Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

mai 2017


Kjære medlemmer,
Mange trakk et lettelsens sukk da EU-vennlige Emmanuel Macron vant det franske presidentvalget over Marine Le Pen denne måneden. Den fransk-tyske aksen virker både som driver og stabilisator i EU-samarbeidet, og et sammenspleiset EU er avgjørende når de overmodne Brexit-forhandlingene endelig kommer i gang etter det britiske nyvalget 8. juni. Trumps uforutsigbarhet er også utfordrende for EU, og det var knyttet spenning til Brusselbesøket hvor han deltok i NATO-toppmøtet og møtte EUs-lederskapstrio. Det resulterte blant annet i at presidenten gjorde alvor av truslene om å trekke USA fra Paris-avtalen. Interessant nok bidrar Brexit og Trump (samt usikkerhetsmomenter som terroranslag) til økt samhold i, og oppslutning om, EU-samarbeidet. Eurostat-undersøkelser viser at dette er tilfelle både på politisk nivå og blant innbyggerne. Tendensen illustreres også av det franske valget.

Europakommisjonen fortsetter arbeidet med å gjøre EU-prosjektet konkret og relevant for innbyggerne. Med meldingen om EUs fremtid som 27 som overbygning, lanserte Europakommisjonen denne måneden en såkalt refleksjonsmelding om hvordan takle globaliseringen. Den første refleksjonsmeldingen, som lanserte en «sosial søyle» med minstestandarder for arbeidsliv og foreldrepermisjon, har høstet positiv omtale. Europakommisjonen har også lagt frem en ny veipakke om felles veiprisingssystem, kamp mot sosial dumping og nye utslippskrav til tyngre kjøretøy.

På kontoret har vi denne måneden avviklet generalforsamling i Foreningen Stavangerregionens Europakontor (SrE). Vi har hatt møter med EUROCITIES og Europakommisjonen i forberedelsene av Nordic Edge 2017, der SrE blant annet har ansvar sammen med Greater Stavanger for parallellsesjonen der de nye fyrtårnsbyene presenteres. Kontoret har også diskutert muligheter for helsesamarbeid med Arnhem-Nijmegen og Syd-Danmark, og vært vertskap for møte i helsenettverket Coral, som blant annet skal arrangere en Nordic Edge-sesjon om helse. Videre har vi ferdigstilt program for DG Energi-besøket (7-9. juni), og for Stavanger kommune som kommer på studiebesøk i Brussel 7-8. juni, samt forberedt besøk til Quebec i Canada der SrE inngår i en delegasjon på vegne av forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN.

Neste hjemmebesøk finner sted 20-22. juni i forbindelse med Arbeidsgruppemøte på Haugalandet med program som inkluderer utvandrerdager i Tysvær.


 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2020 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp