Copy
View this email in your browser
Bastionberichten februari 2020
Data februari/maart:
   4 februari Aanmeldavond op ’t Bastion voor nieuwe leerlingen (3-jarigen)
   4 februari Open dag Schaersvoorde Aalten (lwoo/bkl/gtl)
   5 februari Bestuursvergadering
   5 februari Ouderwerkgroep
   5 februari Open dag Gerrit Komrij College Winterswijk
10 februari Techniek groep 7
14 februari Rapporten groep 8 mee naar huis
17 februari MR vergadering
18, 19, 20 februari Adviesgesprekken V.O. groep 8
18 februari Les ‘Social media’ door Figulus in groep 7
19 februari Ouderinloop: een kijkje in de groepen van 8.30 – 9.00 uur
20 februari OR-vergadering
21 februari Rapporten groep 1 t/m 7 mee naar huis
24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie
  3 maart Luizencontrole
  3 en 5 maart Tienminutengesprekken groep 1 t/m 7
11 maart Studiedag: alle groepen vrij
16 maart Start: ‘Week van de Lentekriebels’
Welkom
In februari wordt Zeno Berkelmans vier jaar en zal hij gaan starten bij ons op ’t Bastion. Zeno, van harte welkom op ’t Bastion! We wensen je een hele fijne, gezellige en leerzame tijd op onze school!

                                          
 
Onderwijsstaking op 30 en 31 januari
Via Parro hebben we jullie geïnformeerd over de onderwijsstaking die op 30 en 31 januari gepland staat. Er hebben zich naar aanleiding van eerdere acties positieve ontwikkelingen in onderwijsland voorgedaan, maar structurele oplossingen blijven achterwege. Zo is er bijvoorbeeld wel op 10 januari j.l. een definitief CAO-akkoord voor het primair onderwijs voor 2020 overeengekomen tussen werkgevers en werknemers. Maar met deze vernieuwde CAO zijn de problemen in het onderwijs niet opgelost. In het najaar van 2020 volgen er opnieuw overleggen waarbij de inzet is om tot structurele investeringen te komen. Om te blijven vechten voor structurele oplossingen hebben de bonden hun leden weer opgeroepen om te gaan staken en op 30 en 31 januari het werk neer te leggen.
’t Bastion blijft bij het standpunt dat we de zorgen in onderwijsland delen, maar dat we een staking niet het geschikte middel vinden. Op 30 en 31 januari zal de school dan ook gewoon geopend zijn.
 
Herinnering: aanmelden van nieuwe leerlingen
Op alle Aaltense basisscholen kunnen op dinsdag 4 februari nieuwe leerlingen worden aangemeld. Uiteraard ook op ’t Bastion. Dit aanmelden zal zijn op ‘t Bastion (Pater Jan de Vriesstraat 17) van 18:30 – 20:30 uur. Kinderen, die vóór 4 februari 2021 vier jaar worden, kunnen worden aangemeld. Wettelijk gezien is het alleen mogelijk kinderen van drie jaar en ouder aan te melden voor de basisschool. Overigens (en dat is de belangrijkste en makkelijkste mededeling) kunnen driejarige kinderen áltijd worden aangemeld; loop gerust binnen! Het hoeft niet speciaal op deze specifieke avond te gebeuren, ouders zijn altijd welkom om een kind gedurende het schooljaar aan te komen melden. Wil je zeker weten dat er iemand beschikbaar is om je rond te leiden en/of wat meer te vertellen over de school, bel of mail dan vooraf even: 0543-451529 of directie@bastionbredevoort.nl. Van harte welkom!
 
Rapporten/ tienminutengesprekken
In februari ontvangen alle kinderen een rapport mee naar huis. Het rapport is een middel om jullie op de hoogte te stellen van de cognitieve en sociaal-/emotionele ontwikkeling van jullie kind(eren).
De afgelopen weken zijn in alle groepen ook toetsen afgenomen. Deze methode-onafhankelijke toetsen, die landelijk genormeerd zijn, geven input voor de rapporten en deze scores zullen ook te vinden zijn op het rapport.
Na het ontvangen van het rapport gaan we graag met jullie in gesprek hierover tijdens een tienminutengesprek. Deze gesprekken vinden voor groep 1 t/m 7 plaats op 3 en 5 maart a.s. Voor groep 8 zijn deze gesprekken al iets eerder, namelijk op 18, 19 en 20 februari. Deze gesprekken voor groep 8 vinden eerder plaats, omdat de adviezen voor het VO begin maart rond moeten zijn.
Voor de tienminutengesprekken kunnen jullie, net zoals in november, zelf digitaal inplannen via Parro. Via een Parro-bericht, die jullie begin februari ontvangen, kunnen jullie je gaan inschrijven voor de tienminutengesprekken. Graag tot dan!
                                              
 Ouderinloop
Gedurende het schooljaar staat er op verschillende momenten een ouderinloop gepland. Van 8.30 – 9.00 uur is het mogelijk om een kijkje te nemen in de groepen. Op 19 februari zijn jullie weer van harte welkom om de school in ‘dagelijkse bedrijvigheid’ te zien. De koffie/ thee staat natuurlijk ook klaar! We zijn trots op datgene dat we doen in de school en nemen jullie als ouders hier graag in mee!
 
Luizencontrole
Na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen en zo heeft er begin januari weer een luizencontrole plaatsgevonden. Fijn om te melden is dat we luisvrij zijn. Mochten er bijzonderheden te melden zijn n.a.v. de luizencontroles, dan horen jullie dat persoonlijk van ons. Jullie kunnen er dus vanuit gaan als jullie niks horen, dat er geen luizen gevonden zijn. Geen bericht = goed bericht in dit geval. Dank aan de luizenbrigade van onze school, die na iedere vakantie voor ons klaarstaat, om deze controle uit te voeren.
 
GGD informatie m.b.t. ‘wormpjes’
De luizencontroles op scholen zijn helemaal ‘ingeburgerd’ en houdt het fenomeen luizen onder controle. Een ander fenomeen waar kinderen ook vaak last van kunnen hebben, en wat bij ouders vaak wat onbekender is, zijn ‘wormpjes’. Er zijn verschillende soorten wormen waar mensen last van kunnen krijgen, zoals spoelwormen, lintwormen en aarsmaden. De eerste twee komen zelden voor, maar aarsmaden komen met name bij kinderen geregeld voor. Aarsmaden zijn kleine, witte wormpjes. Als je kind aarsmaden heeft, kun je deze wormpjes zien in de ontlasting. De aarsmaden leven in de darmen en zijn onschadelijk, maar ze kunnen wel voor vervelende jeuk in en rondom de anus zorgen. Kinderen krijgen aarsmaden vaak doordat ze buiten in de tuin of in de zandbak spelen. De eitjes zijn zo klein, dat je ze niet kunt zien en doordat kinderen daarna met hun handen in hun mond zitten, kunnen ze de eitjes inslikken. Heeft je kind last van jeuk, dan is het dus verstandig om de ontlasting eens te checken. Vanuit de GGD is meer informatie hierover te vinden op: https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/baby/gezondheid-en-voeding/ziekten-en-aandoeningen/worminfecties/
 
NME activiteiten:
Ook in de komende maanden zijn er op ’t Bastion weer een aantal activiteiten door het NME, Natuur en Milieu Educatie, ingepland:
-Op 6 februari gaan groep 3 en 4 naar ’t Spölhuuksken in Aalten voor een les: “Hoe dieren wonen.” Tijdens deze les maken de kinderen kennis met dieren zoals de muis, cavia en het konijn. Er moet een hok ingericht worden voor de cavia en de kinderen leren hoe de verzorging in z’n werk gaat. Natuurlijk wordt er ook geleerd hoe je verschillende dieren moet vasthouden. Na deze les weten de kinderen de overeenkomsten en verschillen tussen de dieren.
-In maart zijn er klimaatlessen op school voor groep 7 en 8. Klimaat is tegenwoordig natuurlijk een belangrijk item. Er is tijdens deze les vooral aandacht voor het vergroenen van de leefomgeving en wat voor invloed dat heeft op de waterbeheersing. Ook gaan ze ervaren en ontdekken hoe een miniwaterzuivering werkt.

                                               
Andere berichten
Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
Vanuit de coördinatoren van het Nationaal Fonds Kinderhulp ontvingen wij onderstaande oproep m.b.t. de collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp in de gemeente Aalten:
Wij zijn Gerdienke en Maureen uit Aalten en organiseren sinds vorig jaar de collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp in de gemeente Aalten, Bredevoort, Barlo en Lintelo. Dit fonds zet zich in, zoals de naam al zegt, voor kinderhulp. Een deel van de opbrengst hebben we vorig jaar mogen besteden in de eigen gemeente. Meer dan 10 gezinnen hebben we een extra steuntje gegeven om een leuk Sinterklaasfeest te vieren. Geweldig toch dat de opbrengst lokaal besteed kan worden! Om dit jaar nog meer gezinnen te kunnen steunen, zijn we op zoek naar jouw hulp. Heb je in de week van 20 t/m 25 april een uurtje vrij om te collecteren, meld je dan aan. Leuk om ook samen met je eigen kinderen/ kleinkinderen/ oppaskinderen te doen. Wil je eerst wat info, dan mag je ons zeker eerst ook bellen of appen. We kijken er naar uit om een berichtje van je te ontvangen!
Groetjes, Gerdienke (06-53981303) en Maureen (06-34136785 

                         

“Estafette”-kerkdienst in het teken van 75 jaar vrijheid – 2 februari
Vanuit de voorbereidingscommissie rooms-katholieke en protestante kerken Bredevoort is gevraagd om een kerkdienst op 2 februari onder de aandacht te brengen:
Er is een initiatief van alle christelijke, joodse en islamitische geloofsgemeenschappen in de gemeentes Aalten en Bocholt om samen 75 jaar bevrijding te vieren ontstaan. Een project dat niet alleen oecumenisch is, maar ook internationaal, want elke kerk belijdt het geloof in vrijheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid om die vrijheid in stand te houden. Het project is op 12 januari gestart met een gezamenlijke bijeenkomst in de Aaltense synagoge en gaat in estafettevorm verder. De eerste etappe gaat naar Bredevoort. Rooms-katholiek en protestants Bredevoort werken samen in een viering die op zondag 2 februari om 10 uur wordt gehouden in de sint Joriskerk op de Markt. Voorganger is Hans de Graaf. In de kerk staan de twee banners met de thorarollen opgesteld. Deze joodse thorarollen die tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zijn geweest, staan symbool voor de vrijheid die onderdrukt kan worden maar uiteindelijk steeds weer zal herrijzen. Na Bredevoort gaan de thorarollen de grens over: op zaterdag 8 februari om 17 uur is er een vrijheidsviering in de katholieke Sankt Helenakirche in Barlo (Duitsland). De volgende etappe is dan op zondag 16 februari in de Euregio Christengemeente te Aalten, en zo verder. Maar voor nu nodigen wij u van harte uit op zondag 2 februari in Bredevoort.
Namens, voorbereidingscommissie rooms-katholiek en protestants Bredevoort.

 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2020 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp