Copy
View this email in your browser
Bastionberichten september 2019
Data september/oktober:
  2 september Eerste schooldag! Welkom terug!
10 september Luizencontrole
11 september Start lotenverkoop Jantje Beton groep 7
12 september Ouderwerkgroep
16 september Informatieavond, uitnodiging volgt
17 september Schoolreisje groep 3 t/m 7 (groep 8 is vrij)
18 september Schoolreisje groep 1 en 2
18 september Bestuursvergadering
25 september Ouderinloop: een kijkje in de groepen van 8:30 – 9:00 uur
27 t/m 29 september Bredevoort Schittert
30 september Studiedag: alle groepen vrij
  2-18 oktober Kinderboekenweek
  3 oktober OR-vergadering
  7 oktober MR-vergadering
15 oktober Schoolfotograaf
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie
   

Welkom!
In augustus zijn Floris Betting, Dylan Rots, Luna Dietz en Ciara Idink 4 jaar geworden. Zij starten na de vakantie bij ons op school. In september wordt Thiago van Reenen 4 jaar en zal ook hij starten bij ons op school. Floris, Dylan, Luna, Ciara en Thiago: van harte welkom! We wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school!

Na de zomervakantie mogen we ook nog twee andere leerlingen welkom heten. Rufus Borsch zal starten in groep 7 en Quinthey Wesselman zal starten in groep 6. Wij heten jullie van harte welkom in Bredevoort en wensen jullie ook een hele fijne tijd toe bij ons op school!

                                         
 
Tot ziens!
Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van Thijmen Walvoort (uit groep 3). Thijmen gaat per september naar basisschool Nieuw-Hessen in Aalten. We wensen Thijmen daar veel succes en plezier toe!
 
De ‘Gouden Weken’
Van harte hoop ik dat iedereen een goede zomervakantie heeft gehad en voldoende uitgerust is om weer met frisse zin het nieuwe schooljaar tegemoet te gaan. De eerste schoolweken die dadelijk aanbreken, noemen we de ‘Gouden Weken’. In de eerste weken wordt namelijk de toon gezet voor het komende schooljaar. In de nieuwe klas, bij de nieuwe leerkracht(en) en misschien wel met een nieuwe klasgenoot. Alles is nieuw en spannend en de verwachtingen zijn vaak hoog gespannen. Juist in déze periode is het van enorm groot belang dat er als groep een start wordt gemaakt en dat je elkaar als groep weer opnieuw leert kennen. Daarom spreken wij van Gouden Weken. Tijdens deze eerste weken is er daarom ook extra veel aandacht voor de groepsvorming en groepsdynamiek en dat doen we middels het project ‘Van een groep een groep maken’. Een succesvolle groep is immers veel méér dan een verzameling individuen. Tijdens deze eerste projectweken maken we gebruik van onze methode Leefstijl, zogenaamde ‘Energizers’ en diverse andere methoden en naslagwerken. In deze Gouden Weken is het ook van groot belang dat de band school-thuis hecht en functioneel is. Vandaar ook dat wij meteen al op maandagavond 16 september een informatieavond verzorgen. Hiervoor volgt binnenkort een aparte uitnodiging. We hopen u dan graag allemaal te zien. Tot dan!

Schoolreis
Op ’t Bastion staat er het ene schooljaar een schoolfeest gepland en het andere jaar een schoolreis. Afgelopen schooljaar hebben we in juli mogen genieten van een geweldig schoolfeest met de prachtige afsluiting “Bastion in Rosso”. We kijken hier erg mooi op terug.

                                 

Voor komend schooljaar staat er een schoolreis gepland. Deze hebben we direct in september ingepland. We hebben hiervoor gekozen, omdat het een mooie toevoeging is in de eerste schoolweken binnen het kader “De Gouden Weken”. Een schoolreis kun je ook zien als een soort van groepsbindende activiteit: samen maak je een herinnering.
Voor groep 1 en 2 is het schoolreisje gepland op woensdag 18 september. Voor groep 3 t/m 7 is het schoolreisje gepland op dinsdag 17 september. Dit jaar gaan niet alle groepen op dezelfde dag op schoolreis, omdat de parken niet op dezelfde dag geopend zijn. Voor de schoolreisjes voor groep 1 t/m 4 is nog begeleiding gewenst. Ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 4 kunnen zich hiervoor bij de groepsleerkracht aanmelden. Dank alvast bij voorbaat.  
 
Groep 1 en 2 – Het land van Jan Klaassen
De kleutergroepen gaan naar Het land van Jan Klaassen te Braamt. De kinderen van de groepen 1 en 2 vertrekken op woensdag 18 september om 9.30 uur. De kinderen worden om 9.15 uur verwacht in hun klas. Om 14.15 uur wordt de bus terug verwacht in Bredevoort bij school.
 
Groep 3 en 4 – Ketteler Hof
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan naar Ketteler Hof in Haltern am See. De kinderen worden op dinsdag 17 september om 8.30 uur op school verwacht en de bus zal om 8.45 uur vertrekken. Op het terrein zullen de kinderen uit groep 3 en 4 in kleine groepjes onder begeleiding het park verkennen. Rond 16.30 uur hopen we weer terug te zijn in Bredevoort.
 
Voor de schoolreisjes geldt dat de oudervereniging zorgt voor de versnaperingen. De kinderen mogen zelf een ‘broekzak’ met snoep meenemen. De ervaring leert ons dat het voor het schoolreisje niet nodig en onwenselijk is om extra geld, eten en drinken mee te geven. Tassen e.d. mogen dan ook thuis blijven. Stevige schoenen en oude kleren zijn gewenst.
 
Groep 5/6 en 7 - Survival
De kinderen van groep 5/6 en 7 gaan op dinsdag 17 september naar Dinxperlo voor een leuke survival. Hierover (tijden, kleding, eten/drinken, etc.) krijgen zij via de groepsleerkracht verdere informatie.
 
Groep 8
Dinsdag 17 september is voor de kinderen van groep 8 een vrije dag. Dit omdat zij aan het einde van het schooljaar op kamp gaan naar Gemen in Duitsland.
We wensen alle groepen alvast heel veel plezier!
 
Schoolinformatie 2019-2020
In de maandelijkse Bastionberichten zullen we jullie ook dit jaar weer voorzien van allerlei informatie en laatste nieuwtjes. Voor verdere informatie verwijs ik jullie graag naar onze website. Hierop is veel informatie te vinden, zoals bijvoorbeeld:
-          Groepsindeling en leerkrachten
-          Vakantierooster
-          Schooltijden (let op : groep 4 heeft per a.s. schooljaar ook de vrijdagmiddag school)
Mochten er nog vragen blijven liggen, onze deur staat altijd open, dus kom gerust!
 
Gym op donderdag
Dit schooljaar hebben de groepen 3 t/m 8 ook weer op donderdag gymnastiek. Graag iedere donderdag gymkleren én gymschoenen meegeven aan uw zoon/ dochter. Dank bij voorbaat.
                     
 
Fijn schooljaar allemaal!
Het team van ’t Bastion wenst iedereen een heel fijn schooljaar toe!
                        
 
 ANDERE BERICHTEN 
Stemmen op de Ouderraad!

Een oproep namens de Ouderraad:

Ben jij lid van de Rabobank Noord- en Oost Achterhoek? Wij zouden het fantastisch vinden als jij en al jouw familie, vrienden en kennissen hun stem geven aan de Ouderraad van 't Bastion in Bredevoort. De Ouderraad is namelijk wederom één van de deelnemende projecten aan’ Hart voor de Achterhoek’ en kan jouw stem goed gebruiken! Van 5 t/m 19 september a.s. kan er gestemd worden. Dus noteer deze data alvast in je agenda, zodat je straks niet vergeet om te stemmen! Onze dank is groot!
Groeten van de leden van de ouderraad
                                                   

Bredevoort Schittert  - 27, 28 en 29 september 2019 
"Bredevoort Schittert. Daar Zit Muziek In!" Namens het bestuur:
 
De vakantie is achter de rug en het is alweer september...tijd dus voor Bredevoort Schittert. Dit jaar met het thema ‘Bredevoort Schittert - Daar zit muziek in!'. Het is de tiende editie van ons mooie evenement.
Ook dit jaar hebben we, om alles goed te kunnen organiseren, heel veel vrijwilligers (18 jaar of ouder) nodig. Heb je je nog niet aangemeld, doe dit dan liefst vóór 9 september via e-mail: opgaveBS@gmail.com of via telefoon/app 06-33845186. (Cindy Weeber). De informatieavond voor de vrijwilligers is op donderdag 19 september om 20.00 uur in ‘t Koppelhuis, Markt 4.
 
Inwoners van Bredevoort (inclusief Hollenberg, 't Klooster en Zwanenbroek) hebben natuurlijk weer gratis toegang tot Bredevoort Schittert. De bandjes voor de gratis toegang kunnen per adres/gezin opgehaald worden in ’t Koppelhuis en wel op vrijdag 13 september van 18:00 - 20:00 uur of op zaterdag 14 september van 10:00 - 12:00 uur. Op deze momenten staat er een donatiebox voor een eventuele vrije gift voor deze bandjes.
Mocht het niet lukken om de bandjes op te halen tijdens bovengenoemde data, dan kun je tijdens Bredevoort Schittert de bandjes (per adres/gezin) ophalen in ’t Grachthuys, ’s avonds tussen 18.30 en 19.00 uur. Heb je geen bandje om, dan heb je geen toegang en moet je gewoon entree betalen!
 
Kijk voor meer informatie op de site: www.bredevoortschittert.nl of like ons op Facebook.
Voor vragen, tips, opmerkingen: info@bredevoortschittert.nl of neem contact op met één van de bestuursleden: Gert Kuiperij - Ria Rensing - Daniëlle Scholten - Bart te Selle - Dianne Slotboom - Gino Takke -  Karin Tolkamp en Tjitske Woordes.
 
Wij wensen jullie allemaal veel succes en vooral ook veel plezier met alle voorbereidingen!
Bestuur Stichting Bredevoort Schittert
 
 

 

 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2019 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp