Copy
View this email in your browser
Uczenie się to proces, który trwa przez całe życie.
W dzisiejszych czasach rynek pracy oczekuje od nas  wiedzy i doświadczenia. Jest to jeszcze istotniejsze, jeśli weźmiemy pod uwagę wysoką stopę bezrobocia w Europie i wysoką konkurencję wśród młodych ludzi!

If you are an "adult learner" who is living this challenge don't put yourself down! 
Jeśli jesteś uczącym się dorosłym, który żyje tym wyzwaniem, nie poddawaj się!
Unia Europejska daje możliwości odpowiednie dla Ciebie i Twoich potrzeb!Jest to projekt EATI - European Adults Training and Internationalization realizowany w ramach programu Erasmus+.
Jego celem jest zachęcanie dorosłych do walidacji i aktualizacji wiedzy i umiejętności, co pomoże im w znalezieniu pracy.

 

 Wykorzystaj szansę, aby poprawić swoje umiejętności!
Share
Share
Forward
Spójrz na stronę poświęconą projektowi EATI.
Strona dostępna jest w 7 różnych językach.
Zaprojektowano ją tak, abyś mógł korzystać z niej w sposób interaktywny za pośrednictwem dowolnych urządzeń mobilnych. Oferuje ona wiele przydatnych zasobów zachęcających do uczenia się przez całe życie, takich jak  podręcznik "Bilans kluczowych kompetencji w zakresie powszechnej certyfikacji szkolnej".

Kliknij www.adultstraining-project.eu Już na początku 2019 roku będzie dostępny e-learning, który sprawi, że proces nauki stanie się interaktywny i przystępny!
Odwiedź naszą stronę.
Odkryj projekt: Podręcznik
Produkty EATI są bardzo przyjazne dla użytkownika i łatwe do zrozumienia!
Wkrótce na stronie internetowej dostępny będzie podręcznik metodologiczny "Bilans kluczowych kompetencji w zakresie powszechnej certyfikacji szkolnej". Podręcznik zaprezentuje otwarte i elastyczne podejście do uznawania, walidacji i certyfikacji umiejętności dorosłych. Dostarczy narzędzia do diagnozy, oceny i akredytacji umiejętności na poziomie krajowym i europejskim.  
Podręcznik będzie zawierał  ogólny zarys tematu, cele, przewodnik metodyczny dla profesjonalistów służący do sporządzenia planu rozwoju kariery, planu reorientacji zawodowej lub planu szkoleń oraz zestaw specjalnych narzędzi do rozpoznawania kompetencji  dorosłych.
 
Bądź na bieżąco i pobierz podręcznik za darmo !!!
Czytaj więcej
Nauka jest łatwiejsza dzięki e-platformie!
Czy rynek pracy jest zbyt konkurencyjny? Czy problemy językowe lub inne trudności sprawiają, że czujesz się zestresowany? Możesz to rozpracować! Stwórz swój osobisty sposób na sukces!

Projekt EATI zapewni użyteczne materiały szkoleniowe, dzięki którym dorośli staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Pakiety szkoleniowe w języku angielskim wkrótce będą dostępne na platformie e-learningowej !

A co ze szkoleniami?
Szkolenie będzie trwało 50 godzin (podzielonych na 25 lekcji) i zawierać będzie treści interaktywne dla początkujących i dla osób posługujących się językiem angielskim w stopniu średnio-zaawansowanym. Lekcje obejmą naukę słownictwa podstawowego oraz bardziej szczegółowego powiązanego z  edukacją, zatrudnieniem, prawem itp.;  naukę gramatyki, czytania ze zrozumieniem i samooceny postępów.
Materiały do samodzielnej nauki, skierowane do bezrobotnych dorosłych chcących poprawić swoje umiejętności, wkrótce będą dostępne

Weź sprawy w swoje ręce!!
A co z umiejętnościami miękkimi?
Umiejętności miękkie to cechy osobiste, społeczne i komunikacyjne trudne do ocenienia! Dorośli powinni mieć bardziej rozwinięte umiejętności miękkie niż uczniowie ze względu na swoje doświadczenie zawodowe. Jednak w zmieniającym się świecie umiejętności te zmieniają się bardzo szybko i stają się coraz bardziej istotne w procesie poszukiwania pracy.
Wielu pracodawców uważa, że umiejętności te są lepiej nabywane w miejscu pracy niż na uniwersytecie czy w szkole zawodowej.
Światowe Forum Ekonomiczne, podaje 10 najważniejszych umiejętności miękkich na rok 2020.
Projekt Europejski: ostatnie spotkanie w Paryżu
Drugie Międzynarodowe Spotkanie EATI  odbyło się w dniach 17-18 kwietnia 2018 r. w Paryżu. Omówione zostały problemy uznawania, zatwierdzania i certyfikowania kompetencji dorosłych w krajach partnerów projektu. 

Poruszono następujące tematy:
1. Stworzenie podręcznika metodologicznego.
2. Projekt i organizacja cyfrowej Europejskiej  platformy uznawania, walidacji i certyfikacji dorosłych.
3. Przegląd planowania projektu, wskaźników jakości, narzędzia mobilności.
4. Strategia rozpowszechniania i komunikacji.

Było to bardzo udane spotkanie spełniające wszystkie nasze cele, omówiliśmy główne problemy dotyczące różnych systemów edukacyjnych!
Konsorcjum spotka się ponownie w  Helsinkach w dniach 7 i 8 listopada, aby skupić się na kolejnych projektu!

Zapamiętaj tę datę!
Zobacz nasz zespół!
Poznaj nas!
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim
zawartość merytoryczną.
Copyright © 2015 VITECO e-Learning Solutions, All rights reserved.
Project n.: 2017-1-PT01-KA204-035967

Our mailing address is:
info@adultstraining-project.eu

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list