Copy
View this email in your browser
Bastionberichten juli 2019
Data juli/augustus/september:
   
  1 juli Rapporten mee
  1 juli Kennismakingsmiddag Gerrit Komrij College voor groep 8
  3 juli Bestuursvergadering
  3 juli Verkiezing kinderburgermeester voor groep 7 in de Hofnar
  4 juli Schoolfeest en afsluitende voorstelling
  8 juli Tienminutengesprekken
11 juli Ouderwerkgroep
12 juli Slotavond vrijwilligers
16 juli Afscheid groep 8 vanaf 19.30 uur
17 juli Doordraaiochtend: een kijkje in de volgende groep
19 juli Laatste schooldag: alle groepen om 11.45 uur vrij
20 juli t/m 30 augustus Zomervakantie
  2 september Eerste schooldag
16 september Informatieavond
Welkom!
In juli worden Jop te Selle, Ziva Duenk en Sham Alkhatib vier jaar. Jop, Ziva en Sham, we vinden het leuk dat jullie bij ons op school komen. Van harte welkom! We wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school!
                                           
Wielerronde
Op vrijdag 21 juni hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een wielerclinic gehad. Dit was een geslaagde activiteit, die tevens diende als kleine voorbereiding voor de Dikke Bandenrace op zaterdag 6  juli. Zit je in groep 3 t/m groep 8? Dan kun je meedoen aan de Dikke Bandenrace, op je gewone fiets of mountainbike (als het maar geen racefiets is). Tijdens de clinic van 21 juni zijn opgavebriefjes uitgedeeld voor deze race. De kinderen kunnen zich t/m 2 juli opgeven door het briefje op school in te leveren.

                    
 
Rapporten + tienminutengesprekken
Op 1 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Via een begeleidende brief, die bijgevoegd zal worden bij het rapport, wordt jullie de mogelijkheid gegeven om aan dit rapport een tienminutengesprek te koppelen. In tegenstelling tot de andere tienminutengesprekken zullen we deze ronde niet digitaal inplannen, omdat de ervaring leert dat de tienminutengesprekken maar voor een aantal kinderen ingepland wordt en het daarom makkelijker is om met een briefje te werken. De werkwijze hiervoor zal beschreven staan op de begeleidende brief bij het rapport, die jullie op 1 juli ontvangen.   
 
Verkiezing kinderburgemeester groep 7
Op 3 juli vindt er in de gemeente Aalten de verkiezing tot kinderburgemeester plaats. De Gemeente Aalten gaat per komend schooljaar starten met een kinderraad en een kinderburgemeester. Hiervoor mag elke school in de gemeente een kandidaat kiezen, die de school vertegenwoordigt. De afgelopen weken zijn er in groep 7 verkiezingen gehouden en is er gestemd wie namens ’t Bastion de afgevaardigde gaat zijn. Na een stemming in de groep is dit Rinke van der Sligte geworden. Op 3 juli mogen de kandidaten van alle scholen zichzelf presenteren in de Hofnar en wordt de kinderburgemeester gekozen. Rinke mag het komend jaar in ieder geval zitting gaan nemen in de kinderraad van de Gemeente Aalten en wensen hem op 3 juli veel succes om het kinderburgermeesterschap binnen te slepen. Succes, Rinke!

                                                  

 
Schoolreis/ schoolfeest op 4 juli
Zoals in de vorige Bastionberichten aangekondigd zal het op 4 juli een feestelijke dag zijn! Er staat dan het schoolfeest op de agenda inclusief een feestelijke afsluiting voor ouders. Dit schoolfeest zal het thema ‘muziek’ hebben en met behulp van de ‘Muziekkaravaan’ vorm gegeven worden. Een dag vol muziek, dans en plezier dat zorgt een spettende muzikaal feest! Deze dag wordt afgesloten met een voorstelling, waarbij ouders en andere belangstellenden welkom zijn. Dit zal zijn op donderdag 4 juli om 16.30 uur. Eerst zal er een voorstelling van een uur plaatsvinden (16.30 – 17.30 uur) en aansluitend zal er een hapje en drankje op het plein te krijgen zijn. Van 17.30 – 18.30 zullen er verschillende lekkernijen te verkrijgen zijn, die tegen een kleine vergoeding gekocht kunnen worden. Dit worde mede georganiseerd door de Ouderraad, en de opbrengst van deze verkoop zal dan ook ten goede komen aan de Ouderraad.
Aantal praktische puntjes:
  • De schooltijden van deze dag zijn net als anders van 8.30 – 14.30 uur
  • De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd.
  • Voor de voorstelling om 16.30 uur vragen we de kinderen zoveel mogelijk rode kleding aan te doen.
  • Natuurlijk mogen jullie als ouders ’s avonds óók in rode kleding verschijnen om het geheel compleet te maken!
  • De kinderen verzamelen om 16.15 uur in de klas. Vanaf 16.30 uur begint de voorstelling.
  • De voorstelling zal plaatsvinden op het schoolplein.
  • Vanaf 17.30 uur zijn er verschillende lekkernijen op het plein te verkrijgen. Hiervoor is het handig om thuis vooraf niet teveel te eten en kleingeld mee te nemen (0.50 cent & 1 en 2 euro).
We kijken uit naar een gezellige dag en hopen jullie allemaal op donderdag 4 juli om 16.30 uur op het schoolplein te mogen ontmoeten!
 
Afscheid groep 8
Een schooljaar van groep 8 zit altijd vol met leuke en spannende activiteiten. De meeste leuke en spannende dingen liggen achter ons en kunnen we tevreden op terug kijken. Dit betekent nu dat het einde van het schooljaar in zicht is. Voor de kinderen van groep 8 betekent dit niet alleen het einde van het schooljaar, maar van hun hele Bastion-loopbaan. Hier willen we niet zomaar aan voorbij gaan. De laatste officiële schooldag is op dinsdag 16 juli en deze dag willen we dan ook invullen in het teken van afscheid. De ochtend zal in het teken staan van afronden en opruimen. ’s Middags maken de kinderen een ronde door de school om alle leerkrachten de hand te drukken om te bedanken en vaarwel te zeggen. ’s Avonds komt dan de groep echt voor het laatst bij elkaar. Daarbij worden de ouders van groep 8 ook uitgenodigd. We beginnen om 19.30 uur op school om o.a. naar de film van Gemen te kijken en een officiële en plechtig punt te zetten achter de afgelopen jaren. De volgende kinderen verlaten dit jaar de school om de overstap naar het voorgezet onderwijs te maken:
 
                      
Tygo Berendsen-Geke Huinink-Ahmad Hamada-Ella Huinink-Koen Scheuter-Mick Prins-Gabi Wikkerink-Diede Sturris-Kelsey Eikelboom-Jytte Hermanides-Lindsey Eikelboom-Daan te Hennepe-Luka Koskamp-Merel Klein Nibbelink-Sten Sheridan-Amélie te Loo-Naomi Horris-Levi Duenk-Nienke van Koersveld-Joris Beeks-Sofie ter Horst-Tyn Jansen-Janieke Obbink-Ires Siebelink-Sem Blekkink
Wij wensen jullie op de nieuwe school veel succes en plezier! Het gaat jullie goed!
 
Doordraaiochtend
Op woensdagochtend 17 juli houden we onze jaarlijkse ‘doordraaiochtend’. De kinderen starten deze dag in hun eigen groep. Na de pauze komen de kinderen in het lokaal waar ze na de vakantie zullen zitten en bij de leerkracht(en) die ze na de vakantie zullen krijgen. We doen dit heel bewust om ‘de spanning er wat af te hebben’ en al wat voorbereid te zijn op de situatie na de zomervakantie. Voor de volledigheid nog even de groepsindeling, zoals die er na de zomervakantie gaat uit zien:
 
Groep 1 Juf Ingrid Freriks maandag t/m vrijdag
Groep 2 Juf Kim Draaijer maandag en dinsdag
  Juf Margareth Elsinghorst woensdag t/m vrijdag
Groep 3 Juf Denise Grievink maandag t/m vrijdag
  Juf Anke de Boer nader te bepalen
Groep 4 Juf Leonie Oonk maandag t/m woensdag
  Juf Riny Ketels woensdag t/m vrijdag
Groep 5/6 Juf Gerdien Vermie maandag t/m donderdag
  Juf Corrie Elferink vrijdag
Groep 7 Juf Joyce Willemsen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
  Juf Corrie Elferink woensdag
Groep 8 Juf Annemiek Veenstra maandag en dinsdag
  Juf Astrid Wikkerink woensdag t/m vrijdag
 
 
Schooltijden
Wat betreft de schooltijden zal er per komend schooljaar een kleine wijziging in schooltijden plaatsvinden en dit betreft de schooltijden van groep 4. Per komend schooljaar gaat groep 4 namelijk ook de vrijdagmiddag naar school.
Landelijke eisen wat betreft schooltijden maakt dat kinderen over 8 schooljaren minimaal 7520 uur moeten maken. Doordat wij een aantal jaren geleden overgegaan zijn naar een continurooster zien we in een urenberekening dat wij in de onderbouw te weinig uren maken. Vandaar dat per komend schooljaar ervoor gekozen is dat groep 4 ook de vrijdagmiddag naar school gaat. Voor de volledigheid de schooltijden zoals deze er per komend schooljaar uit zien:
Maandag 8.30 – 14.30  (gr. 1 tot 11.45 uur)
Dinsdag 8.30 – 14.30
Woensdag 8.30 – 12.15
Donderdag 8.30 – 14.30
Vrijdag 8.30 – 14.30 (gr 1 t/m 3 tot 11.45)
 
Vakantielezen voor groep 3 t/m 7
Vanaf vrijdag 19 juli kunnen we heerlijk gaan genieten van een welverdiende zomervakantie. 6 weken even de stekker eruit en 6 weken even luieren. Hoewel lekker even niks doen ook heel fijn is, heeft onderzoek uitgewezen dat het voor het technisch lezen van belang is om níet 6 weken niks te doen. Geen leeskilometers maken in de zomervakantie, maakt dat het technisch leesniveau achteruit kan gaan en dat zou natuurlijk zonde zijn.
Op ’t Bastion geven we ons leesonderwijs vorm in samenwerking met de bibliotheek. Met het concept ‘Bibliotheek op school’ halen we kennis en expertise én een mooie boekencollectie onze school binnen. Deze samenwerking maakt het ook mogelijk dat we gebruik mogen maken van het initiatief ‘Vakantielezen’. In juli krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 de keus om één of twee boeken uit te kiezen, die ze mee naar huis mogen nemen en in de vakantie mogen lezen. Aanvullend voor de kinderen van groep 3 en 4 is er een vakantietasje, met onder andere een leesbingo en aanvullende informatie. Het doel is om kinderen ook in de vakantie te stimuleren om te blijven lezen. Alleen als de kinderen in de zomer blijven lezen, behouden ze hun leesniveau of gaan zelfs vooruit. We hopen dat jullie samen met jullie kind gaan genieten van het lezen van de boeken. Na de zomervakantie worden de boeken weer ingeleverd op school. We wensen de kinderen veel leesplezier toe!
 
Definitief vakantierooster
In de vorige Bastionberichten zijn de vakanties voor komend schooljaar met jullie gedeeld. Via dit bericht maken we het rooster definitief en kunnen we tevens vermelden op welke momenten er een studiedag ingepland is en de kinderen nog meer vrij hebben:
               
Studiedag 30-09-2019
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Studiedag 22-11-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Studiedag 11-03-2020
Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020
2e Pinksterdag 01-06-2020
Studiedag 15-06-2020
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Het opnemen van vakantie(dagen) buiten deze vastgestelde periodes is slechts in hoge uitzondering mogelijk. Neem contact op met de directie van de school om een eventuele verlofvraag te bespreken. Voor de volledigheid: bij onrechtmatig verzuim zijn wij ook aan wetten en regels gebonden en zal de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.
 
Fijne vakantie!
En zo zijn we met elkaar alweer aan het eind van het schooljaar en zullen dit de laatste Bastionberichten van dit schooljaar zijn. We hebben weer een fijn en mooi schooljaar met elkaar achter de rug! In veel zaken zijn we weer in staat geweest om elkaar, ouders en school, als partners te vinden. Een mooi gegeven dat we zo samen met elkaar optrekken en elkaar weten te vinden. Voor komend schooljaar spreek ik graag de wens uit om elkaar op deze wijze te blijven vinden!
Maar voor nu wens ik jullie eerst een hele prettige zomer toe. Even ‘niks’ en genieten van de rust en gezellige dingen. Hoe jullie vakantie er ook uitziet; vanaf deze plaats namens het gehele team een hele fijne zomer toegewenst!

                                     
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2019 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp