Copy
View this email in your browser
Bastionberichten november 2021
 
Data november/december 2021
 
   2 november Fietsenkeuring groep 4 t/m 8, fiets meebrengen!
   2 november 10-minutengesprekken
   4 november 10-minutengesprekken
   8 november OR-vergadering
   9 november MR-vergadering
 10 november Studiedag: alle kinderen vrij
 11 november Ouderwerkgroep
 12 november Ouderinloop (een kijkje in de groepen tot 9.00 uur)
   3 december Sinterklaasviering
   7 december Bestuursvergadering
 15 december Ouderinloop (een kijkje in de groepen tot 9.00 uur)
 23 december Kerstviering: herdertjestocht
 24 december Start kerstvakantie: alle groepen om 11.45 uur de school uit
   

Welkom!
In november start Lieke Prinsen bij ons in groep 1. Lieke, van harte welkom op 't Bastion. We wensen je een fijne en leerzame periode bij ons op school toe.
                                                              
Luizencontrole
Tijdens de luizencontrole van afgelopen week zijn er in groep 1/2 luizen gevonden. Verzoek aan de ouders van groep 1/2 om dit even in de gaten te houden bij jullie eigen kinderen. Over 2 weken zal groep 1/2 voor de zekerheid nogmaals gecontroleerd worden. Dit zal zijn op vrijdag 12 november.
 
Tienminutengesprekken 
Op 2 en 4 november a.s. staan de 10-minutengesprekken op de planning. Via Parro hebben jullie je hiervoor ingeschreven. We zien jullie graag op het door jullie ingeplande tijdstip op school. We schudden deze avonden nog even geen handen, maar verwelkomen jullie natuurlijk wel van harte en kijken uit naar de gesprekken!
 
Corona
In de vorige nieuwsbrief meldde ik jullie dat er geen coronamaatregelen meer zijn die ons beperken in de dingen die we willen doen. Dat is natuurlijk erg fijn. We kijken bijvoorbeeld terug op een zeer goed bezochte ouderinloop op 12 oktober. Wat was het fijn te zien dat zoveel ouders even meekeken in school. Even samen met je kind naar binnen, de klas in en samen kijken welke taak gedaan wordt. Ook zijn uitjes weer mogelijk en worden deze volop ingepland. Groep 7/8 op de fiets naar de technieklessen, groepen die de bibliotheek bezochten, NME-lessen die gevolgd kunnen worden op mooie natuurplekken. Al deze activiteiten zijn een mooie aanvulling op het onderwijs op school.
Op dit moment hebben we te maken met oplopende coronacijfers en zullen we moeten afwachten wat de boodschap gaat zijn tijdens de persconferentie die a.s. week gepland staat. Hopelijk zijn er geen extra maatregelen voor het onderwijs nodig. Vooralsnog hebben we nieuwe data van de ouderinloop en ook de sint- en kerstviering in onze kalender opgenomen en we hopen natuurlijk van harte dat dit kan blijven doorgaan. Mochten hier veranderingen in komen (na de persconferentie van dinsdag) dan zullen jullie hiervan op de hoogte worden gebracht. Zo niet, dan kunnen jullie er vanuit gaan dat deze doorgaan.
Wat betreft thuisblijfregels geldt op dit moment nog steeds dat kinderen met verkoudheidsklachten gewoon naar school toe mogen. Kinderen die veel hoesten, of koorts hebben of benauwd zijn, dienen wel thuis te blijven. Voor de volledigheid vinden jullie in de bijlage de meest recente beslisboom.
 
Inval 
Vanwege de thuisblijfregels voor volwassenen (in het kort gezegd: bij klachten blijf je thuis en laat je je testen) kan het voorkomen dat vaker inval nodig is dan anders. In de herfst- en winterperiode laat een verkoudheid zich wat vaker zien en zullen de leerkrachten bij klachten eerst getest moeten worden en mogen zij niet werken. Op het moment dat we op ‘t Bastion inval nodig hebben, proberen we dit eerst intern op te lossen. Soms kunnen we intern schuiven of kan een collega een dag extra werken. Op deze momenten zal dit niet direct naar jullie gecommuniceerd worden. Immers; er staan ‘bekende’ leerkrachten voor de groep. Op het moment dat er voor meerdere dagen inval nodig is of als er invalleerkrachten van het PON (Personeelscluster Oost-Nederland), de invalpoule waarbij wij zijn aangesloten, worden ingezet, dan zullen jullie hierover geïnformeerd worden. Hierbij moet ik helaas wel vermelden dat het een steeds grotere uitdaging wordt om inval rond te krijgen. Er is meer vraag naar invallers dan dat er invallers zijn. Het lerarentekort en de coronamaatregelen (testen bij klachten) zijn hiervan de oorzaken. We zullen steeds ons uiterste best doen om inval zo goed mogelijk vorm te geven, maar het kan voorkomen dat wisselende personen de inval verzorgen. In het slechtste geval kan het betekenen dat er géén inval te krijgen is. Op dat moment zullen we moeten afwegen voor welk scenario we kiezen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een klas verdeeld wordt over andere groepen. Jullie zullen begrijpen dat dit natuurlijk geen wenselijke optie is, maar het is helaas wel de realiteit dat er een groot tekort aan inval is en we daarop zo goed mogelijk zullen moeten proberen te anticiperen.
 
Fietsenkeuring groep 4 t/m 8
A.s. dinsdag 2 november vindt de jaarlijkse fietsenkeuring voor de groepen 4 t/m 8 plaats. In een jaargetijde dat regen, mist, donkerte, sneeuw en gladheid de verkeersveiligheid sterk kunnen beïnvloeden is het van het belang dat de fiets van jullie kind veilig is. De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen op 2 november op de fiets op school komen en aan de hand van een keuringskaart wordt elke fiets door deskundigen van Veilig Verkeer Nederland beoordeeld. Een goedgekeurde fiets krijgt een veiligheidssticker waarop staat: “deze fiets is oké”. Bovendien krijgt elk kind waarvan de fiets is goedgekeurd een klein presentje. Uit ervaring weten we dat het voor kinderen niet leuk is wanner hun fiets niet wordt goedgekeurd. Jullie kunnen er zorg voor dragen dat ook jullie kinderen een veilige fiets hebben (en een sticker en een presentje krijgen) door vooraf thuis de fiets al te controleren. We hopen op jullie medewerking en zien de kinderen graag a.s. dinsdag met een goedgekeurde fiets op school verschijnen. 
                                                       
 
Stepjes
Veel kinderen komen op een stepje op school: helemaal prima natuurlijk! Veel kinderen zetten dit stepje binnen in de gang neer: op zich leek ons dit ook prima. Maar nu het aantal stepjes erg toeneemt, wordt de loopruimte in de gangen steeds kleiner. Toen we twee weken geleden een ontruimingsoefening hadden, werd duidelijk dat we hierop moeten anticiperen. De vele stepjes in de gangen belemmeren namelijk de looproutes. We zullen komende week in de groepen bespreekbaar maken dat een stepje mee naar school nemen prima is, maar dat deze dan wel buiten in het fietsenrek geplaatst moet worden. Als jullie als ouder dat niet wensen (aangezien een stepje niet op slot kan), dan dienen jullie dit zelf even met je kind af te stemmen, want per a.s. week hanteren we dat de stepjes buiten in de fietsenstalling geplaatst dienen te worden.  
 
Sinterklaas en kerst 
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het in de gaten hebt, is het al Sinterklaas en snel daarna ook kerst. Dat Sinterklaas weer een bezoek zal gaan brengen aan school, dat is 1 ding dat zeker is. Dat zal dit jaar zijn op vrijdag 3 december. Hoe de verdere invulling van deze dag eruit gaat zien, is op dit moment nog onduidelijk. We informeren jullie daarover in de volgende Bastionberichten.
Ook alvast een vooruitblik naar kerst: binnen onze vierjaarlijkse kerstcyclus (van de herdertjestocht, kerstmarkt, kerstcircuit en kerstmaaltijd) is dit jaar de ‘herdertjestocht’ aan de beurt. Dit is een wandelroute door Bredevoort waarbij het kerstverhaal wordt uitgespeeld. Deze staat op donderdagavond 23 december gepland. Vorig jaar kon deze niet doorgaan vanwege corona en we hopen van harte dat we dit jaar in de herkansing mogen.
 

Andere berichten

‘Ik mis je wandeling’ op 14 november 
Op zondag 14 november wordt de 3e “Ik mis je” wandeling in Bredevoort georganiseerd. Hierbij is er gelegenheid voor een ieder die dat wil om geliefden, die we korter of langer missen, te gedenken. Er wordt verzameld bij de Molen Prins van Oranje, om 14.30 uur. Na afloop van de route is er gelegenheid voor het drinken van een kop koffie of thee in het Koppelhuis. De kinderen van groep 6 van ’t Bastion zullen iets gaan maken voor de mensen die meelopen. Op 5 november komt Jolanda te Winkel in groep 6 om hier iets over te vertellen en zullen de kinderen van groep 6 aan de slag gaan hiervoor. We hopen dat er ook kinderen (met hun ouders) willen deelnemen aan deze wandeling.  
 
Bericht namens Prinses Margriet:
De jaarlijkse pepernoten actie van Prinses Margriet staat weer voor de deur, maar die zal ook dit keer online plaats vinden. We kunnen zo gerichter inkopen, zodat we geen pepernoten overhouden. Voor de vereniging zijn deze acties heel erg belangrijk en kunnen we de inkomsten niet missen.
-Jullie kunnen de pepernoten t/m zondag 7 november telefonisch of via de app bestellen bij: Hannie Luiten, 06-53592718
-De pepernoten kosten € 1,50 per zakje en 4 zakjes voor € 5.00
-De pepernoten worden dan besteld en kunnen op zaterdag 13 november tussen 10.30- 13.30 opgehaald worden op Stadsbroek 16, Bredevoort. Graag gepast contant betalen.
We hopen dat de actie net als andere jaren weer een groot succes wordt.
De activiteiten commissie prinses margriet
 
Gemeente Aalten: Week van de Pleegzorg 
Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk….. Bijvoorbeeld in een pleeggezin. In de Week van de Pleegzorg – van 3 t/m 10 november – vragen we aandacht voor pleegzorg voor kinderen in de buurt. Kunt u een plekje bieden? Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Maar soms kan een kind voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Door uiteenlopende redenen. Voor deze kinderen zoekt de gemeente Aalten, een plek in een pleeggezin. Een gezin waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Voor een paar maanden of een paar jaar, maar bijvoorbeeld ook voor één of twee weekenden in de maand, of twee dagen in de week. En het liefst in hun eigen omgeving. Zodat ze hun eigen vriendjes houden en naar hun eigen school of sportclub kunnen gaan.  
Wat doet een pleegouder? Als pleegouder vangt u kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben meegemaakt. U biedt ze een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. U deelt de opvoedtaak met de ouders, of het pleegkind nu tijdelijk of voor langere tijd bij u verblijft. De inzet is dat de eigen ouders de opvoeding weer op zich nemen als dat kan. In het pleegouderschap krijgt u ondersteuning en begeleiding van een pleegzorgbegeleider. Wilt u pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op www.ikwilpleegouderworden.nl. Het kan zomaar voor een kind uit jouw buurt zijn. 
 

 
 
Redactie Bastionberichten:

Annemarie Veerbeek   a.veerbeek@bastionbredevoort.nl

Sandra Hummelink       sandrahummelink@gmail.com


 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2022 't Bastion, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp