Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi su na kros utrci „Frkanovec – srce gornjeg Međimurja“ informirale sudionike utrke o aktivnostima LAG-a i Programu ruralnog razvoja putem promotivnih materijala LAG-a. Udruga „Frkanovčani“ u suradnji s Atletskim klubom „Međimurje“ organizirala je 9. svibnja kros-utrku.
Saznajte više!
LAG Međimurski doli i bregi i tvrtka HR-Koncept d.o.o. sklopili su Ugovor o suradnji na provedbi projekta FINOTEKA.com za područje osam općina učlanjenih u LAG te zajedničko organiziranje radionica i prezentacija za proizvođače i kupce domaće hrane, tematski vezane uz tržišta domaće hrane. 
LAG Međimurski doli i bregi sudjelovala je na Urbanovom, te promovirala svoju djelatnost i aktivnosti zajedno s Općinom Sveti Juraj na Bregu. Brošurom novog Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ukazali smo vinarima i drugim zainteresiranim posjetiteljima na popis mjera na koje se mogu prijaviti.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Dan Općine Strahoninec, 22. svibnja u 18 sati
Dani Općine Šenkovec, 22. i 23.svibnja.
Dani otvorenih podruma na Međimurskoj vinskoj cesti 22. i 23. svibnja.
Sportski susreti udruga žena Općine Nedelišće u Pušćinama, 31. svibnja.
Međimurske popevke, 6. lipnja
MESAP 2015, 12.,13., i 14. lipnja.

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

OBJAVLJENI NATJEČAJI:
- MJERA 6 „RAZVOJ POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA I POSLOVANJA“ podmjera 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«
Zahtjevi za potporu se podnose od 12. svibnja do 12. srpnja 2015. godine.
PRAVILNIK I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

MJERE U NAJAVI:
- M19 "LEADER" podmjera 19.1. Pripremna pomoć iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi Mjere 19. LEADER (LAG-ovi)

Ovdje pratite sve informacije vezane uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.

PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA
Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijelo je indikativni plan raspisivanja natječaja za 2015. za mjere unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Plan raspisivanja natječaja možete preuzeti ovdje.

KORISNO

DONESEN PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU
Pravilnikom se definira raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije.
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu dostupan je ovdje.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.
HBOR – VAŠ PARTNER U KORIŠTENJU EU FONDOVA
Zahtjev za kredit HBOR-u može se predati nakon predaje natječajne dokumentacije nadležnom tijelu za provedbu EU fondova. Prethodne konzultacije s HBOR-om su preporučljive. Krediti se odobravaju izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 14 godina, odnosno 15 godina ovisno o programu uz kamatnu stupu već od 3%.
Više o samim programima možete pronaći ovdje.

OTVORENI NATJEČAJI

OBJAVLJEN JE GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA, JAVNIH POZIVA I DRUGIH PROGRAMA FINANCIRANJA ZA 2015.

Godišnji plan izrađen je temeljem analiza u kojima su davatelji bespovratnih sredstava identificirali potrebe u svojim resorima. Godišnji plan natječaja sadrži popis ukupno 83 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2015., u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 18 državnih tijela. Iznosom od preko 711 milijuna kuna iz Državnog proračuna,dijela prihoda od igara na sreću i fondova EU planira se financirati i sufinancirati više od 5000 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima prevencije nasilja među djecom i mladima, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva, obrazovanja, sporta, kulture, zaštite okoliša i prirode, poljoprivrede, turizma, zaštite potrošača te drugim područjima od interesa za opće dobro.
Godišnji plan natječaja

PODUZETNIČKI IMPULS 2015.

Vlada je usvojila Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2015. vrijedan 4,37 milijardi kuna. Ovogodišnji program namijenjen razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika najvredniji je i dvostruko veći od svih dosadašnjih Poduzetničkih impulsa zajedno u razdoblju 2012-2014. Poduzetnički impuls 2015 provodi se u tri osnovna programa:
- Mikro i malo poduzetništvo i obrt (119.000.000 kn)
- Sredstva iz fondova EU (3.884.000.000 kn)
- Lakši pristup financiranju (370.000.000 kn).
Vodič za program
U sklopu programa "Poduzetničkog impulsa 2015" objavljeni su javni pozivi za:
Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike (prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine / poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine).
Programska područja

HORIZON 2020: ZAJEDNICE DRUŠTVENIH INOVACIJA 

Cilj ovog natječaja je poticanje i potpora osnivanju zajednice društvenih inovacija sastavljenu od istraživača, društvenih inovatora, krajnjih korisnika tj. građana te donositelja politika. Nužno je bolje povezati istraživanja i praksu, razviti zajedničke metode i koncepte u području istraživanja društvenih inovacija te pružiti zajednički prostor za prikupljanje dokaza te identificiranje novih područja za društvene inovacije u različitim sektorima.
Rok za prijavu: 28.05.2015.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ MLADI KAO POKRETAČI DRUŠTVENIH PROMJENA

Natječaj je otvoren s ciljem provođenja analize o normama,vrijednostima i stavovima mladih u Europi, kao i njihovih očekivanja i stavova o javnoj politici i organizaciji društvenog, gospodarskog i privatnog života. 
Rok za prijavu: 28.05.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije. 
Rok za prijavu: 29.05.2015.
Pogledaj natječaj

OTVOREN NATJEČAJ ZA POTPORU PROJEKATA USMJERENIH PREVENCIJI NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se sukladno ovom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima.Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna.
Rok za prijavu: 29.05.2015.
Pogledaj natječaj

ZELENI POJAS 2015. - OTVORENE PRIJAVE ZA "ZELENE" PROJEKTE!

INA d.d. je raspisala natječaj za sufinanciranje projekta u području zaštite okoliša i prirode. Zeleni pojas je namijenjen svim organizacijama civilnog društva i javnim obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj.
Rok prijave: 31.05.2015.
Pogledaj natječaj

POTPORA ZA ULAGANJE U OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA, NEPOVOLJNIM KLIMATSKIM PRILIMAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐANJIMA

Objavljen je natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 5.2 »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« za područja sukladno odlukama o proglašenju elementarnih nepogoda.
Rok za prijavu: 10.06.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI NATJEČAJ ZA MJERU "INVESTICIJA U VINARIJE I MARKETING VINA"

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Investicije u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave. Svi podaci podnositelja prijave koji se vode u upisniku poljoprivrednih gospodarstava i vinogradarskom registru moraju biti točni i ažurirani.
Rok za prijavu: 12.06.2015.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane
udruge mladih i za mlade, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu programima i projektima usmjerenim mladima.
Rok za prijavu: 18.06.2015.
Pogledaj natječaj

REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA

Ministarstvo poduzetništva i obrta u četvrtak je otvorilo Javni poziv 'Revitalizacija poslovnih prostora' iz programa Poduzetnički impuls 2015. kroz koji je poduzetnicima osigurano 5,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava za stavljanje u funkciju poslovnih prostora u vlasništvu države i jedinica lokalne samouprave za pokretanje poslovanja poduzetnika.
Rok za prijavu: 23.06.2015.
Pogledaj natječaj

INFORMATIZACIJA POSLOVNIH PROCESA – UZ POTPORU EU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa. Prihvatljivi prijavitelji jesu pravne i fizičke osobe koje spadaju u skupinu mikro, malih i srednjih poduzeća. Cilj natječaja je poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela kako bi se potaknuo razvoj, rast i konkurentnost putem informatizacije.
Rok za prijavu: 30.06.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA "PRIPREMA ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ZA EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 2014. – 2020."

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila indikativna lista projekata (zaliha projekata) čija bi se provedba mogla financirati iz EFRR-a.
Rok za prijavu: 30.06.2015.
Pogledaj natječaj

POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Raspisan je natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.
Rok za prijavu: 12.07.2015.
Pogledaj natječaj

EUROPA ZA GRAĐANE - BRATIMLJENJE GRADOVA/ UMREŽAVANJE GRADOVA

Bratimljenje gradova – rasprave o politikama EU
Umrežavanje gradova – teme od zajedničkog interesa u koje će se uključiti lokalna zajednica
Rok za prijavu: 01.09.2015.
Pogledaj natječaj

EUROPSKA ZAKLADA ZA MLADE – Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih

Europska zaklada za mlade, koju je osnovalo Vijeće Europe, ima za cilj potporu za aktivnosti mladih na EU nivou, potičući suradnju među mladima u sljedećim područjima: promocija mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.
Natječaj je otvoren za lokalne, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije i mreže usmjerene na rad s mladima iz Vijeća Europe državama članicama.
Rok za prijavu: 01.10.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – Program Europa Plus – međufinanciranje

Rok za prijavu: 27.10.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – Program Europa Plus – sufinanciranje

Rok za prijavu: 27.10.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA 2015. GODINU

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom,provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.
Rok za prijavu: 1.12.2015.
Pogledaj natječaj

NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE PROJEKATA ENERGETSKI UČINKOVITE  EKOLOŠKE JAVNE I VANJSKE RASVJETE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi natječaj za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete.
Sredstva se dodjeljuju za provedbu projekata izgradnje novih instalacija javne i vanjske rasvjete te za rekonstrukcije postojećih sustava javne i vanjske rasvjete što uključuje potrebitu nadopunu postojećih sustava rasvjete.
Rok za prijavu: 31.12.2015.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2015.

U službenom glasilu Europske unije, objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. Ukupni proračun namijenjen ovom pozivu iznosi 1.736.400,00 milijuna EUR. Od toga za Republiku Hrvatskupredviđeno je više od 12,9 milijuna EUR i to za decentralizirane projekte u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
Pogledaj rokove i natječaj

JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE -  KROZ POMOĆ PRORAČUNIMA JLP(R)S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Prioritet ovoga Javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj i rokove

RASPISAN JAVNI POZIV ZA ENERGETSKU OBNOVU KUĆA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske raspisao je Javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Cilj je energetski obnoviti obiteljske kuće kako bi se povećala energetska učinkovitost kućanstava, smanjili mjesečni troškovi za energiju i vodu za 30% pa do čak 60% te ukupno poboljšala kvaliteta života. 
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - KROZ DONACIJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Prioritet ovoga Javnog poziva je da se kroz donacije neprofitnim organizacijama potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj i rokove

VOZIMO EKONOMIČNO - OSTVARITE DO 40% BESPOVRATNIH DRŽAVNIH POTICAJA ZA KUPNJU ELEKTRIČNOG ILI HIBRIDNOG VOZILA

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz projekt „Vozimo ekonomično“ omogućuju ostvariti 40% bespovratnih sredstava za kupnju električnih i hibridnih automobila te električnih skutera, motocikala i četverocikala, za građane i tvrtke i obrtnike. Visina poticaja ovisi o vrsti vozila. 
Rok za prijavu: do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 08/15 dovršen je 21.05.2015.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke