Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi
U Belom Manastiru održan je prvi Hrvatski ruralni parlament od 16. do 18. travnja na kojem su sudjelovale predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi.
Organizator trodnevnog događanja, čija je glavna tema bila „Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru“, bila je Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR.​ Saznajte više!

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Putovnica - Sretnih 13 počinje 1. travnja i traje do 11. studenog
Dani Općine Sveti Juraj na Bregu, 23.,24. i 25. travnja
Dani Općine Selnica, 24.,25. i 26. travnja
Dani Međimurske županije u Čakovcu, počinju 24. travnja i traju do 3. svibnja.
Sajam cvijeća i izložba ručnih radova u Nedelišću, 25. travnja.
Tour of Croatia  u Toplicama Sveti Martin, 26. travnja. 
Priredba za Majčin dan u Macincu, 10. svibnja.
Majuško španceraje v Slakovcu, 10. svibnja.
Urbanovo - Dani vina u Međimurskoj županiji traju 15.,16. i 17. svibnja.
Biciklijada "Stazama Općine Nedelišće" - proljetna, 16. svibnja. 
Izložba ručnih radova u Pušćinama, 17. svibnja. 
Dani otvorenih podruma na Međimurskoj vinskoj cesti 22. i 23. svibnja.
Sportski susreti udruga žena Općine Nedelišće u Pušćinama, 31. svibnja.

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

OBJAVLJENI NATJEČAJI
- MJERA 7 Podmjera 7.1. – PROVEDBA OPERACIJE 7.1.1. „SASTAVLJANJE I AŽURIRANJE PLANOVA ZA RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE“
PRAVILNICI I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA 
Rok za prijavu: 11. svibnja 2015.
VODIČ ZA KORISNIKE PODMJERA 7.1. OPERACIJA 7.1.1.

MJERE U NAJAVI:
- M19 "LEADER" podmjera 19.1. Pripremna pomoć iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi Mjere 19. LEADER (LAG-ovi)
- M06 „RAZVOJ POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA I POSLOVANJA“ podmjera 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, podmjera 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i podmjera 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«
Pravilnik o provedbi Mjere 6 
Ovdje pratite novosti vezane uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.

PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA
Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijelo je indikativni plan raspisivanja natječaja za 2015. za mjere unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Plan raspisivanja natječaja možete preuzeti ovdje.

BROŠURA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - popis mjera s osnovnim informacijama

KORISNO

DONESEN PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU
Pravilnikom se definira raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije.
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu dostupan je ovdje.
PRAVILNIK O REGISTRU UDRUGA
U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o registru udrugaPravilnik možete pročitati ovdje.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.
POSTUPAK ZA PRELAZAK UDRUGA S DVOJNOGA NA JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
Zbog čestih upita povezanih s temom prelaska na jednostavno knjigovodstvo udruga, kolegice i kolege iz Programa e-misija donijeli su kratak presjek najvažnijih informacija, a također napominju da se još uvijek očekuju obrasci za podnošenje godišnjih izvješća u jednostavnom knjigovodstvu te priručnik za pomoć u vođenju jednostavnog knjigovodstva udruga. Više o postupku za prelazak s dvojnog na jednostavnog knjigovodstva možete vidjeti ovdje.
HBOR – VAŠ PARTNER U KORIŠTENJU EU FONDOVA
Zahtjev za kredit HBOR-u može se predati nakon predaje natječajne dokumentacije nadležnom tijelu za provedbu EU fondova. Prethodne konzultacije s HBOR-om su preporučljive. Krediti se odobravaju izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 14 godina, odnosno 15 godina ovisno o programu uz kamatnu stupu već od 3%.
Više o samim programima možete pronaći ovdje.
UREDBA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE
Precizno je uređeno postupanje javnih institucija u svim fazama – od planiranja i pripreme prioriteta za financiranje, objave i provedbe natječaja, procjene projekata, sadržaja ugovora o financiranju, monitoringa i evaluacije rezultata projekata, kao i mogućeg raskida ugovora te povrata sredstava – u skladu s postojećom pozitivnom praksom, kao i procedurama koje se primjenjuju prilikom ugovaranja i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije. Više o tome možete pročitati ovdje.
TURIZAM KROZ FONDOVE EU U RAZDOBLJU 2014.-2020.
Brošura prikazuje pregled EU fondova za razdoblje 2014.-2020. godine u sektoru turizma (LIFE+, Cosme, Horizon 2020, Kreativna Europa, Erasmus+, EaSi, PROGRESS), mogućnostima kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija", Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali", Program ruralnog razvoja 2014.-2020. te Operativni program za pomorstvo i ribarstvo. Brošuru pročitajte ovdje
ZAJAM EIB-a PRIDONIJET ĆE POVEĆANJU GOSPODARSKOG RASTA, JAČANJU KONKURENTNOSTI I OTVARANJU NOVIH RADNIH MJESTA
Zajmom Europske investicijske banke (EIB) sufinancirat će se projekti
iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i to iz područja prometa, energetike, okoliša (uključujući područja vezana uz upravljanje otpadom i otpadnim vodama), zdravlja, istraživanja i razvoja, zaštite prirode, socijalne infrastrukture, informacijske i komunikacijske tehnologije te gradske obnove. Više pročitajte ovdje
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE SUDJELOVANJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI PODIM U MARIBORU
Tehnološko-inovacijski centar Međimurje zahvaljujući sredstvima dobivenima kroz mjeru C3B – Internacionalizacija poslovanja iz Poduzetničkog impulsa 2014., kojeg provodi Ministarstvo poduzetništva i obrta, provodi projekt internacionalizacije poslovanja malih i srednjih poduzeća. Ovaj javni poziv odnosi se na sufinanciranje sudjelovanja na međunarodnoj poduzetničkoj konferenciji PODIM u Mariboru 13. i 14. svibnja 2015. godine. Javni poziv i prijavni obrazac dostupni su  ovdje.

OTVORENI NATJEČAJI

OBJAVLJEN JE GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA, JAVNIH POZIVA I DRUGIH PROGRAMA FINANCIRANJA ZA 2015.

Godišnji plan izrađen je temeljem analiza u kojima su davatelji bespovratnih sredstava identificirali potrebe u svojim resorima. Godišnji plan natječaja sadrži popis ukupno 83 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2015., u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 18 državnih tijela. Iznosom od preko 711 milijuna kuna iz Državnog proračuna,dijela prihoda od igara na sreću i fondova EU planira se financirati i sufinancirati više od 5000 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima prevencije nasilja među djecom i mladima, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva, obrazovanja, sporta, kulture, zaštite okoliša i prirode, poljoprivrede, turizma, zaštite potrošača te drugim područjima od interesa za opće dobro.
Godišnji plan natječaja

PODUZETNIČKI IMPULS 2015.

Vlada je usvojila Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2015. vrijedan 4,37 milijardi kuna. Ovogodišnji program namijenjen razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika najvredniji je i dvostruko veći od svih dosadašnjih Poduzetničkih impulsa zajedno u razdoblju 2012-2014. Poduzetnički impuls 2015 provodi se u tri osnovna programa:
- Mikro i malo poduzetništvo i obrt (119.000.000 kn)
- Sredstva iz fondova EU (3.884.000.000 kn)
- Lakši pristup financiranju (370.000.000 kn).
Vodič za program
U sklopu programa "Poduzetničkog impulsa 2015" objavljeni su javni pozivi za:
Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike (prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine / poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine).
Programska područja

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE ZA POTPROGRAM „JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA NA LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) RAZINI ZA UČINKOVITU PRIPREMU I KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE“

Cilj ovog programa je ojačati ljudske kapacitete u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova.
Rok za prijavu: 28.04.2015.
Pogledaj natječaj

PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POBOLJŠANJE POSLOVNIH PROCESA

Potpore ovog javnog poziva namijenjene su malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Ovim pozivom sufinancirat će se analize postojećih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija, digitalizacija te izdaci za informatičku opremu i softver. Cilj poziva je integracija naprednih e-poslovnih modela kako bi potaknule razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća putem informatizacije poslovnih procesa.
Rok za prijavu: 29.04.2015. 
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PROJEKTIMA UDRUGA U PODRUČJU IZVANINSTITUCIONALNOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE I MLADIH U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016.

Temeljni ciljevi Natječaja su provedbom projekata udruga unaprijediti i prepoznati učinkovite i održive projekte kojima se pridonosi razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva te unaprijediti kvalitetu života djece i mladih.
Rok za prijavu: 30.04.2015.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUGAMA ZA PROVEDBU PRJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE, POŠTIVANJA I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA ZA 2015. GODINU

Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike
Hrvatske objavio je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2015. godinu. 
Rok za prijavu: 04.05.2015.
Pogledaj natječaj
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA STRUKOVNIH UDRUGA U TURIZMU I/ILI UGOSTITELJSTVU U 2015.
Ministarstvo turizma objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje
programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2015.
Rok za prijavu: 07.05.2015.
Pogledaj natječaj

„PRIJAVOM INOVATIVNOG PROJEKTA OSVOJITE 50 TISUĆA EURA I STRUČNO MENTORSTVO“

Ovogodišnji europski natječaj u društvenim inovacijama "New Ways to Grow" službeno je otvoren! Nagrada u vrijednosti 50 tisuća eura bit će dodijeljene trima najboljim projektima. Cilj natječaja je podržati novu generaciju europskih inovatora čiji projekti rješavaju društvene probleme i potiču pozitivne promjene.
Rok za prijavu: 08.05.2015.
Pogledaj natječaj

„SASTAVLJANJE I AŽURIRANJE PLANOVA ZA RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 7.1. Prihvatljivi korisnici su općine i gradovi s najviše 10.000 stanovnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem. 
Rok za prijavu: 11.05.2015.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA POTICANJA
SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI U 2015. GODINI

Prema Natječaju za sufinanciranje sportskih programa poticanja
sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2015. godini, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancirat će sportske programe poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2015. godini koje provode udruge i ustanove u sustavu sporta i odgojno-obrazovne ustanove. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Najviši iznos mogućih dodijeljenih bespovratnih sredstava je 80.000 kuna a najmanji 5.000 kuna.
Rok za prijavu: 14.05.2015.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJI REGIONALNIH ZAKLADA ZA KRATKOROČNE GRAĐANSKE AKCIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Regionalna zaklada za lokalni razvoj “Zamah” raspisala je, 15. travnja 2015. godine, natječaj za financijsku podršku građanskim akcijama “Naš doprinos zajednici”. Visina financijske podrške je 13.000,00 kn, a dodijelit će se najviše 15 podrški. Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade i ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.) registrirani u RH.
Rok za prijavu: 15.05.2015. godine
Pogledaj natječaj

HORIZON 2020: ZAJEDNICE DRUŠTVENIH INOVACIJA 

Cilj ovog natječaja je poticanje i potpora osnivanju zajednice društvenih inovacija sastavljenu od istraživača, društvenih inovatora, krajnjih korisnika tj. građana te donositelja politika. Nužno je bolje povezati istraživanja i praksu, razviti zajedničke metode i koncepte u području istraživanja društvenih inovacija te pružiti zajednički prostor za prikupljanje dokaza te identificiranje novih područja za društvene inovacije u različitim sektorima.
Rok za prijavu: 28.05.2015.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ MLADI KAO POKRETAČI DRUŠTVENIH PROMJENA

Natječaj je otvoren s ciljem provođenja analize o normama,vrijednostima i stavovima mladih u Europi, kao i njihovih očekivanja i stavova o javnoj politici i organizaciji društvenog, gospodarskog i privatnog života. 
Rok za prijavu: 28.05.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije. 
Rok za prijavu: 29.05.2015.
Pogledaj natječaj

POTPORA ZA ULAGANJE U OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA, NEPOVOLJNIM KLIMATSKIM PRILIMAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐANJIMA

Objavljen je natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 5.2 »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« za područja sukladno odlukama o proglašenju elementarnih nepogoda.
Rok za prijavu: 10.06.2015.
Pogledaj natječaj

INFORMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESA – UZ POTPORU EU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa. Prihvatljivi prijavitelji jesu pravne i fizičke osobe koje spadaju u skupinu mikro, malih i srednjih poduzeća. Cilj natječaja je poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela kako bi se potaknuo razvoj, rast i konkurentnost putem informatizacije.
Rok za prijavu: 30.06.2015.
Pogledaj natječaj

EUROPA ZA GRAĐANE - BRATIMLJENJE GRADOVA/ UMREŽAVANJE GRADOVA

Bratimljenje gradova – rasprave o politikama EU
Umrežavanje gradova – teme od zajedničkog interesa u koje će se uključiti lokalna zajednica
Rok za prijavu: 01.09.2015.
Pogledaj natječaj

EUROPSKA ZAKLADA ZA MLADE – Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih

Europska zaklada za mlade, koju je osnovalo Vijeće Europe, ima za cilj potporu za aktivnosti mladih na EU nivou, potičući suradnju među mladima u sljedećim područjima: promocija mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.
Natječaj je otvoren za lokalne, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije i mreže usmjerene na rad s mladima iz Vijeća Europe državama članicama.
Rok za prijavu: 01.10.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – Program Europa Plus – međufinanciranje

Rok za prijavu: 27.10.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – Program Europa Plus – sufinanciranje

Rok za prijavu: 27.10.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA 2015. GODINU

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom,provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.
Rok za prijavu: 1.12.2015.
Pogledaj natječaj

NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE PROJEKATA ENERGETSKI UČINKOVITE  EKOLOŠKE JAVNE I VANJSKE RASVJETE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi natječaj za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete.
Sredstva se dodjeljuju za provedbu projekata izgradnje novih instalacija javne i vanjske rasvjete te za rekonstrukcije postojećih sustava javne i vanjske rasvjete što uključuje potrebitu nadopunu postojećih sustava rasvjete.
Rok za prijavu: 31.12.2015.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2015.

U službenom glasilu Europske unije, objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. Ukupni proračun namijenjen ovom pozivu iznosi 1.736.400,00 milijuna EUR. Od toga za Republiku Hrvatskupredviđeno je više od 12,9 milijuna EUR i to za decentralizirane projekte u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
Pogledaj rokove i natječaj

JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE -  KROZ POMOĆ PRORAČUNIMA JLP(R)S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Prioritet ovoga Javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj i rokove

JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - KROZ DONACIJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Prioritet ovoga Javnog poziva je da se kroz donacije neprofitnim organizacijama potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj i rokove

VOZIMO EKONOMIČNO - OSTVARITE DO 40% BESPOVRATNIH DRŽAVNIH POTICAJA ZA KUPNJU ELEKTRIČNOG ILI HIBRIDNOG VOZILA

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz projekt „Vozimo ekonomično“ omogućuju ostvariti 40% bespovratnih sredstava za kupnju električnih i hibridnih automobila te električnih skutera, motocikala i četverocikala, za građane i tvrtke i obrtnike. Visina poticaja ovisi o vrsti vozila. 
Rok za prijavu: do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 06/15 dovršen je 21.04.2015.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke