Copy
 

Specialist za računovodenje.
Ali ste že pripravljeni na nov jesenki paket davčnih sprememb?

 
Do konca leta bo prenovljenih več davčnih zakonov, ki so pomembni za podjetnike. Na Ministrstvu za finance obljubljajo, da bodo spremembe zakonov pripomogle k prestrukturiranju davčnih bremen, izboljšanju učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter zmanjševanju administrativnih bremen. Na vas podjetnikih pa je, da spremembe udejanite v praksi in na podlagi tega presodite ali je temu res tako.

Kaj obsegajo nekatere predlagane davčne spremembe?

Zakon o dohodnini:
 • Spremembe sistema normiranih odhodkov, katerega cilj je povečati učinkovitost in pravičnost sistema ter zmanjšati tveganja zlorab sistema in vplivov na obnašanje deležnikov na trgu dela.
 • Uvedba posebne davčne sheme za dohodke, dosežene z napotitvijo na delo izven države, katerega cilj je ustvarjanje konkurenčnejših pogojev za slovensko gospodarstvo s privabljanjem novih znanj v slovenski gospodarski in raziskovalni prostor.
 • Odprava nezveznosti dodatne splošne olajšave in s tem uvedbo pravičnejše obravnave zavezancev v podobnem položaju.
   
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb:
 • Spremembe sistema normiranih odhodkov.
 • Ukrepi za vključitev vseh učinkov prevrednotenj in prerazvrstitev vseh finančnih instrumentov v davčno osnovo.

Zakon o davčnem potrjevanju računov:
 • Uporaba vezane knjige računov za izdajanje računov tudi po izteku prehodnega obdobja (to je po 31.12.2017).
 • Podaljšan rok za naknadno sporočanje podatkov o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov, do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil račun izdan. S tem se zavezancem omogoči enkratno sporočanje podatkov o izdanih računih za celotni pretekli mesec.

Predlogi novel teh in ostalih zakonov bodo v javni obravnavi do 11.8.2017, tako da lahko z novim letom 2018 pričakujemo njihovo uveljavitev.

Glede vseh teh sprememb nismo presenečeni, saj smo za nekatere "napačne odločitve" zakonodajalcev predvideli popravke že ob sami uvedbi normirancev, pretekli zaostritvi dela naših podjetij v tujini in tudi podaljšanje uporabe vezane knjige računov nas ni presenetila.

Podjetniki zagotovo veste, da "nas nič ne sme presenetiti", tudi davčne novosti ne. Če jih ne bi bilo, bi se prehitro navadili na poznavanje svojih obveznosti in pravic ter udobja, ki ga prinaša utečenost in transparentnost zakonodaje. 

Podjetniki zagotovo vrste, da je sedaj še pravi čas, da si oddahnete od posla in vseh novosti. To pomeni, da je skrajni čas, da si vzamete čas za letni oddih, za družino,... saj nas ponovno čaka pestra jesen.

Pri nas pa bomo medtem poskrbeli, da boste brezskrbno na oddihu in pripravili vse potrebno, da boste tudi drugo polovico poslovnega leta pripravljeni na vse spremembe.

Saj veste, "nič nas ne sme presenetiti"!


Želimo vam prijeten dopustniški oddih.

Sodelavci De Facto.
Na vas je, da opravljate posel - v tem ste najboljši.

Na nas je, da sledimo vašim ciljem in vam jih pomagamo doseči - v tem smo najboljši.

Če nam zaupate svoje poslovne knjige, vas bomo dnevno oskrbovali z informacijami in nasveti, da bodo zastavljeni cilji postali izpolnjeni.
RAČUNOVODSKI OPOMNIK - AVGUST 2017
Do 10.08.2017:
 
 • Plačilo akontacije davka iz dejavnosti za julij 2017.
 • Plačilo akontacije davka od dohodka pravnih oseb za julij 2017.
 • Statistika finančnih računov - oddajo samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2017.
Do 14.08.2017:
 
 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za mesec julij 2017.
Do 15.08.2017:
 
 • Pošiljanje podatkov v evidenco trga nepremičnin iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV in so bile sklenjene v mesecu juliju 2017.
 • Pošiljanje podatkov v evidenco trga nepremičnin iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu juliju 2017 (rok za fizične osebe, ki podatke sporočajo v pisni obliki je 16.8.2017).
Do 16.08.2017:
 
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za mesec julij 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih (plačilo do 21.8.2017).
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače, za mesec julij 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih (plačilo do 21.8.2017).
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za mesec julij 2017 (obrazec se oddaja tudi za osebno dopolnilno delo).
 • Obračun in plačilo požarne takse za mesec julij 2017.
Do 18.08.2017:
 
 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za mesec julij 2017 (rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni).
 • Obrazec SN11-T - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini (transakcije za mesec julij 2017).
 • Obrazec SN22-T - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji (transakcije za mesec julij 2017).
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2017.
 • Obrazec BST - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferjih z nerezidenti za mesec julij 2017.
 • Obrazec DVP - poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov zamesec julij 2017.
 • Obrazec KRD - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za mesec julij 2017.
Do 21.08.2017:
 
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za mesec julij 2017.
 • Obrazec DDV-O za mesec julij 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za mesec julij 2017 (plačilo DDV je 31.8.2017).
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (za mesec julij 2017) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL.
Do 24.08.2017:
 
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31.7.2017 (začetek vnosa 17.8.2017).
 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v obrazcu REK-1.
Do 31.08.2017:
 
 • Obrazec DDV-O - obračun DDV za mesec julij 2017.
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v mesecu juliju 2017 izplačani samostojno.
 • Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za mesec julij 2017.
 • Obrazec PD-O - poročilo o dobavah (76. a člen) za mesec julij 2017.
 • Obrazec 1A - izplačilo akontacij plač za mesec julij 2017 - podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači.
 • Obrazec 1-ZAP/M - mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebahza mesec julij 2017.
 • Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2017.
 • Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2017.
Poskrbite za varno poslovanje vašega podjetja - izberite strokovni računovodski servis.
Email
Email
Spletna stran
Spletna stran
Facebook
Facebook
DE FACTO TRADE d.o.o.
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
TEL: 02/229-59-90, FAX: 02/229-59-91, GSM: 041/242-343
ID za DDV: SI33706042.  MAT. ŠT.: 5880823


Odjava od prejemanja mesečnih opomnikov.      


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Facto Trade d.o.o. · Partizanska cesta 30 · Maribor 2000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp