Copy
View this email in your browser
Bastionberichten november 2022
Data november/december 2022
 
   24 t/m 28 oktober Herfstvakantie
     2 november Daltonvisitatie
     4 november Luizencontrole
     8 november Fietsenkeuring groep 4 t/m 8
     9 november Studiedag
   11 november Ouderinloop
     5 december Sinterklaas
   12 december Stageweek Iselinge
   14 december Ouderinloop
   21 december Kerstviering: herdertjestocht
   23 dec. t/m 6 jan. ‘23 Kerstvakantie (start 23 december om 11.45 uur)
Bastionbericht via Parro
De bastionberichten werden altijd via Parro en via mail verzonden. Dit is ingevoerd om de overgang naar Parro voor iedereen op eigen tempo te laten verlopen. Inmiddels zitten alle ouders in Parro en weet iedereen de app goed te gebruiken.
In het oudertevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat veel mensen het ook niet meer nodig vinden om de Bastionberichten ook nog per mail te versturen. Dit is dan ook de laatste keer dat we het nog wel doen. Vanaf december ontvangen jullie de Bastionberichten dus alleen via Parro.
 
Oudertevredenheidsonderzoek
In juni hebben we een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Fijn dat jullie het belangrijk vinden om jullie mening over de diverse onderwerpen te geven, zodat wij kunnen zien waar jullie tevreden over zijn en waar jullie opmerkingen over hebben of wellicht minder tevreden over zijn. De opmerkingen die er waren rondom de verzending van de Bastionberichten hebben we dus al meegenomen.
We scoren hoog op de onderwerpen Sfeer op school en Contact met school. Op de andere onderwerpen scoren we ook ruim voldoende en ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Een mooie lijst dus!
We blijven het ook zeggen: we doen het samen! En dan is het mooi om dit terug te zien in de tevredenheid van jullie.
Het onderzoek is besproken met het team, de MR en het bestuur. Mochten daar nog acties uit voortkomen, dan laten we dit uiteraard weten.

                                                         

Dalton
In de vorige Bastionberichten hebben we jullie verteld over de Daltonvisitatie en ook verwezen naar de website waar veel informatie te vinden is.
Nu wil ik jullie meenemen rondom Samenwerken. Dit staat in onze folder:
 
                                            
 
  
In dit stukje worden voorbeelden gegeven van werkvormen die we inzetten. In het filmpje dat op de website te vinden is Samenwerken - YouTube vertellen kinderen hierover, laten ze het zien en wordt het nog duidelijker.
Vraag er gerust eens naar bij de leerkracht van je kind(eren) of laat je kind(eren) zelf eens vertellen over samenwerken.
 
Fietsenkeuring
Op 8 november worden de fietsen van groep 4 t/m 8 gekeurd. De informatie hierover volgt nog.
 
Studiedag
Woensdag 9 november hebben we een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.
Roel Roelofs gaat het rekenonderwijs samen met ons onder de loep nemen. We hebben sinds dit schooljaar een nieuwe methode. Inmiddels weten we daar onze weg in te vinden. Een mooi moment om nu te kijken waar we nog tegenaan lopen, welke vragen we nog hebben en of we de juiste dingen doen.
 
Projectweek ‘Lekker Gezond’
Van 7 t/m 11 november hebben we een projectweek ‘Lekker Gezond’.  
Onze school is een Gezonde School waarbij we het vignet ‘Voeding’ en ‘Relaties en Seksualiteit’ in ons bezit hebben. In maart staat het project ‘Lentekriebels’ gepland (aandacht voor relaties en seksualiteit) en in november het project ‘Lekker Gezond’ (aandacht voor voeding).  
De week zal op maandag 7 november om 8.30 uur beginnen met het Nationaal Schoolontbijt. Hierbij vragen jullie of de kinderen een eigen bord/beker/bestek, voorzien van naam, mee willen nemen. De kinderen mogen in pyjama/onesie/ochtendjas op school komen. Bij het verzorgen van het ontbijt worden we geholpen door de ouderraad, Bakker Jos en de Spar.  
De kinderen hoeven deze morgen ook geen 10-uurtje mee te nemen. Wij zorgen voor fruit en drinken.

                                                       
 
De rest van de week zal er in de klassen aandacht gegeven worden aan het thema van deze week. Ze zullen o.a. lessen volgen vanuit Smaaklessen.nl. (m.u.v. woensdag 9 november, want dan is er een studiedag en zijn de kinderen vrij).
Vrijdag 11 november is er een ouderinloop van 8.30-9.00 uur. Dit is tevens ook de afsluiting van de projectweek. In de klassen is misschien het een en ander te zien over ‘Lekker Gezond’ of er wordt een proeverij gehouden of iets dergelijks.  
We hopen op een fijne, leerzame en gezonde week. 
 
Inspectiebezoek
De inspectie bezoekt op dinsdag 29 november en 6 december onze school in het kader van het reguliere 4-jaarlijkse onderzoek. Door corona is dit voor ’t Bastion al langer geleden.
Op dinsdag 29 november zijn er gesprekken met mij als directeur/bestuurder, waarbij Lianne (ib-er) aansluit. In de middag zijn er gesprekken met leden van het bestuur en de MR.
Op dinsdag 6 december richt het bezoek zich meer op het onderwijs op school en zullen er groepsbezoeken zijn, gesprekken met leerkrachten en kinderen.
Vanuit dit bezoek komt een beoordeling en komen er aanbevelingen of verbeterpunten.
  
Medezeggenschapsraad
Bij ’t Bastion zijn op verschillende manieren ouders actief betrokken. O.a. bij het bestuur, de ouderwerkgroep en ook de medezeggenschapsraad: de MR.
De MR vertelt hieronder wat ze nu eigenlijk precies doen.
 
Allemaal vinden we het belangrijk dat de school waar je kinderen naar toe gaan, een school is met een fijne en veilige sfeer en waarbij het onderwijs van goede kwaliteit is. Een van de plekken waar hier over gepraat wordt is de medezeggenschapsraad. Wij praten bijvoorbeeld mee over de schoolgids, het schoolplan en de inzet van de leerkrachten. En ook de uitkomst van de ouderenquête die in juni 2022 is afgenomen. Interessant, leuk én belangrijk dat we op deze manier bij kunnen dragen aan de kwaliteit en veilige sfeer op ’t Bastion.
De sterke en leuke kant van de MR is dat het bestaat uit zowel ouders als leerkrachten. We komen ongeveer zeven keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Met elkaar bespreken we zaken die te maken hebben met het onderwijs en de organisatie daarvan op school, het welzijn van het team en de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. Hier zijn we als MR zelfs medeverantwoordelijk voor. De MR denkt mee, toetst besluiten en heeft bij bepaalde zaken instemmings- of adviesrecht.
 
De communicatie met de achterban vinden we erg belangrijk! Samen maken we ’t Bastion sterk. Dus we horen jullie graag. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Mail gerust naar: mr@bastionbredevoort.nl of neem contact op met één van de leden van de MR. En: een vergadering van de MR is openbaar. Dus bent u nieuwsgierig? Neem even contact op met de voorzitter en wees welkom.
 
Groetjes van de MR leden van ’t Bastion: 
 
Ouders Personeel
Evelien Beskers – voorzitter Corrie Elferink
Dennis Beeks – secretaris Denise Grievink
Aafke Heinen Joyce Willemsen
  Astrid Kempink

 
Andere berichten
Vanuit gemeente Aalten
 
Spandoek Week van de pleegzorg
Van 2 tot 9 november is de week van de pleegzorg. Ieder jaar is dit een week die volop publiciteit voor pleegzorg realiseert. En dat doen we niet zomaar! Er is namelijk een nijpend tekort aan pleegouders. Voor kinderen die (even) niet thuis kunnen wonen of voor kinderen die een paar dagen per week of om het weekend een fijne plek zoeken. De gemeente Aalten telt namelijk op dit moment ongeveer 30 pleeggezinnen, maar er zijn nog tientallen kinderen in Gelderland op zoek naar een fijn pleeggezin. Daarom doet onze school ook mee aan de actie ‘Doneer je schoolhek’ en worden er tijdens de week van de pleegzorg posters opgehangen om hier aandacht voor te vragen!
 
Pleegouder worden?
Iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Sommige kinderen wonen zeven dagen in de week bij hun pleeggezin. Anderen af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het pleegkind. De website www.pleegzorg.nl biedt meer informatie over wat pleegzorg inhoudt en hoe mensen pleegouder kunnen worden. Er worden ook informatieavonden georganiseerd.

                                                              
  
 
 
Redactie Bastionberichten:

Astrid Kempink              a.kempink@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2022 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp