Copy
Bekijk deze mail in een browser
Nieuwsbrief Stichting Adviescentrum Metaal, september 2019
STICHTING ADVIESCENTRUM METAAL  - 25 JAAR
Stichting Adviescentrum Metaal is al 25 jaar hét loket voor kennis, advies en onderzoek in de metaalsector. De stichting werkt voor bedrijven, brancheorganisaties en overheden en geeft advies over meerdere expertises: van veiligheid tot duurzaamheid en van energie tot milieu. Dit jaar viert de stichting met al haar deelnemers dit mooie jubileum. Lees meer...
25 JAAR MILIEUWETGEVING
De ontwikkeling van de milieuwetgeving in een kwarteeuw loopt parallel aan die van de metaalbranche in Nederland. Ruim 25 jaar milieuwetgeving: van Hinderwet naar Wet milieubeheer, en nu naar Omgevingswet in 2021. Wat waren in grote lijnen de ontwikkelingen voor de metaalsector? Stichting Adviescentrum Metaal legt dit naast haar eigen 25-jarig bestaan. Lees meer...
JUBILEUMPRESENTATIE 'IS CIRCULATITEIT INGEWIKKELD?' 
Donderdagmiddag 10 oktober 2019 staan we op de METAVAK in Gorinchem met een inspirerende sessie voor metaalondernemers over circulariteit in de metaalsector. We nodigen u hiervoor van harte uit. We sluiten af met een borrel waar we het glas heffen op 25 jaar Stichting Adviescentrum Metaal. Lees meer...
TENDENS: HET BELANG VAN COMPLIANCE NEEMT TOE
Compliance van bijvoorbeeld klimaat- en milieueisen binnen de industriële sector is van groot belang. Er komt steeds meer bestuursrechtelijke regelgeving, beroepsorganisaties stellen zelf regelingen op en door de maatschappelijke druk móet de industrie met krachtige, heldere maatregelen komen voor het milieubeleid. Lees meer...
TROUWE DEELNEMER NIJBORG STAALBOUW 
De stichting is er voor en door metaalondernemers. Een van onze trouwste deelnemers is Nijborg Staalbouw B.V. in Renswoude. Nijborg verzorgt staalconstructies aan particulieren, kleinschalige klusbedrijven en aannemersbedrijven. We vroegen Dirk Verbeek naar de samenwerking met de stichting. Lees meer...
TIP VAN DE SLUIER
Wat verandert er in wet- en regelgeving? Gebruikt u MIDAS al, of wilt u MIDAS gaan gebruiken? Dan kunt u erop rekenen dat u altijd werkt met juiste, actuele informatie over wetten en regels. Deze informatie actualiseren we namelijk tenminste twee keer per jaar – en vaker als wetten en regels vaker veranderen. Benieuwd naar enkele veranderingen? Lees meer...
BLIJF OP DE HOOGTE...
LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2019 Stichting Adviescentrum Metaal
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelnemer bent van Stichting Adviescentrum Metaal
Kelvinbaan 40 · Postbus 1461 · 3430 BL Nieuwegein