Copy
View this email in your browser
Bastionberichten oktober 2021
 
Data oktober/november 2021
 
   4 t/m 15 oktober Kinderboekenweek
 11 oktober MR-vergadering
 12 oktober Ouderinloop (een kijkje in de groepen tot 9.00 uur)
 14 oktober Ouderwerkgroep
 18 t/m 22 oktober Herfstvakantie
 27 oktober Bestuursvergadering
 29 oktober Luizencontrole
   2 november 10-minutengesprekken
   4 november 10-minutengesprekken
 10 november Studiedag: alle kinderen vrij
 12 november Ouderinloop (een kijkje in de groepen tot 9.00 uur)

Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek met het thema ‘Worden wat je wil’, waarbij kinderen alle beroepen, die ze willen, kunnen worden en alvast kunnen dromen over later. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de Kinderboekenweek al iets eerder te starten en staat het van 4 t/m 15 oktober centraal in de school. Maandagochtend 4 oktober openen we het thema op het schoolplein. Deze ochtend starten we met een kleine activiteit op het plein. Alle kinderen komen deze ochtend op school tussen 8.15 en 8.30 uur en mogen dan op het plein blijven. De leerkrachten zullen de kinderen ontvangen op het plein en de kinderen gaan op het plein aan de slag met een raadspel in het thema van beroepen. Iedere leerkracht beeldt een beroep uit, welke beroep is dat? Na deze activiteit zal de bel gaan en mogen de kinderen naar binnen.
Tijdens de Kinderboekenweek besteden we uiteraard veel aandacht aan plezier in het lezen van mooie, spannende, leuke en grappige boeken. Het promoten van deze boeken wordt in de groepen op verschillende manieren vormgegeven. Zo organiseren we o.a.:
-Een boekenbal waarbij steeds twee groepen op het gezellig aangeklede werkplein met elkaar gaan lezen.
-Kinderboekenschrijver Janneke Schotveld komt op bezoek
-De onderbouwgroepen brengen een bezoek aan de bibliotheek
-We organiseren een voorleeswedstrijd
Vrijdag 15 oktober sluiten we met alle kinderen de Kinderboekenweek af. Dit willen we doen in de vorm van een vossenjacht en hierbij vragen wij jullie hulp! Het zou heel fijn zijn wanneer 10 ouders ons deze ochtend kunnen helpen om deze activiteit te organiseren. Laat het even weten aan juf Annemiek of juf Ingrid, dit kan telefonisch/via mail of loop even binnen. a.veenstra@bastionbredevoort.nl of i.freriks@bastionbredevoort.nl We horen het graag!

                                                                      


Ouderinloop
Voordat we met corona te maken kregen, hadden we op school meerdere malen in het jaar een ouderinloop. Het eerste half uur van de dag (tot 9.00 uur) was er de mogelijkheid voor ouders om mee naar binnen te lopen en een kijkje te nemen in de groep. Gewoon even samen met je kind naar binnen, de klas in en samen kijken welke taak gedaan wordt. Er wordt niet iets bijzonders gedaan, het is ‘gewoon’ een kijkje in de school. We hoorden vaak terug van ouders dat dit als erg waardevol ervaren werd en ook wij vonden het altijd een meerwaarde om jullie als ouders even te kunnen laten zien hoe de schooldag voor de kinderen begint. Nu de 1.5 meter-afstandsregel niet meer de norm is, is het weer mogelijk om dit op te gaan pakken. In de agenda zien jullie de eerste twee momenten ingepland (12 oktober en 12 november) en heten we jullie op deze momenten van harte welkom om met jullie kind mee naar binnen te lopen en mee te kijken in de klas. Ook staat natuurlijk de koffie/ thee klaar! Gedurende het jaar zal de ouderinloop op steeds wisselende dagen van de week ingepland worden (van dinsdag t/m vrijdag) om zoveel mogelijk ouders de gelegenheid te geven om een keer mee te kijken.
 
Luizencontrole
Op vrijdag 29 oktober vindt er een luizencontrole plaats. De luizenbrigade zal weer op school komen controleren deze ochtend. Voor een prettige en makkelijke controle vragen we om op de dagen van een luizencontrole de haren zo ‘makkelijk’ mogelijk te doen, dus bijvoorbeeld liever geen vlechtjes en geen gel. Voor de luizenbrigade is het zo wat makkelijker controleren. Dank voor de medewerking! Wanneer er luizen bij jullie kinderen gevonden worden, dan horen jullie dit van ons.
 
Coronamaatregelen
Op dit moment zijn er geen coronamaatregelen meer die ons belemmeren in het geven van ons onderwijs en daar zijn we erg blij mee! De huidige stand van zaken:

  • De ouderhulp is weer opgestart. Ouders die de bibliotheek draaien, ouders die helpen met uitjes, ouders die met de crea-workshops ondersteunen: heel fijn dat dit weer kan!
  • Kinderen met verkoudheidsklachten mogen gewoon naar school. Kinderen die veel hoesten of koorts hebben of benauwd zijn, dienen wel thuis te blijven.
  • Op het moment dat een kind positief getest wordt op corona, hoeft de klas niet meer in quarantaine. Alleen de betreffende leerling dient thuis te blijven. We zullen, in het geval er een kind corona heeft, wel de desbetreffende groep informeren, zodat jullie alert kunnen zijn op eventuele klachten bij jullie eigen kinderen.
  • 1.5 meter afstand is geen vereiste meer.
  • Voor de komende periode blijven we wel de start van de schooldag hanteren zoals we dit op dit moment ook doen. We ervaren veel rust bij de start van de ochtend als kinderen tussen 8.15 en 8.30 uur zelf rustig naar binnen komen lopen. Er is tijd voor individueel ontvangst door de juf, de kinderen kunnen rustig hun spullen pakken en zelf aan de dag beginnen. Dit ervaren we als prettig en blijven we vooralsnog hanteren.

 
Extra ondersteuning
In de vorige Bastionberichten hebben jullie kunnen lezen hoe we de NPO-gelden inzetten (de extra gelden die het onderwijs n.a.v. de coronacrisis ontvangt). Het is fijn om te merken dat we veel extra handen in de school hebben, die in de klassen en buiten de klassen kunnen ondersteunen. Dit werkt heel erg prettig! Naast ons huidige team zijn er ook twee vrijwilligers die 1 ochtend in de week ondersteuning verzorgen. Oud-leerkrachten Litine den Broeder en Gezien Brummelman zijn beide weer gestart met hun begeleiding aan groepjes kinderen (zij hebben dit voor de coronaperiode ook gedaan). Zij hebben jarenlang in het onderwijs gewerkt en willen graag hun steentje nog bijdragen door een ochtend in de week met kinderen te werken en ook met deze extra handen in de school zijn wij natuurlijk erg blij.
 
Onderhoud tuin
Na vele jaren trouwe dienst heeft onze vaste tuinman Anton Jetten te kennen gegeven om te gaan stoppen met het tuinonderhoud. Anton verzorgt het tuinonderhoud aan de zijkant van de school (grenzend aan de lokalen van groep 4 t/m 8). We zijn op zoek naar iemand die plezier heeft aan het onderhouden van een tuin, een vader/ moeder/ opa/ oma/ buurman/ buurvrouw: iemand die op een zelf in te plannen moment deze tuin wil onderhouden. Tegenover deze werkzaamheden staat ook een kleine financiële vergoeding. Is er interesse gewekt? Kom gerust even bij mij vragen voor meer informatie (a.veerbeek@bastionbredevoort.nl, via Parro, of loop even binnen).
 
                                                    

Dak
De laatste tijd merken we dat er geregeld kinderen op het dak van de school lopen. Buiten het feit dat dit voor het dak niet gunstig is (veelvuldig geloop op het dak brengt lekkage met zich mee), vinden we het ook gevaarlijk dat kinderen, zonder toezicht, op het dak zijn. We willen jullie als ouders vragen om dit ook in de gaten te houden en te bespreken met jullie kinderen.
Goed om te weten is dat wekelijks door een personeelslid alle ballen van het dak gehaald worden. Vaak is een bal, die op het dak gekomen is, de reden dat kinderen het dak op gaan. Dit is dus niet nodig: wij halen deze ballen er wekelijks af. Graag jullie alertheid, zodat we niet te maken krijgen met eventuele vervelende ongelukken. 
 
Samenwerking bibliotheek
Om het leesonderwijs van een goed niveau te laten zijn, hebben we als school een samenwerking met de bibliotheek middels het concept “Bibliotheek op School". We hebben een schoolbieb met een uitgebreide boekencollectie, die jaarlijks door de bibliotheek wordt gewisseld. De uitleen van de bieb wordt verzorgd door ouders, die de boeken scannen, waarna de kinderen de boeken lekker kunnen gaan lezen in de klas. Naast een mooie schoolbieb is er in de school een leesconsulent, die activiteiten verzorgt op het gebied van boekpromotie. Sinds dit jaar hebben we een nieuwe leesconsulent en hij stelt zich graag even aan jullie voor:  

                                       

Hallo! Mijn naam is Jeroen Bruggink, ik ben 26 jaar oud en woon in Dinxperlo. Ik werk voor de bibliotheek Achterhoekse Poort en vanaf dit schooljaar ben ik namens de bibliotheek Leesconsulent op ’t Bastion. In mijn werk op school probeer ik door middel van activiteiten en boekpromoties leerkrachten en kinderen enthousiast te maken/ houden voor boeken en lezen. Want wij leven in een wereld vol verhalen en hoe leuk is het als je al die verhalen kan beleven door het lezen van een boek. De eerste activiteiten die op de planning staan zijn voor de groepen 1 t/m 4. Die komen op maandag 11 oktober op bezoek in de nieuwe bibliotheek in Aalten. De kinderen krijgen een rondleiding, worden voorgelezen en we vieren natuurlijk de Kinderboekenweek. Na de herfstvakantie gaat groep 1/2 aan de slag met het boek ‘Tim op de tegels’ en groep 3 gaat werken met het boek ‘Woeste Willem’. Voor ieder kind is er dan een eigen exemplaar op school aanwezig. De groepen 4 t/m 8 gaan kilometerlezen. Het aantal gelezen bladzijdes wordt omgezet in kilometers, alle gelezen kilometers vormen een reis om de wereld, dit wordt zichtbaar op de wereldkaart die in de klas wordt opgehangen. Gedurende de rest van het jaar zullen er nog meerdere activiteiten door mij uitgevoerd worden. Ik heb er zin in en kijk ernaar uit om alle kinderen te ontmoeten!
 
Vooraankondiging incasso Ouderraad
De Ouderraad maakt het mogelijk dat er op school leuke activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen. Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vragen we een ouderbijdrage. Met de ouderbijdragen betaalt de ouderraad o.a. de Sint- en kerstvieringen, de schoolreisjes en doet zij een bijdrage voor het schoolkamp van groep 8. 
Zoals ieder jaar incasseert de ouderraad de jaarlijkse bijdrage bij de ouders. Dit jaar zal dat wederom in oktober/november worden afgeschreven. De bijdrage die we vragen is € 37,50 voor het oudste kind. En  € 30,00 voor het 2e en volgende kind binnen het gezin. 
Voor ouders van leerlingen die onlangs op 't Bastion gestart zijn en waarvan er nog geen oudere broer/zus op school zit, wordt een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier gevraagd. Deze zullen jullie binnenkort ontvangen. Hebben jullie vragen aan één van de leden van de ouderraad, dan kunnen jullie gebruik maken van het volgende mailadres: ouderraad@bastionbredevoort.nl
 
Schoolreis/ schoolkamp
Het schoolreisje en schoolkamp is één van de activiteiten waarvoor de Ouderraad geld beschikbaar stelt. Dit jaar staat het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 gepland op dinsdag 21 juni. Het schoolkamp voor groep 8 staat gepland op 15, 16 en 17 juni. De invulling van deze dagen zal later met jullie gecommuniceerd worden.
 
 

Andere berichten
Preventie Platform Jeugd
Samen met de gemeente organiseert het Preventie Platform Jeugd in oktober allerlei activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Ze hebben inspirerende sprekers, je ontmoet andere ouders en er is alle ruimte voor het stellen van jouw vragen. Deelname is gratis!
In oktober gaan er ook weer enkele reguliere cursussen en trainingen van start:
  • Dinsdag 26 oktober Rots & Water Weerbaarheidstraining voor Kinderen (groep 5 – 8)
  • Donderdag 28 oktober: Opvoeden & Zo voor ouders met kinderen in de leeftijd van 3 – 10 jaar
  • Donderdag 4 november: Slim Opvoeden voor ouders met een hoogbegaafd kind in de leeftijd van 4 - 12 jaar
Het uitgebreide programma is te vinden op www.preventieplatformjeugd.nl. Zie ook bijgevoegde flyer voor verdere informatie.


Wiesneus Feest!
Dag allemaal, Hierbij wijzen we jullie graag op het grote Wiesneusfeest op 9 oktober 2021 in Schouwburg Amphion van 13.00-14.00 uur en van 15.00-16.00 uur. De eerste voorstelling is inmiddels volgeboekt, maar voor de tweede voorstelling zijn nog kaarten! Voor de kinderen treden op: De Warboelband, Sandra Vanreys en Hans Keuper met de voorstelling “Dialect in De Liedjesstraot”. Het interactieve programma is geschikt voor kinderen tot ongeveer 10 jaar. Ouders/begeleiders mogen met de kinderen mee naar binnen. Entree is gratis. Aanmelden kan rechtstreeks bij Schouwburg Amphion via de link of via de website van Amphion Cultuurbedrijf. https://www.amphion.nl/theater/dialect-in-de-liedjesstraot-warboel-hans-keuper-en-sandra-van-reijs/09-10-2021-13-00/ Wees er snel, want het wordt leuk en het is nog leerzaam ook. Alvast veel plezier gewenst!
 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2022 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp