Copy
View this email in your browser
Bastionberichten juni 2020
 Data juni/juli:
      1 juni 2e Pinksterdag: vrije dag
      4 juni OR-vergadering
      8 juni MR-vergadering
      8 juni School weer volledig open
    15 juni Studiedag: alle groepen vrij
    16 juni Kennismaking Schaersvoorde voor groep 8
    24 juni Bestuursvergadering
      1 juli Ouderwerkgroep
       6 juli Rapport mee
       9 juli Tienminutengesprek
     13 juli Afscheid groep 8 vanaf 19.30 uur
     15 juli Doordraaiochtend: een kijkje in de volgende groep
     17 juli Laatste schooldag: alle groepen om 11.45 uur vrij
     18 juli Start zomervakantie
Welkom!
In juni worden Vere Demkes, Kiki ter Heijden en Floyd Wensink 4 jaar. Van harte welkom op onze school Vere, Kiki en Floyd! Wij wensen jullie heel veel succes en plezier bij ons op school.
We zijn blij steeds nieuwe leerlingen te verwelkomen op school, maar dit maakt ook dat de kleutergroep steeds verder groeit qua leerlingenaantal. Tot het eind van dit schooljaar is er op alle dagen ondersteuning van meester Luuk in groep 1. Dat juf Ingrid en meester Luuk dagelijks met z’n tweeën zijn, is erg prettig en maakt dat de organisatie in groep 1 goed mogelijk is en we ook nieuwe kleuters verantwoord een plekje kunnen geven op onze school.

                                         
 
School volledig open vanaf 8 juni
Jullie zijn reeds geïnformeerd over het feit dat de scholen, naar alle waarschijnlijkheid, vanaf 8 juni weer volledig open mogen. De afgelopen weken was het heel erg fijn om de school weer in bedrijvigheid te hebben, weliswaar nog met halve-dagen onderwijs. Wat is het ontzettend fijn om weer met de kinderen te kunnen spelen en werken! Aanvullende maatregelen, die vanaf 8 juni op scholen zullen gelden, zullen we nog met jullie delen.
 
Agenda
Feit dat de scholen weer open kunnen, maakt niet dat alles zomaar weer kan. De agenda tot aan de zomer is leger dan normaal, want ook nu zijn er veel dingen die geen doorgang kunnen vinden. Meerdere activiteiten, die komen te vervallen vanwege de coronamaatregelen, nemen we hier voor de volledigheid op:
-2 juni: inloopspreekuur GGD komt te vervallen
-9 juni: ouderinloop komt te vervallen
-de Aaltense sportdag voor de bovenbouw, die jaarlijks plaatsvindt, komt dit jaar te vervallen
-12 juni: de spelletjesochtend van het Volksfeest komt te vervallen. Deze dag wordt een reguliere schooldag, waarbij groep 1 t/m 3 tot 11.45 uur op school is en groep 4 t/m 8 tot 14.30 uur.
-1 juli: de afsluitende jaaractiviteit komt te vervallen
-10 juli slotavond: helaas komt de jaarlijkse, gezellige slotavond te vervallen. Om met zo’n groot aantal mensen samen te zijn, is niet verantwoord. We zijn natuurlijk alle ouders, die als vrijwilliger hun steentje hebben bijgedragen, zeer dankbaar voor hun inzet het afgelopen schooljaar, maar kunnen dat dit jaar niet bekrachtigen middels deze jaarlijkse slotavond. Daarom via deze weg: BEDANKT ouders, voor jullie inzet en ondersteuning bij ons op school!! Hopelijk mogen we het komend jaar weer op jullie rekenen als biebouder, bestuurslid, MR-lid, ouderraadslid, creahulp, pleinwacht enzovoort. We zijn blij met jullie hulp!
 
Groep 8
Ieder schooljaar is het weer bijzonder als een groep 8 de basisschool verlaat. De huidige groep 8 neemt wel in een heel bijzonder jaar afscheid en, ondanks alle maatregelen die er zijn, mogen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Voor groep 8 zijn we druk doende om te kijken naar een alternatief voor Gemen en ook zullen we op een gepaste manier een afscheidsavond gaan organiseren. De ouders van groep 8 worden hierover begin juni verder geïnformeerd.
 
LOVS Eindtoetsen
Met het team hebben we overleg gehad over de wijze waarop wij op dit moment willen omgaan met toetsen, rapporten en het bijbehorende facultatieve tienminutengesprek. Ieder schooljaar staan er twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen gepland: Midden en Eind van een schooljaar. We hebben er voor gekozen om deze Eind toetsen ook nu wél af te gaan nemen. Toetsen geven ons namelijk inzicht op de ontwikkeling van de kinderen op de kennisgebieden. Dit inzicht verschaft ons een goede beginsituatie om het nieuwe schooljaar weer mee te gaan starten. We zien het als een soort 0-meting, om te kijken naar de stand van zaken en wat het onderwijs in het nieuwe schooljaar van ons vraagt.
 
Rapporten/ tienminutengesprekken
De resultaten van de toetsen worden normalerwijze met jullie gedeeld via het rapport. Een rapport geeft een weergave van de ontwikkeling van de kinderen over een half jaar, maar dat is nu niet realistisch om volledig in te vullen. We zullen het huidige rapport wel gaan gebruiken, maar bij het invullen keuzes maken wat we wel/ niet kunnen invullen. Het wordt dus een wat compacter rapport, dan jullie van ons gewend zijn. Toch kunnen we jullie op deze wijze wel inzicht in de ontwikkeling van de kinderen geven en geeft het ons een startpunt om komend schooljaar mee verder te kunnen. De rapporten zullen op maandag 6 juli meegegeven worden.
N.a.v. het rapport is het mogelijk om een tienminutengesprek met de groepsleerkracht in te plannen. Aan het eind van het schooljaar zijn, in tegenstelling tot de eerdere twee tienminutengesprekken, deze gesprekken facultatief. Dit houdt in dat het gesprek plaats kan vinden op verzoek van ouders of op verzoek van leerkracht, maar dat het niet standaard voor alle kinderen ingepland wordt. Op donderdagmiddag- en avond 9 juli vinden deze facultatieve gesprekken plaats. Met het rapport komt een begeleidende brief mee waarop verder informatie beschreven staat omtrent het inplannen voor deze gesprekken.

                                                           
 
Groepsindeling 2020/2021
Naast alle informatie over huidige maatregelen, ook alvast even een vooruitblik naar het nieuwe schooljaar. Via deze Bastionberichten wil ik jullie vast op de hoogte stellen omtrent de groepsindeling 2020/2021. Afgelopen jaar informeerde ik jullie, bij het maken van de groepsindeling, over het feit dat we te maken hebben met groepen met kleine leerlingaantallen. Er zijn een aantal groepen met minder dan 20 kinderen, terwijl financieel gezien groepen van gemiddeld 23 leerlingen gedraaid dienen te worden om een kloppende financiën te krijgen. Met het bestuur is dit een bewuste keus geweest, want onderwijsinhoudelijk maakt het werken met kleinere groepen ons zeer sterk. Ook voor komend jaar zullen we weer 7 groepen gaan formeren, waarbij wel gemeld moet worden dat deze constructie jaarlijks bekeken moet worden en is er geen garantie dat we deze kleine groepen kunnen blijven handhaven. (Stel bijvoorbeeld dat uit een groep een kind blijft zitten of gaat verhuizen en het leerlingenaantal van een groep op bijvoorbeeld 15 leerlingen uit komt, dan zullen we moeten kijken of we ergens nog een combigroep kunnen realiseren). Maar voor komend schooljaar ligt er een mooi formatieplaatje met 7 groepen:
 
De groepsindeling voor 2020/ 2021 er als volgt uit:
 
Groep 1 Juf Margareth Elsinghorst maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
  Juf Gerdien Vermie donderdag
Groep 2 Juf Ingrid Freriks maandag t/m vrijdag
Groep 3 Juf Corrie Elferink maandag
  Juf Denise Grievink dinsdag t/m vrijdag
Groep 4 Juf Leonie Oonk maandag, dinsdag, woensdag**
  Juf Riny Ketels woensdag**, donderdag, vrijdag
Groep 5 Juf Gerdien Vermie maandag, dinsdag, woensdag
  Meester Nico Jansen donderdag, vrijdag
Groep 6/7 Juf Joyce Willemsen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
  Juf Corrie Elferink woensdag
Groep 8 Juf Annemiek Veenstra maandag, dinsdag
  Juf Astrid Wikkerink woensdag, donderdag, vrijdag
     
  ** juf Leonie en juf Riny werken afwisselend de woensdagen.
 
Conciërge juf Marijke maandag- en dinsdagochtend
Conciërge/onderwijsassistent juf Martine woensdag, donderdag, vrijdag
Ondersteuning op zorggebied juf Corrie dinsdag
IB juf Lianne woensdag, donderdag, vrijdag om de week
Directie juf Annemarie maandag t/m donderdag
 
 
Groep 1/2
Over de specifieke verdeling van de kleutergroepen (instroomkinderen) en huisvesting (welke groep in welk lokaal) zullen we jullie in de volgende Bastionberichten verder informeren.
 
Personele zaken
Bovenstaande formatie vraagt bij een aantal personeelsleden om een toelichting:
* Juf Riny is op dit moment aan het re-integreren en verwachting is dat zij na de zomer weer volledig hersteld zal zijn. Mocht dit nog niet volledig het geval zijn, dan zal Juf Leonie wat extra uren voor haar rekening nemen in groep 4.
*Juf Anke is in bovenstaand formatieplaatje niet meer ingepland. Zij heeft het lastige besluit genomen om te stoppen met werken als leerkracht. Zij licht haar besluit hieronder verder toe.  
* Juf Kim is in bovenstaand plaatje ook niet meer terug te vinden, omdat zij voor mobiliteit gekozen heeft en gaat werken in de invalpoule van PON. Ook zij schrijft in onderstaand stukje hier meer over.
*Daarnaast stoppen de werkzaamheden voor Christa Neerhof. Zij was twee ochtenden werkzaam als directie ondersteuning, maar per komend schooljaar nemen we ook afscheid van Christa.
*We danken Anke, Kim en Christa voor hun inzet op ’t Bastion, wensen hen veel goeds en hopelijk nog eens tot ziens!
*Meester Nico, die op dit moment het zwangerschapsverlof van juf Astrid doet, blijft na de zomer 2 dagen werkzaam bij ons op school. Nico, welkom in ons team!
                             
Persoonlijk bericht van juf Anke
Lieve kinderen, beste ouders, Na veel wikken en wegen heb ik de beslissing genomen om te stoppen met mijn baan als leerkracht. Dit omdat het ook na mijn burn-out lastig voor mij blijft om het onderscheid te maken tussen werk- en privétijd en daarbij mijn grenzen te bewaken. Die keus heb ik met pijn in mijn hart gemaakt, want het werk is zo leuk en ik heb zo ontzettend van jullie genoten. Wat heb ik de afgelopen 25 jaar veel leuke dingen met jullie meegemaakt. Ik ga nu op zoek naar een nieuwe baan en ook dat wordt vast fijn. Maar ik zal de geweldige tijd met jullie op ’t Bastion nooit vergeten. Want, kinderen van ‘t Bastion, jullie zijn fantastisch! Alle ouders wil ik bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en voor alle gezellige, grappige en ontroerende momenten die ik met jullie kinderen mocht beleven. Deze herinneringen blijven, net als ’t Bastion zelf, voor altijd in mijn hart.
Jongens en meisjes, jullie wens ik succes maar vooral veel plezier op school en daarbuiten! Liefs en wellicht tot ziens, Anke de Boer-Sanders
 
Persoonlijk bericht van juf Kim
Lieve allemaal, de afgelopen twee jaar heb ik met heel veel plezier op ‘t Bastion mogen werken. Wat een ontzettend fijne school is het, met hele lieve kinderen en ontzettend fijne en lieve collega’s. Toch heb ik besloten dat ik na de zomervakantie niet meer op ’t Bastion werkzaam zal zijn. Dit heeft alles te maken met de afstand (school-thuis) en ik zou graag iets dichterbij huis willen werken. Ik ga komend schooljaar via het PON werken en hoop zeker nog eens terug te mogen komen op deze fijne school, al is het maar voor een dagje. Bedankt allemaal voor de fijne tijd en wie weet zien wij elkaar nog weer. Liefs, Kim
 
Vakantierooster 2020-2021
Via deze weg delen we het vakantierooster voor komend schooljaar vast met jullie. Overige vrije dagen en studiedagen worden op een later moment nog met jullie gedeeld.
 
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 15-02-2021 t/m 19-02-2021
Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021
2e Pinsterdag 24-05-2021
Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021
Andere berichten
Online cursus EHBO
Het Rode Kruis stelt speciaal voor alle thuisblijvers in Nederland een gratis online thuiscursus EHBO beschikbaar. Hiermee leer je vanuit huis via je laptop of tablet hoe je eerst hulp verleent bij veelvoorkomende situaties. Voor meer informatie zie: https://shop.rodekruis.nl/thuiscursus-ehbo
 
Sportkaart gemeente Aalten
Sinds 29 april mogen kinderen en jongeren tot 18 jaar weer buiten sporten. Goed nieuws waar inmiddels volop gebruik van wordt gemaakt. Ieder kind en iedere jongere moet op een verantwoorde veilige manier kunnen meedoen aan sportactiviteiten. Ook degene die niet lid zijn van een vereniging mogen (gratis) meesporten. Maar hoe weet je dan waar je voor welke activiteiten terecht kunt?
Daarvoor is door gemeente Aalten de Sportkaart ontwikkeld: kies je sport, neem contact op en doe mee! Op de Sportkaart vind je een totaaloverzicht van het sport- en beweegaanbod in onze gemeente, met contactgegevens van alle deelnemende verenigingen en sportaanbieders. Ouders en kinderen kunnen zo zelf contact opnemen met de vereniging en sportaanbieders, van de sport die zij graag willen doen. De vereniging kijkt vervolgens binnen welke groep plaats is op welk aanbod aansluit op de behoefte. Op de website www.gemeenteaaltenvitaal.nl is onder het kopje ‘Sportkaart’ meer informatie te vinden.
 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2023 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp