Copy
View this email in your browser
Bastionberichten december 2021
 
Data december 2021/januari2022
 
   2 december Ouderwerkgroep
   3 december Sinterklaasviering
   7 december Bestuursvergadering
 20 december MR-vergadering
 23 december Kerstviering
 24 december Start kerstvakantie: alle groepen om 11.45 uur de school uit
 27 dec. t/m 7 januari Kerstvakantie
 11 januari Luizencontrole, thuis uitvoeren
 27 januari OR-vergadering

Welkom!
In december wordt John Waanders 4 jaar. John, van harte welkom op 't Bastion. We wensen je een fijne en leerzame periode bij ons op school toe.
Binnenkort zullen de ouders van groep 1 en 2 geïnformeerd worden over de aanstaande splitsing van groep 1/2. Het leerlingenaantal van groep 1 neemt in 2022 nog verder toe en het is dan wenselijk om de groep op te gaan splitsen. Over de precieze vormgeving hiervan zullen we de ouders van groep 1/2 binnenkort informeren.  
                                                                           
 
Sinterklaas 
‘Vol verwachting klopt ons hart’. In een eerdere mail zijn jullie al geïnformeerd over een aantal bijzonderheden rondom Sinterklaas. Hier enkele punten ter herinnering: 
-In de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn lootjes getrokken. De surprises schitteren deze week op het werkplein, waarna ze op 3 december in de groepen uitgepakt worden.
-En dan is het op 3 december eindelijk zover…. De Sinterklaasviering! Sinterklaas komt ‘stilletjes’ aan, want vanwege de coronamaatregelen is een aankomst op het plein helaas niet haalbaar. Gelukkig kan de Sint wel gewoon komen, kan hij de groepen bezoeken en mogen we ook dit jaar gaan genieten van een leuke dag met pakjes, surprises en gedichten en veel gezelligheid! 
-De reguliere schooltijden worden deze dag aangehouden. Voor de groepen 1 t/m 3 duurt de feestdag tot 11.45 uur en de groepen 4 t/m 8 zijn tot half 3 op school.
We kijken uit naar een gezellige Sinterklaasviering.

              
 
Corona
N.a.v. de laatste persconferentie zijn jullie geïnformeerd over een aantal aanvullende maatregelen. Inmiddels is ook het protocol voor het onderwijs klaar. Met het team hebben we afspraken gemaakt hoe we hiermee omgaan. Advies is om groepen zo min mogelijk met elkaar in contact te laten komen en dat houdt in dat er op dit moment niet groepsdoorbroken gewerkt wordt. Een aantal zaken even op een rijtje:
*Schooltijden
’s Ochtends hebben we een inloop van 8.15 – 8.30 uur. Kinderen komen zelf op school en lopen naar binnen. Door deze inloop te hanteren, hebben we voldoende spreiding ’s ochtends.
Aan het eind van de schooldag zullen we deze spreiding inbouwen door groep 4 en groep 7/8 iets eerder naar huis te laten gaan. Om 14.25 uur zullen deze groepen naar buiten komen. Om 14.30 uur zullen dan de overige groepen naar buiten komen. Op woensdag zullen groep 4 en groep 7/8 om 12.10 naar buiten gaan. Zo hebben we ook bij het naar huis gaan voldoende spreiding ingebouwd.
*Geen ouders in de school
Ouders/ verzorgers komen niet in de school, tenzij het echt niet anders kan. Bij uitzondering is het mogelijk om de school in te lopen. Denk hierbij aan een 4-jarige kleuter die komt wennen of een ziek kind dat opgehaald moet worden. We vragen jullie in deze gevallen bij het betreden van de school een mondkapje te dragen.
*Groep 6,7 en 8  
De regering heeft een dringend advies gegeven om de kinderen van groep 6,7 en 8 in de gangen van de school een mondkapje te laten dragen. In de praktijk van onze locatie, waarin de gangen zich beperken tot enkele meters, is dit advies weinig effectief. We zullen het dragen van een mondkapje voor de kinderen dan ook niet verplichten. Personeel en leerlingen die dat wel willen, mogen natuurlijk wel een mondkapje dragen in de gang.
Daarnaast is er een advies voor personeel en de leerlingen van groep 6,7 en 8 om twee keer per week thuis een preventieve zelftest te doen. De zelftesten voor de kinderen ontvangen we binnenkort op school. Nadere informatie over de zelftesten voor kinderen van de groepen 6,7 en 8 hebben we nog niet mogen ontvangen. Als de zelftest van een kind positief is, gaat het kind in quarantaine. Vervolgens laat het kind zich testen bij de GGD. Als deze test negatief is, mag het kind weer naar school.
 
Thuisblijfbeleid
Het “snottebellenbeleid” is aangescherpt. Dit betekent dat kinderen met alle verkoudheidsklachten thuis moeten blijven (dus ook bij milde klachten als een kleine verkoudheid). In deze gevallen maken jullie als ouder zelf een keus of jullie je kind willen laten testen bij de GGD of dat jullie afwachten tot jullie kind weer klachtenvrij is. Een zelftest in deze gevallen is niet voldoende. Mocht jullie kind vanwege verkoudheidsklachten meer dan 2 dagen afwezig zijn, dan is het ook mogelijk om een huiswerktasje te ontvangen. Dit kan met de leerkracht afgestemd worden.
 
Thuisonderwijs
Vorige week schreef ik nog dat er geen besmettingen waren onder kinderen en leerkrachten van onze school. Op dit moment is dat helaas anders. Inmiddels is bekend dat twee leerlingen uit groep 6 een positieve zelftest hebben. Deze kinderen zijn nog in afwachting van de GGD-test. De ouders van groep 6 zijn hierover al geïnformeerd. Dringend verzoek om jullie kinderen goed in de gaten te houden en bij twijfel thuis te laten.
De afspraken rondom quarantaine en thuisonderwijs zijn als volgt:
-Als er in een klas 3 of meer coronabesmettingen zijn, kan de GGD besluiten om de klas in quarantaine te laten gaan.
-Als een huisgenoot positief getest is op corona, blijven de gezinsleden thuis en gaan dus ook de kinderen in quarantaine.
-Op het moment dat een kind thuis komt te zitten, gaat de leerkracht aan de slag met het maken van een huiswerktasje. Dit lukt vaak niet direct (immers; de leerkracht staat gewoon voor de groep). Jullie mogen uiterlijk op dag 2 van de quarantaine een huiswerktasje verwachten.
-Het is mogelijk om een chromebook van school mee te krijgen naar huis, vraag hier gerust de leerkracht naar. Met name in de bovenbouw is thuis een device voor de kinderen gewenst, zodat ze online een aantal instructielessen mee kunnen volgen met hun groep.
-Via Parro of telefonisch kunnen jullie contact met de leerkracht onderhouden en vragen stellen waar nodig.
 
Inval
In de vorige Bastionberichten heb ik aangehaald dat personeelstekorten en corona ervoor zorgen dat er nauwelijks inval te krijgen is. De invalpoule waarbij wij zijn aangesloten heeft nauwelijks invallers meer beschikbaar. Tot op heden hebben wij inval steeds intern kunnen oplossen, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Omdat we op dit moment vanwege de coronaregels klassen niet kunnen samenvoegen, worden de opvangopties van een klas steeds beperkter als er geen inval is. In het slechtste geval kan het betekenen dat een groep een dag thuis moet blijven, omdat er niemand beschikbaar is om de groep te draaien. Van harte hoop ik dat het zover niet gaat komen, maar op deze plek wil ik het wel genoemd hebben, om jullie mee te nemen in de situatie van de personeelstekorten in het onderwijs.  

Kerst
De kerstviering zal er dit jaar anders uit zien dan gepland. De herdertjestocht gaat niet door, maar we hebben wel een leuk alternatief bedacht! Dit jaar vieren we kerst met een hapjesontbijt in de eigen groep samen met de leerkracht. Ieder kind mag op donderdagochtend 23 december voor zijn/haar groep 6 koude of warme hapjes meenemen. Hiervoor zal vanaf 16 december in elke groep een lijst komen te hangen waarop de kinderen aan kunnen geven welke hapjes zij mee willen nemen. In de groepen 1 t/m 4 kan via Parro/briefje voor de leerkracht aan worden gegeven welke hapjes mee worden genomen. Op 23 december, vanaf 8.15 uur, kunnen de kinderen met hapjes naar binnen komen. Tijdens dit kerstontbijt bekijken we samen de kerstfilm die gemaakt is met alle groepen n.a.v. de Trefwoordviering. De link hiervan ontvangen jullie ook, zodat jullie deze thuis op een later tijdstip ook kunnen bekijken en zo nog een beetje kunnen meegenieten van de kerstsfeer op school. We hopen op een fijn en sfeervol kerstontbijt!
                                                    
 

Andere berichten
Bericht van de GGD-jeugdverpleegkundige
Aan onze school is GGD jeugdverpleegkundige Daphne Trienes-Oonk verbonden. Normaal gesproken hield zij een aantal keren per jaar een inloopspreekuur voor ouders. Vanwege de coronamaatregelen is dit op dit moment niet mogelijk en wil ze graag via onderstaand stukje jullie informeren:

De jeugdgezondheid op school
U kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei, zindelijkheid en puberteitsontwikkeling. Vaccinaties en kinderziektes. Omgaan met lastig gedrag, zoals eten of slapen. Omgaan met emotionele problemen, zoals zelfvertrouwen, onzekerheid en (faal)-angst. Kortom u kunt met allerlei vragen rondom het opgroeien van uw kind bij ons terecht. Daarnaast wordt elk kind een aantal keren door ons uitgenodigd gedurende de schoolperiode. Zie ook: www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden

Wie is de jeugdverpleegkundige op ‘t Bastion?
Mijn naam is Daphne Trienes-Oonk. Sinds 2014 ben ik werkzaam als jeugdverpleegkundige bij de GGD-NOG. Mijn werkgebied is voornamelijk gemeente Aalten. Jullie treffen mij op school bij de gezondheidsonderzoeken van groep 1/2, tijdens een vervolgonderzoek of tijdens een gesprek over de ontwikkeling van uw kind samen met school. 

Vragen?
Gekke vragen bestaan niet. En u kunt nou eenmaal niet altijd alles weten. Dus stel deze vraag en blijf er niet meer lopen. Mijn gegevens:
06 - 256 442 17 (Whatsapp)  of 088 - 4433501 
d.oonk@ggdnog.nl
                                               
                                                          Daphne Trienes- Oonk,
                                                      jeugdverpleegkundige GGD

 

 

 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2022 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp