Copy
Ha ez az e-mail nem nyílik meg helyesen, kérjük kattintson ide: 
View this email in your browser
FSZK logója
EMBERI JOGOK
MÉLTÓSÁG
EGYENLŐSÉG
HOZZÁFÉRHETŐSÉG
BEFOGADÁS
e-Hírlevél | 2014. július / augusztus

Diplomaosztó ünnepség a Bárczin


Bárczi Gusztáv főiskola épületének homlokzata2014. július 17-én diplomaosztó ünnepséget tartottak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán, ahol ünnepi beszédet mondott Farkas Edit gyógypedagógiai tanár, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója. Az ünnepi beszédet itt olvashatják.

Az eseményen összesen 87 fő (szakirányú továbbképzésben 80 fő, szakképzésben 7 fő) végzős hallgató vehette át diplomáját:
  • Gyógypedagógiai alapszak szakirányai szakirányú továbbképzésben (23 fő)
  • Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés, 56 fő, ebből 7 fő kitüntetéses
  • Családközpontú koragyermekkori intervenció és intervenciós konzulens szakirányú továbbképzés: 3+1 = 4 fő
  • Jelnyelvi tolmács-képzés: 7 fő
Oktatási és Szolgáltatásfejlesztési Csoport
Az Oktatási és Szolgáltatásfejlesztési Csoport a Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával c. (TÁMOP 5.4.11-12/1-2012-0001 azonosítószámú) kiemelt projekt keretében 2014. szeptember elején  elindítja két képzését.
 

I. ADOS diagnosztika a felnőtt pszichiátriai ellátásban


A képzés célja: az autizmus spektrum zavar diagnosztikájában dolgozó szakemberek képzése. Elsősorban a felnőtt-, másodsorban a gyermekpszichiátriai ellátás területén dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk sztenderdizált diagnosztikus eljárások alkalmazásáról szóló, OFTEX rendszerben  akkreditált, 50 pontot adó képzésünkre.

Az ADI-R (Autizmus Diagnosztikus Interjú – Javított változat) egy félig strukturált, kérdező alapú interjú,  kiegészítve az ADOS-szal (Autizmus Diagnosztikus Obszervációs Séma) együttesen  teljes autizmus-diagnosztikus eljárást adnak. Az ADI-R készletet  biztosítjuk a résztvevők számára, az ingyenes képzés amerikai oktatóinak (Fiona Miller és Jennifer Olson) előadásain szinkrontolmácsolást biztosítunk.
 

II. ADI-R diagnosztika a felnőtt pszichiátriai ellátásban


A képzés célja: az autizmus spektrum zavar diagnosztikájában dolgozó szakemberek képzése. Elsősorban a felnőtt-, másodsorban a gyermekpszichiátriai ellátás területén dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk sztenderdizált diagnosztikus eljárások alkalmazásáról szóló, OFTEX rendszerben  akkreditált, 50 pontot adó képzésünkre.

Az ADOS (Autizmus Diagnosztikus Obszervációs Séma) egy félig strukturált, „press-típusú” eljárás, kiegészítve az ADI-R-rel (Autizmus Diagnosztikus Interjú – Javított változat) együttesen  teljes autizmus-diagnosztikus eljárást adnak. Az ADOS készletet  biztosítjuk a résztvevők számára, mely a képzésben való részvétellel együtt a résztvevők számára térítésmentes.
Honlap
Email
Mentorhálózati Koordinációs Csoport
Az FSZK Nonprofit Kft. a mentorhálózat folyamatos működtetése érdekében létrehozta a Mentorhálózati Koordinációs Irodát (MEKI), amelynek fő célja és feladata a mentorhálózat működtetésének szakmai és operatív irányítása. A Mentorhálózati Koordinációs Iroda működtetésében együttműködő partner a Kézenfogva Alapítvány.

Az iroda elsődleges feladata az intézményekhez kapcsolt intézményi mentor csoportok kialakítása, valamint szakmai és operatív koordinációja: megbeszélések, egyeztetések szervezése lebonyolítása. Az iroda további feladata még a szakmentor munkacsoport ülések előkészítése és megvalósítása. Az IFKT mentoráláshoz kapcsolódó dokumentáció nyomonkövetése, ellenőrzése és egyeztetés az intézmények menedzsmentjével (intézményvezető, fenntartó képviselője, projektmenedzser, szakmai vezető) az intézményi férőhely kiváltással kapcsolatban.

Az iroda működésével kapcsolatban a következő oldalon tájékozódhatnak: http://hozzaferes.hu/tamop-545-111/mentorhalozat/mentorhalozati-koordinacios-iroda.html
Honlap
Email
RÉV Projektiroda

V. Országos Hálózati Találkozó


Bernáth Ildikó beszédet mond a résztvevőknek2014. június 12-én került megrendezésre az V. Országos Hálózati Találkozó. A rendezvényt Bernáth Ildikó SZKT Elnök asszony nyitotta meg. Előadásában felvázolta a TÁMOP 5.3.8/A1 kiemelt projekt és az ehhez kapcsolódó TÁMOP-5.3.8/A2 illetve A3 konstrukció történetiségét; felidézte az elmúlt 1 év hálózati rendezvényeit, majd virtuálisan átnyújtotta a Hálózati Tagoknak a 2014 évre szóló, hálózati tagságot igazoló Tanúsítványt. A szekcióüléseket követő plenáris részben Hajdinák Zoltán, - a TMSZK Nonprofit Kft. ügyvezetője - a portálhasználatról beszélt, Fehér Ildikó, - a RÉV Projekt szakmai vezetője - az Országos Módszertani Központot (OMK) mutatta be, Dr. Kissné Huszár Anikó, - a RÉV Programiroda Hálózat munkacsoport szakmai koordinátora az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózatról (Hálózat) beszélt a Hálózati Évkönyv tükrében. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Cím: H-1071 Budapest, Damjanich u. 4. Telefon: 06 1 450 3230; • Telefax: 06 1 450 3235 www.fszk.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0849-04 Intézményi Akkreditációs Lajstromszám: AL-2057

A rendezvény során a szervezetek átvették a Hálózati Évkönyvet és az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat Tanúsítványait.

A rendezvény előadásaihoz, képeihez, kattintson ide!


 

Hálózati Évkönyv


Hálózati Évkönyv borítójaElkészült partnereink segítségével a Hálózati Évkönyv, amely nem más, mint az elmúlt 1 év Hálózati tevékenységének szakmai gyűjteménye, illetve annak kivonatolt formája.
 
Az első két fejezet azt a szakmai környezetet mutatja be, amelyben az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat létrejött, illetve összegyűjti azokat a háttértanulmányokat, kutatásokat, szakmai leiratokat, amelyek a RÉV projekt keretén belül közvetlenül megalapozták a Hálózat felállítását, működésének és szakmai tartalmának megalapozását célzó tevékenységet. Az Évkönyv harmadik fejezetében a Hálózat kezdeti aktív működését ismerheti meg az olvasó, amelynek keretében a tagszervezetek mellett bemutatásra kerül a Hálózat irányításának módja, illetve a különböző hálózati rendezvények szakmai programja. Az Évkönyv utolsó fejezete a Hálózati Stratégiát tárgyalja. 

A Hálózati Évkönyv megtekintéséhez kattintson ide!
 
A Hálózati Évkönyv DVD melléklete teljes terjedelemben tartalmazza a háttértanulmányokat, a szervezetek részletes bemutatkozását (ITT), a kidolgozott módszertanokat, kapcsolódó helyzetfeltárásokat, hálózati szakmai műhelyek szakmai anyagait és tapasztalatait, valamint ajánlott szakirodalom-listát.
Facebook
Honlap
Email
Nyolc Pont Projektiroda
Eladó prezentál hallgatóknakA Nyolc Pont projektben 2014. június 23-án megrendezésre került az 2. Társkutató programnap. A rendezvényen, melynek az FSZK épülete adott otthont, a bázisintézmények társkutatói és az intézmények gyakorlatfejlesztését segítő támogatókutatók és autizmus-specifikus szakértők vettek részt. A workshopon az intézményi akciók első körös eredményeinek bemutatása és a szakma-specifikus tapasztalatok összegzése után a gyakorlatfejlesztés következő időszakára - többek között módszertani felkészítéssel, gyakorlati fejlesztések tervezésével - készültek a résztvevők. 

Az autizmus–specifikus követelményrendszerek vonatkozásában a Kulcsfogalmak című szakmai tartalom kialakítása megvalósult. Jelenleg felkészülés zajlik támogató dokumentumok készítésére és jó gyakorlatok gyűjtésére, illetve a fontos tevékenység dokumentumok felhasználásának engedélyezése és fordítása is. 

A projektben jelenleg számos képzés szakmai tartalmának kidolgozása és akkreditálása zajlik. Megkezdődött az „Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban” című akkreditált képzés kialakítása. A szakmai munkához kapcsolódva az ellátórendszer intézményeiben kérdőíves igényfelmérés valósult meg 42 db intézmény bevonásával. Az eredmények alapján kialakításra került a képzés koncepciója. A jelenleg zajló akkreditációk: az „Autizmus – specifikus ismeretek a korai felismerésben”, az „Autizmus – specifikus ismeretek a korai fejlesztésben”, valamint az „Autizmus – specifikus ismeretek a köznevelésben” című képzések.
 
Kezdetét vette az „Autizmus-specifikus felnőtt életet támogató képzés” című képzők képzése program szakmai tartalmának és a képzéshez szükséges szakmai útmutató kialakítása, a támogatott életvitellel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakemberek bevonásával. A fentieken túl, kezdetét vette az „Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés” és az „Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés” című képzők képzése program szakmai tartalmának kialakítása is.
 
A projektben 36 fő szakember részére kezdetét vette az „Autizmus-specifikus szakértőképzés” gyakorlati képzése, amely a bázisintézményekhez kötődik és hozzájárul az intézmények gyakorlatának fejlesztéséhez.
 
Megjelent az FSZK honlapján a „Felnőtt életet támogató” képzési felhívás köznevelés és szociális ellátás területeken működő intézmények számára.  További információ megtekintéséhez kattintson ide.
Facebook
Honlap
Email
Közérdekű közlemények

Tájékoztató a SZÉF programról


Újabb megváltozott munkaképességű munkavállalóknak teremt álláslehetőséget Újbuda Önkormányzata. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó két látássérült munkatárs mellett, újabb nyolc megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételét engedélyezte a Képviselő-testület. A döntés célja az érintett munkavállalói csoport esélyegyenlőségének növelése, valamint a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása úgy, hogy ennek arányában értékteremtő munkát végző munkatársak segítsék a Hivatal munkáját.
 
Újbuda Polgármesteri Hivatalában a szervezet vezetőinek és munkatársainak felkészítése a fogyatékosság tudatos kezelésére fontos szerepet játszik. Ennek érdekében megfelelő partneri kapcsolatokat hoztunk létre több fogyatékos emberekkel foglalkozó érdekképviseleti-, és szolgáltató szervezettel. A társadalmi integrációt segítő szemléletformáló tréningeket, rendezvényeket szervezünk, azokat támogatjuk, illetve azokon megjelenünk. A Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Tervében külön kitértünk azokra a fejlesztési folyamatokat, amelyek szükségesek a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásához. Többek között, ezen intézkedések elismeréseként a Fogyatékos-barát Munkahely elismerést vette át Dr. Horti István jegyző úr az Emberi Erőforrások Minisztériumában.
 
2013. december 3-án, a Fogyatékos Emberek Világnapján egy szemléletváltást kezdeményező programot indított el Újbuda Önkormányzata az EMMI, a Nem Adom Fel Alapítvány és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú nKft-vel közösen, amelyhez eddig 40 önkormányzat csatlakozott. Eszerint a csatlakozó önkormányzatok közös szándéknyilatkozatot aláírva vállalták, hogy megváltozott munkaképességű, valamint fogyatékos személyek közigazgatásban történő foglalkoztatását támogatják, azzal, hogy a jelenleg foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámán felül 2014-ben további, legalább két megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatnak, elősegítve e személyek nyílt munkaerő-piaci integrációját.
 
Újbuda Polgármesteri Hivatalának július 1-jét megelőzően 272 fő volt az engedélyezett létszáma. Eszerint 14 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót javasolt alkalmazni a törvény szerint. A Hivatal állományában jelenleg 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló dolgozik.
 
A megváltozott munkaképességű (továbbiakban: mmk), fogyatékos munkavállalók nem más emberek, mint a többségi társadalomba tartozó ép embertársaik. Fontos, hogy megtalálják a maguk helyét ahhoz, hogy értékteremtő munkát végezhessenek. Ezzel együtt vannak speciális szükségleteik, állapotuk mindenképpen egyfajta korlátozottsággal jár. Ám ha felvételük jól előkészített a megváltozott munkaképesség, a fogyatékosság nem lehet akadálya annak, hogy megfelelően lássák el a rájuk bízott feladatot.
 
A megfelelő megváltozott munkaképességű szakemberek felvétele a jó előkészítésen, a kiválasztáson, a megfelelő munkakörön, valamint a munkakörnyezet kialakításán keresztül történik. Ez utóbbinál a tárgyi környezet akadálymentes kialakítása mellett fontos a jövendőbeli munkatársak felkészítése, "érzékenyítése" is. Így a Nem Adom Fel Alapítvány szemléletformáló tréningjein, több mint 160 vezető és munkatárs vett már részt.
 
Mindemellett a Polgármesteri Hivatal együttműködik a Salva Vita Alapítvánnyal. Az Alapítvány az Önkormányzat részére és annak igényei szerint megváltozott munkaképességű személyeket választ és közvetít ki, a Hivatal által meghirdetett munkakörökre. Amennyiben a kiválasztott személyeket a Hivatal megfelelőnek minősíti, úgy ezen személyekkel az Önkormányzattal munkaszerződést köt. Az Alapítvány a közös munka során megváltozott munkaképességű személyeket toboroz, előszűri a megadott munkakörökre, a megfelelőnek ítélt jelöltet bemutatja, felkészíti a munkavállalásra, ha szükséges a helyszíni betanítást, beilleszkedést segíti, majd a későbbi munkavégzést utóköveti.
KIEMELT TÁMOGATÓ

Emberi Erőforrások Minisztériuma magyar címeres logója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
1071 Budapest, Damjanich utca 4.
Tel.: (+36 1) 450 3230, 450 3240 | Fax: (+36 1) 450 3235
Facebook
Honlap
Email
A Társaságot a Magyar Állam alapította abból a célból, hogy a fogyatékos személyek maradéktalan esélyegyenlőségének előkészítő folyamatát felkészült, elhivatott és professzionális szakembergárda támogassa. Szakmai programjaink megvalósítása során, a fogyatékosügy minél szélesebb körű társadalmi elfogadottsága érdekében és a ”semmit rólunk, nélkülünk“- elv alapján szorosan együttműködünk a fogyatékos személyek érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel, hazai és nemzetközi szakembereivel, intézményeivel. Hisszük, hogy a fogyatékos embereket ugyanazok a politikai, polgári, gazdasági, kulturális és szociális jogok illetik meg, mint nem fogyatékos társaikat. Küldetésünk, hogy tevékenységeinkkel elősegítsük e jogok érvényesülését.
Szerzői jog © FSZK Nonprofit Kft. 2014  Minden jog fenntartva.