Copy
View this email in your browser
Bastionberichten februari 2021
 Data februari 2021
 
   15 t/m 19 februari Voorjaarsvakantie
   23 februari Luizencontrole (thuis uitvoeren)
   11 maart OR-vergadering
   26 maart Rapporten groep 1 t/m 7 mee
   29 maart MR-vergadering
   30 maart 10 minutengesprekken
     1 april 10 minutengesprekken
     2 april Goede Vrijdag: kinderen vrij
     5 april Tweede Paasdag: kinderen vrij

Welkom! 
In januari zijn Mara Blekkink, Pip Gruwel, Nyla van Lochem en Kaj Rougoor 4 jaar geworden. Tygo Doornink wordt in februari 4 jaar. Wij heten jullie van harte welkom bij ons op school!
Ook willen we op deze plek nog een aantal leerlingen welkom heten. Mara, Sepp en Ties Mölders zijn verhuisd naar Bredevoort en zij zijn na de lockdown gestart bij ons op school. Mara in groep 7, Sepp in groep 5 en Ties in groep 2. Ook Sophie de Winter is verhuisd en zij is gestart in groep 7. Daarnaast is Chra Tola Bakir ook in Bredevoort komen wonen en zij is gestart in groep 1.
Allemaal van harte welkom op onze school! We wensen jullie een hele fijne, gezellige en leerzame tijd op onze school!  

                                         
 
Yes, de school is weer open!
Wat hebben we afgelopen week weer kunnen genieten van een school in bedrijvigheid! Het was heerlijk om alle kinderen weer om ons heen te hebben. We zijn in alle groepen weer goed gestart. Wel was het ook even wennen: even wennen aan elkaar, aan het schoolse ritme, maar al snel zitten we er allemaal weer in en is het weer zoals het hoort te zijn: een school mét kinderen! Natuurlijk werken we met de nodige aanpassingen, waarover jullie in een aparte brief zijn geïnformeerd, maar ook gaat veel ‘gewoon’ net zoals anders en dat is heel fijn.
N.a.v. de schoolsluiting zijn er wel een aantal dingen waarover we jullie nader willen informeren. De schoolsluiting heeft consequenties voor een aantal dingen. Toetsen afnemen, de rapporten meegeven en de 10-minutengesprekken zijn in planning aangepast en daarover willen we jullie informeren via onderstaande berichten.

                            

Toetsen in maart 
Twee keer per jaar (normaal gesproken in januari en juni) worden er methode-onafhankelijke toetsen (de zogeheten LVS-toetsen) afgenomen, die landelijk genormeerd zijn. De ontwikkelingen van jullie kinderen kunnen zo gevolgd worden en naast het landelijk gemiddelde gelegd worden. Ditmaal zullen de toetsen op een later moment afgenomen worden dan normaal gesproken het geval was, aangezien we t/m begin februari te maken hadden met de schoolsluiting. De eerste weken na de schoolsluiting staan in het teken van wennen, groepsvormende activiteiten en weer in het schoolritme komen. We hebben ervoor gekozen om de LVS-toetsen daarna, in de maand maart, af te nemen.
 
Rapporten groep 1 t/m 7
In onze jaarplanning stond ingepland dat op 26 februari de rapporten mee zouden gaan en aansluitend begin maart de 10-minutengesprekken gepland zouden worden. Deze datums zullen een stukje gaan opschuiven. We willen in het rapport graag de LVS- toetsen meenemen en zoals hierboven beschreven worden die later afgenomen. Het rapport zal daarom 4 weken later meegegeven worden en wel op vrijdag 26 maart. Zo kunnen we een zo compleet mogelijk beeld geven van de ontwikkeling van jullie kinderen.
Voor groep 8 is hierin een ander tijdspad afgestemd met de ouders van groep 8, omdat zij te maken hebben met de aanmeldprocedure richting het VO. Voor groep 1 t/m 7 geldt dus dat zij het rapport op 26 maart zullen ontvangen en groep 8 heeft het rapport inmiddels al ontvangen.
 
Tienminutengesprekken 
Na het ontvangen van het rapport gaan we graag met jullie in gesprek hierover tijdens een tienminutengesprek. Deze gesprekken vinden voor groep 1 t/m 7 plaats op 30 maart en 1 april. De gesprekken voor groep 8 hebben deze week plaatsgevonden.
Voor de tienminutengesprekken kunnen jullie, net zoals in november, zelf digitaal inplannen via Parro. Jullie ontvangen begin maart een uitnodiging hiervoor via Parro. Zoals het er nu naar uit ziet, zullen deze gesprekken digitaal gaan plaatsvinden.  

Studiedag 10 maart vervalt
In onze jaarplanning stond op 10 maart een studiedag ingepland. Op deze studiedag in maart gaan we met het team altijd aan de slag met de gegevens vanuit de afgenomen LVS-toetsen. We analyseren de toetsen, halen aandachtspunten naar boven, stellen nieuwe plannen op en scherpen het onderwijs aan waar dat nodig is. Aangezien we op 10 maart nog niet alle toetsen hebben afgenomen en dus nog geen input hebben om mee aan de slag te gaan, hebben we ervoor gekozen om deze studiedag te laten vervallen. We zijn ons nog aan het beraden, en zullen hiervoor nog in overleg gaan met de MR en het bestuur, of het mogelijk is om deze studiedag op een later moment in te plannen. Voor dit moment kan ik jullie dus melden dat 10 maart dus een gewone schooldag gaat zijn en ontvangen we de kinderen graag op school. Mocht dit in jullie eigen planning problemen opleveren (omdat jullie bijvoorbeeld al iets gepland hebben op 10 maart), dan hoor ik dat graag en zoeken we vanzelfsprekend naar een oplossing hiervoor.
 
Communicatie via Parro             
In de lockdown hebben wij alle communicatie via Parro én via de mail gedaan. Hiervoor hebben we gekozen omdat Parro niet altijd naar behoren werkte. Omdat Parro nu geen problemen meer geeft, zullen de leerkrachten weer via Parro met jullie communiceren en ontvangen jullie van hen de informatie nu niet meer dubbelop.

Luizencontrole  
Op dit moment is het nog niet mogelijk om een luizencontrole op school uit te voeren. We doen wederom een vriendelijk verzoek aan jullie als ouder om je kind op luizen te controleren. Mochten jullie luizen vinden, dan horen we het graag via een berichtje aan de groepsleerkracht. 
 
Traktaties
In een aparte brief, die vorige week verzonden is, hebben jullie kunnen lezen over aanvullende maatregelen die we momenteel hanteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan niet groepsdoorbrekend werken en geen ouders in de school. Een punt dat we nog niet gecommuniceerd hadden en wel graag voor de komende periode blijven hanteren is het aanbieden van traktaties. Als kinderen n.a.v. hun verjaardag willen trakteren is dat prima, maar vragen we jullie hiervoor gebruik te maken van voorverpakte traktaties. Dank voor jullie medewerking!
 
Gymlessen
Na de voorjaarsvakantie zullen we weer starten met de gymlessen. Voor de groepen 3 t/m 8 vragen we jullie op donderdag de kinderen weer gymkleding en gymschoenen mee te geven. 

                                                    
 
Aanmelden van nieuwe leerlingen 
Normaliter was het zo dat ieder jaar in februari binnen de gemeente Aalten een aanmeldavond werd gehouden voor kinderen die drie jaar zijn. Buiten het feit dat deze avond nu i.v.m. de coronamaatregelen niet gehouden zou kunnen worden, is het ook zo dat deze avond op gemeentelijk niveau is komen te vervallen. De ervaring leert dat ouders gedurende een jaar liever een individuele afspraak maken om hun kind te komen aanmelden. De gezamenlijke aanmeldavond zal dan ook niet meer ingepland gaan worden. Ouders kunnen nu te allen tijde een afspraak maken om hun kind aan te melden. Voor de school is het prettig om in een zo vroeg mogelijk stadium te weten welke leerlingen aangemeld zullen worden op school. Vanaf de derde verjaardag is het wettelijk mogelijk om kinderen aan te melden. Is jullie kind drie jaar en willen jullie je kind aanmelden bij ons op school? Op onze website www.bastionbredevoort.nl onder het kopje ‘Aanmelden’ vinden jullie hierover meer informatie. Natuurlijk kunnen jullie altijd even bellen naar 0543-451529. We horen het graag!


Namens de OR: herinnering voor het betalen van de ouderbijdrage
Voor veel ouders gaat het betalen van de ouderbijdrage via een automatische incasso. Deze is eind 2020 afgeschreven. Een aantal ouders kiest ervoor om de ouderbijdrage ieder jaar handmatig te betalen. Nog niet van alle ouders hebben we de ouderbijdrage ontvangen. Bij deze een herinnering aan de ouders die nog niet betaald hebben om alsnog de ouderbijdrage over te maken. Voor vragen omtrent het betalen van de ouderbijdrage kunnen jullie terecht bij de penningmeester van de OR Nicole Lensink via nicole_lensink@hotmail.com. Namens de OR: Dank bij voorbaat!
 

 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2021 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp