Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

LAG-u Međimurski doli i bregi zaprimio je Odluku o dodjeli sredstava za provedbu mjere 19.1 “LEADER”, podmjere 19.1. Pripremna pomoć čime će se financirati troškovi izrade Lokalne razvojne strategije i tekući troškovi LAG-a. Više pročitajte ovdje.
Predstavnice LAG-a su pohađale edukaciju „Od ideje do projekta“ organizirane u okviru programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“. Više pročitajte ovdje.
LAG je kao suradnička udruga uključen u projekt “Moje mjesto u zajednici” koji provodi Udruga Zora sa partnerima Centrom za održivi razvoj i udrugom K-Zona, te suradničkim udrugama: MURID, LAG Međimurski doli i bregi, Domino, Hollaback! Croatia, Dalmatinski odbor solidarnosti i Udruga mladih “Mladi u EU”. Više pročitajte ovdje.
Članovi LAG-a Udruga voćara, vinogradara i povrćara Općine Sveti Martin na Muri i OPG Mladen Dobranić organizirali su 8. rujna 2015. u Brezovcu događaj „Početak berbe starih sorti jabuka“. Više pročitajte ovdje.
U uredu LAG-a održana je prezentacija pilot projekta Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja”. Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Kestenijada u Plešivici, 10. listopada u 13 sati
Pozdrav jeseni u Zasadbregu, 10. listopada od 19h u Domu kulture Zasadbreg
Tjedan restorana u Kneji, do 11. listopada
Tjedan restorana u Le batat, do 11. listopada
Dani Zahvalnosti, 17. listopada na Mesapu
Izložba jabuka - starinske i nove sorte jabuka, 20. listopada u Svetom Martinu na Muri
Martinje u Svetom Martinu, od 6. do 15. studenog
Martinje u Nedelišću, 7. studenog
Martinje u Štrigovi, od 7. do 15. studenog
Martinje u Murskom Središću, 8. studenog
Mesap Jesen 2015 od 14. do 15. studenog u Nedelišću
Turistički vlak Sveti Martin, prometovat će na relaciji Terme Life Class > Sveti Martin na Muri > Mlin na Muri.

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

ODOBREN JE PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020.
Odobrenu inačicu na HRVATSKOM JEZIKU preuzmite OVDJE

NOVA STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.

NATJEČAJ ZA PODMJERU 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“
Zahtjevi za potporu se mogu početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.
Korisnici
Osobe starosti između 18 i 40 godina, koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva). Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripada ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR-a
Prihvatljivi troškovi
kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.
Potpora
Do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku
 
Sve informacije se nalaze na OVOM LINKU, a možete nam se slobodno obratiti za pomoć u tumačenju natječaja.

KORISNO

DONESEN PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU
Pravilnikom se definira raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije.
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu dostupan je ovdje.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.
HBOR – VAŠ PARTNER U KORIŠTENJU EU FONDOVA
Zahtjev za kredit HBOR-u može se predati nakon predaje natječajne dokumentacije nadležnom tijelu za provedbu EU fondova. Prethodne konzultacije s HBOR-om su preporučljive. Krediti se odobravaju izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 14 godina, odnosno 15 godina ovisno o programu uz kamatnu stupu već od 3%.
Više o samim programima možete pronaći ovdje.

EDUKACIJE

Provedba programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. REDEA kao regionalni koordinator za Međimursku županiju provodi program.

OTVORENI NATJEČAJI

NATJEČAJ ZA GRAĐANSKE AKCIJE "NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI"

Četiri regionalne zaklade – partneri Nacionalne zaklade u provedbi Programa decentralizacije financijskih podrški razvoju civilnoga društva, raspisale su natječaj za građanske akcije "Naš doprinos zajednici", za akcije u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala.
Rok za prijavu: 15.10. 2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA ZA 2016. GODINU

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Nedelišće iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu, sukladno Odluci o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Nedelišće.
Rok za prijavu: 15.10.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

Pozivamo sve korisnike Proračuna Općine Sveti Martin na Muri da dostave Programe rada te Financijske planove za 2016. godinu.
Pod korisnicima Proračuna Općine Sveti Martin na Muri podrazumijevaju se ustanove, udruge, klubovi i druge organizacije isključivo iz naselja s područja Općine Sveti Martin na Muri.
Rok za prijavu: 15.10.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – Program Europa Plus – međufinanciranje

Rok za prijavu: 27.10.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – Program Europa Plus – sufinanciranje

Rok za prijavu: 27.10.2015.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA OPERACIJA KOJE ĆE SE FINANCIRATI KAO IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA U OKVIRU OPULJP-a 2014.-2020.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavilo je poziv za dostavu prijedloga u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ i Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Rok za prijavu: 30.10.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI NATJEČAJ ZA MJERU PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.

Mjerom Promidžbe financiraju se projekti na temelju Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2014. do 2018. godine, a sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.- 2018. 
Rokovi za prijavu: 30.10.2015. i 2.11.2015.
Pogledaj natječaj

INTERREG DANDUBE TRANSNACIONALNI PROGRAM 2014.-2020. - 1. natječaj

Povodom objave prvog poziva na natječaj za potencijalne prijavitelje je objavljen priručnik za prijavitelje. Ovaj priručnik sadrži mnoštvo korisnih informacija, poput kako napraviti dobar projekt, kako pronaći (kvalitetne) partnere, kako pravilno rasporediti resurse, kakve uvjete treba ispunjavati organizacija voditelj projekta i mnoštvo drugih stvari.
Rok za prijavu: 3.11.2015.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA ISKAZ INTERESA U PODRUČJU SURADNJE NA RAZMJENI ZNANJA - "ZNANJE BEZ GRANICA"

Cilj Poziva je podrška sudjelovanju predstavnika i predstavnica udruga u Republici Hrvatskoj na međunarodnim skupovima, čime se potiče stjecanje i razmjena znanja, vještina i iskustava potrebnih za aktivno i poduzetno djelovanje u zajednici i društvu, te suradnja i umrežavanje organizacija civilnoga društva na europskoj i međunarodnoj razini.
Rok za prijavu: 10.11.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA  CIVILNOG DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EU ZA 2015.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom u sklopu natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske.
Rok za prijavu: 1.12.2015.
Pogledaj natječaj

PODMJERA 6.1. "POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA"

Obavještavamo sve prihvatljive korisnike da je u Narodnim novinama br.104/15 objavljen Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“. Sredstva javne potpore iznose ukupno 10.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti dok se Zahtjevi za potporu mogu  početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u.
Rok za prijavu: 23.12.2015.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Upute vezane uz Poziv primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 4. pružajući bespovratna sredstva u svrhu provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.
Rok za prijavu: 31.12.2015.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.
Rok za prijavu: 31.12.2015.
Pogledaj natječaj

ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2015.

U službenom glasilu Europske unije, objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. Ukupni proračun namijenjen ovom pozivu iznosi 1.736.400,00 milijuna EUR. Od toga za Republiku Hrvatskupredviđeno je više od 12,9 milijuna EUR i to za decentralizirane projekte u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
Pogledaj rokove i natječaj

SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA JEDINICA LOKALNE ILI PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU

Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva sufinancirati će se samo prostorni planovi uređenja općina i gradova i to onih čiji je indeks razvijenosti manji od 75% - skupine I. i II. Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana. 
Rok za prijavu: tokom cijele godine
Pogledaj natječaj

VOZIMO EKONOMIČNO - OSTVARITE DO 40% BESPOVRATNIH DRŽAVNIH POTICAJA ZA KUPNJU ELEKTRIČNOG ILI HIBRIDNOG VOZILA

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz projekt „Vozimo ekonomično“ omogućuju ostvariti 40% bespovratnih sredstava za kupnju električnih i hibridnih automobila te električnih skutera, motocikala i četverocikala, za građane i tvrtke i obrtnike. Visina poticaja ovisi o vrsti vozila. 
Rok za prijavu: do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH.
Rok za prijavu: 15.01.2016.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 15/15 dovršen je 07.10.2015.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke