Copy
View this email in your browser
Bastionberichten februari 2019
Data februari/maart:
 
30 januari Afscheid juf Suzanne
30 januari Open dag Gerrit Komrij College Winterswijk
  5 februari Open dag Schaersvoorde Aalten (VMBO: lwoo/bkl/gtl)
  6 februari Bestuursvergadering
11 februari Techniek groep 7
14 februari Ouderwerkgroep
15 februari Rapporten groep 8 mee naar huis
18 februari MR vergadering
19 februari Aanmeldavond voor nieuwe leerlingen (3-jarigen)
19,20,21 februari Adviesgesprekken V.O. groep 8
21 februari OR-vergadering
22 februari Rapporten mee naar huis groep 1 t/m 7
25 februari Techniek groep 8
26 februari Museumbezoek ‘Ot en Sien’ voor groep 4/5
26 en 28 februari Tienminutengesprekken groep 1 t/m 7
  1 maart Vrije dag
  4 t/m 8 maart Voorjaarsvakantie
11 maart Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 8:30 – 9:00 uur
12 maart Luizencontrole
13 maart Studiedag: alle groepen vrij
18 maart Start: ‘Week van de Lentekriebels’
21 maart Ouderwerkgroep
25 maart Techniek groep 7
Welkom
In februari wordt Senn Graven vier jaar en zal hij gaan starten bij ons op ’t Bastion. Senn, van harte welkom op ’t Bastion! We wensen je een hele fijne, gezellige en leerzame tijd op onze school!
                                                
 
Aanmelden van nieuwe leerlingen
Op alle Aaltense basisscholen kunnen op dinsdag 19 februari nieuwe leerlingen worden aangemeld. Uiteraard ook op ’t Bastion. Dit aanmelden zal zijn op het ‘t Bastion (Pater Jan de Vriesstraat 17) van 18:30 – 20:30 uur. In de gezamenlijke advertentie van de Aaltense scholen, die binnenkort in Aalten Vooruit komt te staan, staat vermeld dat kinderen kunnen worden aangemeld die vóór 19 februari 2020 vier jaar worden. Wettelijk gezien is het alleen mogelijk kinderen van drie jaar en ouder aan te melden voor de basisschool. Voor kinderen die ná 19 februari 2020 vier jaar worden, is de mogelijkheid tot vooraanmelding.
Overigens (en dat is de belangrijkste en makkelijkste mededeling) kunnen driejarige kinderen áltijd worden aangemeld; loop gerust binnen! Wil je zeker weten dat er iemand beschikbaar is om je rond te leiden en/of wat meer te vertellen over de school, bel of mail dan vooraf even: 0543-451529 of directie@bastionbredevoort.nl Van harte welkom!!
 
 
Rapporten/ tienminutengesprekken
In februari ontvangen alle kinderen een rapport mee naar huis. Het rapport is een middel om jullie op de hoogte te stellen van de cognitieve en sociaal-/emotionele ontwikkeling van jullie kind(eren).
De afgelopen weken zijn in alle groepen ook toetsen afgenomen. Deze methode-onafhankelijke toetsen, die landelijk genormeerd zijn, geven input voor de rapporten en deze scores zullen ook te vinden zijn op het rapport.
Na het ontvangen van het rapport gaan we graag met jullie in gesprek hierover. Voor deze tienminutengesprekken kunnen jullie, net zoals in november, zelf digitaal inplannen. Via een link die jullie in februari ontvangen, kunnen jullie je inschrijven voor een bepaald moment op dinsdag 26 februari of donderdag 28 februari. Graag tot dan!

                                              
 
 
Personeel
In de vorige nieuwsbrief kondigde ik aan dat juf Suzanne ’t Bastion gaat verlaten. Op woensdag 30 januari neemt zij afscheid. Op deze dag is er voor ouders van 12.00 – 12.30 de gelegenheid om juf Suzanne, op het werkplein, de hand te schudden. Juf Suzanne zal aan het werk gaan op de Vrije School in Arnhem. We wensen haar daar heel veel succes en werkplezier toe!
-De plek van juf Suzanne in groep 8 is ingevuld door juf Kim Draaijer.
-De plek van IB-er was nog vacant, maar hebben we inmiddels ook kunnen invullen. Per heden gaat juf Lianne Tadema de taak van IB-er invullen. We zijn erg blij met het feit dat we intern hebben kunnen zorgen voor opvolging omtrent de functie van Intern Begeleider. Door te zorgen voor interne opvolging kunnen we zoveel mogelijk continuïteit en kwaliteit omtrent leerlingenzorg nastreven, wat een grote meerwaarde is.
-Feit dat juf Lianne per direct onze nieuwe IB-er is, maakt dat de plek in groep 3 opnieuw ingevuld diende te worden. We zijn heel blij dat we (in een tijd met een lerarentekort en het feit dat er niet altijd inval beschikbaar is) juf Lynn IJzereef hiervoor kunnen gaan inzetten. Juf Lynn is een zeer ervaren groep 3 leerkracht en is erg enthousiast om met onze groep 3 aan de slag te gaan. Juf Lynn zal per 1 februari fulltime voor groep 3 staan (omdat ook juf Anke wegens ziekte momenteel afwezig is). We wensen juf Lynn veel plezier en een fijne werkzame tijd toe op ’t Bastion!
                                             juf Lynn IJzereef
 
 
-In de vorige nieuwsbrief kondigde ik aan dat juf Corrie, na een lange periode van ziekte, haar werkzaamheden in groep 7 weer begint op te pakken. Het is fijn om te zien dat dit goed lukt en dit langzaam steeds een stukje uitgebreid kan gaan worden. Naast dat juf Corrie weer lichte werkzaamheden uitvoert, is ook juf Annemiek weer op bepaalde momenten op school aanwezig. Zij voert momenteel ondersteunende werkzaamheden buiten de groep uit. We hopen dat het herstel van hen beide voorspoedig zal verlopen.
  
Onderwijssstaking 15 maart a.s.
Vanuit de media hebben jullie wellicht al vernomen dat er op 15 maart a.s. weer een onderwijsstaking gepland staat. De media schrijft hierover: “Het Nederlandse onderwijs gaat plat. Een nationale actieweek eindigt op vrijdag 15 maart met een landelijke staking van basisscholen tot universiteiten, meldt de vakbond AOb. De AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek roepen leden uit alle onderwijssectoren op mee te doen. Het CNV is wel voor actie, maar heeft al laten weten niet mee te staken. Deze bond wil onderhandelingen over meer geld voor het personeel in het primair onderwijs eerst afwachten”.
Op ’t Bastion staan we volledig achter de gedachtegang van de staking waarmee de zorgen voor het onderwijs in Nederland naar voren gebracht worden. De kinderen van nu hebben de toekomst en daarom moet er geïnvesteerd worden in het onderwijs. Wel willen we de ontwikkelingen in onderwijsland afwachten, voordat we ‘zomaar’ weer een dag gaan staken. Vooralsnog is de insteek van ons om níet deel te nemen aan de stakingsdag (en gaan de kinderen deze dag ‘gewoon’ naar school) en zoeken wij andere manieren om toch onze zorgelijke geluiden omtrent het onderwijs wel te laten horen. We houden de landelijke ontwikkelingen goed in de gaten. Mochten er dingen veranderen hieromtrent, dan stellen we jullie op de hoogte. 
 
Namens de Ouderraad
Beste ouders, eind van dit schooljaar nemen er 3 mensen afscheid van de ouderraad. Rick van der Pennen heeft zijn eerste termijn van 3 jaar volgemaakt. Ester Hyink en Nancy Prinsen hebben beide zelfs twee keer drie jaar hun termijn volgemaakt. Wij danken hen natuurlijk hartelijk voor hun bijdrage en rol in de ouderraad de afgelopen tijd! Maar u begrijpt er zijn vacatures……
Heb je tijd en zin om ons gezellige ouderraad team te komen versterken, vraag er dan naar bij Annemarie of één van de ouderraad leden, mailen of bellen mag natuurlijk ook. Je kunt ons vinden op de website van school www.bastionbredevoort.nl Hier zijn ook de werkzaamheden en doelstelling van de ouderraad te lezen. We zijn benieuwd! Tot ziens! Groeten, van de Ouderraad.

                                        
 
 
Redactie Bastionberichten:
Annemarie Veerbeek         a.veerbeek@bastionbredevoort.nl
Sandra Hummelink             sandrahummelink@gmail.com

 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2019 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp