Copy
View this email in your browser
Bastionberichten maart 2022
 Data maart/april 2022
 
  8 maart 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
 10 maart 10-minutengesprekken groep  1 t/m 7
 11 maart Luizencontrole
 15 maart Bestuursvergadering
 16 maart Ouderinloop (kijkje in de school tot 9.00 uur)
 17 maart OR-vergadering
 17 maart Ouderwerkgroep
 21 t/m 25 maart Week van de Lentekriebels
 28 maart MR-vergadering
 15 t/m 18 april Paasweekend: alle kinderen vrij
 19 april Ouderinloop (kijkje in de school tot 9.00 uur)
 20 t/m 22 april Centrale Eindtoets groep 8
 25 april t/m 6 mei Mei-vakantie

 

Welkom 
In maart wordt Wes Schaart vier jaar en zal hij gaan starten bij ons op ’t Bastion. Wes, van harte welkom! We wensen je een fijne tijd op ’t Bastion toe!

                                                    


Coronamaatregelen 
Op dit moment zijn er geen coronamaatregelen meer die ons belemmeren in het geven van ons onderwijs en daar zijn we erg blij mee! De huidige stand van zaken: 

-1.5 meter afstand is geen vereiste meer.

-Ouders zijn weer welkom in de school. Schroom niet om binnen te lopen: het kan weer!

-Ouderhulp kan weer worden opgestart. Ouders die de bibliotheek draaien, ouders die helpen met uitjes, ouders die met de crea-workshops ondersteunen: heel fijn dat dit weer kan.

-Het advies om preventief 2 keer per week te testen voor kinderen uit groep 6,7,8 blijft gelden. De zelftesten worden vanuit school meegegeven aan deze groepen.

-Bij verkoudheidsklachten volstaat een zelftest. Als deze negatief is, morgen kinderen naar school.

-Op het moment dat een kind positief getest wordt op corona, blijft de betreffende leerling thuis. Hierbij wordt een quarantaineperiode van 5 dagen aangehouden (op voorwaarde dat kinderen dan klachtenvrij zijn).

-Aangezien besmettingen onder kinderen geen gevolgen meer hebben voor de klas, zullen we individuele besmettingen niet meer communiceren. Bij een grote uitbraak (meerdere kinderen tegelijk besmet in een klas) zullen we dit wel communiceren.  

-Voor de komende periode blijven we de start van de schooldag hanteren zoals we dit op dit moment ook doen. We ervaren veel rust bij de start van de ochtend als kinderen tussen 8.15 en 8.30 uur zelf rustig naar binnen komen lopen. Er is tijd voor individueel ontvangst door de juf, de kinderen kunnen rustig hun spullen pakken en zelf aan de dag beginnen. Dit ervaren we als prettig en blijven we vooralsnog hanteren.  

 

Thuisonderwijs
De afgelopen periode was het een behoorlijk roerige periode. Corona sloeg flink toe en het was steeds een grote uitdaging om de bezetting rond te krijgen. Menige leerkracht en veel kinderen hebben inmiddels corona gehad en dit heeft ervoor gezorgd dat er soms flink wat druk kwam te staan op het geven van onderwijs. Groepen bezet houden, huiswerktasjes maken, fysiek én tegelijk online les geven: het vroeg even een tandje erbij. Gelukkig hebben we geen groepen naar huis hoeven sturen, kon het onderwijs zoveel mogelijk doorgaan en daarvoor is een woord van dank aan het team zeker op z’n plaats!

Nu we weer meer terug naar ‘normaal’ gaan, hebben we met het team gesproken over hoe we met de afwezigheid van kinderen blijven omgaan. De quarantaineperiode is verkort naar 5 dagen, wat inhoudt dat kinderen minder lang thuis hoeven blijven bij een besmetting. Het steeds organiseren van thuisonderwijs, naast het lesgeven in de klas, vraagt veel extra tijd van de leerkrachten en hierover hebben we de volgende afspraken gemaakt:

  • Op het moment dat een leerling ziek thuis is, is er geen thuisonderwijs nodig. Ziek = ziek.
  • Op het moment dat een leerling corona heeft, maar niet ziek is, dan zal de leerkracht overleggen of het gewenst is om thuisonderwijs op te starten.
  • Als er een huiswerktasje gewenst is, vragen we jullie het huiswerktasje op school op te halen.
  • De inhoud van het huiswerktasje zal wat minimaler zijn dan voorheen, aangezien het nu maar om enkele dagen zal gaan. Ook zal het een stukje maatwerk zijn: per kind kan verschillend zijn wat wenselijk is om doorgang te laten vinden. De leerkracht zal dit in deze gevallen met jullie verder afstemmen.

 

Tienminutengesprekken  
Voor de tienminutengesprekken, die deze week gepland staan, zijn jullie via Parro uitgenodigd en hebben jullie zelf kunnen inschrijven voor een gesprek. Wat ontzettend fijn dat we jullie deze week fysiek op school mogen ontvangen om samen met jullie in gesprek te gaan over jullie zoon of dochter.

Voor deze gespreksronde nodigen we alleen de ouders uit; in tegenstelling tot november, waar het mogelijk was voor de kinderen van groep 5 t/m 8 om ook mee te komen naar het gesprek. Deze werkwijze hanteren we alleen bij de novembergesprekken, waar het specifiek over het welbevinden gaat en de input van jullie kinderen een toegevoegde waarde kan zijn. Bij deze ronde tienminutengesprekken voeren we de gesprekken alleen met de ouders.  

Voor de voorjaarsvakantie hebben jullie het rapport ontvangen, evenals een uitdraai van de grafieken van de toetsen (voor groep 3 t/m 8). Deze zullen tijdens het gesprek nader toegelicht worden.

Voor de groepen 3 t/m 7 is er voor aanvang van het gesprek de mogelijkheid om het werk van jullie zoon/ dochter in te kijken. We kijken er naar uit jullie te spreken tijdens deze gespreksronde!

                                                    

Ouderinloop 
Voordat we met corona te maken kregen, hadden we op school meerdere malen in het jaar een ouderinloop. Het eerste half uur van de dag (tot 9.00 uur) was er de mogelijkheid voor ouders om mee naar binnen te lopen en een kijkje te nemen in de groep. Gewoon even samen met je kind naar binnen, de klas in en samen kijken welke taak gedaan wordt. Er wordt niet iets bijzonders gedaan, het is ‘gewoon’ een kijkje in de school. We hoorden vaak terug van ouders dat dit als erg waardevol ervaren werd en ook wij vonden het altijd een meerwaarde om jullie als ouders even te kunnen laten zien hoe de schooldag voor de kinderen begint. Nu de 1.5 meter-afstandsregel niet meer de norm is, is het weer mogelijk om dit op te gaan pakken. In de agenda zien jullie de eerste twee momenten ingepland (16 maart en 19 april) en heten we jullie op deze momenten van harte welkom om met jullie kind mee naar binnen te lopen en mee te kijken in de klas. Ook staat natuurlijk de koffie/ thee klaar! Gedurende het jaar zal de ouderinloop op steeds wisselende dagen van de week ingepland worden (van dinsdag t/m vrijdag) om zoveel mogelijk ouders de gelegenheid te geven om een keer mee te kijken.  

 

Luizencontrole 
Op vrijdag 11 maart vindt er een luizencontrole plaats. De luizenbrigade zal weer op school komen controleren deze ochtend. Voor een prettige en makkelijke controle vragen we om op de dagen van een luizencontrole de haren zo ‘makkelijk’ mogelijk te doen, dus bijvoorbeeld liever geen vlechtjes en geen gel. Voor de luizenbrigade is het zo wat makkelijker controleren. Dank voor de medewerking! Wanneer er luizen bij jullie kinderen gevonden worden, dan horen jullie dit van ons.  
 

Week van de Lentekriebels 
Al een aantal jaren doen wij mee aan ‘De week van de Lentekriebels’. De Week van de Lentekriebels vindt dit jaar plaats van 21 t/m 25 maart 2022. Tijdens deze week worden in alle groepen activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op de relationele en seksuele vorming. Het project Lentekriebels is een onderdeel van ‘De gezonde School’. Naast dat de Gezonde school zich richt op een gezonde pauzehap, zijn ook aspecten als seksualiteit en beweging onderdelen die betrekking hebben op de gezondheid en hieraan gerelateerd zijn.  

In deze landelijke projectweek wordt in groep 1 t/m 8 elke dag een les gegeven die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen over vriendschap en seksualiteit. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht.
                               

 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2023 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp