Ovim pozivom sufinancirat će se analize postojećih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija, digitalizacija te izdaci za informatičku opremu i softver. Cilj poziva je integracija naprednih e-poslovnih modela kako bi potaknule razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća putem informatizacije poslovnih procesa.
Rok za prijavu: 29.04.2015. 
Pogledaj natječaj

„SASTAVLJANJE I AŽURIRANJE PLANOVA ZA RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 7.1. Prihvatljivi korisnici su općine i gradovi s najviše 10.000 stanovnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem. 
Rok za prijavu: 11.05.2015.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ MLADI KAO POKRETAČI DRUŠTVENIH PROMJENA

Natječaj je otvoren s ciljem provođenja analize o normama,vrijednostima i stavovima mladih u Europi, kao i njihovih očekivanja i stavova o javnoj politici i organizaciji društvenog, gospodarskog i privatnog života. 
Rok za prijavu je 28.05.2015.
Pogledaj natječaj

INFORMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESA – UZ POTPORU EU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa. Prihvatljivi prijavitelji jesu pravne i fizičke osobe koje spadaju u skupinu mikro, malih i srednjih poduzeća. Cilj natječaja je poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela kako bi se potaknuo razvoj, rast i konkurentnost putem informatizacije.
Rok za prijavu: 30.06.2015.
Pogledaj natječaj

EUROPA ZA GRAĐANE - BRATIMLJENJE GRADOVA/ UMREŽAVANJE GRADOVA

Bratimljenje gradova – rasprave o politikama EU
Umrežavanje gradova – teme od zajedničkog interesa u koje će se uključiti lokalna zajednica
Rok za prijavu: 01.09.2015.
Pogledaj natječaj

EUROPSKA ZAKLADA ZA MLADE – Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih

Europska zaklada za mlade, koju je osnovalo Vijeće Europe, ima za cilj potporu za aktivnosti mladih na EU nivou, potičući suradnju među mladima u sljedećim područjima: promocija mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.
Natječaj je otvoren za lokalne, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije i mreže usmjerene na rad s mladima iz Vijeća Europe državama članicama.
Rok za prijavu: 01.10.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – Program Europa Plus – međufinanciranje

Rok za prijavu: 27.10.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – Program Europa Plus – sufinanciranje

Rok za prijavu: 27.10.2015.
Pogledaj natječaj

NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE PROJEKATA ENERGETSKI UČINKOVITE  EKOLOŠKE JAVNE I VANJSKE RASVJETE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi natječaj za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete.
Sredstva se dodjeljuju za provedbu projekata izgradnje novih instalacija javne i vanjske rasvjete te za rekonstrukcije postojećih sustava javne i vanjske rasvjete što uključuje potrebitu nadopunu postojećih sustava rasvjete.
Rok za prijavu: 31.12.2015.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2015.

U službenom glasilu Europske unije, objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. Ukupni proračun namijenjen ovom pozivu iznosi 1.736.400,00 milijuna EUR. Od toga za Republiku Hrvatskupredviđeno je više od 12,9 milijuna EUR i to za decentralizirane projekte u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
Pogledaj rokove i natječaj

JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE -  KROZ POMOĆ PRORAČUNIMA JLP(R)S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Prioritet ovoga Javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj i rokove

JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - KROZ DONACIJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Prioritet ovoga Javnog poziva je da se kroz donacije neprofitnim organizacijama potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj i rokove

VOZIMO EKONOMIČNO - OSTVARITE DO 40% BESPOVRATNIH DRŽAVNIH POTICAJA ZA KUPNJU ELEKTRIČNOG ILI HIBRIDNOG VOZILA

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz projekt „Vozimo ekonomično“ omogućuju ostvariti 40% bespovratnih sredstava za kupnju električnih i hibridnih automobila te električnih skutera, motocikala i četverocikala, za građane i tvrtke i obrtnike. Visina poticaja ovisi o vrsti vozila. 
Rok za prijavu: do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 05/15 dovršen je 25.03.2015.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke