Copy
Bekijk deze e-mail in je browser

Vereniging Integrale Vitaliteitskunde Nieuwsbrief april 2020
Het voorjaar is begonnen!

Welkom

Klik op het betreffende onderwerp om daar direct naar toe te gaan.

Van de voorzitter - Je kwaliteit handhaven

Beste <<First Name>>,

In deze roerige tijden worden we op allerlei fronten uitgedaagd. Wij als bestuur doen er alles aan om jullie van de laatste nieuwtjes en feiten op de hoogte te houden. We gebruiken daarvoor onze Facebookpagina's (de algemene en besloten), LinkedIn en e-mail.Ook delen we de informatie op de website.

In deze nieuwsbrief staat weer veel informatie die je kunt gebruiken. In dat kader deel ik ook graag mijn overdenking als het gaat om kwaliteit handhaven. Zeker in deze tijd speelt dat omdat er veel leden zijn die anders werken dan ze normaal doen.

Als het goed is doen alle VIV leden hun best om bij iedere individuele cliënt iedere keer weer, de voor haar of hem beste kwaliteit te leveren. Dat valt niet altijd mee omdat omstandigheden nog wel eens wisselen. Dan kan het je een gevoel geven zoals in de Griekse mythe, waarbij een verdoemde koning (Sisyfus) tot in de eeuwigheid een grote ronde steen een berg op moet rollen. En telkens als hij bijna boven is ontglipt hem de steen en valt het gevaarte weer naar beneden en kan hij weer overnieuw beginnen.

Erg frustrerend als je zo je best doet om je kwaliteit naar een hoger plan te tillen en er gebeurt weer iets waardoor je weer (helemaal) overnieuw moet beginnen.
Om te voorkomen dat je elke keer weer van punt nul je kwaliteit op moet bouwen dien je iedere stap in je proces te borgen. Gaat het ergens in het proces even niet goed, dan hoef je niet helemaal terug te vallen naar het begin en komt de kwaliteit van je werk niet gelijk onder een kritisch niveau. De VIV biedt in samenwerking met haar leden verschillende instrumenten om die kwaliteit te borgen. En het kan altijd beter natuurlijk.

 • De praktijkcode is er opgericht dat een minimumkwaliteit altijd gegarandeerd is.
 • Aan de hand van de visitatie checklist kan je ook als je nog niet gevisiteerd bent, of lang geleden  gevisiteerd werd, zelf nagaan waar je staat met je praktijk.
 • Intervisie kan je helpen aan een andere invalshoek en/of bewust maken van elkaars blinde vlekken.
 • Een nascholing brengt je misschien op het idee om een probleem volstrekt anders te benaderen.
 • Want perfectie bestaat niet. Toch?
 • Ook de inventarisatie-enquête eens per jaar geeft gegeneraliseerde input om te laten zien waar je staat.
 • Via o.a. de nieuwsbrieven word je op de hoogte gehouden van veranderingen in wetgeving en voorschriften, zodat je daar bijtijds op in kunt spelen.

En ben je voor nu even tevreden met de kwaliteit die je levert?  Prima, geniet ervan. Onthoudt echter wel, het kan altijd beter ;-)

Rob Moeke
Voorzitter VIV bestuur

Actualiteiten: De bewegingen en veranderingen door de maatregelen vanwege het Coronavirus - COVID-19


Er is veel gaande, het bestuur is dagelijks actief en via onze besloten Facebookgroep en Whatsappgroepen met commissies wordt er veel informatie uitgewisseld om ieder zo snel mogelijk van juiste, waardevolle informatie te voorzien. Het is een tijd die voor ieder van ons ongekend is. De updates 'vliegen je om de oren'. Via actualiteiten op de website en FAQ proberen we alles in één overzicht te houden

Hieronder vind je de informatie en links naar overzichten op een rijtje:
- Elk lid heeft een mail ontvangen met het standpunt van VIV, uitleg tips en praktische documenten om corona-maatregelen door te voeren in je praktijk en te plaatsen op je website, alsook hoe je van offline naar online kan gaan. Als bijlage documenten met voorbeelden en uitleg.
- Blog VIV website vergoeding door zorgverzekeraar online consult
- Overzicht financiele regelingen Ministerie van Economische Zaken - ook vindbaar via downloads
- Overzicht informatieve links in relatie tot Corona Crisis - ook vindbaar via downloads website
- Update RBCZ (vergoeden zorg op afstand danzij Rob Moeke)
- 2e update / aanvullende informatie RBCZ (uitspraken zorgautoriteit zorg op afstand)
- Overzicht aanbieders beeldbellen, AVG Proof ja/nee | gratis ja/nee

Er is eindelijk een uitspraak van de rijksoverheid inzake wat te doen als complementair/alternatief zorgaanbieder:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/zorg/paramedische-zorg


Update RBCZ
Beste mensen,

Omdat de actualiteiten zo snel gaan alweer een update. Deze willen we graag meteen met jullie delen (met dank aan Rob Moeke van de VIV).
 
Van onze contractpartner VGZ ontvingen wij inzake het vergoeden van zorg op afstand (in aanvulling  op hetgeen hierover door de Nederlandse Zorgautoriteit op 17 maart jl. gepubliceerd is) het volgende bericht:

Tijdens de periode dat de overheid maatregelen heeft getroffen om verspreiding van het Coronavirus te remmen, kunnen zorgverleners 'zorg op afstand' leveren onder de volgende voorwaarden:
 • De verzekerde dient akkoord te gaan om de ‘zorg op afstand’ te ontvangen.
 • De zorgverlener dient duidelijk (liefst per mail aan de verzekerde) aan te geven wanneer het consult plaats gaat vinden (conform een regulier consult)
 • De zorgverlener dient duidelijk aan te geven welke applicatie hij gebruikt en dient zich ervan te vergewissen dat dit een veilige AVG proof applicatie betreft en de verzekerde hierover (per mail) te informeren. (niet veilig zijn Skype, Zoom, Whatsapp en Facetime).
 • De zorgverlener dient voorafgaand aan te geven welk tarief hij hiervoor in rekening brengt zodat de verzekerde kan afwegen of hij/zij wel of geen gebruik hiervan wil maken. 
   
 • Er zijn voldoende mogelijkheden voor beeldbellen die wel aan de AVG voldoen, denk bijvoorbeeld aan of E-Health van Therapieland (gratis tot 17 mei 2020). Er komt ondertussen steeds meer informatie beschikbaar over e-health programma’s die AVG-proof zijn. We zullen trachten daar de komende dagen een overzicht van te geven.
Graag attenderen we jullie op de speciale Corona-pagina op onze website. Desgewenst kun je je therapeuten die op zoek zijn naar informatie ook daar naartoe verwijzen. https://www.rbcz.nu/het-coronavirus.html

Financiën:
Er is een regeling voor ondernemers die financieel in de knoei komen. Probleem is dat dan je praktijkruimte niet aan huis gevestigd mag zijn. Dat is voor het grootste deel van de RBCZ therapeuten dus wel zo. Voor ZZP’ers wordt echter gewerkt aan een aparte regeling.
Verder kan men een aanvulling tot bijstandsniveau aanvragen voor maximaal 3 maanden. https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#overbruggingsregeling

Verder bereiken ons veel mailtjes van therapeuten die juist nu de handen uit de mouwen willen steken. Ook wij als complementair therapeut kunnen zoveel betekenen bij de behandeling of ondersteuning van mensen en zelfs mensen met Corona verschijnselen. Er worden mooie initiatieven bedacht, beperking aan de ene kant leidt immers tot expansie aan de andere kant. We worden natuurlijk niet toegelaten in de ziekenhuizen en we houden ons aan de regels (ook al zijn die soms wat onduidelijk). Maar wij kunnen nog steeds heel veel bereiken. Help mensen in je eigen omgeving met afstandsbehandelingen, of op een andere manier. Word creatief!
Zorg goed voor jezelf en elkaar! Blijf gezond.

Aanvullende informatie RBCZ

Inrichting pagina over Coronacrisis op de website

Op onze website www.rbcz.nu hebben we een Corona-pagina toegevoegd met een link op de homepage. Op de pagina staan onder andere handige links naar sites met de juiste en laatste informatie van betrouwbare bronnen. Het is (mensen)werk in uitvoering, dus we zullen de info op de pagina regelmatig screenen, verbeteren en verversen aan de hand van de actualiteit.

Uitspraak Nederlandse Zorgautoriteit over het leveren van zorg op afstand en de declarabiliteit ervan

Verder is er een belangrijke link die we graag onder jullie aandacht brengen. Het betreft de algemene, op iedere zorgverlener van toepassing zijnde uitspraak van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het leveren van zorg op afstand en de declarabiliteit ervan. Het gaat om de versoepeling van de spelregels voor de duur van deze crisis. Hiermee is een veel gestelde vraag voor dit moment bevredigend beantwoord.

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand

Eventuele aanpassing eisen bij- en nascholing 2020 i.v.m. de Coronacrisis

Verder zijn we ons in het DB-coördinatorenoverleg (op afstand) aan het beraden of we de eisen aan de bij- en nascholingen voor 2020 iets kunnen versoepelen om de therapeuten tegemoet te komen. We nemen daarin de vraag of en zo ja onder welke randvoorwaarden online bij- en nascholingen toegestaan kunnen worden ook mee. Wordt vervolgd!

Praktijkvisitaties uitgesteld

Hetzelfde geldt voor het onderwerp visitaties. We zijn tot de conclusie gekomen dat visitatie van therapeuten in deze periode niet wenselijk is.

UPDATE-  ALV 9 mei a.s.


Door alle ontwikkelingen en restricties komt ook de ALV en de daaraan verbonden nascholing in Drakenburg te vervallen. De ALV en de nascholing gaan wel gewoon door, online! Binnenkort ontvangen jullie meer informatie hierover. Houd wel de datum en tijd gereserveerd in je agenda.
Je heb de uitnodiging inmiddels van het secretariaat ontvangen en aanmelden gebeurt op de standaard wijze. Zorg jij zelf voor iets lekkers bij jouw kofiie/thee? Zorgen wij voor een warme start!

Van het secretariaat


De wereld ziet er deze dagen compleet anders uit, we leven in een scenario dat niemand ooit voor mogelijk had gehouden en waar we elke dag opnieuw mee moeten leren omgaan. Dat geldt voor ieder van ons en het is fijn om te zien dat er hierdoor ook weer meer saamhorigheid lijkt te zijn. Dat we beseffen dat we deze crisis meer dan ooit met elkaar zullen moeten doorstaan. 

Voor ons op het secretariaat van VIV geldt dat we nog altijd onze uiterste best doen om onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat is niet altijd eenvoudig, want ook voor ons is deze situatie onbekend terrein en kennen we de antwoorden op veel vragen (nog) niet.
In goed overleg met het bestuur proberen we alle relevante informatie te verzamelen en aan onze leden mee te geven.

Een compliment aan Ellen, Léonne & Rob als ons bestuur voor hun enorme energie, inzet en betrokkenheid in deze moeilijke tijden!
De acties van Ellen in het schakelen en uiteindelijk moeten cancelen van de betaalde nascholing van 13 maart en daarin een heel kort lijntje met elkaar, de leden en Drakenburg te hebben.
Rob die direct zijn contacten aanboort en als kartrekker in het coördinatoren-overleg tot intense samenwerkingsverbanden komt en het dankzij zijn inspanningen richting met name de VGZ groep is dat deze zorgverzekeraar online sessie vergoedt, is fantastisch om vanaf de zijlijn mee te mogen maken. Léonne die snel schakelt bij veranderende actualiteiten, voorzetten geeft en ons steeds daarin meeneemt is een ware machine van informatie en updates, waardoor wij weer snel alle leden daarvan op de hoogte kunnen brengen en snel en adequaat kunnen handelen.
Een plezierige samenwerking waarin het fijn is om van toegevoegde waarde te zijn als secretariaat.

Wij wensen alle leden een goede gezondheid en veel sterkte toe in deze onvoorspelbare tijd!

TAKE CARE & STAY SAFE!

Chantal, Maaike, Melissa & Pascale

TIPS- hoe gaan jullie om met angst


Op onze oproep  HOE GAAN JULLIE OM MET ANGST en of jullie tips hadden, hebben we een aantal reacties ontvangen. Hier kun je lezen welke tips er worden gegeven.
Op de algemene Facebookpagina plaatsten we een post die we graag met je delen.
 

LAAT JIJ DE ANGST REGEREN OF REGEER JIJ DE ANGST?
We merken dat er door alle berichtgevingen veel angst is onder mensen, ook onder de klanten van onze leden. Angst om ziek te worden, de deur uit te gaan, mensen nu alleen te laten, niet te zien, etc. Maar ook de angst om banen te verliezen, angst om geen werk meer te hebben, angst of er wel genoeg eten is, angst, angst, angst, angst ……..
Hoe ga je hier zelf het beste mee om en hoe kan je hier als therapeut nu het beste mee omgaan ten aanzien van je klanten?
Verstandelijk geredeneerd weten we heus wel dat we altijd een keuze hebben. Alleen op het moment dat angst en verstand in conflict komen is de kans groot dat angst overwint. En hoe kan je daar nou het beste mee omgaan? Op welke manier raakt de angst jou?
 
Kunnen we de gegeven situatie als een mogelijkheid tot verandering zien? Waar word je op uitgedaagd nu? Kunnen we creatief zijn in de oplossingen? Welke mogelijkheden ontstaan er? Welke mogelijkheden zie je zelf? Alle veranderingen gaan gepaard met weerstand. Als klant geven we je de tip aan te geven wat je moeilijk vindt nu en aan therapeuten om te vragen waar de weerstand in zit.
 
Wil je iets van inspiratie opdoen, dan is dit filmpje van Jan Rotmans een tip. Klik hier om te kijken.
 
Wij van VIV ondersteunen leden en hun klanten in deze uitdagende periode. We zullen er dan ook alles aan doen om jullie behulpzaam te zijn met tips en adviezen. We denken met jullie mee en delen onze bevindingen. Klanten kunnen terecht op deze pagina, waar wij van VIV reageren en je antwoorden kan krijgen van zowel onze professionals, specialisten en ons bestuur.

Het bestuur heeft meerdere malen de vraag gesteld gekregen of online scholingen voor 2020 gehonoreerd worden nu de Corona crisis het maken van contacturen in deze periode onmogelijk maakt.
Het bestuur gaat ervan uit dat het een tijdelijke situatie betreft en blijft iedereen uitnodigen tot het aangaan van scholingen in combinatie met contacturen.
Echter begrijpt het bestuur ook dat de definitieve datum waarop dit weer kan onduidelijk is. 
Wat voorop staat is dat dezelfde nascholingscriteria blijven gelden en je nascholing aan het nascholingsreglement van de vereniging dient te voldoen, ook wanneer je ervoor kiest nu een online scholing te volgen. Dat staat niet ter discussie.

Let er op dat je nascholing dus voldoet aan de juiste eisen waaronder.:
 • HBO niveau van de lesstof en ook op dat niveau aangereikt
 • Ervaren trainer op HBO niveau
 • Praktijk-element / ervaring / duidelijke toepasbaarheid voor jouw vak of praktijkvoering
 • Geaccrediteerd is door SKB, KTNO, SNRO, CPION
 • Afsluit met een Toets / Certificaat / Bewijs van deelname
Alleen wanneer het écht niet tot jouw mogelijkheden behoort om in 2020 een nascholing te volgen middels contacturen kunnen online scholingen ter goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur om te bepalen of zij als zijnde 'gevolgde nascholingen' gehonoreerd kunnen worden. Neem dan wel bovenstaande criteria in acht!

Voor de ALV en nascholing van 9 mei is een accreditatie in aanvraag en die dag zal bij ontvangst accreditatie als erkend gezien worden en bij jouw deelname dan als 1 nascholingsdag gelden. Hetzelfde geldt voor (online) intervisie bijeenkomsten.

We willen leden die een boek geschreven hebben de mogelijkheid geven hun boeken onder de aandacht van andere leden te brengen.
 

Charlie Paludanus - Bevrijd jezelf van eetbuien & boulimia, 2e editie

Je kunt zelf herstellen van eetbuien en boulimia. Dat bewijst Charlie Paludanus als geen ander met dit praktische boek. Een echt doe-boek waarmee je jezelf bevrijdt van eetbuien, dwangmatig (gezond) eten en sporten, overgeven en laxeren. Stap-voor-stap. Dit boek helpt je op weg naar vrijheid en een leven zonder schaamte en onzekerheid.

Dit is geen boek om alleen maar te lezen. Het maakt je wakker en motiveert om aan de slag te gaan met de vele tips, oefeningen en ervaringsverhalen. Daardoor krijg je meer regie over je leven. Je zit beter in je vel en krijgt meer zelfvertrouwen. Zo verschuift je aandacht van eten en gewicht naar wat je werkelijk wilt in je leven.

In dit boek ontdek je:

 • De oorzaak van je eetbuien en obsessie voor eten en gewicht.
 • Hoe je jezelf kunt bevrijden van je eetbuien en compensatiegedrag.
 • Hoe je een normaal, gezond eetpatroon krijgt.
 • Hoe je je zelfvertrouwen en zelfbeeld versterkt.
 • Hoe je je eigen kracht volledig benut en ontwikkelt.
Visitaties

VIV volgt de regels van het RIVM en in overleg met de visitatiecommissie is besloten om alle visitaties tot 01 juni te cancelen. 15 juni hebben de visiteurs overleg en afhankelijk van de situatie op dat moment wordt bekeken of zij de planning voor visitaties weer oppakken en op welke wijze.
Van reeds geplande visitaties nemen de visiteurs zelf contact met de betreffende leden op en maken onderling vervolgafspraken.
Waarnemingsregeling vs praktijkwaarneming
Alle VIV leden weten dat ze de verplichting hebben om goede zorg te verlenen. Daarnaast dienen de leden en voor te zorgen dat zij cq hun praktijk die goede zorg borgt. En hoe doe je dat dan? Heel simpel …….je dient een regeling te hebben voor waarneming bij afwezigheid, zoals vakantie en ziekte. Dat dit in de praktijk van alledag een uitdaging is weten we bijna allemaal. Want waarom zou jouw cliënt zich door een ander willen laten behandelen? Ze komen toch voor jou?!


We leven in het nu en denken het liefst zo min mogelijk aan onze sterfelijkheid. Waarom zou je ook……. Je bent liever met dat bezig waar je ogen van gaan stralen. Je werk als therapeut. En toch ontkom je er niet aan om een en ander ten aanzien van bijvoorbeeld je patiëntendossiers te regelen. En dan komen we uit bij de waarneemregeling. Eigenlijk klopt deze benaming niet, want het gaat er om hoe je dit geregeld hebt bij onverhoopt uitvallen of nog erger onverhoopt overlijden. Dus …… hoe is bij jou de praktijkwaarneming geregeld? Heb je het wel geregeld? Of is het iets waar je liever niet aan denkt?
 
Moet ik een waarneemregeling hebben als therapeut?
Heb jij het met je cliënten besproken waar zij tijdens je afwezigheid terechtkunnen. Staat dat in je algemene voorwaarden of op je website vermeld? Heb je een praktijkwaarnemer? En welke afspraken heb je daarmee gemaakt? Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit en continuïteit van de zorg tijdens je afwezigheid zijn geborgd? 

Dossiers
In de vorige nieuwsbrief hebben we al verwezen naar de WGBO. Hierin staat de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van het dossier (20 jaar). Door deze wet weet iedere therapeut dat de bewaartermijn van 20 jaar bij minderjarigen pas telt vanaf het moment dat die persoon 18 is (dus het dossier moet dan bewaard worden tot aan hun 38e jaar). 
 
Maar wat te doen bij een onverhoopt overlijden?
Het is van belang dat de therapeut een draaiboek heeft gemaakt, waarin geregeld is wat de nabestaanden moeten doen met de dossiers en op welke manier. Aan jou de schone taak om dat goed te regelen en ergens op papier te zetten zodat je nabestaanden weten wat ze moeten doen in zo’n geval.
SAVE THE DATES!!


DIT WORDT VERZET NAAR EEN NIEUWE DATUM Vrijdag 13 maart 2020: VIV nascholing (betaald): Levensfasen & Transities door Gerhard Böckler

UPDATE VOLGT Z.S.M. Zaterdag 9 mei 2020: VIV ALV en nascholing: Spiritualiteit & zingeving: heling op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel niveau.

Zaterdag 3 oktober 2020: VIV nascholing (betaald): Mindspace door Lucas Derks

Vrijdag 20 november 2020: VIV ALV en nascholing
 
Like onze facebookpagina, ook daar delen we informatie
Tweet
Postadres:
Vereniging Integrale Vitaliteikunde
Postbus 22142, 1302 CC Almere

Je kunt je profiel updaten of je uitschrijven van de lijst.
Let op: als je je uitschrijft ontvang je geen ledeninformatie meer!

Email Marketing Powered by Mailchimp