Copy
View this email in your browser
Bastionberichten mei 2022
 Data mei/juni 2022
 
 25 april t/m 6 mei Mei-vakantie
 10 t/m 25 mei Projectweken thema: Bredevoort
 11 mei Bestuursvergadering
 13 mei Luizencontrole
 19 mei Ouderwerkgroep
 23 mei MR-vergadering
 26 en 27 mei Hemelvaart: alle kinderen vrij
   2 juni OR-vergadering
   3 juni Ouderinloop (een kijkje in de groepn tot 9.00 uur)
   6 juni 2e Pinksterdag: alle kinderen vrij
 10 juni Volksfeestspelletjes (alle groepen ’s middags vrij)
 13 juni Studiedag: alle kinderen vrij
 15 t/m 17 juni Kamp groep 8
 20 juni Schoolreis groep 1 t/m 7
 21 juni Rapporten mee
 27 juni 10-minutengesprekken
 Welkom! 
In mei worden Merle en Finn Heersink, Senna Ansink en Jort Doornink vier jaar en zullen zij gaan starten op ’t Bastion. Merle, Finn, Senna en Jort: van harte welkom op ’t Bastion en heel veel plezier gewenst bij ons op school!
                     
 
Project Bredevoort 
In het kader van het herdenkingsjaar ‘1572 – De geboorte van Nederland’ staan er in Bredevoort de komende periode verschillende activiteiten gepland. In 1572 werden waarden bevochten die vandaag de dag wederom ook onder druk zijn komen te staan: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Bredevoort had hierbij in 1572 ook een belangrijke rol. Ook op ‘t Bastion staan we hierbij stil, passend bij de belevingswereld van de kinderen, en gaan we terug naar de tijd van het jaar 1572. 

Van dinsdag 10 mei t/m woensdag 25 mei zullen er in alle groepen verschillende activiteiten, lessen en gastlessen plaatsvinden. Dinsdag 10 mei wordt het thema geopend. De studenten van onze school verzorgen deze ochtend de opening van het project. Deze ochtend mogen alle kinderen buiten op het plein blijven. De kinderen van groep 1 en 2 mogen hun tas even naar binnen brengen en komen dan ook op het plein om naar de opening te kijken. Ouders die het leuk vinden, kunnen ook even op het plein blijven kijken. Daar gaan we genieten van een kleine voorstelling.
 
De projectweken worden afgesloten met een gezellige dag op woensdag 25 mei. De kinderen gaan deze ochtend o.a. Oud-Hollandse spelletjes spelen. De ouderraad heeft voor deze dag geld beschikbaar gesteld, zodat er voor de kinderen een leuke en feestelijke afsluiting van gemaakt kan worden.
 

Oproep: kosteloos materiaal
Tijdens bovenstaande projectweken worden er verschillende gastlessen gegeven en zullen er ook voor alle kinderen crealessen gegeven worden. Dit wordt verzorgd door een vakleerkracht beeldende vorming en een kunstenares. Voor deze lessen hebben we kosteloos materiaal nodig, te denken valt aan eierdozen, wc-rollen, keukenrollen, doosjes van levensmiddelen en kranten. We hebben dit nodig om met de opdrachten aan de slag te kunnen gaan. Helpen jullie sparen? We ontvangen het graag uiterlijk donderdag 12 mei. Alvast hartelijk dank!
                                
Schoolreis

Dit jaar kunnen we weer op schoolreis! Daar zijn we erg blij mee en hebben we natuurlijk heel veel zin in. Er zit voldoende geld in kas van de ouderraad om een mooie schoolreis te kunnen bekostigen! Groep 1 en 2 gaat dit jaar naar het Land van Jan Klaassen en groep 3 t/m 7 gaat naar Hellendoorn.
In eerste instantie stond het schoolreisje ingepland op dinsdag 21 juni. Vanwege de beschikbaarheid (en kosten) van het busvervoer hebben we deze datum moeten verplaatsen naar maandag 20 juni. Het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 zal dit jaar dus plaatsvinden op maandag 20 juni.
Groep 8 gaat niet op schoolreis, want groep 8 gaat op kamp. Zij zullen op 15,16,17 juni op kamp gaan. Voor de kinderen van groep 8 zal 20 juni een vrije dag zijn.
Verder informatie over de schoolreisjes en het schoolkamp van groep 8 volgt op een later moment.
                                        

Vakantierooster 2022-2023
Via deze weg delen we het vakantierooster voor komend schooljaar vast met jullie. Overige vrije dagen en studiedagen worden op een later moment nog met jullie gedeeld.  
 
Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023
Voorjaarsvakantie 18-02-2023 t/m 26-02-2023

(NB: de voorjaarsvakantie is tijdens de carnavalsweek. Dit is afgestemd met het VO en andere basisscholen in de regio en kan afwijken van het advies van de overheid voor regio Midden).

Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 21-05-2023
Pinksteren 29-05-2023
Zomervakantie 08-07-2023 t/m 20-08-2023
 

Namens de OR: Jaarverslag/ begroting ouderraad
De ouderraad is verplicht om jaarlijks de jaarcijfers en begroting toe te lichten. De ouderraad incasseert een ouderbijdrage om leuke activiteiten te kunnen organiseren en om inzicht te geven wat zij van dat geld doen wordt een inloop georganiseerd. Deze inloop vindt plaats op donderdag 2 juni vanaf 19.30 uur. De leden van de ouderraad zijn deze avond aanwezig om de cijfers toe te lichten en vragen te beantwoorden. Ouders kunnen de cijfers inzien en vragen/opmerkingen stellen. Ook overige opmerkingen/aanbevelingen voor de ouderraad kunnen natuurlijk gedeeld worden. We zorgen dat de koffie/ thee klaar staat deze avond. Met vriendelijke groeten, namens de leden van de ouderraad.

Andere berichten

Ditmaal ontvingen we drie ingezonden berichten:
 
Dodenherdenking Bredevoort
Op 4 mei vindt de Dodenherdenking in Bredevoorts plaats. Dat gebeurt bij de monument achter de Kruidentuin aan de Ambthuiswal-Boterstraat. Dit monument is in het verleden van passende geëmailleerde afbeeldingen voorzien door kinderen van basisschool ’t Bastion. De herdenking op 4 mei begint op 19.30 uur met het luiden van de klokken van de St.-Joriskerk. Een afgevaardigde van het college van Burgemeester en Wethouders zal aanwezig zijn. Enkele kinderen van de basisschool en twee Bredevoorters zullen bloemen leggen. Henk Waaijenberg en Berthil Navis vestigen de aandacht op dat wat gebeurd is en verbinden dit met de dag van vandaag. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. De muzikale bijdragen worden verricht door het ensemble Demb. De herdenking is een initiatief van het ‘4 mei comité ‘ van Bredevoorts Belang. Vijf jaar geleden is deze herdenking voor het eerst in het stadje gehouden. In de Corona jaren was de bijeenkomst beperkt tot enkele personen. Dit jaar, ook gezien de actualiteit, hopen de initiatiefnemers weer vele inwoners te verwelkomen.

                                              
 

Avondvierdaagse 2022
Zoals velen van jullie misschien wel weten, hebben we een aantal jaren met een groep kinderen van 't Bastion meegelopen met de avondvierdaagse van Aalten. Vanwege corona kon dit de laatste twee jaren helaas niet plaatsvinden. Maar we hebben goed nieuws! De avondvierdaagse gaat dit jaar weer door! In de week van 13-17 juni hopen we weer met een leuke groep kinderen van 't Bastion mee te kunnen lopen. Om in kaart te brengen welke kinderen mee willen doen, delen we in de week van 9 mei (na de meivakantie dus) briefjes uit waarop je jouw kind kunt opgeven hiervoor. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we de groepen indelen op leeftijd/groep. Vervolgens regelen we vrijwilligers die meelopen en pauzeplekken met een versnapering e.d.
Hulp gezocht: We zoeken nog iemand die mee wil helpen met het organiseren van de avondvierdaagse. Denk aan het verzamelen van de inschrijfbriefjes, regelen van vrijwilligers voor het meelopen en de pauzeplekken, het inschrijven van de groepen bij de organisatie, boodschappen doen etc. Lijkt dit jou leuk, laat het een van de huidige onderstaande organisatoren even weten.

Let op: We lopen wel met een groep kinderen van 't Bastion, maar het regelen en indelen van de groepen, het meelopen e.d. is een initiatief van ouders. School zelf is geen aanspreekpunt voor vragen over de avondvierdaagse. Voor vragen/opmerkingen kun je terecht bij een van onderstaande ouders. We hopen dat we met een leuke, grote groep mee kunnen lopen in juni!
Alvast bedankt namens de organisatie, Dayenne Duenk, Marieke Stronks en Ellen van Koersveld

                                                     

Op kamp: Ondanks financiële onzekerheid uw kind een leuke vakantieweek laten beleven! 
Ook dit jaar organiseren wij, als recreatiecommissie van de protestantse gemeente Aalten, tijdens de zomerperiode weer kampen voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van alle basisscholen in Aalten en Bredevoort. Elke kampweek wordt begeleid door een groep begeleiders van ongeveer 12 personen. Deze enthousiaste groep jongeren is al enige tijd bezig om een aansprekend weekprogramma voor te bereiden! Het kampgeld bedraagt €75,- per kind.  
Op het moment leven we in een tijd waarin financiële onzekerheid steeds vaker om de hoek komt kijken. Als recreatiecommissie zijn we ons hier van bewust en willen juist diegene bereiken middels dit schrijven. We willen namelijk dat een kampweek voor ieder kind toegankelijk is. Mocht de betaling voor u een probleem zijn, maar wilt u uw kind toch een fijne week bezorgen, aarzel dan niet om even contact op te nemen met Dianne Winkelhorst (recreatie commissie), Molenstraat 14, 7122 ZW Aalten, tel : 0543-476003 of 06 40244840, e-mail diannewinkelhorst@gmail.com. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld! Er is altijd een oplossing te vinden, zoals bijvoorbeeld betaling door de diakonie of betaling/ tegemoetkoming in kosten door de gemeente Aalten in het kader van de meedoenregeling.  
De opgavedag voor kamp staat dit jaar gepland op zaterdag 21 mei 2022. Voorafgaand aan de opgavedag worden op de scholen de opgaveformulieren uitgedeeld. Voor meer informatie of vragen over de kampweken; Dianne Winkelhorst tel: 0543- 476003 of diannewinkelhorst@gmail.com

 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2022 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp