Copy


 

View this email in your browser

Nieuwsbrief Gemeenteraad Amstelveen
29 mei 2020

Eerste digitale raadsvergadering in Amstelveen

Op woensdag 27 mei vond in Amstelveen de eerste digitale raadsvergadering plaats. Alleen burgemeester Tjapko Poppens en griffier Marnix Philips waren in de raadzaal aanwezig.

Lees meer.

Terugblik raadsvergadering
27 mei

Op woensdag 27 mei heeft de gemeenteraad in zijn eerste digitale vergadering besluiten genomen over onder andere de jaarstukken 2019 van de gemeente, het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid en de regionale energiestrategie.

Lees meer.

Videoverslag raadsvergadering
27 mei

Van de raadsvergadering van 27 mei is een videoverslag beschikbaar op onze website.

Rekenkamer onderzoekt subsidiebeleid gemeente Amstelveen 

De Rekenkamercommissie Amstelveen is een onderzoek gestart naar het subsidiebeleid van de gemeente Amstelveen en de rollen van de gemeenteraad en het college van B&W daarbij.

Lees meer.

Agenda van de raad


Hieronder ziet u welke activiteiten onder andere op de agenda van de raadsleden staan voor de komende weken.

02-06-2020 Auditcommissie

04-06-2020 Beeldvormende bijeenkomst Luchtkwaliteit

08-06-2020 Stuurgroep 'Sturen op effect'

16-06-2020 Raadscommissie Algemeen bestuur en middelen

17-06-2020 Raadscommissie Burgers en samenleving

18-06-2020 Raadscommissie Ruimte, wonen en natuur
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Email
Email
Website
Website
Copyright © Gemeente Amstelveen 2020
All rights reserved.


Ons e-mail adres is: raadsgriffie@amstelveen.nl

Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Afmelden voor deze nieuwsbrief   
Mijn gegevens wijzigen