Copy
                      
zomer • 2019

Agrarisch Inzicht is een periodieke nieuwsbrief voor agrariërs in het gebied van Waterschap Rivierenland. Wilt u direct het laatste nieuws? Volg ons dan op Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram. 

Hoogste temperatuur maar natter dan vorig jaar, watersysteem toont grenzen

Was 2018 uitzonderlijk droog en heet, deze zomer lijkt, ondanks de hitterecords, minder extreem te verlopen. Maar het weer is wispelturig en de lessen van vorig jaar zijn geleerd. We delen graag onze ervaringen met u.  

Project in beeld: ‘Waterkwaliteit: Verbreden & Verdiepen’

Graag delen we met u in elk Agrarisch Inzicht een project van het waterschap. Deze keer ‘Verbreden & Verdiepen'. Vorig jaar is Waterschap Rivierenland gestart met de voorbereidingen hiervan.
Lees meer | terug naar boven

Resultaten agrarisch meetnet waterkwaliteit 2018

Landelijk wordt door alle waterschappen gemeten of en welke gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in het water zitten. Uit de meting blijkt dat de normoverschrijdingen nog onvoldoende dalen.
Lees meer | terug naar boven

Stand van zaken: zuivering glastuinbouw

Sinds 1 januari 2018 is er voor de glastuinbouwsector de verplichting om afvalwater te zuiveren voordat het geloosd wordt. Hoe staat het daar nu mee binnen Waterschap Rivierenland?
Lees meer | terug naar boven

Meest gelezen artikelen


 Bekijk uw subsidiemogelijkheden
 Openbare inschrijvingen voor pachten agrarische percelen
 352 aanmeldingen voor 'Bezem door de middelenkast'

 

Directe links


Ga direct naar
www.waterschaprivierenland.nl
 
Copyright © 2019 Waterschap Rivierenland,


uitschrijven   instellingen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp