Copy
View this email in your browser
Bastionberichten december 2019
Data december/januari:
  5 december Sinterklaas
  9 december Ouderwerkgroep
  9 december Voorlichting over het goede doel (opbrengst kerstmarkt)
11 december Bestuursvergadering
19 december Kerstmarkt
20 december School start om 9.30 uur
21 dec. t/m 5 jan. Kerstvakantie
  6 januari MR-vergadering
  7 januari Luizencontrole
13 januari Techniek groep 7
16 januari OR-vergadering
20 januari Techniek groep 8
Sinterklaas
‘Vol verwachting klopt ons hart’. In een eerdere mail zijn jullie al geïnformeerd over een aantal bijzonderheden rondom Sinterklaas. Hier enkele punten ter herinnering:
-In de onderbouwgroepen volgen we voor een groot deel het verhaal van het Sinterklaasjournaal. Dit is altijd weer een spannend avontuur! Zo is er al een mooie stal voor het paard van Sinterklaas gebouwd in de hal.
-In de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn inmiddels lootjes getrokken. Het is de bedoeling dat de kinderen voor € 2,50 een cadeautje kopen voor een klasgenoot. Dit verpakken ze leuk in een surprise en hierbij maken ze een gedichtje. De surprises met gedicht nemen de kinderen op 5 december mee naar school. 
-En dan is het op 5 december eindelijk zover…. Op 5 december verwelkomen we Sinterklaas en zijn Pieten ’s morgens om 8.30 uur met z’n allen op het plein. We hebben vernomen dat Sinterklaas dit jaar aankomt vanaf het bruggetje, dus we zullen Sinterklaas opwachten bij de zandbak. Ook ouders en broertjes/ zusjes zijn natuurlijk van harte welkom om hier op het plein bij aanwezig te zijn. Het blijft altijd weer spannend of het allemaal goed zal gaan en Sinterklaas en zijn pieten de weg naar ’t Bastion weten te vinden! Het belooft een leuke dag te worden met pakjes, surprises en gedichten en veel gezelligheid!
                            

Kerstmarkt 19 december
Het lijkt nog ver weg, met alle Sinterklaasperikelen die er momenteel nog spelen, maar voor je het in de gaten hebt is het al kerst. Binnen onze vierjaarlijkse kerstcyclus (van de herdertjestocht, kerstmarkt, kerstcircuit en kerstmaaltijd) is dit jaar de ‘kerstmarkt’ aan de beurt. De gedachte achter het houden van een kerstmarkt, is om iets te maken en te verkopen voor een goed doel. Dat we het hier ‘goed’ hebben is niet overal en altijd voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn kinderen die het minder goed hebben dan wij en we vinden het belangrijk om daar als school af en toe bij stil te staan. Dit jaar is voor het goede doel het Ronald McDonald Kinderfonds gekozen. Deze stichting zet zich in voor zieke kinderen en hun ouders. Als kinderen ziek zijn, maakt deze stichting het mogelijk dat ouders zo dicht mogelijk bij hun kind in de buurt zijn, door gebruik te kunnen maken van de Ronald McDonald huizen. Deze stichting leeft van donaties en daar willen wij dit jaar een bijdrage aan gaan doen door middel van de opbrengst van de kerstmarkt. Op 9 december zal er in alle groepen voorlichting gegeven worden over dit goede doel, zodat de kinderen goed weten waarvoor we aan de slag gaan. De kinderen gaan vervolgens op school aan de slag met het maken van kerstknutsels en dit zullen we verkopen tijdens de kerstmarkt op 19 december van 18.30 – 19.30 uur. Verdere informatie rondom deze kerstmarkt zullen we in de loop van december verzorgen.
Vrijdagochtend 20 december mogen de kinderen uitslapen en beginnen we om 9.30 uur. Deze laatste schooldag voor de kerstvakantie voor groep 1 t/m 3 duurt zoals ‘normaal’ tot 11.45 uur en voor groep 4 t/m 8 tot 14.30 uur.

                                          
 
Personele bezetting groep 8
Juf Astrid is in verwachting van haar tweede kindje en zal vanaf januari gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Dat betekent dat haar plek in groep 8 opgevangen dient te worden. In de persoon van meester Nico hebben we een mooie vervanger gevonden voor juf Astrid. Meester Nico zal juf Astrid op woensdag, donderdag en vrijdag gaan vervangen in groep 8. Deze vervanging zal van januari tot aan de zomervakantie duren. We zijn blij een meester op onze school te mogen verwelkomen, met veel ervaring in de bovenbouw en hij stelt zich via onderstaand stukje graag aan jullie voor. Juf Astrid wensen we een fijn zwangerschapsverlof toe!
 
                                                     

Hallo ouders van ‘t Bastion, 
Graag wil ik, Nico Jansen, mijzelf even voorstellen via deze nieuwsbrief. Ik woon in Winterswijk met mijn vrouw en drie kinderen. Mijn vrouw werkt in het SKB op de afdeling Radiologie. Onze kinderen zijn "werkzaam" op obs Bargerpaske, in de groepen vier, zes en acht. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om een potje te tennissen, of sport te kijken van onze kinderen.

Ik zal vanaf januari tot aan de zomervakantie op de woensdag, donderdag en vrijdag voor de klas staan in groep acht. Ik heb 16 jaar met veel plezier les gegeven op obs Stegeman in Winterswijk. De meeste jaren voor de groepen zeven en acht.
Na al deze fijne jaren kreeg ik de behoefte in een andere onderwijskeuken een kijkje te nemen. Tegenwoordig val ik in op scholen waar dat nodig is, zowel kortdurig als langdurig. Dit is een leuke manier om kennis te maken met veel verschillende scholen. Voor nu, allemaal alvast een fijne december maand gewenst! We zien, spreken elkaar vast in het nieuwe jaar, de deur staat altijd open!
Met vriendelijke groeten, Nico Jansen 

 
Parro
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuw oudercommunicatiemiddel, de app Parro. Een middel om de communicatie tussen ouders en school nog optimaler vorm te kunnen geven. Van alle gezinnen is er momenteel in ieder geval één ouder die de Parro app gedownload heeft. Heel fijn dat dit bij iedereen gelukt is. De komende maand zullen we de ouders die nog niet gekoppeld zijn aan Parro een herinneringsuitnodiging sturen. Wellicht vinden jullie het in tweede instantie toch leuk om de app alsnog te downloaden.
Waar voorheen de mail als communicatiemiddel door de leerkrachten gehanteerd werd, zal nu vooral Parro gebruikt gaan worden. Via de app worden regelmatig updates van wat er in de klas van jullie kinderen gebeurt met jullie gedeeld. Waar de kinderen mee bezig zijn, leuke foto’s en eventuele mededelingen. Daarnaast kan er via Parro ouderhulp of materialen worden gevraagd. Jullie kunnen via Parro ook korte berichten aan de groepsleerkracht doorgeven, zoals het ziek melden van jullie kind.
Ouders kunnen ten alle tijden een bericht sturen aan de leerkracht. Leerkrachten reageren zo snel mogelijk op een bericht van ouders. De app staat voor leerkrachten tussen 7.30 en 17.00 uur open, waarbinnen zij de mogelijkheid hebben om te reageren.
De komende periode zullen we gebruiken om de app verder vorm te geven. Zo kan bijvoorbeeld de agenda in Parro verder gevuld gaan worden. De eerste ervaringen van onze kant zijn zeer prettig (op een laagdrempelige manier kunnen we elkaar snel vinden) en we hopen dat jullie deze mening met ons delen. Mochten er verdere op- of aanmerkingen vanuit jullie zijn rondom Parro, dan horen we dit heel graag.
 
Terugblik ‘stakingsdag’
Op 6  november heeft er in een onderwijsland een staking plaatsgevonden. Ondanks dat wij ons ook hard maken voor verbeteringen van het onderwijs en zorg en aandacht voor alle kinderen, stonden we niet direct te springen om weer een dag te gaan staken. We staan zeker achter de gedachte van de staking, maar vinden het ‘middel’ staken wat minder prettig. Op 6 november was onze school dan ook open, maar hebben we deze dag wel aandacht besteed aan de staking door met alle kinderen van de school brieven te schrijven naar het Ministerie van Onderwijs in Den Haag. Een aantal kinderen zijn deze brieven ook gaan versturen en zo hebben wij in Den Haag van ons laten horen over het feit dat wij ons ook zorgen maken om het onderwijs. We blijven de ontwikkelingen in onderwijsland volgen en zullen jullie op de hoogte houden omtrent vorderingen hieromtrent. Laatste stand van zaken is dat er nog onvoldoende resultaten geboekt zijn en dat nieuwe acties weer aangekondigd zijn. Mocht dit concreter worden, dan zullen we jullie informeren hoe het team van onze school hiermee wil omgaan.

        
 
December, een maand met veel gezelligheid én meer……
Een gezellige decembermaand staat voor de deur. Vol met activiteiten rondom Sinterklaas en kerst. Een periode van gezellig samenzijn. Naast deze ‘gezellige’ activiteiten waar tijd en ruimte voor is op school, zijn we natuurlijk met name onderwijsinhoudelijk bezig en is het ook leuk om daar een aantal dingen van te noemen. Wist u dat:
-De inhoud van onze buitenberging compleet vernieuwd is?! Met name voor de onderbouw heeft het buitenspelen een belangrijke plek in het onderwijs en kunnen de kinderen nu extra genieten tijdens het buitenspelen. Nieuwe karren en klein buitenspeelmateriaal maakt dat het spel nog beter vorm gegeven kan worden.
-Het zaakvakkenonderwijs door middel van de methode BLINK in de groepen vorm krijgt door het uitwerken van thema’s? Op dit moment staat het thema “Leven en overleven” centraal en wordt gewerkt aan onderwerpen gelinkt aan de natuur, overleven, ontdekkingsreizen, survival of the fittest, kringlopen, dieren, uitsterven enzovoort.
-In de klas in elke groep dagelijks gelezen wordt? Dit kan voorlezen, stillezen, mandjes lezen of tutorlezen zijn. Het doel dat hierbij centraal staat, is het maken van leeskilometers. We besteden hierbij veel aandacht aan boekpromotie. Kinderen gaan leeskilometers maken als ze enthousiast gemaakt worden voor het lezen en met name door een mooie schoolbibliotheek in de school en activiteiten gericht op boekpromotie proberen we dat na te streven.
Zomaar een greep van een aantal onderwijsinhoudelijke voorbeelden, die we ook graag met jullie delen. Natuurlijk kunnen jullie ook je kinderen vragen naar wat ze zoal doen op school. Een vraag als ‘Was het leuk vandaag op school?’ vervangen door ‘Wat heb je vandaag gedaan?’ of ‘Wat heb je vandaag geleerd?’ geeft vaak wat meer input om over de dag te praten en te horen welke (prachtige én zinvolle) dingen de kinderen doen op school. Bovenstaande voorbeelden geven wat verdere richting aan de vragen die jullie je kinderen kunnen stellen over hun schooldagen.
 

 

 ANDERE BERICHTEN 
Nieuws van Boemerang voor groep 4 t/m 8
Boemerang is een club, die in het winterseizoen, ongeveer 4 activiteiten organiseert voor de Bredevoortse jeugd van groep 4 t/m groep 8. De activiteit begint om 19u en eindigt om ongeveer 20.30u. Kosten zijn €1,00. Aan het eind van de activiteit is er voor de kinderen de gelegenheid tegen een klein prijsje iets te drinken en snoep/ chips  te kopen. De eerste activiteit is 15 november al geweest, hierbij de activiteiten die nog komen.

-Vrijdag 24 januari : Filmavond in het Koppelhuis om 19u
-Vrijdag 6 maart : Smokkeltocht vanaf de voetbal kantine om 19u
-Vrijdag 3 april : Puzzeltocht vanaf  ‘t Zand om 19u

Wij zijn nog op zoek naar ouders / verzorgers die ons willen helpen met de activiteiten. Het is echt niet veel werk! Vergaderen doen we 1 x per jaar en de draaiboeken voor de activiteiten liggen klaar. Lijkt het jou leuk of wil je het eens proberen, wij nodigen je uit te komen helpen. Hiervoor kun je met één van ons contact opnemen.
Vriendelijke groet, Marieke Stronks, Dianne Slotboom, Marielle Wensink, Cindy Weeber, Ellen van Koersveld, Marielle Vrieze  en Ester Hyink
 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2023 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp