Copy
View this email in your browser
Bastionberichten april 2019
Data april/mei:
 
  1 april Techniek groep 8
  2 april Schoonmaakdag voor groep 7 i.s.m. ROVA
  3 april Bestuursvergadering
  4 april Ouderinloop: een kijkje in de groepen van 8:30 – 9:00 uur
  4 april Verkeersexamen groep 7
  4 april Groep 8 op excursie naar Heesen Yachts i.v.m. techniekdagen
  8 april Start opsplitsing kleutergroep
  8 april Bezoek Koppelkerk ‘Bredevoort en de 80-jarige oorlog’ groep 6 en 7
11 april Ouderraadsvergadering, inloop vanaf 19:15 uur
15 april MR-vergadering
16 t/m 18 april Centrale eindtoets groep 8
18 april Groep 7 museumbezoek
18 april Paasviering
19 april Start ‘meivakantie’
  6 mei Techniek groep 7
  7 mei Luizencontrole
  9 mei Ouderwerkgroep
13 mei Techniek groep 8
15 en 16 mei Uitwisseling Südlohn voor groep 6 en 7
22 mei Bestuursvergadering
27 t/m 29 mei Gemen groep 8
30 en 31 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart
Wegwerkzaamheden Izermanstraat
Van 1 t/m 19 april vinden er aan de Izermanstraat wegwerkzaamheden plaats. Mogelijk is onze school deze weken iets minder goed te bereiken en vraagt het verkeerstechnisch enige aanpassing. We vragen jullie begrip en alertheid hierin.
                                                 
 
Welkom
In april wordt Ize van Wezel vier jaar en zal zij gaan starten bij ons op ’t Bastion. Ize, van harte welkom op ’t Bastion! We wensen jou een hele fijne, gezellige en leerzame tijd op onze school!
                                                                                                                 
 
Start nieuwe kleutergroep in de speelzaal (met dank aan de OWG!)
Zoals eerder gemeld zullen wij vanaf maandag 8 april de kleutergroep gaan opsplitsen. Juf Margareth zal groep 1 onder haar hoede nemen en juf Ingrid zal groep 2 (met de instroomleerlingen) draaien.
Inmiddels is de speelzaal ingericht als nieuw kleuterlokaal voor groep 1. Met hulp van de ouders van de ouderwerkgroep is de speelzaal weer mooi ingericht! Het is weer een gezellig plekje geworden. Het is fantastisch dat iedere maand opnieuw ouders ons helpen met het klaren van verschillende klussen in en om de school. Vanaf deze plek een woord van dank richting de ouderwerkgroep. Mede dankzij hen heeft groep 1 nu een mooi plekje om de komende maanden te gaan spelen en werken. Ouderwerkgroep, bedankt!
 
Terugblik projectweek door Iselinge
Vorige week heeft een groep studenten van Iselinge een fantastische projectweek georganiseerd bij ons op school! Wat hebben de kinderen (en wij als team ook) genoten van hun inzet, hun ideeën, hun uitwerking en hun enthousiasme deze week. De vlag van ’t Bastion was zoek en de hele week stond in het teken van de zoektocht naar de vlag. Gelukkig wappert hij inmiddels weer! We danken de studenten van Iselinge voor deze geweldige week!
Het feit dat wij Opleidingsschool zijn (dat we een samenwerking hebben met Iselinge Hogeschool), maakt het mogelijk dat we studenten in onze school kunnen inzetten. Niet alleen dergelijke projectweken, maar ook doen door het jaar heen in de groepen verschillende stagiaires hun stage. Studenten ervaren een fijne stageplek bij ons op school en voor ons houdt het in dat we extra handen in de groep hebben: het mes snijdt aan twee kanten, dus we zijn dan ook blij met deze samenwerking met Iselinge Hogeschool.

          
 
NME-activiteit
In april gaat groep 3 aan de slag met een groentetuintje. Er komt een vierkante meter moestuin met zaaigoed en alles wat er verder bij nodig is. De kinderen gaan ervaren hoe het is om groente te zaaien en daarna te zien groeien. Hierbij zullen ze merken dat elke groente “zijn tijd” nodig heeft om te groeien tot het eetbaar is. Het is aan groep 3 om, zolang het nodig is, voor het groentetuintje te zorgen zodat er ook na bepaalde tijd echt groente te oogsten is. En uiteindelijk ………… smullen van je eigen geteelde groente!
 
Centrale Eindtoets in groep 8 
De leerlingen van groep 8 staan vlak voor een leuke, maar ook een beetje een spannende gebeurtenis: de Centrale Eindtoets. Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april gaan de leerlingen deze ‘eindtoets basisonderwijs’ maken. Een spannende, maar ook leuke gebeurtenis. Tijdens de drie toetsdagen werken de leerlingen iedere ochtend aan een toetsonderdeel. Zij zullen werken aan taal, rekenen, wereldoriëntatie en studievaardigheden. Iedere ochtend zijn er vier taken. De middagen werken de kinderen van groep 8 aan een alternatief ‘ontspanningsprogramma’. Zodra de laatste toets gemaakt is op donderdag, worden alle antwoordbladen opgestuurd en centraal in Nederland nagekeken. Na een aantal weken wordt via de post de uitslag bezorgd op school. De uitslag is sinds een aantal jaar niet meer bepalend voor de schoolkeuze. De ervaring leert dat de score in 85% van de gevallen zal passen bij de eerder gemaakte niveaukeuze van het kind. Als de score veel hoger uitvalt, kunnen we als school het advies herzien. Als de score lager uitvalt, blijft de keuze voor een bepaalde richting staan. We wensen groep 8 in ieder geval héél véél succes!
  
 
Paasviering
Op donderdagmiddag 18 april staat onze Paasviering voor de kinderen gepland. De Paasviering zal in het teken staan van ‘Licht overwint’. Pasen is een feest van bemoediging en hoop. Om angst niet het laatste woord te geven en onrecht en pijn niet voor lief te nemen. Om je te verzetten tegen de verlamming door de angst en je niet klein te laten krijgen. De angst benoemen en erover praten, helpt vaak al. En als het om ongrijpbare angsten gaat, zoals de angst voor het donker en het kwaad, dan steken we lichtjes aan en vuren. Zoals ook al eeuwen symbolisch gebeurt met de paasvuren op het platteland en de paaskaars in de kerken.
Ook dit jaar krijgt onze viering de vorm van ‘groepsdoorbrekende’ activiteiten op school. Samenwerken, elkaar helpen, met elkaar spelen, samen praten en luisteren en dit alles door activiteiten te doen die bij de kinderen passen. We starten in de eigen groepen met het Paasverhaal en gaan daarna naar het werkplein voor een viering met liedjes, een gedicht en verhalen, voorgedragen door de kinderen. Halverwege de middag gaat de onderbouw naar een bijbehorend prentenboek kijken en luisteren en de bovenbouw gaat met elkaar naar de film ‘Schuldig’ kijken. Hierna gaat iedereen een bloem maken. Deze bloem is bestemd voor een speciaal iemand en we gaan die bloem deze dag ook bij diegene bezorgen. De kinderen kunnen na de viering vast vertellen aan wie we deze bloemen gegeven hebben.
De kinderen nemen deze dag, net als anders, gewoon eten en drinken mee naar school en kunnen, net als anders, om 14.30 uur opgehaald worden.

                                     
               
Uitwisseling Südlohn groep 6 en 7
Ook dit jaar is er een uitwisseling met de kinderen van onze Duitse partnerschool, de Sankt Vitusgrundschule in Südlohn. Er is dit jaar gekozen om met groep 6 en 7 op uitwisseling te gaan, in tegenstelling tot andere jaren, toen deze uitwisseling voor de groepen 5 en 6 was. Dit heeft te maken met de combinatiegroep 4/5 in relatie tot de Duitse kinderen, die altijd een stukje ouder zijn. Het leeftijdsverschil wordt anders te groot en door te kiezen voor groep 6 en 7 sluiten de Bredevoortse en Duitse kinderen beter bij elkaar aan. 
Op woensdag 15 en donderdag 16 mei gaan de kinderen van ’t Bastion naar Duitsland en komen de Südlohnse Schuler hier, om elkaar te leren kennen en leuke activiteiten met elkaar te ondernemen. Er wordt gewerkt in een woordenboek en in een partnerboek worden foto’s en adressen uitgewisseld. Neem alvast via internet een kijkje op de school in Südlohn (http://www.st-vitus-schule.suedlohn.de).
Voor beide dagen zijn we op zoek naar ouders die mee willen helpen met de puzzeltocht in Bredevoort of die graag mee willen met de bus naar Südlohn. De ouders van groep 6 en 7 krijgen daar te zijner tijd een mail over, waarmee u zich kunt opgeven.
 

Namens de OR: Jaarverslag/ begroting ouderraad in de vorm van inloop
In de vorige Bastionberichten zijn jullie geïnformeerd over het feit dat het jaarverslag en de begroting van de ouderraad dit jaar vorm krijgt door het houden van een inloop. Ter herinnering onderstaand bericht met de vraag jullie voor 4 april aan te melden wanneer jullie aanwezig willen zijn hierbij:

Voorgaande jaren organiseerde de ouderraad een uitgebreide jaarvergadering, waarin o.a. het jaarverslag van 't voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar werd toegelicht door de voorzitter van de ouderraad. Na deze formaliteiten werden workshoprondes voor de ouders georganiseerd. De ouderraad, in overleg met de directie, spande zich in om steeds een afwisselend en interessant aanbod aan gastsprekers uit te nodigen voor die avond. De laatste jaren merkten we dat het animo voor een dergelijke avond sterk af nam, met in 2018 een dieptepunt van een opkomst van slechts een handjevol ouders.
Voor 2019 heeft de ouderraad daarom besloten om het anders te organiseren. Uiteraard zijn en blijven we verplicht om onze jaarcijfers en begroting toe te lichten. We willen daarom, voorafgaand aan de reguliere vergadering van de ouderraad op 11 april a.s., een inloop organiseren. Deze inloop vindt plaats vanaf 19.15 uur. Directie en een afvaardiging van 't bestuur van 't Bastion zijn, naast de leden van de ouderraad, hierbij aanwezig. Ouders kunnen de cijfers inzien en vragen/opmerkingen stellen. Ook overige opmerkingen/aanbevelingen voor de ouderraad kunnen gedeeld worden (overigens, dit kan op ieder ander moment ook). Graag willen we jullie vragen om je vooraf, maar uiterlijk op 4 april 2019, aan te melden voor de inloop via de mail van de ouderraad: ouderraad@bastionbredevoort.nl. Zo hebben wij een beeld van hoe groot de opkomst is en zorgen we dat er voldoende koffie/thee en wat lekkers klaar staat. Dank jullie wel, namens de leden van de ouderraad.

                                              
 
 ANDERE BERICHTEN 
Op kamp: Ondanks financiële onzekerheid uw kind een leuke vakantieweek laten beleven!
Ook dit jaar organiseren wij, als recreatiecommissie van de protestantse gemeente Aalten, tijdens de zomerperiode weer kampen voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van alle basisscholen in Aalten en Bredevoort. De weken worden dit jaar gehouden in Borculo, waar de kinderen op de fiets naar toe gaan. Elke week wordt begeleid door een groep begeleiders van ongeveer 12 personen. Deze enthousiaste groep jongeren is al enige tijd bezig om een aansprekend weekprogramma voor te bereiden! Het kampgeld bedraagt €70,- per kind.
Op het moment leven we in een tijd waarin financiële onzekerheid steeds vaker om de hoek komt kijken. Als recreatiecommissie zijn we ons hier van bewust en willen juist diegene bereiken middels dit schrijven. We willen namelijk dat een kampweek voor ieder kind toegankelijk is. Mocht de betaling voor u een probleem zijn, maar wilt u uw kind toch een fijne week bezorgen, aarzel dan niet om even contact op te nemen met Dianne Winkelhorst (recreatie commissie), Molenstraat 14, 7122 ZW Aalten, tel : 0543-476003 of 06 40244840, e-mail: diannewinkelhorst@gmail.com. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld! Er is altijd een oplossing te vinden, zoals bijvoorbeeld:
-Betaling door de diakonie; De diakonie kan het kampgeld met bijbehorend zakgeld voor uw kind betalen, of
-Betaling/ tegemoetkoming in kosten door de gemeente Aalten; Het is ook mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor de kampweek bij de gemeente Aalten. Dit kan in het kader van de meedoenregeling. Dit is speciaal voor mensen met een krappe beurs.
 
De opgavedag voor kamp staat dit jaar gepland op zaterdag 25 mei 2019. Voorafgaand aan de opgavedag worden op de scholen de opgave formulieren uitgedeeld in week 20. Voor meer informatie of vragen over de kampweken; Dianne Winkelhorst tel: 476003 of diannewinkelhorst@gmail.com 
 
 
Zwembad ʼt Walfort deelt uit!
Via een Facebook actie is ʼt Bastion ʼschool van de maand aprilʼ geworden. Dit houdt in dat alle leerlingen een kortingskaartje voor het zwembad ontvangen. Voor € 2,50 kunnen de kinderen komen zwemmen. De kaartjes worden a.s. week uitgedeeld. Veel zwemplezier gewenst!

                                                     
 

Uitnodiging Palm Pasen
 
          

Avond4daagse Aalten
Ook dit jaar willen we graag met een groep kinderen van ’t Bastion meelopen met de A4D in Aalten, welke gehouden wordt van 20 t/m 24 mei 2019.
 
Met dit bericht willen we vast wat informatie geven:
De kinderen van groep 1 t/m 5 wandelen 5 km. De kinderen van groep 6 t/m 8 wandelen 5/10 km. Naast enthousiaste kinderen hebben we natuurlijk ook hulp van enthousiaste ouders nodig.
Ouders die mee willen wandelen;
·         Ouders die tijdens de pauze de wandelaars willen voorzien van drinken en wat lekkers;
·         Ouders die vooraf boodschappen willen doen en/of de pauzehap willen maken.
 
De A4D is verspreid over 5 dagen, van maandag tot vrijdag. Op woensdag is er een rustdag. Als je 1 van de avonden niet kunt, kun je (op eigen initiatief) op woensdag wandelen. De intocht is op vrijdag 24 mei.
 
Nadere info omtrent het opgeven van de kinderen en de kosten voor deelname volgen zo spoedig mogelijk. Heb je nog ideeën of suggesties? Laat het ons weten.
 
Sportieve wandelgroetjes van:
Ellen van Koersveld                        ellenvankoersveld@live.nl                          06-21599635
Marieke Stronks                              mathijsberendsen@hotmail.nl                    06-13095385
Lindsey van der Steen                    lindseyvandersteen@hotmail.com             06-45790889

 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2019 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp