Copy
Toon deze e-mail in je browser
Werken met de verbeterde meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling
Werkconferenties: 13, 14 en 18 december8, 10, 11, 14 en 17 januari
Locatie: GGD Gelderland-Zuid, Groenewoudseweg 257, 6524 TV Nijmegen

Beste collega uit het lokale veld,

Vanaf 1 januari 2019 zijn alle professionals verplicht om te werken met de verbeterde meldcode. Dit vraagt zowel van onze partners als van onszelf een andere manier van samenwerken.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid organiseert acht werkconferenties rondom de verbeterde meldcode en de bijbehorende afwegingskaders. Tijdens deze werkconferenties zoomen we in op de veranderingen die gaan plaatsvinden. Wat betekenen deze veranderingen voor jou als professional? En wat betekent dit in de samenwerking met Veilig Thuis?

Graag nodigen we je uit voor de werkconferenties in Nijmegen (zie hieronder). Zodat we samen in de toekomst nog beter de veiligheid van onze cliënten kunnen borgen. Via het aanmeldingsformulier kun je jezelf aanmelden. Hopelijk zien we je bij één van deze bijeenkomsten. 

Met vriendelijke groet,

Willemijn Helmich
Directeur Veilig Thuis Gelderland-Zuid Meer info van de rijksoverheid:

Werkconferenties meldcode  
 

Afwegingskader artsencoalitie | 13 december 2018 | 18:45-20:30 | Nijmegen
Voor wie: huisartsen, huisartsenposten, vertrouwensartsen, jeugdartsen, spoedeisende hulp artsen, psychiaters, geriaters, gynaecologen.
 
Afwegingskader verloskundigen | 14 december 2018 | 08:15-10:00 | Nijmegen*  
Voor wie: verloskundigen.
  
Afwegingskader verpleegkundigen en verzorgenden | 11 januari 2019 | 08:15-10:00 | Nijmegen*
Voor wie: kraamverzorgers, thuiszorgmedewerkers, ondersteuners van mantelzorgers, wijkverpleging, jeugdverpleegkundigen, geriatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen eerste hulp en ambulance.
 
Afwegingskader onderwijs en leerplichtambtenaren | 18 december 2018 | 18:45-20:30 | Nijmegen
Voor wie: leerkrachten uit het primair-, voortgezet- en middelbaar onderwijs, schooldecanen, leerlingbegeleiders, leerplichtambtenaren.
 
Afwegingskader paramedici | 10 januari 2019 | 18:45-20:30 | Nijmegen
Voor wie: fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, huidtherapeuten.
 
Afwegingskader kinderopvang | 8 januari 2019 | 18:45-20:30 | Nijmegen
Voor wie: medewerkers kinderopvang, gastouders.
 
Afwegingskader pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaalwerkers en jeugd- en gezondheidsprofessionals | 17 januari 2019 | 08:15-10:00 | Nijmegen*
Voor wie: pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, gedragstherapeuten, seksuologen, jeugdzorgwerkers, ambulante hulpverleners, sociaal werkers, jeugd- en gezondheidsprofessionals, ouderenwelzijnswerkers, dementiecoaches, pleeggezinbegeleiders.
 
Afwegingskader justitie | 14 januari 2019 | 08:15-10:00 | Nijmegen*
Voor wie: politie, reclassering, medewerkers justitiële inrichtingen, medewerkers asielzoekerscentra.

* inclusief ontbijt