Copy
View this email in your browser
Bastionberichten mei 2020

Data mei:
  11 mei Herstart scholen: halve dagen naar school
  13 mei Bestuursvergadering
  21 mei Hemelvaartsdag: vrije dag
  22 mei Vrije dag
    1 juni 2e Pinksterdag: vrije dag
Welkom!
Afgelopen periode werden Lauren Schaart, Dano Visser, Kaya Schaart, Merle de Slegte en Hannah van Dijk vier jaar. Zij konden nog niet starten op school vanwege het feit dat de scholen gesloten waren, maar we verwelkomen ze natuurlijk nu op 11 mei heel graag alsnog. Na deze bijzondere start, wensen we Lauren, Dano, Kaya, Merle en Hannah een hele fijne tijd bij ons op school! Van harte welkom!

                                   
 
Welkom allemaal!
Naast het feit dat we deze vierjarigen speciaal welkom heten, heten we natuurlijk alle kinderen weer van harte welkom op 11 mei. We zijn blij om iedereen weer te zien! De meeste voorbereidingen zijn gedaan: de handgel, desinfecterende sprays en papieren doekjes staan klaar en de leerkrachten zijn er weer klaar voor om de kinderen te ontvangen. We hopen alles zo goed en duidelijk mogelijk vorm te geven voor de kinderen en voor jullie. Zijn er vanuit jullie vragen, opmerkingen of dingen die je wilt delen, schroom niet om telefonisch, via Parro of via de mail contact met ons op te nemen. We horen het graag.
 
Een lege agenda…
Normaal gesproken zit de agenda van een maand voller dan nu bovenstaande agenda weergeeft. De situatie op dit moment is natuurlijk ook allesbehalve ‘normaal’. Voor de volledigheid melden we jullie een aantal zaken die geen doorgang kunnen vinden komende weken:
-Uitwisseling Südlohn (groep 5/6 en 7): Eind mei stond de jaarlijkse uitwisseling met onze Duitse partnerschool uit Südlohn op de planning. Deze uitwisseling kan geen doorgang vinden en komt dit jaar te vervallen.
-Kamp groep 8: Eind mei stond voor groep 8 het schoolkamp naar Gemen gepland. Een verschrikkelijke teleurstelling voor de kinderen van groep 8, maar we hebben moeten besluiten dat dit niet verantwoord is om door te laten gaan. Wel zullen we kijken of we in juni/ juli een alternatief kunnen bedenken voor groep 8.
-Volksfeest Bredevoort: Dit jaar is er geen Volksfeest in Bredevoort, wat ook inhoudt dat er op 12 juni geen spelletjesochtend plaatsvindt. Deze dag (12 juni) zal een ‘reguliere’ schooldag worden voor de kinderen.  
-Technieklessen: Voor groep 7 en 8 gaan de rest van het schooljaar de technieklessen in het technieklokaal in Aalten niet door.
In de maand juni en juli staan er nog meer activiteiten op de planning (denk aan de slotavond, afsluitende jaaractiviteit enzovoort). Het is nu nog te ver vooruit kijken óf en hoe we dergelijke zaken kunnen vormgeven, dus we houden jullie hiervan op de hoogte als daarover meer duidelijkheid is.
 
Schooltijden
Jullie zijn voor de meivakantie geïnformeerd over de situatie vanaf 11 mei. Alle groepen zijn in tweeën gesplitst en alle kinderen hebben iedere dag een dagdeel school. Het betreft een ochtendgroep en een middaggroep. Voor de volledigheid nogmaals de schooltijden:
  Ochtend Middag
Maandag 11 mei 8.30 tot 11.30 uur 12.15 – 15.15 uur
Dinsdag 12 mei 8.30 tot 11.30 uur 12.15 – 15.15 uur
Woensdag 13 mei Geen school/ overlegmoment voor het team
Donderdag 14 mei 8.30 tot 11.30 uur 12.15 – 15.15 uur
Vrijdag 15 mei 8.30 tot 11.30 uur 12.15 – 15.15 uur
Maandag 18 mei 8.30 tot 11.30 uur 12.15 – 15.15 uur
Dinsdag 19 mei 8.30 tot 11.30 uur 12.15 – 15.15 uur
Woensdag 19 mei 8.30 tot 11.30 uur 12.15 – 15.15 uur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Van 11 t/m 15 mei is er een indeling gemaakt welke kinderen de ochtend en welke kinderen de middag komen.
-Van 18 t/m 20 mei zal dit precies andersom zijn. Gaat je kind de eerste week de ochtend naar school, dan zal dat in deze week de middag zijn.
-Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn vrije dagen. Deze dagen zijn alle kinderen vrij.
-De situatie na 22 mei zal afhangen van de volgende persconferentie.
 
Inloop
Om de aanloop naar school wat te verspreiden is er voor elk dagdeel een inloopmoment:
-De ochtend: tussen 8.20 en 8.30 mogen de kinderen op school komen, ze verzamelen niet op het plein, maar komen direct naar binnen.
-De middag: tussen 12.05 en 12.15 mogen de kinderen op school komen, ze verzamelen niet op het plein, maar komen direct naar binnen.
 
Opvang/ BSO
Naast het feit dat het jullie op veel momenten zelf lukt om voor opvang te zorgen, staan ook Juut&Co en Bambi weer klaar om de voor- en naschoolse opvang te realiseren. Als jullie normaal gesproken opvang bij hen afnemen, dan kunnen jullie met vragen weer bij hen terecht.
Voor noodopvang onder schooltijd betreffende ouders met vitale beroepen, kunnen jullie in overleg met mij (a.veerbeek@bastionbredevoort.nl).
 
Eten en drinken
Voor het dagdeel dat de kinderen naar school gaan vragen we een tussendoortje mee te nemen. Dit betreft drinken en fruit of een boterham (onze uitgangspunten van een Gezonde School). Dit is bedoelt als tussendoortje om 10.00 uur of als tussendoortje om 14.00 uur.
De lunch zullen de kinderen niet op school nuttigen. Als de kinderen de ochtend naar school gaan, dan is er daarna gelegenheid om thuis de lunch te nuttigen. Als de kinderen de middag naar school gaan, gaan we er vanuit dat ze de lunch thuis al op hebben.

                                                
 
Traktaties
Als kinderen op hun verjaardagen willen trakteren, dan vragen we jullie om op dit moment te kiezen voor een voorverpakte traktatie. Natuurlijk is dit minder milieubewust, maar in het kader van hygiënische voorschriften willen we dit de komende periode zo hanteren. Trakteren mag dus, maar gelieve een voorverpakte traktatie.
 
Gymlessen
De gymlessen zullen komende weken nog geen doorgang vinden. De groepen 3 t/m 8 hoeven op de donderdag de komende weken dan ook nog géén gymspullen mee te nemen.
 
Luizencontrole
Normaal gesproken vindt na iedere vakantie een luizencontrole plaats. Op dit moment is hoofdluiscontrole niet toegestaan (zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tussen volwassene en kind en geen ouders in de school). We vragen jullie om jullie kind zelf te controleren op luizen en bij bijzonderheden dit door te geven aan school.
 
Schoolspullen meenemen
Denken jullie eraan om op 11 mei alle schoolspullen weer aan jullie kinderen mee te geven naar school? Dan kunnen wij hier direct weer mee aan de slag. Dank bij voorbaat!
 
Andere berichten

Een bericht vanuit de avondvierdaagsecommissie
Vanwege de situatie rondom het corona virus heeft de organisator van de jaarlijkse avondvierdaagse, WSV De Wandelvriend, moeten besluiten om de editie van 2020 af te lassen. Dus in 2020 is er geen avondvierdaagse. Erg jammer, maar ook heel begrijpelijk gezien de situatie. Voor 2021 gaan we er vanuit dat het wel weer mogelijk is en ook de data zijn hiervan al bekend: 31 mei t/m 4 juni 2021. Dus zet dit alvast in jullie agenda! Groeten van de avondvierdaagse commissie, Marieke, Dayenne, Ellen en Lindsey
 
Een bericht vanuit de recreatiecommissie m.b.t. de kerkkampweken
Normaal gesproken waren we nu aan het opstarten met de organisatie van de kerkkampweken voor kinderen van de groepen 6,7,8 in de gemeente Aalten. Maar met alle onzekerheden die er nu zijn, hebben we met pijn in het hart besloten om de kampweken in de zomervakantie van 2020 niet door te laten gaan. Dit vanwege de coronacrisis waarin we momenteel zitten. We vinden het onverantwoord om komende zomer met een groep kinderen en vele leiders op pad te gaan. We zien daarbij teveel uitdagingen. Het risico en de verantwoordelijkheid als vrijwilligersorganisatie is daarbij te groot. We vinden het heel verdrietig dat het niet door kan gaan. Hopelijk tot volgend jaar allemaal! De recreatiecommissie, Protestantse Gemeente Aalten


 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2020 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp