Copy
Nieuwsbrief PPO | juli 2022
Extra budget PPO voor zzp'ers regio Groot-Amsterdam

Goed nieuws voor Amsterdamse creatieve zelfstandigen! Sinds 1 juli werkt PPO samen met Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam om zzp'ers uit deze arbeidsmarktregio extra te ondersteunen. Tot 31 december (of zolang het budget reikt) draagt de gemeente Amsterdam voor deze groep zzp’ers 1/3 bij aan de kosten van een PPO aanvraag voor cofinanciering voor persoonlijke professionele ontwikkeling. Naast de 1/3 bijdrage vanuit PPO kan de zzp’er zelf 1/3 bijdragen of laten vergoeden door een opdrachtgever. Voor deze regeling geldt een maximum van 4.000 euro aan cofinanciering per zelfstandige tot eind dit jaar (bijdragen PPO en gemeente totaal).

Kom jij in aanmerking voor deze regeling? Vul dan snel het aanvraagformulier in op www.werktuigppo.nl. PPO regelt vervolgens de afhandeling met de gemeente Amsterdam.

Leernetwerk conservatoria van start

Nu werktuigPPO goed draait is het dit jaar tijd voor het stimuleren van meer collectieve initiatieven zoals leernetwerken. Ella Broekstra en Lille Witsen Elias zijn hard aan de slag als leerambassadeurs die initiatiefnemers gaan ondersteunen bij het opzetten of bestendigen van leernetwerken binnen deelsectoren en beroepsgroepen. Inmiddels is het eerste nieuwe leernetwerk van start gegaan. Laatstejaars van een aantal conservatoria gaan samen met professionals van Splendor een Summerschool doorlopen, met als finale een uitvoering op het Grachtenfestival deze zomer. Ter inspiratie publiceerde Boekman Stichting een artikel over het nut van leernetwerken. Te lezen via onderstaande button!

Lees verder

15.000e aanvrager voor werktuigPPO 

In juni bereikte werktuigPPO een belangrijke mijlpaal. We mochten de 15.000e aanvrager voor een traject persoonlijke professionele ontwikkeling ontvangen! Deze aanvrager gaat een mooi ontwikkeltraject volgen in het Art Residency Program bij Iria do Castelo van Castelo Studio.

Onderzoek effectiviteit en bereik 

Met inmiddels ruim 15.000 aanvragen blijkt werktuigPPO een goed instrument voor cofinanciering. Toch is het belangrijk om effect en bereik goed in kaart te brengen. Samen met de Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en de Boekmanstichting is een meerjarig onderzoek in ontwikkeling over de effectiviteit en het bereik van werktuigPPO. Met het kunstvakonderwijs hebben we de database (geanonimiseerd) gedeeld om van input te voorzien over de scholingsbehoefte bij modulair onderwijs.

Nieuwe animaties uitleg werktuigPPO 

Op de website van werktuigPPO staan sinds kort twee animatiefilmpjes die de aanvrager helpen bij het aanvraagproces en het declaratieproces. Je vindt ze op de pagina Veel gestelde Vragen.

Contact

Voor meer informatie: info@werktuigppo.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van programma PPO van Platform ACCT.


Gegevens wijzigen  |  Afmelden

 

Social

Copyright © 2022 Platform ACCT, All rights reserved.

Platform ACCT Brouwersgracht 266 Amsterdam, 1013 HG Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp