Copy
View this email in your browser
Bastionberichten september 2019 - extra editie
Data september/oktober:
11 september Start lotenverkoop Jantje Beton groep 7
13 september Workshop Bredevoort Schittert: emmers trommelen groep 1 t/m 8
16 september Techniek groep 7
16 september Informatieavond, inloop: 19.00 uur
17 september Schoolreisje groep 3 t/m 7 (groep 8 is vrij)
18 september Schoolreisje groep 1 en 2
18 september Bestuursvergadering
23 september Techniek groep 8
25 september Ouderinloop: een kijkje in de groepen van 8:30 – 9:00 uur
25 september Start kinderpostzegelactie groep 8
27 t/m 29 september Bredevoort Schittert
30 september Studiedag: alle groepen vrij
  2-18 oktober Kinderboekenweek
  3 oktober OR-vergadering
  7 oktober MR-vergadering
15 oktober Schoolfotograaf
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie

Extra editie Bastionberichten
Normaal gesproken komt er één keer per maand een Bastionberichten uit. Bij de start van het schooljaar ontvingen jullie de eerste Bastionberichten. We kiezen ervoor om in deze maand september nogmaals een Bastionberichten te versturen, omdat er bij de start van het schooljaar wat meer informatie te delen is dan normaal. Een aantal praktische zaken, zoals ‘afspraken m.b.t. fietsen, gezonde school, verkeersbrigadiers’ brengen we graag weer even onder de aandacht. En tevens een aantal andere nieuwsberichten. Veel leesplezier!
 
Fietsen
Op ’t Bastion is de afspraak dat kinderen die buiten de bebouwde kom van Bredevoort wonen met de fiets op school mogen komen. De fietsen dienen geplaatst te worden in de fietsrekken aan de voorzijde van de school. Kinderen vanuit de kern van Bredevoort worden verzocht lopend op school te komen, omdat we anders niet alle fietsen kwijt kunnen in de stalling. Dank bij voorbaat voor jullie medewerking!
 
Afspraken ‘Gezonde school’
Op allerlei manieren hebben jullie al vaker gelezen en gehoord over ons streven een gezonde school te zijn. We zijn blij en tevreden over de manier hoe dit verloopt. Na een lange zomervakantie willen we graag onze afspraken nog even op een rijtje zetten, zodat we allemaal weer precies weten waar we aan toe zijn en misverstanden zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden. Hierbij realiseren we ons dat voeding misschien als een primaire taak van ouders voelt, maar tegelijkertijd voelen we ook als school de verantwoordelijkheid een goed voorbeeld te geven en kinderen een gezonde leefstijl aan te leren. Onderzoek heeft bewezen dat een gezonde leefstijl daadwerkelijk een positieve invloed heeft op de schoolprestaties; kinderen blijven rustiger, kunnen zich langer concentreren en zijn minder geprikkeld. Bovendien eten kinderen die op school leren gezond te eten ook buiten school meer groenten en fruit.
We adviseren voor zowel de ochtendpauze als de lunch:
  • Bruine boterham(men) met gezond beleg, zoals bijv. kaas, vlees of pindakaas en/ of
  • Vers fruit en/ of groente
  • Gezond drinken in een beker, bijv. (karne-)melk, water (met een smaakje) of ongezoete drankjes
Tot slot is er natuurlijk af en toe ook tijd om een feestje te vieren. Ook m.b.t. traktaties willen we graag adviseren en stimuleren bewust te kiezen, maar vertrouwen hierbij op de verantwoordelijkheid van ouders en kinderen om deze vrijheid op een goede manier te benutten.

                                     
 
Verkeersbrigadiers
Bij het verlaten van de school willen we er graag voor zorgen dat jullie kinderen veilig de straat kunnen oversteken. De leerkrachten en kinderen van groep 8 staan, in herkenbare oranje brigadier kleding, voor jullie klaar bij de straat. Het is prettig dat jullie als ouders samen met je kind gebruik maken van de twee plekken waar de brigadiers voor jullie klaar staan. We merken momenteel dat bij de oversteekplek bij de hoofdingang het wat druk is. Voor de verkeersbrigadiers is het dan erg lastig om overzicht te houden met het oversteken. We vragen jullie als ouders dan ook om OP het schoolplein te wachten op jullie kind, of bij het muurtje langs de lange zijde aan de Izermanstraat. Dit om zo de doorgang bij de hoofdingang zo vrij mogelijk te houden, ook voor de kinderen die op de fiets het schoolplein willen verlaten. Dank voor jullie medewerking.
 
Schoolreis
Ter herinnering de belangrijkste informatie m.b.t. de schoolreisjes, die komende week plaatsvinden:
Groep 1 en 2 – Het land van Jan Klaassen
De kleutergroepen gaan naar Het land van Jan Klaassen te Braamt. De kinderen van de groepen 1 en 2 vertrekken op woensdag 18 september om 9.30 uur. De kinderen worden om 9.15 uur verwacht in hun klas. Om 14.15 uur wordt de bus terug verwacht in Bredevoort bij school.
Groep 3 en 4 – Ketteler Hof
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan naar Ketteler Hof in Haltern am See. De kinderen worden op dinsdag 17 september om 8.30 uur op school verwacht en de bus zal om 8.45 uur vertrekken. Op het terrein zullen de kinderen uit groep 3 en 4 in kleine groepjes onder begeleiding het park verkennen. Rond 16.30 uur hopen we weer terug te zijn in Bredevoort.
Groep 5/6 en 7 - Survival
De kinderen van groep 5/6 en 7 gaan op dinsdag 17 september naar Dinxperlo voor een leuke survival. Verdere informatie is via de groepsleerkrachten verstuurd aan deze groepen.
Groep 8
Dinsdag 17 september is voor de kinderen van groep 8 een vrije dag. Dit omdat zij aan het einde van het schooljaar op kamp gaan naar Gemen in Duitsland.
We wensen alle groepen heel veel plezier!
 
Jantje Beton Scholen loterij
Ook dit jaar gaan de leerlingen van groep 7 weer loten verkopen van de Jantje Beton Scholen Loterij.
De verkoop begint op woensdag 11 september en de laatste verkoopdag is op woensdag 25 september. De loten kosten € 3,00 per stuk en 50% van de opbrengst mag onze school zelf houden. Vanaf dit jaar wordt gewerkt met een machtigingsformulier, waarna in oktober/november dan éénmalig het aankoopbedrag van de loten van uw rekening wordt afgeschreven. Op het bankafschrift van die afschrijving vindt u dan uw lotnummer(s). De trekking van de winnende loten zal plaats vinden op 28 november 2019 en de uitslag wordt in alle regionale dagbladen en ook in de Bastionberichten bekend gemaakt. Als u een prijs heeft gewonnen, wordt deze automatisch per post opgestuurd. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Marijke van der Plaats.
 
Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 25 september start de kinderpostzegelactie. Het is elk jaar weer bijzonder om te ervaren dat tienduizenden kinderen in september de straat op gaan om de producten van Kinderpostzegels te verkopen. De actie is echt voor kinderen, door kinderen. En voor vele kwetsbare kinderen betekent dit de hulp die zij zo hard nodig hebben. De kinderen van groep 8 zullen zich inzetten voor deze kinderen door zoveel mogelijk kaarten of postzegels bij u aan de deur te verkopen. Er wordt een verdeling gemaakt in de klas wie in welke straat gaat verkopen. Dit doen we zodat alle straten van Bredevoort in ieder geval door de kinderen van ’t Bastion gedaan zijn. Daarnaast mag je natuurlijk altijd bij je eigen familie verkopen. Bij deze wensen we de jongens en meiden daar veel succes bij.
                                            

Bredevoort Schittert door kunstwerken van ’t Bastion
De leerlingen van ’t Bastion zijn ook dit jaar weer druk bezig met de voorbereidingen voor Bredevoort Schittert dat in het laatste weekend van september weer zal plaatsvinden. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zullen allemaal een klein kunstwerkje maken dat ’s avonds verlicht wordt door een waxinelichtje in een glazen pot. Deze verlichte kunstwerkjes zullen dan tentoongesteld staan langs de Landstraat, ten hoogte van ‘t Ambthuis. De eigen kunstwerkjes worden hier op vrijdag 27 september samen met de groepsleerkracht neergezet en mogen op zondagavond 29 september weer worden opgehaald door de leerlingen zelf. De potjes die maandag 30 september er nog staan, zullen we op school verzamelen. Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 geldt dat ze zelf voor een glazen pot dienen te zorgen en deze graag meenemen naar school.
De leerlingen van de groepen 5/6, 7 en 8 werken aan mooie kunstwerken die in Kruidentuin komen te staan. Alles dit jaar met als thema: Daar zit muziek in!
Op vrijdag 13 september mogen we namens Bredevoort Schittert ook gaan genieten van een workshop, binnen het thema muziek. We gaan namelijk emmers trommelen! We zijn erg benieuwd! Vanaf deze plek wensen we iedereen alvast veel plezier met de voorbereidingen voor Bredevoort Schittert!

Foto- en videobeelden
Gedurende een schooljaar wordt er heel wat gefilmd en gefotografeerd, bij feestjes en projecten maar soms ook tijdens alledaagse situaties. Soms zijn foto’s bestemd voor diverse media. Denk aan een foto voor de website of Facebook, een foto voor bij een persbericht, etc. Filmpjes worden soms gemaakt om bepaalde bijzondere momenten vast te leggen. Ook hierbij is weer te denken aan speciale gelegenheden als een kerstviering of de afsluiting van een project. Ten overvloede: Iedere vorm van openbaarmaking is altijd school gerelateerd en wordt altijd getoond/vertoond vanuit de schoolcontext.
We willen u graag in de gelegenheid stellen om het ons kenbaar te maken, wanneer u het niet wilt dat uw kind(eren) op beeld word(t)(en) vastgelegd. We zullen bij opnames er dan voor zorgen dat uw kind niet of onherkenbaar in beeld komt. Als dit voor u van toepassing is, geeft dit dan door aan Annemarie Veerbeek. Als wij niets van u vernemen, gaan we er vanuit dat u geen bezwaar maakt tegen het maken van foto- en/of videobeelden van uw kind(eren) onder de gestelde voorwaarden.
 
Even voorstellen:
’t Bastion is een opleidingsschool van Iselinge Hogeschool en biedt hiermee stageplekken voor PABO-studenten. Naast 1e en 2e jaarsstudenten die 1 dag per week stage komen lopen, zijn er ook studenten die voor een wat langere periode en meer dagen in de week aan onze school betrokken zijn. Komend schooljaar zijn dat juf Loes, juf Henrike en meester Bas. Zij stellen zich graag aan jullie voor:
 
Even voorstellen… Mijn naam is Loes te Kulve. 23 jaar oud en wonend in Winterswijk. Na de opleiding onderwijsassistent ben ik de opleiding tot leerkracht basisonderwijs, de PABO, gaan volgen op Iselinge Hogeschool. Hier zit ik inmiddels alweer in mijn laatste leerjaar. Mijn LIO (leraar in opleiding) stage zal ik dit schooljaar lopen in groep 5/6. Het hele schooljaar zal ik hier op de maandag en dinsdag te vinden zijn. Voor sommigen misschien al een bekend gezicht vanwege een eerdere stage op ’t Bastion, 3 jaar geleden in groep 5. Mede door deze positieve ervaring heb ik er erg veel zin in om er samen met de kinderen, het team en u als ouder/verzorger een mooi schooljaar van te maken! Kom gerust op de maandag of dinsdag langs wanneer u vragen heeft of even kennis wilt maken!   

                                                 juf Loes

Hallo! Mijn naam is Henrike Grijsen, ik ben 35 jaar en woon in Winterswijk. Ik kom het komende half jaar stage lopen in groep 4 op 't Bastion (voornamelijk op de woensdag en donderdag). Ik studeer aan de Pabo Iselinge in Doetinchem en volg daar de opleiding deeltijd verkort. Naast mijn studie en stage ben ik werkzaam als zelfstandig fotograaf. Ik heb al kennisgemaakt met de kinderen en heb er ontzettend veel zin in. Als u nog vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken in de klas. Vriendelijke groet, Henrike Grijsen

                                                      juf Henrike
 
Mijn naam is Bas Oonk. Ik ben eenentwintig jaar oud en woon in Winterswijk. Momenteel studeer ik op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Op deze school volg ik de PABO en ik zit in mijn laatste leerjaar. De reden dat ik PABO ben gaan doen is, omdat ik op het voortgezet onderwijs heb gemerkt dat ik het leuk vind om leerlingen te begeleiden bij hun schoolwerk. Ook vind ik het leuk om voor een groep te staan, bijvoorbeeld bij presentaties. Mijn grootste hobby is voetbal. Ik ben vaak te vinden op de velden van FC Trias. Dit jaar zal ik mijn LIO-stage (Leraar In Opleiding) gaan lopen op ’t Bastion. Elke maandag en dinsdag ben ik te vinden in groep 7. Ik heb er heel veel zin in en hoop dat ik een leuke tijd heb samen met de kinderen, het team en de ouders! Spreek me gerust aan als u even kennis wilt maken of als u vragen heeft!

                                                      meester Bas
 
Het is altijd erg prettig om extra handen in de school te hebben en zijn dan ook blij met de komst van deze studenten. We kijken uit naar een plezierige samenwerking en wensen Bas, Loes en Henrike een fijne tijd toe bij ons op school! 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2019 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp