Open deze mail in een browser
Nieuwsbrief Wet normalisering rechtspositie ambtenaren december 2018
Beste collega,

Goede arbeidsvoorwaarden, vastgelegd in een cao. Een cao die past bij het werk in de waterschapssector. Dat is het doel van de nieuwe werkgeversvereniging die op 1 januari 2019 officieel van start gaat. In deze nieuwsbrief vertel ik als voorzitter van deze vereniging graag meer over de ambities en werkwijze.

Platform voor alle medewerkers 
Naast de 21 waterschappen zijn zo’n 15 gelieerde organisaties lid van de nieuwe vereniging, samen goed voor zo'n 12.000 medewerkers. De werkgeversvereniging is er voor al deze medewerkers. De werkgeversvereniging vindt het belangrijk dat ook niet-vakbondsleden betrokken worden bij het gesprek over een nieuwe cao. De cao geldt tenslotte voor alle medewerkers.

Nieuwe wet 
Succesvol waterbeheer vraagt om goede arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers van de waterschappen en aan waterschappen gelieerde organisaties. We zijn dan ook blij dat we deze zomer samen met de vakbonden een mooi cao-resultaat konden bereiken, met goede afspraken tot eind 2019.

De Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) bepaalt dat vanaf 1 januari 2020 onder andere de Wet collectieve arbeidsovereenkomst voor de waterschappen van kracht is. Deze wet biedt het kader voor cao-onderhandelingen en stelt eisen aan de onderhandelende partijen. Met de werkgeversvereniging voldoen we aan de wettelijke eisen voor het afsluiten van een cao voor 2020. Een goede en actuele cao afsluiten is dan ook het hoofddoel van de werkgeversvereniging.

Wnra en werkgeversvereniging 
In 2019 staan we samen aan de lat. De werkgeversvereniging zet zich voor de waterschappen in om de eerste cao onder civiel recht af te sluiten, en jullie zetten je in om binnen je eigen organisatie de Wnra te implementeren.

Van personeelshandboek tot arbeidsovereenkomst
Voor 1 januari 2020 moeten we nog veel zaken regelen. Om jullie daarbij te ondersteunen, komt er rond 1 februari 2019 een toolkit 'Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst'. Deze toolkit, gemaakt door P&O-collega's in onze sector, is vanaf januari 2019 te vinden op de website van de werkgeversvereniging: vwvw.nl.

Nieuwe vereniging, nieuwe vormgeving
Vanaf 1 januari 2019 is de werkgeversvereniging officieel en zullen jullie alle communicatie van de werkgeversvereniging in een nieuwe stijl kunnen verwachten. De nieuwsbrief nieuwe stijl  is te herkennen aan het logo van de werkgeversvereniging:


Met vriendelijke groet,

Toine Poppelaars
Kwartiermaker werkgeversvereniging
Voor meer informatie over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met
Ingrid Blom, iblom@uvw.nl.