Copy
View this email in your browser
Bastionberichten september 2021
 
Data september/oktober 2021
 
   7 september Luizencontrole: graag thuis controleren
 13 september Informatieavond
 15 september Start loten verkoop Jantje Beton groep 7
 16 september Ouderwerkgroep
 20 september Studiedag: alle groepen vrij
 21 september Schoolfotograaf
 23 september OR-vergadering
 28 september Bestuursvergadering
 29 september Start kinderpostzegelactie groep 8
   6 t/m 15 oktober Kinderboekenweek
 11 oktober MR-vergadering
 18 t/m 22 oktober Herfstvakantie
   2 november 10-minutengesprekken
   4 november 10-minutengesprekken

Welkom!
In groep 5 is een nieuwe leerling gestart: Floris van Gelswijck. Floris, van harte welkom! Wij wensen Floris heel veel plezier bij ons op school!

                                                             

De ‘Gouden Weken’
De eerste schoolweken van een schooljaar noemen we de ‘Gouden Weken’. In de eerste weken wordt namelijk de toon gezet voor de rest van het schooljaar. In de nieuwe klas, bij de nieuwe leerkracht(en) en misschien wel met een nieuwe klasgenoot. Alles is nieuw en spannend en de verwachtingen zijn vaak hoog gespannen. Juist in déze periode is het van enorm groot belang dat er als groep een start wordt gemaakt en dat je elkaar als groep weer opnieuw leert kennen. Daarom spreken wij van Gouden Weken. Tijdens deze eerste weken is er daarom ook extra veel aandacht voor de groepsvorming en groepsdynamiek en dat doen we middels het project ‘Van een groep een groep maken’. Een succesvolle groep is immers veel méér dan een verzameling individuen. Tijdens deze eerste projectweken maken we gebruik van onze sociaal emotionele methode Leefstijl, zogenaamde ‘Energizers’ en diverse andere methoden en naslagwerken. In deze Gouden Weken is het ook van groot belang dat de band school-thuis hecht en functioneel is. We hopen dat jullie ons juist in deze eerste weken ook weten te vinden als er dingen zijn die jullie willen delen m.b.t. jullie zoon of dochter. Dit kan natuurlijk altijd via Parro, maar loop ook gerust binnen. Het jaar starten we ook met een informatieavond voor alle ouders, waarin we jullie graag uitleg geven over het reilen en zeilen in de nieuwe groep.  
 
Informatieavond
Fijn om dit schooljaar weer te kunnen starten met een informatieavond. Binnen de huidige coronamaatregelen is het weer mogelijk om ouders te ontvangen in de school. Wel moet hierbij de 1.5 meter gewaarborgd worden. Om te zorgen dat dit lukt, houden we aan dat we per gezin 1 ouder ontvangen op deze informatieavond. We zullen per groep 2 informatierondes houden en de ouders hier evenredig over verdelen. De 1e ronde zal plaats gaan vinden van 19.00 – 19.45 uur. De tweede ronde zal gehouden worden van 20.15 – 21.00 uur. Julie ontvangen begin volgende week van ons een brief met indeling welke ouder in welke ronde ingedeeld is. Jullie hoeven je niet vooraf op te geven voor deze avond. We zien jullie graag op maandagavond 13 september!
 
Schoolinformatie 2021-2022
In de maandelijkse Bastionberichten zullen we jullie ook dit jaar weer voorzien van allerlei informatie en laatste nieuwtjes. De Bastionberichten verschijnen altijd bij de start van een nieuwe maand. Voor verdere informatie verwijs ik jullie graag naar onze website. Hierop is veel informatie te vinden. Mochten er nog vragen blijven liggen, dan horen we die graag. Een aantal praktische zaken, zoals afspraken m.b.t. fietsen, gezonde school en  verkeersbrigadiers brengen we graag weer even onder de aandacht in deze nieuwsbrief.
 
Fietsen
Op ’t Bastion is de afspraak dat kinderen die buiten de bebouwde kom van Bredevoort wonen met de fiets op school mogen komen. De fietsen dienen geplaatst te worden in de fietsenrekken aan de voorzijde van de school. Kinderen vanuit de kern van Bredevoort worden verzocht zoveel mogelijk lopend op school te komen, omdat we anders niet alle fietsen kwijt kunnen in de stalling. Veel dank bij voorbaat voor jullie medewerking!

Afspraken ‘Gezonde school’
Op allerlei manieren hebben jullie al vaker gelezen en gehoord over ons streven een gezonde school te zijn. We zijn blij en tevreden over de manier hoe dit verloopt. Na een lange zomervakantie willen we onze afspraken nog even op een rijtje zetten, zodat we allemaal weer precies weten waar we aan toe zijn en misverstanden zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden. Hierbij realiseren we ons dat voeding misschien als een primaire taak van ouders voelt, maar tegelijkertijd voelen we ook als school de verantwoordelijkheid een goed voorbeeld te geven en kinderen een gezonde leefstijl aan te leren. We adviseren voor zowel de ochtendpauze als de lunch:
-Bruine boterham(men) met gezond beleg, zoals bijv. kaas, vlees of pindakaas en/of
-Vers fruit en/of groente
-Gezond drinken in een beker, bijv. (karne-)melk, water (met een smaakje) of ongezoete drankjes
Tot slot is er natuurlijk af en toe ook tijd om een feestje te vieren. Ook m.b.t. traktaties willen we graag adviseren en stimuleren bewust te kiezen, maar vertrouwen hierbij op de  verantwoordelijkheid van ouders en kinderen om deze vrijheid op een goede manier te benutten J We vragen jullie ook om traktaties niet te groot te maken. Soms zien we wel eens dat er voor ieder kind een cadeautje wordt uitgedeeld, dat is niet nodig. Andere ouders kunnen zich dan ook ‘verplicht’ voelen om dit ook te doen. Een kleine, lekkere en beetje gezonde traktatie is genoeg en maakt het verjaardagsfeestje net zo leuk!

                                     

Verkeersbrigadiers
Bij het verlaten van de school willen we er graag voor zorgen dat jullie kinderen veilig de straat kunnen oversteken. De leerkrachten en kinderen van groep 7/8 staan, in herkenbare oranje brigadier kleding, voor jullie klaar bij de straat. Het is prettig dat jullie als ouders samen met je kind gebruik maken van de twee plekken (bij de hoofduitgang en bij de kleuteruitgang) waar de brigadiers voor jullie klaar staan.


Gym op donderdag
Dit schooljaar hebben de groepen 3 t/m 8 ook weer op donderdag gymnastiek. Graag iedere donderdag gymkleren én gymschoenen meegeven aan uw zoon/ dochter.
 
De schoolfotograaf
Op dinsdag 21 september komt de schoolfotograaf. Deze dag worden de kinderen en de groepen op de foto gezet. Ook is er aansluitend de gelegenheid om met broertjes/zusjes (die nog niet naar school gaan) op de foto te gaan. Dit kan om 14.30 uur, direct na schooltijd. Aanmelding hiervoor is niet nodig. Geïnteresseerde ouders kunnen met hun kinderen, na schooltijd, in de rij gaan staan bij de fotograaf. Kledingtip: niet te donkere kleding!

                                                             
Luizencontrole
We doen nog eenmaal een vriendelijk verzoek aan jullie als ouder om je kind zelf op luizen te controleren. Mochten jullie luizen vinden, dan horen we het graag via een berichtje aan de groepsleerkracht. We hopen de luizencontroles door de luizenmoeders na de herfstvakantie weer op school op te pakken.

Jantje Beton Scholen loterij
Ook dit jaar gaan de leerlingen van groep 7 weer loten verkopen van de Jantje Beton Scholen Loterij.
De verkoop begint op woensdag 15 september. De loten kosten € 3,00 per stuk en 50% van de opbrengst mag onze school zelf houden. Er wordt gewerkt met een machtigingsformulier, waarna in oktober/november dan éénmalig het aankoopbedrag van de loten van uw rekening wordt afgeschreven. Op het bankafschrift van die afschrijving vindt u dan uw lotnummer(s). De trekking van de winnende loten zal plaats vinden eind november en als u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch per post opgestuurd.

Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 29 september start de kinderpostzegelactie en daarvoor gaat groep 8 op pad. Het is elk jaar weer bijzonder om te ervaren dat tienduizenden kinderen in september de straat op gaan om de producten van Kinderpostzegels te verkopen. De actie is echt voor kinderen, door kinderen. En voor vele kwetsbare kinderen betekent dit de hulp die zij zo hard nodig hebben. De kinderen van groep 8 zullen zich inzetten voor deze kinderen door zoveel mogelijk kaarten of postzegels bij u aan de deur te verkopen. Er wordt een verdeling gemaakt in de klas wie in welke straat gaat verkopen. Dit doen we zodat alle straten van Bredevoort in ieder geval door de kinderen van ’t Bastion gedaan zijn. Daarnaast mogen de kinderen natuurlijk altijd bij eigen familie verkopen.

Foto- en videobeelden
Gedurende een schooljaar wordt er heel wat gefilmd en gefotografeerd, bij feestjes en projecten maar soms ook tijdens alledaagse situaties. Soms zijn foto’s bestemd voor diverse media. Denk aan een foto voor de website of Facebook, een foto voor bij een persbericht, etc. Filmpjes worden soms gemaakt om bepaalde bijzondere momenten vast te leggen. Ook hierbij is weer te denken aan speciale gelegenheden als een kerstviering of de afsluiting van een project. Ten overvloede: Iedere vorm van openbaarmaking is altijd school gerelateerd en wordt altijd getoond/vertoond vanuit de schoolcontext.
We willen u graag in de gelegenheid stellen om het ons kenbaar te maken, wanneer u het niet wilt dat uw kind(eren) op beeld word(t)(en) vastgelegd. We zullen bij opnames er dan voor zorgen dat uw kind niet of onherkenbaar in beeld komt. Als dit voor u van toepassing is, geeft dit dan door aan Annemarie Veerbeek. Als wij niets van u vernemen, gaan we er vanuit dat u geen bezwaar maakt tegen het maken van foto- en/of videobeelden van uw kind(eren) onder de gestelde voorwaarden

Extra gelden onderwijs
In de media hebben jullie wellicht meegekregen dat er extra gelden beschikbaar zijn gesteld om het onderwijs het komende jaar een extra boost te geven. Met deze zogenaamde NPO-gelden, Nationaal Programma Onderwijs, wil men insteken op de eventuele achterstanden die kinderen hebben opgelopen tijdens de coronaperiode. Bij ons op school zetten we deze gelden in door extra handen in te zetten. Kinderen kunnen zo extra instructie krijgen in een klein groepje, 1-op-1-begeleiding of er kan bijvoorbeeld een combigroep gesplitst worden. Naast de groepsindeling, zoals deze voor de zomervakantie met jullie is gedeeld, worden de volgende personen ingezet om dit verder vorm te geven:

Conciërge                                         Juf Marijke          Maandag- en dinsdagochtend
Onderwijsassistent                           Juf Martine          Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Onderwijsassistent                           Juf Margareth      Woensdag en vrijdag
Ondersteuning op zorggebied          Juf Corrie            Dinsdag
Ondersteuning bovenbouw              Meester Nico       Dinsdag (t.b.v. het splitsen van groep 7 en 8)
Begeleiding hoogbegaafdheid         Juf Annemiek       Woensdag
Intern begeleider                              Juf Lianne            Woensdag, donderdag en vrijdag om de week
Directie                                             Juf Annemarie     Maandag t/m donderdag

Even voorstellen
‘t Bastion is een Opleidingsschool, aangesloten bij Iselinge Hogeschool, te Doetinchem, en biedt plaats aan studenten van de PABO, die bezig zijn met hun opleiding tot leerkracht. 3e en 4e jaars-studenten van Iselinge lopen het gehele jaar 2 dagen per week stage en dit schooljaar zijn dat Koen Tolkamp en Mart Wassink. Naast deze studenten zullen in de loop van het jaar ook 1e en 2e jaars-studenten stage komen lopen in verschillende groepen. Koen en Mart stellen zich graag even aan jullie voor:

                            
                                      Koen Tolkamp                                                                      Mart Wassink

Hallo! Mijn naam is Koen Tolkamp, ik woon in Bredevoort en ben 21 jaar oud. Het komende schooljaar loop ik elke maandag en dinsdag mijn werkplekstage in groep 1/2 bij juf Ingrid in de groep. Ik doe de Pabo op Iselinge Hogeschool in Doetinchem, en zit nu in het derde leerjaar. Naast stage en mijn opleiding vind ik het leuk om te sporten, koken, af te spreken met vrienden of lekker series te kijken. Ik hoop een leuke en leerzame stage te hebben op ‘t Bastion, ik heb er erg veel zin in! Tot ziens!

   

Hallo allemaal!
Mijn naam is Mart Wassink, ik ben 20 jaar oud en woon in Aalten. Ik loop tot het eind van het jaar op de maandag en dinsdag stage en ben dan te vinden in groep 4. Af en toe ben ik er ook een hele week. Ik studeer de PABO op Iselinge Hogeschool in Doetinchem en zit in mijn derde jaar. Hiervoor heb ik de HAVO gedaan op Schaersvoorde Aalten. Naast dat ik het leuk vind om voor de klas te staan, vind ik het ook heel leuk om te voetballen, met vrienden af te spreken of een serie op Netflix te kijken. Mijn eerste indrukken van op ‘t Bastion zijn heel positief en ik weet zeker dat we er een leuke tijd van gaan maken! Tot ziens.

Fijn schooljaar allemaal!
We hopen dat iedereen dit nieuwe schooljaar goed gestart is en het team van ‘t Bastion wenst iedereen een heel fijn schooljaar toe!
 

Andere berichten
Lampionnenoptocht Bredevoort Schittert
De crealessen in de eerste schoolweken staan altijd in het teken van Bredevoort Schittert. Qua planning voor het maken van lichttaferelen is het dit jaar erg kort dag en heeft de organisatie een alternatief bedacht voor de kinderen, namelijk een lampionnenoptocht. Alle kinderen maken in de eerste twee schoolweken in de klas een lampion. Deze lampion krijgen ze mee naar huis en mogen de kinderen houden (let op: er moeten thuis nog wel 2 twee batterijen in de lampionstok gedaan worden). De lampionnenoptocht zal plaatsvinden op vrijdagavond 10 september en start om 20.15 uur vanaf ’t Bastion. Een aantal leden van de organisatie van Bredevoort Schittert verzamelen zich om 20.00 uur op het schoolplein van 't Bastion, daar zal de muziek de kinderen opvangen en wordt een route door Bredevoort gelopen. Eerst steken we over richting het bruggetje en slaan vervolgens rechtsaf richting de Landstraat. We maken een korte stop bij het Ambthuis om de bewoners ook mee te laten genieten van de optocht. Daarna vervolgen we de vaste looproute van Bredevoort Schittert. Deze is te vinden op www.bredevoortschittert.nl. Rond 21.15 uur zijn we weer terug bij 't Bastion. We hopen op een sfeervolle avond! De kinderen mogen zo mooi mogelijk verkleed komen en ze kunnen daarmee een prijs winnen. De organisatie van de lampionnenoptocht is in handen van Bredevoort Schittert en zij zullen dat deze avond ook begeleiden.

                                                     
 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2022 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp